AA+A++Wersja do drukuMapa stronyRSSRSS

Inicjatywy przewodnie

Siedem długopisów w różnych kolorach © iStockphoto

Europa zidentyfikowała nowe mechanizmy stymulowania wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Ich wdrożeniu służyć ma 7 inicjatyw przewodnich.

W ramach każdej z nich UE i władze krajowe muszą koordynować swoje wysiłki, tak by wzajemnie się uzupełniały. Komisja przedstawiła większyć z tych inicjatyw w 2010 r.

Inteligentny wzrost gospodarczy

  • Europejska agenda cyfrowa English
  • Unia innowacji English
  • Mobilna młodzież DeutschEnglishfrançais

Trwały wzrost gospdarczy

  • Europa efektywnie korzystająca z zasobów English
  • Polityka przemysłowa w erze globalizacji English (en)

Wzrost gospodarczy sprzyjający włączeniu społecznemu

Początek strony