AA+A++Izdrukas versijaVietnes plānsRSSRSS

Pamatiniciatīvas

Rindā saliktas pildspalvas septiņās dažādās krāsās © iStockphoto

Eiropa ir atradusi jaunus veidus, kā veicināt izaugsmi un nodarbinātību. Šo jomu attīstībai ir paredzētas 7 pamatiniciatīvas.

ES un dalībvalstu iestādēm jākoordinē darbs attiecībā uz katru iniciatīvu, lai pasākumi papildinātu cits citu. Ar iniciatīvu lielāko daļu Komisija iepazīstināja 2010. gadā.