AA+A++TrükiversioonSaidi skeemRSSRSS

Juhtalgatused

Seitse erineva värviga pliiatsit reas © iStockphoto

Euroopa on määratlenud uued võimalused majanduskasvu saavutamiseks ning töökohtade loomiseks. Kõnealuseid küsimusi lahendatakse seitsme juhtalgatuse abil..

Iga algatuse raames peavad nii ELi kui ka riiklikud ametiasutused koordineerima oma jõupingutusi, et need oleksid vastastikku tõhustavad. Komisjon esitles enamikku kõnealustest algatustest 2010. aastal.