Εμβληματικές πρωτοβουλίες

Μια σειρά από επτά πολύχρωμα στιλό © iStockphoto

Η Ευρώπη έχει βρει νέους μοχλούς για την ενίσχυση της ανάπτυξης και της απασχόλησης. Τα προβλήματα των τομέων αυτών αντιμετωπίζονται στο πλαίσιο των 7 εμβληματικών πρωτοβουλιών.

Για κάθε τέτοια πρωτοβουλία οι ευρωπαϊκές και οι εθνικές αρχές θα πρέπει να συντονίσουν τις προσπάθειές τους για να επιτύχουν καλύτερα αποτελέσματα. Τις περισσότερες από τις πρωτοβουλίες αυτές παρουσίασε η Επιτροπή το 2010.

Έξυπνη ανάπτυξη

  • Ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη English
  • Ένωση Καινοτομίας English
  • Νεολαία σε κίνηση DeutschEnglishfrançais

Διατηρήσιμη οικονομική ανάπτυξη

  • Μια Ευρώπη που χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους της English
  • Μια βιομηχανική πολιτική για την εποχή της παγκοσμιοποίησης English (en)

Οικονομική ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς

Αρχή σελίδας