Водещи инициативи

Редица от седем разноцветни химикалки © iStockphoto

Европа откри нови движещи сили за растежа и работните места. Към тях са насочени 7 водещи инициативи.

В рамките на всяка инициатива националните органи и органите на ЕС трябва да координират своите усилия, за постигане на по-добри резултати. По-голяма част от тези инициативи бяха представени от Комисията през 2010 г.

Интелигентен растеж

  • Програма в областта на цифровите технологии за Европа English
  • Съюз за иновации English
  • Младежта в движение DeutschEnglishfrançais

Устойчив растеж

Приобщаващ растеж

Начало на страницата