AA+A++Versiune pentru tipărireHarta site-uluiRSSRSS

Alte instrumente pentru stimularea creşterii economice şi crearea de locuri de muncă

Două drapele ale UE în miniatură © iStockphoto

Toate politicile şi instrumentele aflate la dispoziţia UE trebuie folosite mai eficient în vederea atingerii obiectivelor Strategiei Europa 2020, printre care:

 • piaţa unică DeutschEnglishfrançais
 • bugetul UE DeutschEnglishfrançais(inclusiv Fondul de dezvoltare regională, Fondul social şi Fondul de coeziune)
 • instrumentele de politică externă.

Consolidarea pieţei unice

Creşterea economică şi crearea de noi locuri de muncă depind de existenţa unor pieţe sănătoase, bine conectate, în cadrul cărora concurenţa şi accesul consumatorilor să poată stimula activitatea economică şi inovarea.

Mai există încă o serie de obstacole care trebuie depăşite:

 • probleme legate de activităţile transfrontaliere
 • reţele insuficient interconectate
 • aplicarea neuniformă a reglementărilor privind piaţa internă
 • complexitatea juridică datorată existenţei a 27 de seturi de măsuri normative diferite pentru anumite operaţiuni.

De asemenea, trebuie să îmbunătăţim accesul întreprinderilor mici la piaţa unică şi să dezvoltăm spiritul antreprenorial, de exemplu

 • simplificând dreptul societăţilor comerciale (procedurile de faliment, statutul societăţii private etc.)
 • oferindu-le antreprenorilor care au eşuat în afaceri şansa de a o lua de la capăt.

Consumatorilor europeni trebuie să le dăm posibilitatea de a achiziţiona bunuri şi servicii din alte ţări ale UE, cu mai multă uşurinţă şi încredere, în special on-line.

Începutul paginii

Investiţii în creşterea economică

Criza financiară a avut un impact puternic asupra capacităţii întreprinderilor şi administraţiilor europene de a finanţa proiecte de investiţii şi inovare. Pentru a îndeplini obiectivele Strategiei Europa 2020, UE va avea nevoie de:

 • un cadru de reglementare care să garanteze eficienţa şi siguranţa pieţelor financiare
 • instrumente inovatoare pentru a finanţa investiţiile necesare, inclusiv parteneriatele dintre sectorul public şi privat.

Aceste priorități pentru o creştere economică pe termen lung au fost incluse în propunerile Comisiei privind viitorul cadru financiar multianual al UE (2014-2020).

În prezent, Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune reprezintă peste o treime din bugetul total al UE.

Prin aceste instrumente se garantează că banii sunt investiţi în mod eficient pentru a sprijini dezvoltarea inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii.

Finanţarea UE sprijină:

 • crearea de locuri de muncă mai numeroase şi de calitate mai bună
 • dezvoltarea de noi tehnologii
 • cercetarea de vârf
 • accesul la internet de mare viteză
 • infrastructura inteligentă de transport şi energie
 • eficienţa energetică şi energiile regenerabile
 • dezvoltarea întreprinderilor
 • ameliorarea competenţelor şi formarea profesională

Începutul paginii

Instrumentele de politică externă

Pentru a favoriza creşterea, UE trebuie să se asigure că pieţele internaţionale sunt deschise şi echitabile şi că relaţiile comerciale se bazează pe un cadru reglementat la nivel internaţional. UE va promova:

 • dimensiunea externă a diverselor politici interne (ex. energie, transport, agricultură, cercetare şi dezvoltare)
 • comerţul şi coordonarea la nivel internaţional a politicilor macroeconomice
 • participarea fermă şi eficientă în forurile internaţionale, cum ar fi G20, pentru a contribui la elaborarea viitoarei ordini economice mondiale.

De asemenea, UE doreşte să stabilească relaţii strategice cu economiile emergente, pentru a discuta aspecte de interes comun, pentru a promova cooperarea în materie de reglementare şi pentru a găsi soluţii la probleme bilaterale. În acest context, Comisia a prezentat, în noiembrie 2010, o nouă strategie comercială.

UE a creat deja un parteneriat cu ţările în curs de dezvoltare pentru a contribui la eradicarea sărăciei, la promovarea creşterii şi la îndeplinirea Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului.

Începutul paginii