AA+A++Printbare versieSitemapRSSRSS

Meer EU-beleid voor groei en banen

Twee EU-vlaggetjes © iStockphoto

De EU moet over de hele lijn efficiënter worden om de doelstellingen van Europa 2020 te bereiken. Daarom moeten algemene beleidsinstrumenten worden gebruikt:

 • de interne markt DeutschEnglishfrançais
 • de EU-begroting DeutschEnglishfrançais(inclusief het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds en het Cohesiefonds)
 • het buitenlands beleid.

Verdere ontwikkeling van de interne markt

Groei en banen zijn afhankelijk van goed werkende, toegankelijke markten, die vrije mededinging, ondernemerschap en innovatie in de hand werken.

Een aantal knelpunten moet worden aangepakt:

 • belemmeringen voor zakendoen in andere EU-landen
 • onvoldoende verbindingen tussen netwerken
 • verschillen bij de handhaving van de internemarktregels
 • juridische complexiteit doordat voor sommige transacties de regels per EU-land verschillen

Verder moet het midden- en kleinbedrijf betere toegang tot de interne markt krijgen en moeten we ondernemerschap bevorderen door

 • vereenvoudiging van het vennootschapsrecht (o.a. faillissementsprocedures, statuut van besloten vennootschap)
 • ondernemers toe te staan na een faillissement een nieuwe start te maken

Consumenten moeten makkelijker goederen en diensten in andere EU-landen kunnen aankopen en meer vertrouwen in kopen via internet krijgen.

Naar boven

Investeren in groei

De financiële crisis maakt het Europese bedrijven en regeringen moeilijker om investerings- en innovatieprojecten te financieren. Daarom heeft de EU behoefte aan:

 • een toezichtsysteem dat zorgt voor efficiënte en veilige financiële markten
 • innovatieve financiering voor investeringen, zoals publiek-private partnerschappen

Deze groeiprioriteiten voor de lange termijn zijn opgenomen in de voorstellen van de Commissie voor het volgende meerjarig financieel kader (2014-2020) van de EU.

Momenteel gaat meer dan een derde van het totale EU-budget naar het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds en het Cohesiefonds.

Deze beleidsinstrumenten helpen ervoor te zorgen dat het geld goed wordt benut voor slimme, duurzame en inclusieve groei.

De bijdrage van de EU gaat naar:

 • meer en betere banen
 • de ontwikkeling van nieuwe technologieën
 • geavanceerd onderzoek
 • snelle internettoegang
 • een slimme vervoers- en energie-infrastructuur
 • energie-efficiëntie en duurzame energie
 • bedrijfsontwikkeling
 • competentiegericht onderwijs

Naar boven

Buitenlands beleid

Voor meer groei heeft de EU behoefte aan een open en billijk internationaal handelssysteem op basis van duidelijke regels. De EU zal zich inzetten voor

 • buitenlandse aspecten van een aantal interne beleidsterreinen, zoals energie, transport, landbouw, onderzoek
 • coördinatie van handelsbeleid en van internationaal macroeconomisch beleid
 • een assertieve en doeltreffende deelname aan internationale fora, zoals de G20, waar de toekomst van het internationale economische systeem wordt bepaald.

De EU wil ook samenwerken met opkomende economieën, onder meer rond regelgeving. In dit verband kwam de Commissie in november 2010 met een nieuwe handelsstrategie.

De EU werkt aan een echt partnerschap met ontwikkelingslanden voor armoedebestrijding, meer economische groei en het bereiken van de millenniumdoelstellingen.

Naar boven