AA+A++Spausdinti skirta versijaSvetainės struktūraRSSRSS

Kitos augimo ir darbo vietų kūrimo priemonės

Dvi miniatiūrinės Europos Sąjungos vėliavos © iStockphoto

Norint pasiekti strategijos „Europa 2020“ tikslus, reikia veiksmingiau naudoti visų sričių ES politiką ir įvairias priemones, pavyzdžiui, šią horizontaliąją politiką ir priemones:

 • bendrąją rinką DeutschEnglishfrançais,
 • ES biudžetą DeutschEnglishfrançais(taip pat Regioninės plėtros, Socialinį ir Sanglaudos fondus),
 • išorės politikos priemones.

Bendrosios rinkos plėtojimas

Augimui skatinti ir naujoms darbo vietoms kurti būtinos gerai veikiančios, viena su kita glaudžiai susietos rinkos, kuriose konkurencija ir vartotojai skatina augimą ir inovacijas.

Norint tai pasiekti būtina pašalinti kelias kliūtis:

 • kliūtis veikti keliose šalyse;
 • sąsajų tarp tinklų nepakankamumą;
 • bendrosios rinkos taisyklių taikymo netolygumą;
 • dėl kai kuriems sandoriams taikomų 27 skirtingų taisyklių rinkinių kylantį teisinį sudėtingumą.

Be to, būtina skatinti verslumą ir sudaryti mažosioms įmonėms geresnes sąlygas patekti į bendrąją rinką. Siekiant šio tikslo reikia, pavyzdžiui:

 • supaprastinti bendrovių teisę (bankroto procedūras, privačių bendrovių įstatus ir kt.);
 • suteikti bankrutavusiems verslininkams galimybę iš naujo pradėti verslą.

Individualiems vartotojams nusipirkti prekių ar paslaugų kitose ES šalyse, ypač internetu, turėtų būti paprasčiau ir saugiau.

Į puslapio pradžią

Investicijos į augimą

Finansų krizė gerokai sumažino Europos įmonių ir vyriausybių pajėgumą finansuoti investicijų ir inovacijų projektus. Kad pasiektų strategijos „Europa 2020“ tikslus, Europos Sąjungai reikia:

 • tokios reguliavimo aplinkos, kurioje finansų rinkos būtų efektyvios ir saugios;
 • naujoviškų priemonių, įskaitant viešojo ir privačiojo sektorių partnerystę, būtinoms investicijoms finansuoti.

Šie ilgalaikiai ekonomikos augimo prioritetai įtraukti į Komisijos kitos ES daugiametės finansinės programos (2014–2020 m.) pasiūlymus.

Šiuo metu Europos regioninės plėtros fondas, Europos socialinis fondas ir Sanglaudos fondas kartu sudaro daugiau kaip trečdalį viso ES biudžeto.

Šiomis priemonėmis užtikrinama, kad lėšos būtų investuojamos efektyviai ir kad jomis būtų remiamas pažangus, tvarus ir integracinis augimas.

ES lėšomis padedama:

 • kurti daugiau ir geresnių darbo vietų,
 • kurti naujas technologijas,
 • remti pažangiausius mokslinius tyrimus,
 • teikti prieigą prie sparčiojo interneto,
 • plėtoti pažangią transporto ir energetikos infrastruktūrą,
 • didinti energijos vartojimo efektyvumą ir skatinti naudoti atsinaujinančiąją energiją,
 • remti verslo plėtrą,
 • ugdyti įgūdžius ir rengti mokymus.

Į puslapio pradžią

Išorės politikos priemonės

Siekdama augimo Europos Sąjunga turi skatinti prekybą viso pasaulio rinkose, kurios būtų grindžiamos atvirumo ir sąžiningumo principais, laikantis tarptautinių taisyklių. Daug dėmesio bus skiriama:

 • įvairių vidaus politikos sričių (pavyzdžiui, energetikos, transporto, žemės ūkio, mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros) išorės aspektams;
 • prekybos ir tarptautinės makroekonomikos politikos koordinavimui;
 • aktyviam ir veiksmingam dalyvavimui tarptautiniuose forumuose, pavyzdžiui, G20 susitikimuose, kuriuose nulemiama, kokia bus pasaulio ekonomika ateityje.

Be to, Europos Sąjunga nori įtvirtinti strateginius ryšius su besiformuojančios ekonomikos šalimis, aptarti su jomis bendros svarbos klausimus, skatinti bendradarbiauti sprendžiant reguliavimo ir kitus reikalus, spręsti dvišalius klausimus. Todėl 2010 m. lapkritį Komisija pristatė naują prekybos strategiją.

ES jau pradėjo megzti tikrą partnerystę su besivystančiomis šalimis siekdama padėti šalinti skurdą, skatinti augimą ir įgyvendinti Tūkstantmečio vystymosi tikslus.

Į puslapio pradžią