AA+A++Nyomtatható változatHonlaptérképRSSRSS

Kitos augimo ir darbo vietų kūrimo priemonės

Két miniatűr uniós zászló © iStockphoto

Az Európa 2020 stratégia célkitűzéseinek megvalósítása érdekében az uniós szakpolitikák és eszközök teljes skáláját hatékonyabban kell felhasználni. Ide tartoznak többek között a következő, több területet átfogó szakpolitikák és horizontális eszközök:

 • az egységes piac DeutschEnglishfrançais,
 • az uniós költségvetés DeutschEnglishfrançais(ideértve a regionális fejlesztési, a szociális és a kohéziós alapokat is),
 • külső szakpolitikai eszközök.

Az egységes piac kiépítése

A növekedéshez és a munkahelyteremtéshez egészséges, megfelelően összekapcsolt piacokra van szükség. Feltételt jelent az is, hogy a fogyasztók könnyen hozzáférjenek az árukhoz és szolgáltatásokhoz, illetve hogy a piaci verseny serkentse az üzleti tevékenységet és az innovációt.

Számos piaci akadályt kell azonban még felszámolni:

 • számos tényező nehezíti a határokon átívelő tevékenységeket;
 • nem megfelelő a hálózatok közötti kapcsolatok kiépítettsége;
 • különbségek tapasztalhatók az egységes piacra vonatkozó szabályok végrehajtásában;
 • bonyolult a jogi háttér (egyes tranzakciókra például akár 27 különféle szabályrendszer is vonatkozhat).

A fentieken túlmenően arra is szükség van, hogy a kisvállalkozók könnyebben tudjanak bejutni az egységes piacra, és hogy lendületet kapjon a vállalkozói tevékenység. Ennek érdekében:

 • egyszerűsíteni kell a társasági jogot (csődeljárások, zártkörű társaságok statútuma stb.);
 • lehetővé kell tenni a vállalkozók számára, hogy üzleti kudarc esetén újrakezdhessék vállalkozói tevékenységüket.

Fontos gondoskodni arról, hogy a fogyasztók könnyebben és nagyobb bizalommal tudjanak más uniós országokból árukat és szolgáltatásokat vásárolni (különösen igaz ez az internetes vásárlásra).

Az oldal tetejére

Befektetés a növekedésbe

A pénzügyi válság jelentős hatást gyakorolt az európai vállalkozások és kormányok beruházás- és innovációfinanszírozási képességére. Az Európa 2020 stratégia célkitűzéseinek megvalósításához az Uniónak szüksége van arra, hogy:

 • a szabályozási környezet biztosítsa a pénzügyi piacok hatékonyságát és stabilitását;
 • a szükséges beruházások finanszírozásához innovatív eszközök (pl. köz- és magánszféra közötti partnerségek) álljanak rendelkezésre.

A Bizottság a hosszú távú növekedéssel kapcsolatos prioritásokat beépítette az EU következő többéves (2014-2020) pénzügyi keretére irányuló javaslatába.

Az Európai Regionális Fejlesztési Alap, az Európai Szociális Alap és a Kohéziós Alap együtt jelenleg az EU összköltségvetésének több mint egy harmadát teszi ki.

Ezek az eszközök elősegítik, hogy a pénzügyi beruházások hatékonyan szolgálják az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedést.

Az uniós finanszírozás az alábbiak szolgálatában áll:

 • több munkahely és színvonalasabb foglalkoztatás
 • új technológiák kifejlesztése
 • élvonalbeli kutatás
 • nagy sebességű internet-hozzáférés
 • intelligens szállítási és energiainfrastruktúra
 • energiahatékonyság és megújuló energiaforrások
 • vállalkozásfejlesztés
 • készségfejlesztés és képzés

Az oldal tetejére

Külső szakpolitikai eszközök

A növekedés fellendítése érdekében az Uniónak arra kell törekednie, hogy a nemzetközi kereskedelmi életben a nyitottság és a méltányosság elve érvényesüljön, és hogy a piacok szabályokon alapuló nemzetközi keretrendszerben működjenek. Ennek érdekében elő fogja segíteni a következőket:

 • több belső szakpolitika (pl. energia, közlekedés, mezőgazdaság, K+F) külpolitikai aspektusainak megerősítése
 • a kereskedelempolitikai és a nemzetközi makroökonómiai politikai koordináció
 • magabiztos és hatékony részvétel a nemzetközi fórumokon (pl. G20) a jövőbeli gazdasági világrend alakítása érdekében

Az EU emellett stratégiai kapcsolatokat kíván kiépíteni a feltörekvő gazdaságokkal. Célja a közös érdeklődésre számot tartó ügyek megvitatása, a szabályozási és egyéb téren megvalósuló együttműködés előmozdítása és a kétoldalú kérdések megoldása. Ezzel összefüggésben a Bizottság 2010 novemberében új kereskedelmi stratégiát terjesztett elő.

Az EU már megkezdte a munkát annak érdekében, hogy tényleges partnerségi viszonyt építsen ki a fejlődő országokkal, így segítve őket a szegénység felszámolásáért, a növekedés fellendítéséért és a millenniumi fejlesztési célok valóra váltásáért vívott küzdelmükben.

Az oldal tetejére