AA+A++PrintSitemapRSSRSS

Drugi alati za poticanje rasta i zapošljavanja

Dvije minijaturne zastave Europske unije © iStockphoto

Za ostvarenje ciljeva strategije Europa 2020. moraju se učinkovitije koristiti sve politike i instrumenti EU-a. To uključuje i horizontalne politike i alate kao što su:

 • jedinstveno tržište Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • proračunDeutschEnglishfrançais EU-a (uključujući regionalni razvoj, društvene i kohezijske fondove)
 • alati DeutschEnglishfrançais vanjske politike.

Učvršćivanje jedinstvenog tržišta

Rast i stvaranje radnih mjesta ovise o zdravim, dobro povezanim tržištima na kojima se tržišnim natjecanjem i pristupom potrošača potiču poslovanje i inovacije.

Predstoji uklanjanje još nekoliko prepreka, kao što su:

 • uska grla u prekograničnim aktivnostima
 • nedovoljno međusobno povezane mreže
 • neujednačena provedba pravila jedinstvenog tržišta
 • pravna složenost koja proizlazi iz 27 različitih pravila za iste transakcije.

Potrebno je raditi i na unapređenju pristupa jedinstvenom tržištu za mala poduzeća i razvijati poduzetništvo, primjerice:

 • pojednostavnjivanjem prava trgovačkih društava (stečajni postupak, statut privatnog trgovačkog društva itd.)
 • omogućivanjem poduzetnicima da ponovno pokrenu poslovanje nakon propasti poduzeća.

Potrošači pojedinci trebali bi proizvode i usluge iz drugih država EU-a moći kupovati lakše i s više povjerenja, posebno putem interneta.

Top

Ulaganje u rast

Financijska kriza snažno je utjecala na sposobnost europskih poduzeća i vlada da financiraju ulagačke i inovacijske projekte. EU-u su za ostvarenje ciljeva utvrđenih u okviru strategije Europa 2020. potrebni:

 • regulatorno okruženje koje osigurava učinkovita i sigurna financijska tržišta
 • inovativni instrumenti za financiranje nužnih ulaganja, uključujući javno-privatna partnerstva.

Ti dugoročni prioriteti rasta uključeni su u prijedloge Komisije za sljedeći višegodišnji financijski okvir EU-a (2014. – 2020.) DeutschEnglishfrançais

Europski fond za regionalni razvoj, Europski socijalni fond i Kohezijski fond trenutačno zajedno čine više od jedne trećine ukupnog proračuna EU-a.

Tim se alatima pomaže osigurati učinkovito ulaganje novca u poticanje pametnog, održivog i uključivog rasta.

Financijska sredstva EU-a pridonose:

 • povećanju broja i kvalitete radnih mjesta
 • razvoju novih tehnologija
 • najnovijim istraživanjima
 • pristupu brzom internetu
 • pametnoj prometnoj i energetskoj infrastrukturi
 • energetskoj učinkovitosti i korištenju obnovljivim izvorima energije
 • poslovnom razvoju
 • obrazovanju i kvalifikacijama.

Top

Instrumenti vanjske politike

U svrhu poticanja rasta EU mora poticati trgovanje na otvorenim, poštenim tržištima u cijelom svijetu u međunarodnom okviru utemeljenom na pravilima. EU će poticati:

 • vanjske vidove raznih unutarnjih politika (npr. energetika, promet, poljoprivreda, istraživanje i razvoj)
 • koordinaciju trgovine i međunarodne makroekonomske politike
 • asertivno i učinkovito sudjelovanje u međunarodnim forumima kao što su G20 u svrhu oblikovanja budućeg globalnog gospodarskog poretka.

EU nastoji izgraditi i strateške odnose s gospodarstvima usponu, raspravljati o pitanjima od zajedničkog interesa, promicati suradnju u redovnim i drugim pitanjima i rješavati bilateralna pitanja. U tom je kontekstu Komisija u studenome 2010. predstavila novu trgovinsku strategiju.

EU već razvija stvarno partnerstvo sa zemljama u razvoju kako bi pomogao u iskorjenjivanju siromaštva, poticanju rasta i ispunjavanju milenijskih razvojnih ciljeva.

Top