AA+A++Leagan clóLéarscáil suímhRSSRSS

Uirlisí eile do phoist is don fhás

Dhá mhionbhratach leis an Aontas Eorpach © iStockphoto

Caithfear réimse iomlán ionstraimí agus beartas an AE a úsáid níos éifeachtaí chun spriocanna Eoraip 2020 a bhaint amach. Áirítear leis seo uirlisí agus beartais thrasghearrthacha amhail:

 • an margadh aonair DeutschEnglishfrançais
 • buiséad DeutschEnglishfrançaisan AE (cistí comhtháthaithe agus sóisialta agus forbairt réigiúnach san áireamh)
 • uirlisí beartais eachtraigh българскиčeštinadanskDeutscheesti keelελληνικάEnglishespañolfrançaisitalianolatviešu valodalietuvių kalbamagyarMaltiNederlandspolskiportuguêsRomânaslovenčinaslovenščinasuomisvenska.

An margadh aonair a dhoimhniú

Braitheann fás agus cruthú post ar mhargaí dea-nasctha sláintiúla, ina mbíonn iomaíocht agus rochtain tomhaltóirí ag spreagadh gnó agus nuála.

Caithfear tabhairt faoi roinnt bacainní fós:

 • scrogaill ar ghníomhaíocht trasteorann
 • líonraí ná fuil sách idirnasctha
 • rialacha margaidh aonair á gcur i bhfeidhm go míchothrom
 • castacht an dlí a bhaineann le roinnt idirbheart nuair a bhíonn suas le 27 sraith rialacha difriúla ann

Is gá obair chun rochtain ar an margadh aonair a fheabhsú do ghnóthais bheaga agus chun fiontraíocht a fhorbairt, m.sh. trí

 • dhlí na gcuideachtaí a shimpliú (nósanna imeachta féimheachta, reacht na gcuideachtaí príobháideachta, srl.)
 • deis atosaithe a thabhairt d'fhiontraithe nuair a theipeann ar ghnóthais.

Ba chóir do thomhaltóirí aonair a bheith in ann seirbhísí agus táirgí a cheannach ó thíortha eile san AE níos fusa is le breis muiníne, go háirithe ar líne.

Barr

Infheistiú i bhfás

Bhí tionchar an-mhór ag an ngéarchéim airgeadais ar chumas rialtais agus ghnóthais na hEorpa chun tionscnaimh nuála agus infheistíochta a mhaoiniú. Chun a chuid cuspóirí d'Eoraip 2020 a bhaint amach, beidh gá ag an AE le:

 • timpeallacht rialála a áiritheoidh margaí airgeadais slána éifeachtacha
 • ionstraimí nuálacha chun an infheistíocht atá riachtanach a mhaoiniú - lena n-áirítear comhpháirtíochtaí phríobháideacha-poiblí.
 • 

Cuireadh isteach na tosaíochtaí fadtéarmacha sin i dtograí an Choimisiúin do chéad chreat airgeadais ilbhliantúil eile (2014-2020) an AE.

Faoi láthair, i gceann a chéile, soláthraíonn an Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa българскиčeštinadanskDeutscheesti keelελληνικάEnglishespañolfrançaisitalianolatviešu valodalietuvių kalbamagyarMaltiNederlandspolskiportuguêsRomânaslovenčinaslovenščinasuomisvenska , an Ciste Sóisialta na hEorpa agus an Ciste Comhtháthaithe българскиčeštinadanskDeutscheesti keelελληνικάEnglishespañolfrançaisitalianolatviešu valodalietuvių kalbamagyarMaltiNederlandspolskiportuguêsRomânaslovenčinaslovenščinasuomisvenska breis is trian de bhuiséad iomlán an AE.

Cabhraíonn na huirlisí sin lena chinntiú go n-infheistítear airgid go héifeachtach le fás cliste, inbhuanaithe agus uileghabhálach a chothú.

Tacaíonn maoiniú ón AE le:

 • Breis post is poist níos fearr
 • Teicneolaíochtaí nua a fhorbairt
 • Taighde ceannródaíochta
 • Rochtain ardluais ar an idirlíon
 • Iompar Cliste agus bonneagar fuinnimh
 • Éifeachtacht fuinnimh agus fuinnimh inathnuaite
 • Forbairt Trádála
 • Oideachas agus oiliúint

Barr

Ionstraimí beartais eachtraigh

Chun fás a chothú, caithfidh an AE trádáil a spreagadh i margaí cothroma, oscailte domhanda, laistigh de chreat idirnáisiúnta a bheidh bunaithe ar rialacha. Cuirfidh sé sin an méid seo a leanas chun cinn:

 • gnéithe eachtrachade bheartais inmheánacha éagsúla (m.sh. fuinneamh, iompar, talmhaíocht, T&F)
 • trádáil agus comhordú beartas macra-gheilleagrach idirnáisiúnta
 • páirtíocht threallúsach agus éifeachtach i bhfóraim idirnáisiúnta ar nós an G20, chun an t-ord geilleagrach feasta a mhúnlú.

Ba mhaith leis an AE caidrimh straitéiseacha le geilleagair éiritheacha a thógáil, saincheisteanna is comhchúram dóibh a phlé, comhoibriú ar rialáil agus ar nithe eile a chothú agus saincheisteanna déthaobhacha a réiteach chomh maith. Sa chomhthéacs sin, thíolaic an Coimisiún straitéis trádála nua i Samhain 2010.

Tá an AE ag forbairtcomhpháirtíochta réadúla le tíortha atá i mbéal forbarthachun cabhrú le daibhreas a dhíothú, le fás a chothú agus le Spriocanna Forbartha na Mílaoise a chomhlíonadh.

Barr