AA+A++UtskriftsversionÖversiktRSSRSS

Europa 2020 – Viktiga dokument

Europa 2020-strategin

EU:s Europa 2020-strategi för smart och hållbar tillväxt för alla presenterades av EU-kommissionen i mars 2010. EU-ländernas stats- och regeringschefer godkände den i juni 2010. Strategin innehåller konkreta mål som ska uppnås under de tio kommande åren. Målen gäller sysselsättning, utbildning, energiförbrukning och innovation och ska bidra till att motverka konsekvenserna av finanskrisen och få fart på EU:s ekonomiska tillväxt.

Europa 2020-strategin

 

Årlig tillväxtöversikt

I januari varje år lägger kommissionen fram en årlig tillväxtöversikt hrvatski (hr) Översikten ska tjäna som underlag för Europeiska rådets vårtoppmöte, där man diskuterar Europa 2020-strategin. Den innehåller både en utvärdering av uppnådda resultat och en framåtblickande del där de tre viktigaste frågorna tas upp: budgetfrågor, makroekonomin och specifika ämnesfrågor (strukturreformer och tillväxtfrämjande reformer).

 

Nationella reformprogram

De nationella reformprogrammen är ländernas viktigaste verktyg för Europa 2020-strategin. Regeringarna ska lägga fram dem i april varje år tillsammans med sina stabilitets- eller konvergensprogram. Reformprogrammet ska innehålla de nationella mål som är kopplade till EU:s överordnade mål och ska förklara hur landet tänker uppfylla målen och undanröja hinder för tillväxt. Det ska också innehålla en beskrivning av vilka åtgärder som ska vidtas, när och av vem och vilka budgetkonsekvenser åtgärderna kommer att få.

Läs de nationella reformprogrammen och se de olika ländernas resultat

 • Österrike
 • Nationales Reformprogramm - Österreich 2011 pdf - 147 KB [147 KB] Deutsch (de) English (en)
 • EU-Strukturfonds pdf - 70 KB [70 KB] Deutsch (de) English (en)
 • Euro-Plus-Pakt - Österreichisches Massnahmenpaket 2011 pdf - 11 KB [11 KB] Deutsch (de) English (en)
 • Annex 2 – Progress on Europe 2020 targets pdf - 116 KB [116 KB] English (en)
 • Annex 1 – Main Measures to respond to the 2011 CSR pdf - 62 KB [62 KB] English (en)
 • National Reform Programme pdf - 911 KB [911 KB] Deutsch (de) English (en)
 • Nationales Reformprogramm pdf - 783 KB [783 KB] Deutsch (de) English (en)
 • Anhang 2.2 – Maßnahmen zur Erreichung der nationalen Europa-2020-Ziele pdf - 612 KB [612 KB] Deutsch (de)
 • Anhang 2.1 – Spezifische Maßnahmen zur Umsetzung der länderspezifischen Empfehlungen 2013 pdf - 435 KB [435 KB] Deutsch (de)
 • Annex 1.3 - Reform Commitments for 2014 pdf - 319 KB [319 KB] English (en)
 • Annex 1.2 - Progress on Europe2020 targets pdf - 440 KB [440 KB] English (en)
 • Annex 1.1 - Measures to address the 2013 CSRs pdf - 791 KB [791 KB] English (en)
 • National Reform Programme pdf - 766 KB [766 KB] Deutsch (de) English (en)
 • Annex 1.1 - Measures to address the 2014 CSRs pdf - 640 KB [640 KB] English (en)
 • Annex 1.2 - Progress on Europe 2020 targets pdf - 627 KB [627 KB] English (en)
 • Annex 1.3 - Planned reforms pdf - 461 KB [461 KB] English (en)
 • Annex 2 Table 1 pdf - 406 KB [406 KB] Deutsch (de)
 • Annex 2 Table 2 pdf - 747 KB [747 KB] Deutsch (de)
 • Belgien
 • Programme national de réforme - Belgique 2011 pdf - 2 MB [2 MB] English (en) français (fr) Nederlands (nl)
 • National Reform Programme pdf - 1014 KB [1014 KB] English (en) français (fr) Nederlands (nl)
 • National Reform Programme 2012 - Annex 1 pdf - 58 KB [58 KB] English (en)
 • National Reform Programme pdf - 5 MB [5 MB] English (en) français (fr) Nederlands (nl)
 • National Reform Programme pdf - 3 MB [3 MB] English (en) français (fr) Nederlands (nl)
 • Bulgarien
 • Национална програма за реформи (2011-2015 г.) pdf - 946 KB [946 KB] български (bg) English (en)
 • National Reform Programme pdf - 2 MB [2 MB] български (bg) English (en)
 • Национална програма за реформи pdf - 2 MB [2 MB] български (bg) English (en)
 • National Reform Programme pdf - 3 MB [3 MB] български (bg) English (en)
 • Cypern
 • National Reform Programme - Cyprus 2011 pdf - 2 MB [2 MB] English (en)
 • National Reform Programme pdf - 3 MB [3 MB] English (en)
 • National Reform Programme pdf - 576 KB [576 KB] English (en)
 • National Reform Programme pdf - 495 KB [495 KB] English (en)
 • Tjeckien
 • Národní program reforem České republiky 2011 pdf - 766 KB [766 KB] čeština (cs) English (en)
 • Annex 1 – Main Measures to respond to the 2011 CSR pdf - 58 KB [58 KB] English (en)
 • National Reform Programme pdf - 3 MB [3 MB] čeština (cs) English (en)
 • Annex 2 – Progress on Europe 2020 targets pdf - 454 KB [454 KB] English (en)
 • National Reform Programme pdf - 2 MB [2 MB] čeština (cs) English (en)
 • Annex 2 - Measures to address the 2013 CSRs pdf - 595 KB [595 KB] čeština (cs) English (en)
 • Annex 3 - Reform Commitments for 2014 pdf - 771 KB [771 KB] čeština (cs) English (en)
 • Annex 3 pdf - 621 KB [621 KB] čeština (cs)
 • Annex 2 pdf - 544 KB [544 KB] čeština (cs)
 • National Reform Programme pdf - 2 MB [2 MB] čeština (cs) English (en)
 • Danmark
 • National Reform Programme - Denmark 2011 pdf - 645 KB [645 KB] dansk (da) English (en)
 • Annex 1 – Main Measures to respond to the 2011 CSR pdf - 25 KB [25 KB] English (en)
 • Annex 2 – Progress on Europe 2020 targets pdf - 57 KB [57 KB] English (en)
 • National Reform Programme pdf - 357 KB [357 KB] dansk (da) English (en)
 • Nationalt reformprogram pdf - 2 MB [2 MB] dansk (da) English (en)
 • Annex 1 - Measures to address the 2013 CSRs pdf - 705 KB [705 KB] English (en)
 • Annex 2 - Quantitative assessment of reforms pdf - 498 KB [498 KB] English (en)
 • National Reform Programme pdf - 451 KB [451 KB] dansk (da) English (en)
 • Annex 1 - Key Micro-structural reforms pdf - 685 KB [685 KB] English (en)
 • Annex 2 - Quantitative assessment of reforms pdf - 316 KB [316 KB] English (en)
 • Estland
 • Konkurentsivõime kava "Eesti 2020" pdf - 204 KB [204 KB] eesti keel (et) English (en)
 • Annex 1 – Main Measures to respond to the 2011 CSR pdf - 185 KB [185 KB] English (en)
 • National Reform Programme pdf - 976 KB [976 KB] eesti keel (et) English (en)
 • National Reform Programme pdf - 834 KB [834 KB] eesti keel (et) English (en)
 • Ajavahemikku 2014–2018 hõlmav tegevuskava pdf - 161 KB [161 KB] eesti keel (et) English (en)
 • National Reform Programme pdf - 588 KB [588 KB] eesti keel (et)
 • Finland
 • National Reform Programme of Finland 2011 pdf - 382 KB [382 KB] English (en) suomi (fi)
 • Annex 1 – Main Measures to respond to the 2011 CSR pdf - 34 KB [34 KB] English (en)
 • Annex 2 – Progress on Europe 2020 targets pdf - 26 KB [26 KB] English (en)
 • pdf - 478 KB [478 KB] English (en) suomi (fi)
 • Nationellt reformprogram pdf - 572 KB [572 KB] English (en) suomi (fi)
 • National Reform Programme pdf - 563 KB [563 KB] English (en) suomi (fi)
 • Frankrike
 • Programme National de Réforme - France 2011 - 2014 pdf - 2 MB [2 MB] English (en) français (fr)
 • Annex - Monitoring progress; stakeholders' contributions pdf - 2 MB [2 MB] français (fr)
 • National Reform Programme pdf - 254 KB [254 KB] English (en) français (fr)
 • Programme national de réforme pdf - 7 MB [7 MB] français (fr)
 • Complément statistique relatif à l'emploi pdf - 416 KB [416 KB] English (en) français (fr)
 • National Reform Programme pdf - 3 MB [3 MB] français (fr)
 • Summary of the NRP pdf - 137 KB [137 KB] English (en) français (fr)
 • Contribution from stakeholders pdf - 2 MB [2 MB] français (fr)
 • Tyskland
 • Nationales Reformprogramm - Deutschland 2011 pdf - 4 MB [4 MB] Deutsch (de) English (en)
 • National Reform Programme pdf - 4 MB [4 MB] Deutsch (de) English (en)
 • Nationales Reformprogramm pdf - 858 KB [858 KB] Deutsch (de) English (en)
 • National Reform Programme pdf - 539 KB [539 KB] Deutsch (de) English (en)
 • Grekland
 • National Reform Programme - Greece 2011 - 2014 pdf - 2 MB [2 MB] English (en)
 • National Reform Programme pdf - 567 KB [567 KB] English (en)
 • National Reform Programme pdf - 2 MB [2 MB] English (en)
 • National Reform Programme pdf - 2 MB [2 MB] ελληνικά (el) English (en)
 • Ungern
 • National Reform Programme of Hungary - 2011 pdf - 823 KB [823 KB] English (en)
 • National Reform Programme pdf - 2 MB [2 MB] English (en)
 • Nemzeti reformprogram pdf - 2 MB [2 MB] English (en) magyar (hu)
 • National Reform Programme pdf - 2 MB [2 MB] English (en) magyar (hu)
 • Implementation of the CSRs pdf - 2 MB [2 MB] English (en) magyar (hu)
 • Irland
 • National Reform Programme - Ireland 2011 pdf - 227 KB [227 KB] English (en)
 • National Reform Programme pdf - 751 KB [751 KB] English (en)
 • Euro Plus Pact Commitments pdf - 346 KB [346 KB] English (en)
 • National Reform Programme pdf - 2 MB [2 MB] English (en)
 • National Reform Programme pdf - 2 MB [2 MB] English (en)
 • Italien
 • Programma Nazionale di Riforma - Italia 2011 pdf - 4 MB [4 MB] български (bg) English (en) italiano (it)
 • National Reform Programme pdf - 2 MB [2 MB] English (en) italiano (it)
 • Stato di attuazione della riforma delle finanze pubbliche pdf - 2 MB [2 MB] italiano (it)
 • Nota metodologica sui criteri di formulazione delle previsioni tendenziali pdf - 3 MB [3 MB] italiano (it)
 • Stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas serra pdf - 2 MB [2 MB] italiano (it)
 • Fabbisogni annuali di beni e servizi della PA e risparmi pdf - 2 MB [2 MB] italiano (it)
 • Fabbisogni annuali di beni e servizi della PA e risparmi: IT Spese dello Stato nelle regioni e province autonome pdf - 2 MB [2 MB] italiano (it)
 • Programma delle infrastrutture strategiche pdf - 4 MB [4 MB] italiano (it)
 • Programma nazionale di riforma - parte 2 pdf - 7 MB [7 MB] italiano (it)
 • Programma nazionale di riforma - parte 1 pdf - 3 MB [3 MB] English (en) italiano (it)
 • Allegato - Le griglie delle misure del PNR pdf - 5 MB [5 MB] italiano (it)
 • Programma per le aree sottoutilizzate pdf - 3 MB [3 MB] italiano (it)
 • Annex 3 Time table NRP 2015 pdf - 125 KB [125 KB] English (en)
 • Annex 2 Macroeconomic impact of structural reform pdf - 306 KB [306 KB] English (en)
 • National Reform Programme pdf - 5 MB [5 MB] italiano (it)
 • Annex 1 List of reforms pdf - 3 MB [3 MB] italiano (it)
 • Intermediate Report on the implementation of the Italy's Country Specific Recommendations pdf - 441 KB [441 KB] English (en) italiano (it)
 • Lettland
 • National Reform Programme - Latvia 2011 pdf - 656 KB [656 KB] English (en) latviešu valoda (lv)
 • National Reform Programme pdf - 808 KB [808 KB] English (en) latviešu valoda (lv)
 • Valsts reformu programma pdf - 2 MB [2 MB] English (en) latviešu valoda (lv)
 • National Reform Programme pdf - 2 MB [2 MB] English (en) latviešu valoda (lv)
 • Litauen
 • National Reform Programme - Lithuania 2011 pdf - 755 KB [755 KB] English (en)
 • National Reform Programme pdf - 442 KB [442 KB] English (en) lietuvių kalba (lt)
 • Annexes to the National Reform Programme pdf - 914 KB [914 KB] English (en) lietuvių kalba (lt)
 • Nacionalinė reformų programa pdf - 2 MB [2 MB] English (en) lietuvių kalba (lt)
 • Annex 2 Implementation of the 2014 CSRs pdf - 565 KB [565 KB] English (en) lietuvių kalba (lt)
 • Annex 1 National quantitative targets pdf - 201 KB [201 KB] English (en) lietuvių kalba (lt)
 • National Reform Programme pdf - 670 KB [670 KB] English (en) lietuvių kalba (lt)
 • Luxemburg
 • Programme national de réforme - Luxembourg 2011 pdf - 737 KB [737 KB] English (en) français (fr)
 • Annex 1 – Main Measures to respond to the 2011 CSR pdf - 43 KB [43 KB] English (en)
 • Annex 2 – Progress on Europe 2020 targets pdf - 88 KB [88 KB] English (en)
 • National Reform Programme pdf - 2 MB [2 MB] English (en) français (fr)
 • Programme national de réforme pdf - 2 MB [2 MB] English (en) français (fr)
 • Annex 2 - Measures to address the 2013 CSRs pdf - 412 KB [412 KB] English (en)
 • Annex 3 - Reform Commitments for 2014 pdf - 189 KB [189 KB] English (en)
 • Measures to address the 2015 CSRs pdf - 264 KB [264 KB] français (fr)
 • National Reform Programme pdf - 2 MB [2 MB] English (en) français (fr)
 • Progress towards Europe 2020 targets pdf - 219 KB [219 KB] français (fr)
 • Malta
 • National Reform Programme - Malta 2011 pdf - 2 MB [2 MB] English (en)
 • Annex 2 – Progress on Europe 2020 targets pdf - 237 KB [237 KB] English (en)
 • National Reform Programme pdf - 2 MB [2 MB] English (en)
 • Annex 1 – Main Measures to respond to the 2011 CSR pdf - 84 KB [84 KB] English (en)
 • Annex 2.2 - Quantitative assessment of the measures pdf - 66 KB [66 KB] English (en)
 • Annex 2.1 - Measures to address the 2013 CSRs pdf - 211 KB [211 KB] English (en)
 • National Reform Programme pdf - 400 KB [400 KB] English (en)
 • Annex 2.3 - National 2020 targets pdf - 185 KB [185 KB] English (en)
 • Annex 2.4 - Reform Commitments for 2014 pdf - 82 KB [82 KB] English (en)
 • Annex 3 - Planned reforms pdf - 184 KB [184 KB] English (en)
 • Annex 1 - Measures to address the 2014 CSRs pdf - 225 KB [225 KB] English (en)
 • National Reform Programme pdf - 300 KB [300 KB] English (en)
 • Annex 2 - Progress on Europe2020 targets pdf - 336 KB [336 KB] English (en)
 • Polen
 • Krajowy Program Reform 2011 pdf - 409 KB [409 KB] English (en) polski (pl)
 • National Reform Programme pdf - 385 KB [385 KB] English (en) polski (pl)
 • Krajowy program reform pdf - 838 KB [838 KB] English (en) polski (pl)
 • National Reform Programme pdf - 693 KB [693 KB] English (en) polski (pl)
 • Portugal
 • Programa Nacional de Reformas– Portugal 2011 pdf - 2 MB [2 MB] English (en) português (pt)
 • National Reform Programme pdf - 905 KB [905 KB] português (pt)
 • Programa nacional de reformas pdf - 2 MB [2 MB] português (pt)
 • National Reform Programme pdf - 10 MB [10 MB] português (pt)
 • Rumänien
 • Increasing the efficiency amd transparency of the public administration pdf - 1004 KB [1004 KB] English (en)
 • Programul Naţional de Reformă - României 2011 – 2013 pdf - 2 MB [2 MB] English (en) română (ro)
 • National Reform Programme pdf - 556 KB [556 KB] English (en)
 • Programul național de reformă pdf - 2 MB [2 MB] română (ro)
 • National Reform Programme pdf - 2 MB [2 MB] English (en) română (ro)
 • Slovakien
 • Národný program reforiem - Slovenská republika 2011 – 2014 pdf - 988 KB [988 KB] English (en) slovenčina (sk)
 • National Reform Programme pdf - 720 KB [720 KB] English (en) slovenčina (sk)
 • Národný program reforiem pdf - 2 MB [2 MB] English (en) slovenčina (sk)
 • Príloha: Akčný plán NPR pdf - 553 KB [553 KB] slovenčina (sk)
 • Hodnotenie vplyvu štrukturálnych reforiem pdf - 812 KB [812 KB] slovenčina (sk)
 • Štatistické ukazovatele pdf - 245 KB [245 KB] slovenčina (sk)
 • National Reform Programme pdf - 2 MB [2 MB] English (en) slovenčina (sk)
 • NRP 2015 Action Plan pdf - 74 KB [74 KB] English (en) slovenčina (sk)
 • Slovenien
 • National Reform Programme - Slovenia 2011 - 2012 pdf - 2 MB [2 MB] English (en)
 • National Reform Programme pdf - 839 KB [839 KB] English (en) slovenščina (sl)
 • Nacionalni program reform pdf - 756 KB [756 KB] English (en) slovenščina (sl)
 • National Reform Programme pdf - 747 KB [747 KB] English (en) slovenščina (sl)
 • Spanien
 • Programa Nacional de Reformas 2011 de España pdf - 628 KB [628 KB] English (en) español (es)
 • National Reform Programme pdf - 2 MB [2 MB] español (es)
 • Annex 2 – Progress on Europe 2020 targets pdf - 72 KB [72 KB] español (es)
 • Programa nacional de reformas pdf - 4 MB [4 MB] español (es)
 • National Reform Programme pdf - 4 MB [4 MB] español (es)
 • Nederländerna
 • National Reform Programme - Netherlands 2011 pdf - 305 KB [305 KB] English (en) Nederlands (nl)
 • Appendix to the National Reform Programme 2011: involvement of local and regional authorities msw8 - 81 KB [81 KB] English (en)
 • Bijdrage van de Nederlandse sociale partners aan het Nationaal Hervormingsprogramma in het kader van de EU-2020-strategie pdf - 2 MB [2 MB] English (en) Nederlands (nl)
 • National Reform Programme pdf - 201 KB [201 KB] English (en) Nederlands (nl)
 • National Reform Programme pdf - 894 KB [894 KB] English (en) Nederlands (nl)
 • Contribution of the Dutch Social Partners pdf - 2 MB [2 MB] English (en) Nederlands (nl)
 • National Reform Programme pdf - 760 KB [760 KB] English (en) Nederlands (nl)
 • Contribution from the social partners pdf - 393 KB [393 KB] English (en) Nederlands (nl)
 • Storbritannien
 • National Reform Programme - United Kingdom 2011 pdf - 2 MB [2 MB] English (en)
 • National Reform Programme pdf - 948 KB [948 KB] English (en)
 • National Reform Programme pdf - 2 MB [2 MB] English (en)
 • National Reform Programme pdf - 2 MB [2 MB] English (en)

 

Stabilitets- och konvergensprogram

Enligt stabilitets- och tillväxtpakten ska euroländerna varje år lägga fram ett stabilitetsprogram och de övriga EU-länderna ett konvergensprogram. Målet är bättre budgetdisciplin med hjälp av övervakning och samordning av finanspolitiken.

Den europeiska planeringsterminen har tillkommit för att bättre samordna EU-ländernas ekonomiska politik. Stabilitets- och konvergensprogrammen ska hädanefter lämnas in samtidigt som de nationella reformprogrammen i april varje år, innan regeringarna antar sina statsbudgetar för kommande år. Det finns då tid för meningsfulla diskussioner om finanspolitiken.

Läs stabilitets- och konvergensprogrammen och se de olika ländernas resultat

 • Österrike
 • Stabilitätsprogramm - Österreich 2010 - 2014 pdf - 6 MB [6 MB] Deutsch (de) English (en)
 • Osterreich pdf - 6 MB [6 MB] Deutsch (de) English (en)
 • Stability Programme pdf - 530 KB [530 KB] Deutsch (de) English (en)
 • Stability Programme pdf - 564 KB [564 KB] Deutsch (de) English (en)
 • Stability Programme pdf - 574 KB [574 KB] Deutsch (de) English (en)
 • Belgien
 • Stability Programme - Belgium 2011 - 2014 pdf - 621 KB [621 KB] English (en) français (fr) Nederlands (nl)
 • Stability Programme pdf - 2 MB [2 MB] English (en) français (fr) Nederlands (nl)
 • Stabiliteitsprogramma pdf - 930 KB [930 KB] English (en) français (fr) Nederlands (nl)
 • Stability Programme pdf - 2 MB [2 MB] English (en) français (fr) Nederlands (nl)
 • Bulgarien
 • Just nu finns det inga dokument som matchar sökkriterierna.
 • Cypern
 • Stability Programme - Cyprus 2010 - 2014 pdf - 2 MB [2 MB] English (en)
 • Stability Programme pdf - 2 MB [2 MB] English (en)
 • Tjeckien
 • Just nu finns det inga dokument som matchar sökkriterierna.
 • Danmark
 • Just nu finns det inga dokument som matchar sökkriterierna.
 • Estland
 • Stabiilsusprogramm - Eesti 2011 pdf - 963 KB [963 KB] eesti keel (et) English (en)
 • Stability Programme pdf - 2 MB [2 MB] eesti keel (et) English (en)
 • Stabiilsusprogramm pdf - 3 MB [3 MB] eesti keel (et) English (en)
 • Stability Programme pdf - 3 MB [3 MB] eesti keel (et) English (en)
 • Frankrike
 • Programme de stabilité - France 2011 - 2014 pdf - 335 KB [335 KB] français (fr)
 • Stability Programme pdf - 2 MB [2 MB] français (fr)
 • Programme de stabilité pdf - 3 MB [3 MB] English (en) français (fr)
 • Summary of the SP pdf - 68 KB [68 KB] English (en) français (fr)
 • Stability Programme pdf - 2 MB [2 MB] English (en) français (fr)
 • Tyskland
 • Stabilitätsprogramm - Deutschland 2011 pdf - 2 MB [2 MB] Deutsch (de) English (en)
 • Stability Programme pdf - 325 KB [325 KB] Deutsch (de) English (en)
 • Stabilitätsprogramm pdf - 1019 KB [1019 KB] Deutsch (de) English (en)
 • Stability Programme pdf - 3 MB [3 MB] Deutsch (de) English (en)
 • Grekland
 • Stability Programme - Greece 2011 - 2014 pdf - 2 MB [2 MB] English (en)
 • Ungern
 • Just nu finns det inga dokument som matchar sökkriterierna.
 • Irland
 • Stability Programme - Ireland 2011 pdf - 215 KB [215 KB] English (en)
 • Stability Programme pdf - 400 KB [400 KB] English (en)
 • Stability Programme pdf - 2 MB [2 MB] English (en)
 • Stability Programme pdf - 2 MB [2 MB] English (en)
 • Italien
 • Stability Programme pdf - 2 MB [2 MB] English (en) italiano (it)
 • Programma di stabilità pdf - 2 MB [2 MB] English (en) italiano (it)
 • Stability Programme pdf - 4 MB [4 MB] English (en) italiano (it)
 • Lettland
 • Stabilitātes programma pdf - 2 MB [2 MB] English (en) latviešu valoda (lv)
 • Stability Programme pdf - 2 MB [2 MB] English (en) latviešu valoda (lv)
 • Litauen
 • Stability Programme pdf - 334 KB [334 KB] English (en) lietuvių kalba (lt)
 • Luxemburg
 • Programme de Stabilité et de Croissance - Luxembourg 2011 - 2014 pdf - 364 KB [364 KB] français (fr)
 • Stability Programme pdf - 2 MB [2 MB] English (en) français (fr)
 • Programme de stabilité pdf - 966 KB [966 KB] English (en) français (fr)
 • Annex to the Stability Programme pdf - 361 KB [361 KB] français (fr)
 • Stability Programme pdf - 2 MB [2 MB] English (en) français (fr)
 • Malta
 • Stability Programme - Malta 2011 - 2014 pdf - 328 KB [328 KB] English (en)
 • Stability Programme pdf - 429 KB [429 KB] English (en)
 • Stability Programme pdf - 467 KB [467 KB] English (en)
 • Stability Programme pdf - 281 KB [281 KB] English (en)
 • Polen
 • Just nu finns det inga dokument som matchar sökkriterierna.
 • Portugal
 • Stability Programme pdf - 755 KB [755 KB] português (pt)
 • Stability Programme pdf - 3 MB [3 MB] português (pt)
 • Rumänien
 • Just nu finns det inga dokument som matchar sökkriterierna.
 • Slovakien
 • Stability Programme - Slovakia 2011 - 2014 pdf - 2 MB [2 MB] English (en) slovenčina (sk)
 • Stability Programme pdf - 2 MB [2 MB] English (en) slovenčina (sk)
 • Program stability pdf - 2 MB [2 MB] English (en) slovenčina (sk)
 • Stability Programme pdf - 2 MB [2 MB] slovenčina (sk)
 • Annex to the Stability Programme pdf - 121 KB [121 KB] slovenčina (sk)
 • Slovenien
 • Stability Programme - Slovenia 2011 pdf - 308 KB [308 KB] English (en) slovenščina (sl)
 • Stability Programme pdf - 894 KB [894 KB] English (en) slovenščina (sl)
 • Program stabilnosti pdf - 2 MB [2 MB] English (en) slovenščina (sl)
 • Stability Programme pdf - 2 MB [2 MB] English (en) slovenščina (sl)
 • Spanien
 • Stability Programme - Spain 2011 - 2014 pdf - 460 KB [460 KB] English (en) español (es)
 • Stability Programme pdf - 547 KB [547 KB] español (es)
 • Programa de estabilidad pdf - 861 KB [861 KB] English (en) español (es)
 • Stability Programme pdf - 961 KB [961 KB] English (en) español (es)
 • Sverige
 • Just nu finns det inga dokument som matchar sökkriterierna.
 • Nederländerna
 • Stability Programme - Netherlands 2011 pdf - 2 MB [2 MB] English (en)
 • Stability Programme pdf - 786 KB [786 KB] English (en) Nederlands (nl)
 • Stability Programme pdf - 915 KB [915 KB] English (en) Nederlands (nl)
 • Stability Programme pdf - 484 KB [484 KB] English (en)
 • Storbritannien
 • Just nu finns det inga dokument som matchar sökkriterierna.

 

Landsspecifika rekommendationer och yttranden

I juni varje år ska kommissionen lägga fram förslag till landsspecifika rekommendationer tillsammans med länderrapporter och en övergripande rapport om euroområdet. Vid behov får kommissionen också utfärda en rekommendation för en längre tidsperiod, t.ex. två år, så att ett land får tillräckligt med tid på sig att genomföra större strukturreformer.

Läs de landsspecifika rekommendationerna för EU-länderna

 • Österrike
 • Country-specific Recommendations - Commission proposal pdf - 53 KB [53 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Country-specific Recommendations - Final version, approved by the Council
 • Country-specific Recommendations - Commission proposal pdf - 25 KB [25 KB] Deutsch (de) English (en)
 • Länderspezifische Empfehlungen – Kommissionsvorschlag pdf - 67 KB [67 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Länderspezifische Empfehlungen – endgültige Fassung, vom Rat angenommen pdf - 422 KB [422 KB] Deutsch (de) English (en)
 • Country Report 2016 pdf - 2 MB [2 MB] Deutsch (de) English (en)
 • Country-specific Recommendations 2015 – Commission Recommendation pdf - 107 KB [107 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Country-specific Recommendations 2015 – Final version approved by the Council pdf - 330 KB [330 KB] English (en)
 • Country-specific Recommendations 2016 – Commission Recommendation pdf - 120 KB [120 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Belgien
 • Country-specific Recommendations - Commission proposal pdf - 54 KB [54 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) Nederlands (nl)
 • Country-specific Recommendations - Final version, approved by the Council
 • Country-specific Recommendations - Commission proposal pdf - 28 KB [28 KB] English (en) français (fr) Nederlands (nl)
 • Country-specific Recommendations - Commission proposal pdf - 64 KB [64 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) Nederlands (nl)
 • Recommandations par pays – version définitive, adoptée par le Conseil pdf - 437 KB [437 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) Nederlands (nl)
 • Country Report 2016 pdf - 2 MB [2 MB] English (en) français (fr) Nederlands (nl)
 • Country-specific Recommendations 2015 – Commission Recommendation pdf - 108 KB [108 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) Nederlands (nl)
 • Country-specific Recommendations 2015 – Final version approved by the Council pdf - 331 KB [331 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) Nederlands (nl)
 • Country-specific Recommendations 2016 – Commission Recommendation pdf - 171 KB [171 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) Nederlands (nl)
 • Bulgarien
 • Country-specific Recommendations - Commission proposal pdf - 61 KB [61 KB] български (bg) Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Country-specific Recommendations - Final version, approved by the Council
 • Country-specific Recommendations - Commission proposal pdf - 35 KB [35 KB] български (bg) English (en)
 • Специфични за страната препоръки — предложение на Комисията pdf - 247 KB [247 KB] български (bg) Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Специфични за всяка страна препоръки — окончателна версия, одобрена от Съвета pdf - 442 KB [442 KB] български (bg) English (en)
 • Country Report 2016 pdf - 2 MB [2 MB] български (bg) English (en)
 • Country-specific Recommendations 2015 – Commission Recommendation pdf - 111 KB [111 KB] български (bg) Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Country-specific Recommendations 2015 – Final version approved by the Council pdf - 335 KB [335 KB] български (bg) English (en)
 • Country-specific Recommendations 2016 – Commission Recommendation pdf - 120 KB [120 KB] български (bg) Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Tjeckien
 • Country-specific Recommendations - Commission proposal pdf - 51 KB [51 KB] čeština (cs) Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Country-specific Recommendations - Final version, approved by the Council
 • Country-specific Recommendations - Commission proposal pdf - 25 KB [25 KB] čeština (cs) English (en)
 • Návrh konkrétních doporučení vydaný Komisí pdf - 183 KB [183 KB] čeština (cs) Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Doporučení pro jednotlivé země EU – konečná znění přijatá Radou pdf - 443 KB [443 KB] čeština (cs) English (en)
 • Country Report 2016 pdf - 2 MB [2 MB] čeština (cs) English (en)
 • Country-specific Recommendations 2015 – Commission Recommendation pdf - 57 KB [57 KB] čeština (cs) Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Country-specific Recommendations 2015 – Final version approved by the Council pdf - 330 KB [330 KB] čeština (cs) English (en)
 • Country-specific Recommendations 2016 – Commission Recommendation pdf - 122 KB [122 KB] čeština (cs) Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Danmark
 • Country-specific Recommendations - Commission proposal pdf - 49 KB [49 KB] dansk (da) Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Country-specificrecommendations - Final version, approved by the Council
 • Country-specific Recommendations - Commission proposal pdf - 24 KB [24 KB] dansk (da) English (en)
 • Country-specific Recommendations - Commission proposal pdf - 53 KB [53 KB] dansk (da) Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Landespecifikke henstillinger – Endelig udgave, godkendt af Rådet pdf - 389 KB [389 KB] dansk (da) English (en)
 • Country Report 2016 pdf - 2 MB [2 MB] dansk (da) English (en)
 • Country-specific Recommendations 2015 – Commission Recommendation pdf - 52 KB [52 KB] dansk (da) Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Country-specific Recommendations 2015 – Final version approved by the Council pdf - 321 KB [321 KB] dansk (da) English (en)
 • Country-specific Recommendations 2016 – Commission Recommendation pdf - 108 KB [108 KB] dansk (da) Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Estland
 • Country-specific Recommendations - Commission proposal pdf - 49 KB [49 KB] Deutsch (de) eesti keel (et) English (en) français (fr)
 • Country-specific Recommendations - Final version, approved by the Council
 • Country-specific Recommendations - Commission proposal pdf - 23 KB [23 KB] eesti keel (et) English (en)
 • Country-specific Recommendations - Commission proposal pdf - 58 KB [58 KB] Deutsch (de) eesti keel (et) English (en) français (fr)
 • Final version, approved by the Council pdf - 395 KB [395 KB] eesti keel (et) English (en)
 • Country Report 2016 pdf - 2 MB [2 MB] eesti keel (et) English (en)
 • Country-specific Recommendations 2015 – Commission Recommendation pdf - 101 KB [101 KB] Deutsch (de) eesti keel (et) English (en) français (fr)
 • Country-specific Recommendations 2015 – Final version approved by the Council pdf - 321 KB [321 KB] eesti keel (et) English (en)
 • Country-specific Recommendations 2016 – Commission Recommendation pdf - 113 KB [113 KB] Deutsch (de) eesti keel (et) English (en) français (fr)
 • Frankrike
 • Country-specific Recommendations - Commission proposal pdf - 58 KB [58 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Country-specific Recommendations - Final version, approved by the Council
 • Country-specific Recommendations - Commission proposal pdf - 30 KB [30 KB] English (en) français (fr)
 • Country-specific Recommendations - Commission proposal pdf - 75 KB [75 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Recommandations par pays – version définitive, adoptée par le Conseil pdf - 474 KB [474 KB] English (en) français (fr)
 • Country Report 2016 pdf - 2 MB [2 MB] English (en) français (fr)
 • Country-specific Recommendations 2015 – Commission Recommendation pdf - 112 KB [112 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Country-specific Recommendations 2015 – Final version approved by the Council pdf - 339 KB [339 KB] English (en) français (fr)
 • Country-specific Recommendations 2016 – Commission Recommendation pdf - 125 KB [125 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Tyskland
 • Country-specific Recommendations - Commission proposal pdf - 57 KB [57 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Country-specific Recommendations - Final version, approved by the Council
 • Country-specific Recommendations - Commission proposal pdf - 25 KB [25 KB] Deutsch (de) English (en)
 • Country-specific Recommendations - Commission proposal pdf - 115 KB [115 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Länderspezifische Empfehlungen – endgültige Fassung, vom Rat angenommen pdf - 411 KB [411 KB] Deutsch (de) English (en)
 • Country Report 2016 pdf - 3 MB [3 MB] Deutsch (de) English (en)
 • Country-specific Recommendations 2015 – Commission Recommendation pdf - 108 KB [108 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Country-specific Recommendations 2015 – Final version approved by the Council pdf - 634 KB [634 KB] Deutsch (de) English (en)
 • Country-specific Recommendations 2016 – Commission Recommendation pdf - 122 KB [122 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Ungern
 • Country-specific Recommendations - Commission proposal pdf - 51 KB [51 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) magyar (hu)
 • Country-specific Recommendations - Final version, approved by the Council
 • Country-specific Recommendations - Commission proposal pdf - 26 KB [26 KB] English (en) magyar (hu)
 • Country-specific Recommendations - Commission proposal pdf - 116 KB [116 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) magyar (hu)
 • Országspecifikus ajánlások – a Tanács által jóváhagyott, végleges változat pdf - 457 KB [457 KB] English (en) magyar (hu)
 • Country Report 2016 pdf - 2 MB [2 MB] English (en) magyar (hu)
 • Country-specific Recommendations 2015 – Commission Recommendation pdf - 110 KB [110 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) magyar (hu)
 • Country-specific Recommendations 2015 – Final version approved by the Council pdf - 333 KB [333 KB] English (en) magyar (hu)
 • Country-specific Recommendations 2016 – Commission Recommendation pdf - 123 KB [123 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) magyar (hu)
 • Irland
 • Country-specific Recommendations - Commission proposal pdf - 38 KB [38 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Country-specific Recommendations - Final version, approved by the Council
 • Country-specific Recommendations - Commission proposal pdf - 17 KB [17 KB] English (en)
 • Country-specific Recommendations - Commission proposal pdf - 116 KB [116 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Final version, approved by the Council pdf - 410 KB [410 KB] English (en)
 • Country Report 2016 pdf - 2 MB [2 MB] English (en)
 • Country-specific Recommendations 2015 – Commission Recommendation pdf - 111 KB [111 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Country-specific Recommendations 2015 – Final version approved by the Council pdf - 336 KB [336 KB] English (en)
 • Country-specific Recommendations 2016 – Commission Recommendation pdf - 135 KB [135 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Italien
 • Country-specific Recommendations - Commission proposal pdf - 56 KB [56 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) italiano (it)
 • Country-specific Recommendations - Final version, approved by the Council
 • Country-specific Recommendations - Commission proposal pdf - 28 KB [28 KB] English (en) italiano (it)
 • Country-specific Recommendations - Commission proposal pdf - 80 KB [80 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) italiano (it)
 • Final version, approved by the Council pdf - 417 KB [417 KB] English (en) italiano (it)
 • Country Report 2016 pdf - 2 MB [2 MB] English (en) italiano (it)
 • Country-specific Recommendations 2015 – Commission Recommendation pdf - 115 KB [115 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) italiano (it)
 • Country-specific Recommendations 2015 – Final version approved by the Council pdf - 343 KB [343 KB] English (en) italiano (it)
 • Country-specific Recommendations 2016 – Commission Recommendation pdf - 132 KB [132 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) italiano (it)
 • Lettland
 • Country-specific Recommendations - Commission proposal pdf - 37 KB [37 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) latviešu valoda (lv)
 • Country-specific Recommendations - Final version, approved by the Council
 • Country-specific Recommendations - Commission proposal pdf - 27 KB [27 KB] English (en) latviešu valoda (lv)
 • Latvijai adresēti ieteikumi (Komisijas priekšlikums) pdf - 190 KB [190 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) latviešu valoda (lv)
 • Final version, approved by the Council pdf - 405 KB [405 KB] English (en) latviešu valoda (lv)
 • Country Report 2016 pdf - 2 MB [2 MB] English (en) latviešu valoda (lv)
 • Country-specific Recommendations 2015 – Commission Recommendation pdf - 55 KB [55 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) latviešu valoda (lv)
 • Country-specific Recommendations 2015 – Final version approved by the Council pdf - 330 KB [330 KB] English (en) latviešu valoda (lv)
 • Country-specific Recommendations 2016 – Commission Recommendation pdf - 117 KB [117 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) latviešu valoda (lv)
 • Litauen
 • Country-specific Recommendations - Commission proposal pdf - 51 KB [51 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) lietuvių kalba (lt)
 • Country-specific Recommendations - Final version, approved by the Council
 • Country-specific Recommendations - Commission proposal pdf - 26 KB [26 KB] English (en) lietuvių kalba (lt)
 • Country-specific Recommendations - Commission proposal pdf - 60 KB [60 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) lietuvių kalba (lt)
 • Konkrečioms šalims skirtos rekomendacijos: galutinė Tarybos patvirtinta redakcija pdf - 411 KB [411 KB] English (en) lietuvių kalba (lt)
 • Country Report 2016 pdf - 2 MB [2 MB] English (en) lietuvių kalba (lt)
 • Country-specific Recommendations 2015 – Commission Recommendation pdf - 104 KB [104 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) lietuvių kalba (lt)
 • Country-specific Recommendations 2015 – Final version approved by the Council pdf - 327 KB [327 KB] English (en) lietuvių kalba (lt)
 • Country-specific Recommendations 2016 – Commission Recommendation pdf - 117 KB [117 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) lietuvių kalba (lt)
 • Luxemburg
 • Country-specific Recommendations - Commission proposal pdf - 48 KB [48 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Country-specific Recommendations - Final version, approved by the Council
 • Country-specific Recommendations - Commission proposal pdf - 21 KB [21 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) luba-katanga (lu)
 • Country-specific Recommendations - Commission proposal pdf - 63 KB [63 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Länderspezifische Empfehlungen – endgültige Fassung, vom Rat angenommen pdf - 419 KB [419 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Country Report 2016 pdf - 2 MB [2 MB] English (en) français (fr)
 • Country-specific Recommendations 2015 – Commission Recommendation pdf - 105 KB [105 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Country-specific Recommendations 2015 – Final version approved by the Council pdf - 326 KB [326 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Country-specific Recommendations 2016 – Commission Recommendation pdf - 117 KB [117 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Malta
 • Country-specific Recommendations - Commission proposal pdf - 50 KB [50 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) Malti (mt)
 • Country-specific Recommendations - Final version, approved by the Council
 • Country-specific Recommendations - Commission proposal pdf - 28 KB [28 KB] English (en) Malti (mt)
 • Country-specific Recommendations - Commission proposal pdf - 62 KB [62 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) Malti (mt)
 • Final version, approved by the Council pdf - 409 KB [409 KB] English (en) Malti (mt)
 • Country Report 2016 pdf - 2 MB [2 MB] English (en) Malti (mt)
 • Country-specific Recommendations 2015 – Commission Recommendation pdf - 103 KB [103 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) Malti (mt)
 • Country-specific Recommendations 2015 – Final version approved by the Council pdf - 324 KB [324 KB] English (en) Malti (mt)
 • Country-specific Recommendations 2016 – Commission Recommendation pdf - 115 KB [115 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) Malti (mt)
 • Polen
 • Country-specific Recommendations - Commission proposal pdf - 29 KB [29 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) polski (pl)
 • Country-specific Recommendations - Final version, approved by the Council
 • Country-specific Recommendations - Commission proposal pdf - 25 KB [25 KB] English (en) polski (pl)
 • Country-specific Recommendations - Commission proposal pdf - 61 KB [61 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) polski (pl)
 • Final version, approved by the Council pdf - 395 KB [395 KB] English (en) polski (pl)
 • Country Report 2016 pdf - 2 MB [2 MB] English (en) polski (pl)
 • Country-specific Recommendations 2015 – Commission Recommendation pdf - 104 KB [104 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) polski (pl)
 • Country-specific Recommendations 2015 – Final version approved by the Council pdf - 325 KB [325 KB] English (en) polski (pl)
 • Country-specific Recommendations 2016 – Commission Recommendation pdf - 118 KB [118 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) polski (pl)
 • Portugal
 • Country-specific Recommendations - Commission proposal pdf - 35 KB [35 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) português (pt)
 • Country-specific Recommendations - Final version, approved by the Council
 • Country-specific Recommendations - Commission proposal pdf - 20 KB [20 KB] English (en) português (pt)
 • Country-specific Recommendations - Commission proposal pdf - 69 KB [69 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) português (pt)
 • Final version, approved by the Council pdf - 426 KB [426 KB] English (en) português (pt)
 • Country Report 2016 pdf - 2 MB [2 MB] English (en) português (pt)
 • Country-specific Recommendations 2015 – Commission Recommendation pdf - 109 KB [109 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) português (pt)
 • Country-specific Recommendations 2015 – Final version approved by the Council pdf - 333 KB [333 KB] English (en) português (pt)
 • Country-specific Recommendations 2016 – Commission Recommendation pdf - 129 KB [129 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) português (pt)
 • Rumänien
 • Country-specific Recommendations - Commission proposal pdf - 43 KB [43 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) română (ro)
 • Country-specific Recommendations - Final version, approved by the Council
 • Country-specific Recommendations - Commission proposal pdf - 19 KB [19 KB] English (en) română (ro)
 • Country-specific Recommendations - Commission proposal pdf - 65 KB [65 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) română (ro)
 • Recomandări specifice fiecărei țări: versiunea finală aprobată de Consiliu pdf - 439 KB [439 KB] English (en) română (ro)
 • Country Report 2016 pdf - 2 MB [2 MB] English (en) română (ro)
 • Country-specific Recommendations 2015 – Commission Recommendation pdf - 112 KB [112 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) română (ro)
 • Country-specific Recommendations 2015 – Final version approved by the Council pdf - 339 KB [339 KB] English (en) română (ro)
 • Country-specific Recommendations 2016 – Commission Recommendation pdf - 130 KB [130 KB] Deutsch (de) English (en) română (ro)
 • Slovakien
 • Country-specific Recommendations - Commission proposal pdf - 41 KB [41 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) slovenčina (sk)
 • Country-specific Recommendations - Commission proposal pdf - 23 KB [23 KB] English (en) slovenčina (sk)
 • Country-specific Recommendations - Commission proposal pdf - 61 KB [61 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) slovenčina (sk)
 • Odporúčania pre jednotlivé krajiny – konečná verzia schválená Rado pdf - 443 KB [443 KB] English (en) slovenčina (sk)
 • Country Report 2016 pdf - 2 MB [2 MB] English (en) slovenčina (sk)
 • Country-specific Recommendations 2015 – Commission Recommendation pdf - 104 KB [104 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) slovenčina (sk)
 • Country-specific Recommendations 2015 – Final version approved by the Council pdf - 329 KB [329 KB] English (en) slovenčina (sk)
 • Country-specific Recommendations 2016 – Commission Recommendation pdf - 117 KB [117 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) slovenčina (sk)
 • Slovenien
 • Country-specific Recommendations - Commission proposal pdf - 50 KB [50 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) slovenščina (sl)
 • Country-specific Recommendations - Final version, approved by the Council
 • Country-specific Recommendations - Commission proposal pdf - 28 KB [28 KB] English (en) slovenščina (sl)
 • Country-specific Recommendations - Commission proposal pdf - 70 KB [70 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) slovenščina (sl)
 • Final version, approved by the Council pdf - 423 KB [423 KB] English (en) slovenščina (sl)
 • Country Report 2016 pdf - 2 MB [2 MB] English (en) slovenščina (sl)
 • Country-specific Recommendations 2015 – Commission Recommendation pdf - 58 KB [58 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) slovenščina (sl)
 • Country-specific Recommendations 2015 – Final version approved by the Council pdf - 333 KB [333 KB] English (en) slovenščina (sl)
 • Country-specific Recommendations 2016 – Commission Recommendation pdf - 131 KB [131 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) slovenščina (sl)
 • Spanien
 • Country-specific Recommendations - Commission proposal pdf - 56 KB [56 KB] Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr)
 • Country-specific Recommendations - Final version, approved by the Council
 • Country-specific Recommendations - Commission proposal pdf - 26 KB [26 KB] English (en) español (es)
 • Country-specific Recommendations - Commission proposal pdf - 73 KB [73 KB] Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr)
 • Recomendaciones específicas por país: versión final aprobada por el Consejo pdf - 482 KB [482 KB] English (en) español (es)
 • Country Report 2016 pdf - 3 MB [3 MB] English (en) español (es)
 • Country-specific Recommendations 2015 – Commission Recommendation pdf - 111 KB [111 KB] Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr)
 • Country-specific Recommendations 2015 – Final version approved by the Council pdf - 338 KB [338 KB] English (en) español (es)
 • Country-specific Recommendations 2016 – Commission Recommendation pdf - 135 KB [135 KB] Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr)
 • Nederländerna
 • Country-specific Recommendations - Commission proposal pdf - 50 KB [50 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) Nederlands (nl)
 • Country-specific Recommendations - Final version, approved by the Council
 • Country-specific Recommendations - Commission proposal pdf - 23 KB [23 KB] English (en) Nederlands (nl)
 • Country-specific Recommendations - Commission proposal pdf - 59 KB [59 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) Nederlands (nl)
 • Landspecifieke aanbevelingen – Door de Raad goedgekeurde definitieve versie pdf - 402 KB [402 KB] English (en) Nederlands (nl)
 • Country Report 2016 pdf - 2 MB [2 MB] English (en) Nederlands (nl)
 • Country-specific Recommendations 2015 – Commission Recommendation pdf - 105 KB [105 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) Nederlands (nl)
 • Country-specific Recommendations 2015 – Final version approved by the Council pdf - 329 KB [329 KB] English (en) Nederlands (nl)
 • Country-specific Recommendations 2016 – Commission Recommendation pdf - 117 KB [117 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) Nederlands (nl)
 • Storbritannien
 • Country-specific Recommendations - Commission proposal pdf - 48 KB [48 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Country-specific Recommendations - Final version, approved by the Council
 • Country-specific Recommendations - Commission proposal pdf - 27 KB [27 KB] English (en)
 • Country-specific Recommendations - Commission proposal pdf - 62 KB [62 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Final version, approved by the Council pdf - 411 KB [411 KB] English (en)
 • Country Report 2016 pdf - 2 MB [2 MB] English (en)
 • Country-specific Recommendations 2015 – Commission Recommendation pdf - 105 KB [105 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Country-specific Recommendations 2015 – Final version approved by the Council pdf - 324 KB [324 KB] English (en)
 • Country-specific Recommendations 2016 – Commission Recommendation pdf - 113 KB [113 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr)