AA+A++Wersja do drukuMapa stronyRSSRSS

Europa 2020 – Najważniejsze dokumenty

Strategia „Europa 2020”

Unijna strategia Europa 2020 na rzecz inteligentnego, trwałego i sprzyjającego włączeniu społecznemu wzrostu gospodarczego została ogłoszona przez Komisję Europejską w marcu 2010 r. i przyjęta przez szefów państw i rządów UE w czerwcu 2010 r. W dokumencie tym wyznaczono konkretne cele, które UE powinna osiągnąć do 2020 r. Dotyczą one obszarów takich jak zatrudnienie, edukacja, zużycie energii i innowacje, a ich osiągnięcie pozwoli Europie otrząsnąć się ze skutków kryzysu finansowego i skierować gospodarkę na właściwe tory.

Strategia „Europa 2020”

 

Roczne sprawozdanie gospodarcze

Komisja publikuje roczne sprawozdanie gospodarcze hrvatski (hr) co roku w styczniu. Jest ono punktem wyjścia dla dyskusji na temat strategii Europa 2020 podczas wiosennego posiedzenia Rady Europejskiej. Sprawozdanie obejmuje zarówno przegląd dotychczasowych postępów, jak i plany i prognozy dotyczące trzech głównych obszarów objętych nadzorem: polityki budżetowej, makroekonomicznej oraz podejścia tematycznego (reformy strukturalne na rzecz większego wzrostu gospodarczego).

 

Krajowe programy reform (KPR)

Krajowe programy reform to podstawowe narzędzia realizacji strategii Europa 2020 na szczeblu krajowym. Rządy poszczególnych państw członkowskich przedstawiają je w kwietniu każdego roku, razem z programami stabilności i konwergencji. W KPR formułowane są krajowe cele związane z głównymi celami ogólnounijnymi, wyjaśnione jest w nich jednocześnie, w jaki sposób władze krajowe planują osiągnąć wytyczone cele oraz pokonać przeszkody hamujące wzrost. Programy określają również jasno, jakie środki zostaną wprowadzone, kiedy, przez kogo i jakie będą ich koszty.

Zapoznaj się z krajowymi programami reform i sprawdź postępy poszczególnych krajów UE

 • Austria
 • Nationales Reformprogramm - Österreich 2011 pdf - 147 KB [147 KB] Deutsch (de) English (en)
 • EU-Strukturfonds pdf - 70 KB [70 KB] Deutsch (de) English (en)
 • Euro-Plus-Pakt - Österreichisches Massnahmenpaket 2011 pdf - 11 KB [11 KB] Deutsch (de) English (en)
 • National Reform Programme pdf - 911 KB [911 KB] Deutsch (de) English (en)
 • Annex 1 – Main Measures to respond to the 2011 CSR pdf - 62 KB [62 KB] English (en)
 • Annex 2 – Progress on Europe 2020 targets pdf - 116 KB [116 KB] English (en)
 • National Reform Programme pdf - 783 KB [783 KB] Deutsch (de) English (en)
 • Annex 1.1 - Measures to address the 2013 CSRs pdf - 791 KB [791 KB] English (en)
 • Annex 1.2 - Progress on Europe2020 targets pdf - 440 KB [440 KB] English (en)
 • Annex 1.3 - Reform Commitments for 2014 pdf - 319 KB [319 KB] English (en)
 • Annex 2.1 - Specific measures to address the 2013 CSRs pdf - 435 KB [435 KB] Deutsch (de)
 • Annex 2.2 - Measures contributing to the national 2020 targets pdf - 612 KB [612 KB] Deutsch (de)
 • Belgia
 • National Reform Programme 2012 - Annex 1 pdf - 58 KB [58 KB] English (en)
 • Programme national de réforme - Belgique 2011 pdf - 2 MB [2 MB] English (en) français (fr) Nederlands (nl)
 • National Reform Programme pdf - 1014 KB [1014 KB] English (en) français (fr) Nederlands (nl)
 • National Reform Programme pdf - 5 MB [5 MB] English (en) français (fr) Nederlands (nl)
 • Bułgaria
 • Национална програма за реформи (2011-2015 г.) pdf - 946 KB [946 KB] български (bg) English (en)
 • National Reform Programme pdf - 2 MB [2 MB] български (bg) English (en)
 • National Reform Programme pdf - 2 MB [2 MB] български (bg) English (en)
 • Cypr
 • National Reform Programme - Cyprus 2011 pdf - 2 MB [2 MB] English (en)
 • National Reform Programme pdf - 3 MB [3 MB] English (en)
 • National Reform Programme pdf - 576 KB [576 KB] English (en)
 • Czechy
 • Národní program reforem České republiky 2011 pdf - 766 KB [766 KB] čeština (cs) English (en)
 • National Reform Programme pdf - 3 MB [3 MB] čeština (cs) English (en)
 • Annex 1 – Main Measures to respond to the 2011 CSR pdf - 58 KB [58 KB] English (en)
 • Annex 2 – Progress on Europe 2020 targets pdf - 454 KB [454 KB] English (en)
 • National Reform Programme pdf - 2 MB [2 MB] čeština (cs) English (en)
 • Annex 2 - Measures to address the 2013 CSRs pdf - 595 KB [595 KB] čeština (cs) English (en)
 • Annex 3 - Reform Commitments for 2014 pdf - 771 KB [771 KB] čeština (cs) English (en)
 • Dania
 • National Reform Programme - Denmark 2011 pdf - 645 KB [645 KB] dansk (da) English (en)
 • National Reform Programme pdf - 357 KB [357 KB] dansk (da) English (en)
 • Annex 1 – Main Measures to respond to the 2011 CSR pdf - 25 KB [25 KB] English (en)
 • Annex 2 – Progress on Europe 2020 targets pdf - 57 KB [57 KB] English (en)
 • National Reform Programme pdf - 2 MB [2 MB] dansk (da) English (en)
 • Annex 1 - Measures to address the 2013 CSRs pdf - 705 KB [705 KB] English (en)
 • Annex 2 - Quantitative assessment of reforms pdf - 498 KB [498 KB] English (en)
 • Estonia
 • Konkurentsivõime kava "Eesti 2020" pdf - 204 KB [204 KB] eesti keel (et) English (en)
 • National Reform Programme pdf - 976 KB [976 KB] eesti keel (et) English (en)
 • Annex 1 – Main Measures to respond to the 2011 CSR pdf - 185 KB [185 KB] English (en)
 • National Reform Programme pdf - 834 KB [834 KB] eesti keel (et) English (en)
 • Action Plan 2014-2018 pdf - 161 KB [161 KB] eesti keel (et) English (en)
 • Finlandia
 • National Reform Programme of Finland 2011 pdf - 382 KB [382 KB] English (en) suomi (fi)
 • National Reform Programme pdf - 478 KB [478 KB] English (en) suomi (fi) svenska (sv)
 • Annex 1 – Main Measures to respond to the 2011 CSR pdf - 34 KB [34 KB] English (en)
 • Annex 2 – Progress on Europe 2020 targets pdf - 26 KB [26 KB] English (en)
 • National Reform Programme pdf - 572 KB [572 KB] English (en) suomi (fi) svenska (sv)
 • Francja
 • Programme National de Réforme - France 2011 - 2014 pdf - 2 MB [2 MB] English (en) français (fr)
 • National Reform Programme pdf - 254 KB [254 KB] English (en) français (fr)
 • Annex - Monitoring progress; stakeholders' contributions pdf - 2 MB [2 MB] français (fr)
 • National Reform Programme pdf - 7 MB [7 MB] français (fr)
 • Statistical annex on employment pdf - 416 KB [416 KB] English (en) français (fr)
 • Niemcy
 • Nationales Reformprogramm - Deutschland 2011 pdf - 4 MB [4 MB] Deutsch (de) English (en)
 • National Reform Programme pdf - 4 MB [4 MB] Deutsch (de) English (en)
 • National Reform Programme pdf - 858 KB [858 KB] Deutsch (de) English (en)
 • Grecja
 • National Reform Programme - Greece 2011 - 2014 pdf - 2 MB [2 MB] English (en)
 • National Reform Programme pdf - 567 KB [567 KB] English (en)
 • National Reform Programme pdf - 2 MB [2 MB] English (en)
 • Węgry
 • National Reform Programme of Hungary - 2011 pdf - 823 KB [823 KB] English (en)
 • National Reform Programme pdf - 2 MB [2 MB] English (en)
 • National Reform Programme pdf - 2 MB [2 MB] English (en) magyar (hu)
 • Irlandia
 • National Reform Programme - Ireland 2011 pdf - 227 KB [227 KB] English (en)
 • National Reform Programme pdf - 751 KB [751 KB] English (en)
 • National Reform Programme pdf - 2 MB [2 MB] English (en)
 • Włochy
 • Programma Nazionale di Riforma - Italia 2011 pdf - 4 MB [4 MB] български (bg) English (en) italiano (it)
 • National Reform Programme pdf - 2 MB [2 MB] English (en) italiano (it)
 • National Reform Programme - part 1 pdf - 3 MB [3 MB] English (en) italiano (it)
 • National Reform Programme - part 2 pdf - 7 MB [7 MB] italiano (it)
 • Annex - NRP Implementation Grid pdf - 5 MB [5 MB] italiano (it)
 • Methodology for Economic Forecast pdf - 3 MB [3 MB] italiano (it)
 • Status of Public Finances Reform pdf - 2 MB [2 MB] italiano (it)
 • Public Procurement and Savings pdf - 2 MB [2 MB] italiano (it)
 • Expenses by Regions and Autonomous Provinces pdf - 2 MB [2 MB] italiano (it)
 • Strategic Infrastructure Programme pdf - 4 MB [4 MB] italiano (it)
 • Greenhouse Gas Reduction Commitments - update pdf - 2 MB [2 MB] italiano (it)
 • Łotwa
 • National Reform Programme - Latvia 2011 pdf - 656 KB [656 KB] English (en) latviešu valoda (lv)
 • National Reform Programme pdf - 808 KB [808 KB] English (en) latviešu valoda (lv)
 • National Reform Programme pdf - 2 MB [2 MB] English (en) latviešu valoda (lv)
 • Litwa
 • National Reform Programme - Lithuania 2011 pdf - 755 KB [755 KB] English (en)
 • National Reform Programme pdf - 442 KB [442 KB] English (en) lietuvių kalba (lt)
 • Annexes to the National Reform Programme pdf - 914 KB [914 KB] English (en) lietuvių kalba (lt)
 • National Reform Programme pdf - 2 MB [2 MB] English (en) lietuvių kalba (lt)
 • Luksemburg
 • Programme national de réforme - Luxembourg 2011 pdf - 737 KB [737 KB] English (en) français (fr)
 • National Reform Programme pdf - 2 MB [2 MB] English (en) français (fr)
 • Annex 1 – Main Measures to respond to the 2011 CSR pdf - 43 KB [43 KB] English (en)
 • Annex 2 – Progress on Europe 2020 targets pdf - 88 KB [88 KB] English (en)
 • National Reform Programme pdf - 2 MB [2 MB] English (en) français (fr)
 • Annex 2 - Measures to address the 2013 CSRs pdf - 412 KB [412 KB] English (en)
 • Annex 3 - Reform Commitments for 2014 pdf - 189 KB [189 KB] English (en)
 • Malta
 • National Reform Programme - Malta 2011 pdf - 2 MB [2 MB] English (en)
 • National Reform Programme pdf - 2 MB [2 MB] English (en)
 • Annex 1 – Main Measures to respond to the 2011 CSR pdf - 84 KB [84 KB] English (en)
 • Annex 2 – Progress on Europe 2020 targets pdf - 237 KB [237 KB] English (en)
 • National Reform Programme pdf - 400 KB [400 KB] English (en)
 • Annex 2.1 - Measures to address the 2013 CSRs pdf - 211 KB [211 KB] English (en)
 • Annex 2.2 - Quantitative assessment of the measures pdf - 66 KB [66 KB] English (en)
 • Annex 2.3 - National 2020 targets pdf - 185 KB [185 KB] English (en)
 • Annex 2.4 - Reform Commitments for 2014 pdf - 82 KB [82 KB] English (en)
 • Portugalia
 • Programa Nacional de Reformas– Portugal 2011 pdf - 2 MB [2 MB] English (en) português (pt)
 • National Reform Programme pdf - 905 KB [905 KB] português (pt)
 • National Reform Programme pdf - 2 MB [2 MB] português (pt)
 • Rumunia
 • Increasing the efficiency amd transparency of the public administration pdf - 1004 KB [1004 KB] English (en)
 • Programul Naţional de Reformă - României 2011 – 2013 pdf - 2 MB [2 MB] English (en) română (ro)
 • National Reform Programme pdf - 556 KB [556 KB] English (en)
 • National Reform Programme pdf - 2 MB [2 MB] română (ro)
 • Słowacja
 • Národný program reforiem - Slovenská republika 2011 – 2014 pdf - 988 KB [988 KB] English (en) slovenčina (sk)
 • National Reform Programme pdf - 720 KB [720 KB] English (en) slovenčina (sk)
 • National Reform Programme pdf - 2 MB [2 MB] English (en) slovenčina (sk)
 • Annex: NRP Action plan pdf - 553 KB [553 KB] slovenčina (sk)
 • Structural Reforms Impact Assessment pdf - 812 KB [812 KB] slovenčina (sk)
 • Statistical Indicators pdf - 245 KB [245 KB] slovenčina (sk)
 • Słowenia
 • National Reform Programme - Slovenia 2011 - 2012 pdf - 2 MB [2 MB] English (en)
 • National Reform Programme pdf - 839 KB [839 KB] English (en) slovenščina (sl)
 • National Reform Programme pdf - 756 KB [756 KB] English (en) slovenščina (sl)
 • Hiszpania
 • Programa Nacional de Reformas 2011 de España pdf - 628 KB [628 KB] English (en) español (es)
 • National Reform Programme pdf - 2 MB [2 MB] español (es)
 • Annex 2 – Progress on Europe 2020 targets pdf - 72 KB [72 KB] español (es)
 • National Reform Programme pdf - 4 MB [4 MB] español (es)
 • Szwecja
 • National Reform Programme - Sweden 2011 pdf - 422 KB [422 KB] English (en) svenska (sv)
 • National Reform Programme pdf - 2 MB [2 MB] English (en) svenska (sv)
 • National Reform Programme pdf - 516 KB [516 KB] English (en) svenska (sv)
 • External contributions to the National Reform Programme pdf - 329 KB [329 KB] English (en) svenska (sv)
 • Annex 1 - CSR Reporting and macro-structural reforms pdf - 265 KB [265 KB] English (en) svenska (sv)
 • Annex 2 - Measures with a bearing on national Europe 2020 targets pdf - 89 KB [89 KB] English (en) svenska (sv)
 • Annex 3 - Main reforms for the coming 12 months pdf - 44 KB [44 KB] English (en) svenska (sv)
 • Holandia
 • Appendix to the National Reform Programme 2011: involvement of local and regional authorities msw8 - 81 KB [81 KB] English (en)
 • Bijdrage van de Nederlandse sociale partners aan het Nationaal Hervormingsprogramma in het kader van de EU-2020-strategie pdf - 2 MB [2 MB] English (en) Nederlands (nl)
 • National Reform Programme - Netherlands 2011 pdf - 305 KB [305 KB] English (en) Nederlands (nl)
 • National Reform Programme pdf - 201 KB [201 KB] English (en) Nederlands (nl)
 • National Reform Programme pdf - 894 KB [894 KB] English (en) Nederlands (nl)
 • Contribution of the Dutch Social Partners pdf - 2 MB [2 MB] English (en) Nederlands (nl)
 • Wielka Brytania
 • National Reform Programme - United Kingdom 2011 pdf - 2 MB [2 MB] English (en)
 • National Reform Programme pdf - 948 KB [948 KB] English (en)
 • National Reform Programme pdf - 2 MB [2 MB] English (en)

 

Programy stabilności i konwergencji

Zgodnie z postanowieniami paktu stabilności i wzrostu kraje strefy euro przygotowują co roku programy stabilności, a pozostałe kraje UE – programy konwergencji. Tego rodzaju nadzór nad polityką budżetową poszczególnych państw członkowskich i jej koordynacja służą zapewnieniu bardziej rygorystycznej dyscypliny budżetowej.

Zgodnie z „europejskimi semestrami” (okresami oceny), które służą koordynowaniu polityki gospodarczej krajów UE, programy te są przedstawiane jednocześnie z krajowymi programami reform – w kwietniu każdego roku, czyli zanim rządy poszczególnych państw przyjmą krajowe budżety na kolejny rok – i mają stanowić punkt wyjścia dla merytorycznych dyskusji na temat polityki budżetowej.

Zapoznaj się z programami stabilności / konwergencji i sprawdź postępy poszczególnych krajów UE

 • Austria
 • Osterreich pdf - 6 MB [6 MB] Deutsch (de) English (en)
 • Stabilitätsprogramm - Österreich 2010 - 2014 pdf - 6 MB [6 MB] Deutsch (de) English (en)
 • Stability Programme pdf - 530 KB [530 KB] Deutsch (de) English (en)
 • Stability Programme pdf - 564 KB [564 KB] Deutsch (de) English (en)
 • Belgia
 • Stability Programme - Belgium 2011 - 2014 pdf - 621 KB [621 KB] English (en) français (fr) Nederlands (nl)
 • Stability Programme pdf - 2 MB [2 MB] English (en) français (fr) Nederlands (nl)
 • Stability Programme pdf - 930 KB [930 KB] English (en) français (fr) Nederlands (nl)
 • Bułgaria
 • Nie znaleziono dokumentów odpowiadających podanym kryteriom wyszukiwania.
 • Cypr
 • Stability Programme - Cyprus 2010 - 2014 pdf - 2 MB [2 MB] English (en)
 • Stability Programme pdf - 2 MB [2 MB] English (en)
 • Czechy
 • Nie znaleziono dokumentów odpowiadających podanym kryteriom wyszukiwania.
 • Dania
 • Nie znaleziono dokumentów odpowiadających podanym kryteriom wyszukiwania.
 • Estonia
 • Stabiilsusprogramm - Eesti 2011 pdf - 963 KB [963 KB] eesti keel (et) English (en)
 • Stability Programme pdf - 2 MB [2 MB] eesti keel (et) English (en)
 • Stability Programme pdf - 3 MB [3 MB] eesti keel (et) English (en)
 • Finlandia
 • Vakausohjelman - Suomi 2011 pdf - 540 KB [540 KB] English (en) suomi (fi) svenska (sv)
 • Stability Programme pdf - 510 KB [510 KB] English (en) suomi (fi) svenska (sv)
 • Stability Programme pdf - 815 KB [815 KB] English (en) suomi (fi) svenska (sv)
 • Francja
 • Programme de stabilité - France 2011 - 2014 pdf - 335 KB [335 KB] français (fr)
 • Stability Programme pdf - 2 MB [2 MB] français (fr)
 • Stability Programme pdf - 3 MB [3 MB] English (en) français (fr)
 • Niemcy
 • Stabilitätsprogramm - Deutschland 2011 pdf - 2 MB [2 MB] Deutsch (de) English (en)
 • Stability Programme pdf - 325 KB [325 KB] Deutsch (de) English (en)
 • Stability Programme pdf - 1019 KB [1019 KB] Deutsch (de) English (en)
 • Grecja
 • Stability Programme - Greece 2011 - 2014 pdf - 2 MB [2 MB] English (en)
 • Węgry
 • Nie znaleziono dokumentów odpowiadających podanym kryteriom wyszukiwania.
 • Irlandia
 • Stability Programme - Ireland 2011 pdf - 215 KB [215 KB] English (en)
 • Stability Programme pdf - 400 KB [400 KB] English (en)
 • Stability Programme pdf - 2 MB [2 MB] English (en)
 • Włochy
 • Stability Programme pdf - 2 MB [2 MB] English (en) italiano (it)
 • Stability Programme pdf - 2 MB [2 MB] English (en) italiano (it)
 • Łotwa
 • Stability Programme pdf - 2 MB [2 MB] English (en) latviešu valoda (lv)
 • Litwa
 • Nie znaleziono dokumentów odpowiadających podanym kryteriom wyszukiwania.
 • Luksemburg
 • Programme de Stabilité et de Croissance - Luxembourg 2011 - 2014 pdf - 364 KB [364 KB] français (fr)
 • Stability Programme pdf - 2 MB [2 MB] English (en) français (fr)
 • Stability Programme pdf - 966 KB [966 KB] English (en) français (fr)
 • Malta
 • Stability Programme - Malta 2011 - 2014 pdf - 328 KB [328 KB] English (en)
 • Stability Programme pdf - 429 KB [429 KB] English (en)
 • Stability Programme pdf - 467 KB [467 KB] English (en)
 • Polska
 • Nie znaleziono dokumentów odpowiadających podanym kryteriom wyszukiwania.
 • Portugalia
 • Stability Programme pdf - 755 KB [755 KB] português (pt)
 • Rumunia
 • Nie znaleziono dokumentów odpowiadających podanym kryteriom wyszukiwania.
 • Słowacja
 • Stability Programme - Slovakia 2011 - 2014 pdf - 2 MB [2 MB] English (en) slovenčina (sk)
 • Stability Programme pdf - 2 MB [2 MB] English (en) slovenčina (sk)
 • Stability Programme pdf - 2 MB [2 MB] English (en) slovenčina (sk)
 • Słowenia
 • Stability Programme - Slovenia 2011 pdf - 308 KB [308 KB] English (en) slovenščina (sl)
 • Stability Programme pdf - 894 KB [894 KB] English (en) slovenščina (sl)
 • Stability Programme pdf - 2 MB [2 MB] English (en) slovenščina (sl)
 • Hiszpania
 • Stability Programme - Spain 2011 - 2014 pdf - 460 KB [460 KB] English (en) español (es)
 • Stability Programme pdf - 547 KB [547 KB] español (es)
 • Stability Programme pdf - 861 KB [861 KB] English (en) español (es)
 • Szwecja
 • Nie znaleziono dokumentów odpowiadających podanym kryteriom wyszukiwania.
 • Holandia
 • Stability Programme - Netherlands 2011 pdf - 2 MB [2 MB] English (en)
 • Stability Programme pdf - 786 KB [786 KB] English (en) Nederlands (nl)
 • Stability Programme pdf - 915 KB [915 KB] English (en) Nederlands (nl)
 • Wielka Brytania
 • Nie znaleziono dokumentów odpowiadających podanym kryteriom wyszukiwania.

 

Zalecenia dla poszczególnych krajów oraz opinie

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniami krajowymi oraz ogólnym sprawozdaniem na temat sytuacji w strefie euro, w czerwcu każdego roku Komisja kieruje do poszczególnych krajów kompleksowe zalecenia. W razie potrzeby Komisja może również wydać długoterminowe zalecenia – obejmujące np. 2 lata – by pozostawić państwom członkowskim wystarczającą ilość czasu na przeprowadzenie dużych reform strukturalnych.

Zapoznaj się z zaleceniami dla poszczególnych krajów UE

 • Słowacja
 • Country-specific Recommendations - Commission proposal pdf - 41 KB [41 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) slovenčina (sk)
 • Country-specific Recommendations - Commission proposal pdf - 23 KB [23 KB] English (en) slovenčina (sk)
 • Country-specific Recommendations - Commission proposal pdf - 61 KB [61 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) slovenčina (sk)