AA+A++Wersja do drukuMapa stronyRSSRSS

Europa 2020 – Najważniejsze dokumenty

Strategia „Europa 2020”

Unijna strategia Europa 2020 na rzecz inteligentnego, trwałego i sprzyjającego włączeniu społecznemu wzrostu gospodarczego została ogłoszona przez Komisję Europejską w marcu 2010 r. i przyjęta przez szefów państw i rządów UE w czerwcu 2010 r. W dokumencie tym wyznaczono konkretne cele, które UE powinna osiągnąć do 2020 r. Dotyczą one obszarów takich jak zatrudnienie, edukacja, zużycie energii i innowacje, a ich osiągnięcie pozwoli Europie otrząsnąć się ze skutków kryzysu finansowego i skierować gospodarkę na właściwe tory.

Strategia „Europa 2020”

 

Roczne sprawozdanie gospodarcze

Komisja publikuje roczne sprawozdanie gospodarcze hrvatski (hr) co roku w styczniu. Jest ono punktem wyjścia dla dyskusji na temat strategii Europa 2020 podczas wiosennego posiedzenia Rady Europejskiej. Sprawozdanie obejmuje zarówno przegląd dotychczasowych postępów, jak i plany i prognozy dotyczące trzech głównych obszarów objętych nadzorem: polityki budżetowej, makroekonomicznej oraz podejścia tematycznego (reformy strukturalne na rzecz większego wzrostu gospodarczego).

 

Krajowe programy reform (KPR)

Krajowe programy reform to podstawowe narzędzia realizacji strategii Europa 2020 na szczeblu krajowym. Rządy poszczególnych państw członkowskich przedstawiają je w kwietniu każdego roku, razem z programami stabilności i konwergencji. W KPR formułowane są krajowe cele związane z głównymi celami ogólnounijnymi, wyjaśnione jest w nich jednocześnie, w jaki sposób władze krajowe planują osiągnąć wytyczone cele oraz pokonać przeszkody hamujące wzrost. Programy określają również jasno, jakie środki zostaną wprowadzone, kiedy, przez kogo i jakie będą ich koszty.

Zapoznaj się z krajowymi programami reform i sprawdź postępy poszczególnych krajów UE

 • Austria
 • National Reform Programme pdf - 739 KB [739 KB] Deutsch (de) English (en)
 • Annex 1: Measures to address the 2012 CSRs pdf - 305 KB [305 KB] English (en)
 • Annex 2: Progress on Europe 2020 targets pdf - 116 KB [116 KB] English (en)
 • Annex 3: Projects contributing to the Europe 2020 targets pdf - 363 KB [363 KB] Deutsch (de)
 • Nationales Reformprogramm - Österreich 2011 pdf - 147 KB [147 KB] Deutsch (de) English (en)
 • EU-Strukturfonds pdf - 70 KB [70 KB] Deutsch (de) English (en)
 • Euro-Plus-Pakt - Österreichisches Massnahmenpaket 2011 pdf - 11 KB [11 KB] Deutsch (de) English (en)
 • National Reform Programme pdf - 911 KB [911 KB] Deutsch (de) English (en)
 • Annex 1 – Main Measures to respond to the 2011 CSR pdf - 62 KB [62 KB] English (en)
 • Annex 2 – Progress on Europe 2020 targets pdf - 116 KB [116 KB] English (en)
 • Belgia
 • National Reform Programme pdf - 2 MB [2 MB] English (en) français (fr) Nederlands (nl)
 • National Reform Programme 2012 - Annex 1 pdf - 58 KB [58 KB] English (en)
 • Programme national de réforme - Belgique 2011 pdf - 2 MB [2 MB] English (en) français (fr) Nederlands (nl)
 • National Reform Programme pdf - 1014 KB [1014 KB] English (en) français (fr) Nederlands (nl)
 • Bułgaria
 • Национална програма за реформи (2011-2015 г.) pdf - 946 KB [946 KB] български (bg) English (en)
 • National Reform Programme pdf - 2 MB [2 MB] български (bg) English (en)
 • National Reform Programme pdf - 2 MB [2 MB] български (bg) English (en)
 • Cypr
 • National Reform Programme - Cyprus 2011 pdf - 2 MB [2 MB] English (en)
 • National Reform Programme pdf - 3 MB [3 MB] English (en)
 • National Reform Programme pdf - 368 KB [368 KB] English (en)
 • Czechy
 • Národní program reforem České republiky 2011 pdf - 766 KB [766 KB] čeština (cs) English (en)
 • National Reform Programme pdf - 3 MB [3 MB] čeština (cs) English (en)
 • Annex 1 – Main Measures to respond to the 2011 CSR pdf - 58 KB [58 KB] English (en)
 • Annex 2 – Progress on Europe 2020 targets pdf - 454 KB [454 KB] English (en)
 • National Reform Programme pdf - 2 MB [2 MB] čeština (cs) English (en)
 • Annex 1: Measures to address the 2012 CSRs pdf - 277 KB [277 KB] English (en)
 • Annex 2: Progress on Europe 2020 targets pdf - 817 KB [817 KB] čeština (cs)
 • Annex 3: Projects contributing to the Europe 2020 targets pdf - 471 KB [471 KB] čeština (cs)
 • Dania
 • National Reform Programme pdf - 2 MB [2 MB] dansk (da) English (en)
 • Annex 1: Measures to address the 2012 CSRs pdf - 770 KB [770 KB] English (en)
 • Annex 2: Progress on Europe 2020 targets pdf - 533 KB [533 KB] English (en)
 • Annex 3: Projects contributing to the Europe 2020 targets pdf - 435 KB [435 KB] English (en)
 • National Reform Programme - Denmark 2011 pdf - 645 KB [645 KB] dansk (da) English (en)
 • National Reform Programme pdf - 357 KB [357 KB] dansk (da) English (en)
 • Annex 1 – Main Measures to respond to the 2011 CSR pdf - 25 KB [25 KB] English (en)
 • Annex 2 – Progress on Europe 2020 targets pdf - 57 KB [57 KB] English (en)
 • Estonia
 • National Reform Programme pdf - 265 KB [265 KB] eesti keel (et) English (en)
 • Konkurentsivõime kava "Eesti 2020" pdf - 204 KB [204 KB] eesti keel (et) English (en)
 • National Reform Programme pdf - 976 KB [976 KB] eesti keel (et) English (en)
 • Annex 1 – Main Measures to respond to the 2011 CSR pdf - 185 KB [185 KB] English (en)
 • National Reform Programme Progress Report pdf - 589 KB [589 KB] eesti keel (et) English (en)
 • Annex to the Action Plan pdf - 47 KB [47 KB] eesti keel (et) English (en)
 • Finlandia
 • National Reform Programme pdf - 675 KB [675 KB] English (en) suomi (fi) svenska (sv)
 • Annex 2: Measures to address the 2012 CSRs pdf - 75 KB [75 KB] English (en)
 • Annex 3: Progress on Europe 2020 targets pdf - 15 KB [15 KB] English (en)
 • National Reform Programme of Finland 2011 pdf - 382 KB [382 KB] English (en) suomi (fi)
 • National Reform Programme pdf - 478 KB [478 KB] English (en) suomi (fi) svenska (sv)
 • Annex 1 – Main Measures to respond to the 2011 CSR pdf - 34 KB [34 KB] English (en)
 • Annex 2 – Progress on Europe 2020 targets pdf - 26 KB [26 KB] English (en)
 • Francja
 • National Reform Programme pdf - 2 MB [2 MB] français (fr)
 • CNLE opinion on the National Reform Programme pdf - 76 KB [76 KB] français (fr)
 • Employment Statistics pdf - 515 KB [515 KB] français (fr)
 • Programme National de Réforme - France 2011 - 2014 pdf - 2 MB [2 MB] English (en) français (fr)
 • National Reform Programme pdf - 254 KB [254 KB] English (en) français (fr)
 • Annex - Monitoring progress; stakeholders' contributions pdf - 2 MB [2 MB] français (fr)
 • Niemcy
 • National Reform Programme pdf - 804 KB [804 KB] Deutsch (de) English (en)
 • Nationales Reformprogramm - Deutschland 2011 pdf - 4 MB [4 MB] Deutsch (de) English (en)
 • National Reform Programme pdf - 4 MB [4 MB] Deutsch (de) English (en)
 • Grecja
 • National Reform Programme pdf - 2 MB [2 MB] English (en)
 • National Reform Programme - Greece 2011 - 2014 pdf - 2 MB [2 MB] English (en)
 • National Reform Programme pdf - 567 KB [567 KB] English (en)
 • Węgry
 • National Reform Programme pdf - 4 MB [4 MB] English (en) magyar (hu)
 • Annex: National Reform Programme Social Partnership pdf - 287 KB [287 KB] English (en)
 • National Reform Programme of Hungary - 2011 pdf - 823 KB [823 KB] English (en)
 • National Reform Programme pdf - 2 MB [2 MB] English (en)
 • Irlandia
 • National Reform Programme Progress Report pdf - 2 MB [2 MB] English (en)
 • Euro Plus Pact Commitments pdf - 346 KB [346 KB] English (en)
 • National Reform Programme - Ireland 2011 pdf - 227 KB [227 KB] English (en)
 • National Reform Programme pdf - 751 KB [751 KB] English (en)
 • Włochy
 • National Reform Programme pdf - 5 MB [5 MB] English (en) italiano (it)
 • Annex to the National Reform Programme pdf - 3 MB [3 MB] italiano (it)
 • Programma Nazionale di Riforma - Italia 2011 pdf - 4 MB [4 MB] български (bg) English (en) italiano (it)
 • National Reform Programme pdf - 2 MB [2 MB] English (en) italiano (it)
 • Łotwa
 • National Reform Programme pdf - 2 MB [2 MB] English (en) latviešu valoda (lv)
 • National Reform Programme - Latvia 2011 pdf - 656 KB [656 KB] English (en) latviešu valoda (lv)
 • National Reform Programme pdf - 808 KB [808 KB] English (en) latviešu valoda (lv)
 • Litwa
 • National Reform Programme pdf - 2 MB [2 MB] English (en) lietuvių kalba (lt)
 • National Reform Programme - Lithuania 2011 pdf - 755 KB [755 KB] English (en)
 • National Reform Programme pdf - 442 KB [442 KB] English (en) lietuvių kalba (lt)
 • Annexes to the National Reform Programme pdf - 914 KB [914 KB] English (en) lietuvių kalba (lt)
 • Luksemburg
 • National Reform Programme pdf - 1005 KB [1005 KB] English (en) français (fr)
 • Annex 1: Measures to address the 2012 CSRs pdf - 118 KB [118 KB] français (fr)
 • Annex 2: Progress on Europe 2020 targets pdf - 32 KB [32 KB] français (fr)
 • Programme national de réforme - Luxembourg 2011 pdf - 737 KB [737 KB] English (en) français (fr)
 • National Reform Programme pdf - 2 MB [2 MB] English (en) français (fr)
 • Annex 1 – Main Measures to respond to the 2011 CSR pdf - 43 KB [43 KB] English (en)
 • Annex 2 – Progress on Europe 2020 targets pdf - 88 KB [88 KB] English (en)
 • Malta
 • National Reform Programme pdf - 2 MB [2 MB] English (en)
 • Annex 1: Measures to address the 2012 pdf - 140 KB [140 KB] English (en)
 • Annex 2: Progress on Europe 2020 targets pdf - 359 KB [359 KB] English (en)
 • National Reform Programme - Malta 2011 pdf - 2 MB [2 MB] English (en)
 • National Reform Programme pdf - 2 MB [2 MB] English (en)
 • Annex 1 – Main Measures to respond to the 2011 CSR pdf - 84 KB [84 KB] English (en)
 • Annex 2 – Progress on Europe 2020 targets pdf - 237 KB [237 KB] English (en)
 • Portugalia
 • Programa Nacional de Reformas– Portugal 2011 pdf - 2 MB [2 MB] English (en) português (pt)
 • National Reform Programme pdf - 905 KB [905 KB] português (pt)
 • National Reform Programme Progress Report pdf - 2 MB [2 MB] português (pt)
 • Rumunia
 • Increasing the efficiency amd transparency of the public administration pdf - 1004 KB [1004 KB] English (en)
 • Programul Naţional de Reformă - României 2011 – 2013 pdf - 2 MB [2 MB] English (en) română (ro)
 • National Reform Programme pdf - 556 KB [556 KB] English (en)
 • National Reform Programme Progress Report pdf - 147 KB [147 KB] English (en)
 • Annex: Measures to address the 2012 CSRs pdf - 70 KB [70 KB] English (en)
 • Słowacja
 • Národný program reforiem - Slovenská republika 2011 – 2014 pdf - 988 KB [988 KB] English (en) slovenčina (sk)
 • National Reform Programme pdf - 720 KB [720 KB] English (en) slovenčina (sk)
 • National Reform Programme pdf - 2 MB [2 MB] English (en) slovenčina (sk)
 • National Reform Programme Action Plan pdf - 179 KB [179 KB] English (en) slovenčina (sk)
 • Słowenia
 • National Reform Programme - Slovenia 2011 - 2012 pdf - 2 MB [2 MB] English (en)
 • National Reform Programme pdf - 839 KB [839 KB] English (en) slovenščina (sl)
 • National Reform Programme pdf - 899 KB [899 KB] English (en) slovenščina (sl)
 • Annex 1: Measures to address the 2012 CSRs pdf - 115 KB [115 KB] English (en)
 • Annex 2: Projects contributing to the Europe 2020 targets pdf - 128 KB [128 KB] English (en)
 • Hiszpania
 • Programa Nacional de Reformas 2011 de España pdf - 628 KB [628 KB] English (en) español (es)
 • National Reform Programme pdf - 2 MB [2 MB] español (es)
 • Annex 2 – Progress on Europe 2020 targets pdf - 72 KB [72 KB] español (es)
 • National Reform Programme pdf - 2 MB [2 MB] English (en) español (es)
 • Szwecja
 • National Reform Programme - Sweden 2011 pdf - 422 KB [422 KB] English (en) svenska (sv)
 • National Reform Programme pdf - 2 MB [2 MB] English (en) svenska (sv)
 • National Reform Programme pdf - 818 KB [818 KB] English (en) svenska (sv)
 • Annex 1: Measures to address the 2012 CSRs pdf - 161 KB [161 KB] English (en) svenska (sv)
 • Annex 2: Progress on Europe 2020 targets pdf - 148 KB [148 KB] English (en) svenska (sv)
 • Holandia
 • Appendix to the National Reform Programme 2011: involvement of local and regional authorities msw8 - 81 KB [81 KB] English (en)
 • Bijdrage van de Nederlandse sociale partners aan het Nationaal Hervormingsprogramma in het kader van de EU-2020-strategie pdf - 2 MB [2 MB] English (en) Nederlands (nl)
 • National Reform Programme - Netherlands 2011 pdf - 305 KB [305 KB] English (en) Nederlands (nl)
 • National Reform Programme pdf - 201 KB [201 KB] English (en) Nederlands (nl)
 • National Reform Programme pdf - 254 KB [254 KB] English (en) Nederlands (nl)
 • Annex: contributions from social partners pdf - 204 KB [204 KB] Nederlands (nl)
 • Wielka Brytania
 • National Reform Programme - United Kingdom 2011 pdf - 2 MB [2 MB] English (en)
 • National Reform Programme pdf - 948 KB [948 KB] English (en)
 • National Reform Programme pdf - 855 KB [855 KB] English (en)

 

Programy stabilności i konwergencji

Zgodnie z postanowieniami paktu stabilności i wzrostu kraje strefy euro przygotowują co roku programy stabilności, a pozostałe kraje UE – programy konwergencji. Tego rodzaju nadzór nad polityką budżetową poszczególnych państw członkowskich i jej koordynacja służą zapewnieniu bardziej rygorystycznej dyscypliny budżetowej.

Zgodnie z „europejskimi semestrami” (okresami oceny), które służą koordynowaniu polityki gospodarczej krajów UE, programy te są przedstawiane jednocześnie z krajowymi programami reform – w kwietniu każdego roku, czyli zanim rządy poszczególnych państw przyjmą krajowe budżety na kolejny rok – i mają stanowić punkt wyjścia dla merytorycznych dyskusji na temat polityki budżetowej.

Zapoznaj się z programami stabilności / konwergencji i sprawdź postępy poszczególnych krajów UE

 • Austria
 • Stability Programme pdf - 3 MB [3 MB] Deutsch (de)
 • Osterreich pdf - 6 MB [6 MB] Deutsch (de) English (en)
 • Stabilitätsprogramm - Österreich 2010 - 2014 pdf - 6 MB [6 MB] Deutsch (de) English (en)
 • Stability Programme pdf - 530 KB [530 KB] Deutsch (de) English (en)
 • Belgia
 • Stability Programme pdf - 2 MB [2 MB] English (en) français (fr) Nederlands (nl)
 • Stability Programme - Belgium 2011 - 2014 pdf - 621 KB [621 KB] English (en) français (fr) Nederlands (nl)
 • Stability Programme pdf - 2 MB [2 MB] English (en) français (fr) Nederlands (nl)
 • Bułgaria
 • Nie znaleziono dokumentów odpowiadających podanym kryteriom wyszukiwania.
 • Cypr
 • Stability Programme - Cyprus 2010 - 2014 pdf - 2 MB [2 MB] English (en)
 • Stability Programme pdf - 2 MB [2 MB] English (en)
 • Czechy
 • Nie znaleziono dokumentów odpowiadających podanym kryteriom wyszukiwania.
 • Dania
 • Nie znaleziono dokumentów odpowiadających podanym kryteriom wyszukiwania.
 • Estonia
 • Stabiilsusprogramm - Eesti 2011 pdf - 963 KB [963 KB] eesti keel (et) English (en)
 • Stability Programme pdf - 2 MB [2 MB] eesti keel (et) English (en)
 • Stability Programme pdf - 2 MB [2 MB] eesti keel (et) English (en)
 • Finlandia
 • Stability Programme pdf - 726 KB [726 KB] English (en) suomi (fi) svenska (sv)
 • Vakausohjelman - Suomi 2011 pdf - 540 KB [540 KB] English (en) suomi (fi) svenska (sv)
 • Stability Programme pdf - 510 KB [510 KB] English (en) suomi (fi) svenska (sv)
 • Francja
 • Stability Programme pdf - 2 MB [2 MB] français (fr)
 • Programme de stabilité - France 2011 - 2014 pdf - 335 KB [335 KB] français (fr)
 • Stability Programme pdf - 2 MB [2 MB] français (fr)
 • Niemcy
 • Stability Programme pdf - 706 KB [706 KB] Deutsch (de) English (en)
 • Stabilitätsprogramm - Deutschland 2011 pdf - 2 MB [2 MB] Deutsch (de) English (en)
 • Stability Programme pdf - 325 KB [325 KB] Deutsch (de) English (en)
 • Grecja
 • Stability Programme - Greece 2011 - 2014 pdf - 2 MB [2 MB] English (en)
 • Węgry
 • Nie znaleziono dokumentów odpowiadających podanym kryteriom wyszukiwania.
 • Irlandia
 • Stability Programme pdf - 2 MB [2 MB] English (en)
 • Stability Programme - Ireland 2011 pdf - 215 KB [215 KB] English (en)
 • Stability Programme pdf - 400 KB [400 KB] English (en)
 • Włochy
 • Stability Programme pdf - 3 MB [3 MB] English (en) italiano (it)
 • Stability Programme pdf - 2 MB [2 MB] English (en) italiano (it)
 • Łotwa
 • Nie znaleziono dokumentów odpowiadających podanym kryteriom wyszukiwania.
 • Litwa
 • Nie znaleziono dokumentów odpowiadających podanym kryteriom wyszukiwania.
 • Luksemburg
 • Stability Programme pdf - 308 KB [308 KB] English (en) français (fr)
 • Programme de Stabilité et de Croissance - Luxembourg 2011 - 2014 pdf - 364 KB [364 KB] français (fr)
 • Stability Programme pdf - 2 MB [2 MB] English (en) français (fr)
 • Malta
 • Stability Programme pdf - 326 KB [326 KB] English (en)
 • Stability Programme - Malta 2011 - 2014 pdf - 328 KB [328 KB] English (en)
 • Stability Programme pdf - 429 KB [429 KB] English (en)
 • Polska
 • Nie znaleziono dokumentów odpowiadających podanym kryteriom wyszukiwania.
 • Portugalia
 • Stability Programme pdf - 755 KB [755 KB] português (pt)
 • Stability programme pdf - 668 KB [668 KB] português (pt)
 • Table Annex to the Stability Programme pdf - 69 KB [69 KB] English (en)
 • Rumunia
 • Nie znaleziono dokumentów odpowiadających podanym kryteriom wyszukiwania.
 • Słowacja
 • Stability Programme - Slovakia 2011 - 2014 pdf - 2 MB [2 MB] English (en) slovenčina (sk)
 • Stability Programme pdf - 2 MB [2 MB] English (en) slovenčina (sk)
 • Stability Programme pdf - 2 MB [2 MB] English (en) slovenčina (sk)
 • Słowenia
 • Stability Programme - Slovenia 2011 pdf - 308 KB [308 KB] English (en) slovenščina (sl)
 • Stability Programme pdf - 894 KB [894 KB] English (en) slovenščina (sl)
 • Stability Programme pdf - 907 KB [907 KB] English (en) slovenščina (sl)
 • Annex to Stability Programme: Government spending measures pdf - 155 KB [155 KB] English (en) slovenščina (sl)
 • Hiszpania
 • Stability Programme - Spain 2011 - 2014 pdf - 460 KB [460 KB] English (en) español (es)
 • Stability Programme pdf - 547 KB [547 KB] español (es)
 • Stability Programme pdf - 526 KB [526 KB] español (es)
 • Szwecja
 • Nie znaleziono dokumentów odpowiadających podanym kryteriom wyszukiwania.
 • Holandia
 • Stability Programme - Netherlands 2011 pdf - 2 MB [2 MB] English (en)
 • Stability Programme pdf - 786 KB [786 KB] English (en) Nederlands (nl)
 • Stability Programme pdf - 559 KB [559 KB] English (en) Nederlands (nl)
 • Wielka Brytania
 • Nie znaleziono dokumentów odpowiadających podanym kryteriom wyszukiwania.

 

Zalecenia dla poszczególnych krajów oraz opinie

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniami krajowymi oraz ogólnym sprawozdaniem na temat sytuacji w strefie euro, w czerwcu każdego roku Komisja kieruje do poszczególnych krajów kompleksowe zalecenia. W razie potrzeby Komisja może również wydać długoterminowe zalecenia – obejmujące np. 2 lata – by pozostawić państwom członkowskim wystarczającą ilość czasu na przeprowadzenie dużych reform strukturalnych.

Zapoznaj się z zaleceniami dla poszczególnych krajów UE