AA+A++TrükiversioonSaidi skeemRSSRSS

Euroopa 2020 – Peamised dokumendid

Euroopa 2020. aasta strateegia

Märtsis 2010 käivitas Euroopa Komisjon arukat, jätkusuutlikku ja kaasavat majanduskasvu käsitleva Euroopa 2020. aasta strateegia ning ELi liikmesriikide riigi- ja valitusjuhid kiitsid selle heaks 2010. aasta juunis. Kõnealuses dokumendis on sätestatud konkreetsed eesmärgid, mis tuleb järgmise kümnendi jooksul saavutada sellistes valdkondades nagu tööhõive, haridus, energiatarbimine ning innovatsioon, et tulla toime finantskriisi mõjuga ja seada Euroopa jälle majanduskasvu kursile.

Euroopa 2020. aasta strateegia

 

Iga-aastane majanduskasvu analüüs

Komisjon esitab iga-aastase majanduskasvu analüüsi hrvatski (hr) iga aasta jaanuaris. Kõnealune analüüs on peamiseks aluseks Euroopa Ülemkogu kevadise kohtumise raames toimuvatele Euroopa 2020. aasta strateegiat käsitlevatele aruteludele. See sisaldab nii juba saavutatud edusammude analüüsi kui ka tulevikku suunatud osa, mis ühendab kolme peamist järelevalvevaldkonda: fiskaalset, makromajanduslikku ja temaatilist (struktuurilised ja majanduskasvu soodustavad reformid).

 

Riiklikud reformiprogrammid

Riiklikud reformiprogrammid on peamised Euroopa 2020. strateegia rakendamise vahendid riiklikul tasandil. Neid koostavad riikide valitsused iga aasta aprillis, samaaegselt stabiilsus-/lähenemisprogrammidega. Riiklikud reformiprogrammid sisaldavad liikmesriikide eesmärke, mis on seotud kogu ELi hõlmavate peamiste eesmärkidega ning neis programmides on selgitatud, kuidas valitsused kavatsevad kõnealused eesmärgid saavutada ning ületada majanduskasvu takistavad tõkked. Samuti sätestatakse neis programmides, milliseid meetmeid võetakse, millal ning kes neid võtavad ja milline on nende meetmete mõju eelarvele.

Tutvuge riiklike reformiprogrammidega ning ELi liikmesriikide edusammudega

 • Austria
 • National Reform Programme pdf - 739 KB [739 KB] Deutsch (de) English (en)
 • Annex 1: Measures to address the 2012 CSRs pdf - 305 KB [305 KB] English (en)
 • Annex 2: Progress on Europe 2020 targets pdf - 116 KB [116 KB] English (en)
 • Annex 3: Projects contributing to the Europe 2020 targets pdf - 363 KB [363 KB] Deutsch (de)
 • Nationales Reformprogramm - Österreich 2011 pdf - 147 KB [147 KB] Deutsch (de) English (en)
 • EU-Strukturfonds pdf - 70 KB [70 KB] Deutsch (de) English (en)
 • Euro-Plus-Pakt - Österreichisches Massnahmenpaket 2011 pdf - 11 KB [11 KB] Deutsch (de) English (en)
 • National Reform Programme pdf - 911 KB [911 KB] Deutsch (de) English (en)
 • Annex 1 – Main Measures to respond to the 2011 CSR pdf - 62 KB [62 KB] English (en)
 • Annex 2 – Progress on Europe 2020 targets pdf - 116 KB [116 KB] English (en)
 • Belgia
 • National Reform Programme pdf - 2 MB [2 MB] English (en) français (fr) Nederlands (nl)
 • National Reform Programme 2012 - Annex 1 pdf - 58 KB [58 KB] English (en)
 • Programme national de réforme - Belgique 2011 pdf - 2 MB [2 MB] English (en) français (fr) Nederlands (nl)
 • National Reform Programme pdf - 1014 KB [1014 KB] English (en) français (fr) Nederlands (nl)
 • Bulgaaria
 • Национална програма за реформи (2011-2015 г.) pdf - 946 KB [946 KB] български (bg) English (en)
 • National Reform Programme pdf - 2 MB [2 MB] български (bg) English (en)
 • National Reform Programme pdf - 2 MB [2 MB] български (bg) English (en)
 • Küpros
 • National Reform Programme - Cyprus 2011 pdf - 2 MB [2 MB] English (en)
 • National Reform Programme pdf - 3 MB [3 MB] English (en)
 • National Reform Programme pdf - 368 KB [368 KB] English (en)
 • Tšehhi Vabariik
 • Národní program reforem České republiky 2011 pdf - 766 KB [766 KB] čeština (cs) English (en)
 • National Reform Programme pdf - 3 MB [3 MB] čeština (cs) English (en)
 • Annex 1 – Main Measures to respond to the 2011 CSR pdf - 58 KB [58 KB] English (en)
 • Annex 2 – Progress on Europe 2020 targets pdf - 454 KB [454 KB] English (en)
 • National Reform Programme pdf - 2 MB [2 MB] čeština (cs) English (en)
 • Annex 1: Measures to address the 2012 CSRs pdf - 277 KB [277 KB] English (en)
 • Annex 2: Progress on Europe 2020 targets pdf - 817 KB [817 KB] čeština (cs)
 • Annex 3: Projects contributing to the Europe 2020 targets pdf - 471 KB [471 KB] čeština (cs)
 • Taani
 • National Reform Programme pdf - 2 MB [2 MB] dansk (da) English (en)
 • Annex 1: Measures to address the 2012 CSRs pdf - 770 KB [770 KB] English (en)
 • Annex 2: Progress on Europe 2020 targets pdf - 533 KB [533 KB] English (en)
 • Annex 3: Projects contributing to the Europe 2020 targets pdf - 435 KB [435 KB] English (en)
 • National Reform Programme - Denmark 2011 pdf - 645 KB [645 KB] dansk (da) English (en)
 • National Reform Programme pdf - 357 KB [357 KB] dansk (da) English (en)
 • Annex 1 – Main Measures to respond to the 2011 CSR pdf - 25 KB [25 KB] English (en)
 • Annex 2 – Progress on Europe 2020 targets pdf - 57 KB [57 KB] English (en)
 • Soome
 • National Reform Programme pdf - 675 KB [675 KB] English (en) suomi (fi) svenska (sv)
 • Annex 2: Measures to address the 2012 CSRs pdf - 75 KB [75 KB] English (en)
 • Annex 3: Progress on Europe 2020 targets pdf - 15 KB [15 KB] English (en)
 • National Reform Programme of Finland 2011 pdf - 382 KB [382 KB] English (en) suomi (fi)
 • National Reform Programme pdf - 478 KB [478 KB] English (en) suomi (fi) svenska (sv)
 • Annex 1 – Main Measures to respond to the 2011 CSR pdf - 34 KB [34 KB] English (en)
 • Annex 2 – Progress on Europe 2020 targets pdf - 26 KB [26 KB] English (en)
 • Prantsusmaa
 • National Reform Programme pdf - 2 MB [2 MB] français (fr)
 • CNLE opinion on the National Reform Programme pdf - 76 KB [76 KB] français (fr)
 • Employment Statistics pdf - 515 KB [515 KB] français (fr)
 • Programme National de Réforme - France 2011 - 2014 pdf - 2 MB [2 MB] English (en) français (fr)
 • National Reform Programme pdf - 254 KB [254 KB] English (en) français (fr)
 • Annex - Monitoring progress; stakeholders' contributions pdf - 2 MB [2 MB] français (fr)
 • Saksamaa
 • National Reform Programme pdf - 804 KB [804 KB] Deutsch (de) English (en)
 • Nationales Reformprogramm - Deutschland 2011 pdf - 4 MB [4 MB] Deutsch (de) English (en)
 • National Reform Programme pdf - 4 MB [4 MB] Deutsch (de) English (en)
 • Kreeka
 • National Reform Programme pdf - 2 MB [2 MB] English (en)
 • National Reform Programme - Greece 2011 - 2014 pdf - 2 MB [2 MB] English (en)
 • National Reform Programme pdf - 567 KB [567 KB] English (en)
 • Ungari
 • National Reform Programme pdf - 4 MB [4 MB] English (en) magyar (hu)
 • Annex: National Reform Programme Social Partnership pdf - 287 KB [287 KB] English (en)
 • National Reform Programme of Hungary - 2011 pdf - 823 KB [823 KB] English (en)
 • National Reform Programme pdf - 2 MB [2 MB] English (en)
 • Iirimaa
 • National Reform Programme Progress Report pdf - 2 MB [2 MB] English (en)
 • Euro Plus Pact Commitments pdf - 346 KB [346 KB] English (en)
 • National Reform Programme - Ireland 2011 pdf - 227 KB [227 KB] English (en)
 • National Reform Programme pdf - 751 KB [751 KB] English (en)
 • Itaalia
 • National Reform Programme pdf - 5 MB [5 MB] English (en) italiano (it)
 • Annex to the National Reform Programme pdf - 3 MB [3 MB] italiano (it)
 • Programma Nazionale di Riforma - Italia 2011 pdf - 4 MB [4 MB] български (bg) English (en) italiano (it)
 • National Reform Programme pdf - 2 MB [2 MB] English (en) italiano (it)
 • Läti
 • National Reform Programme pdf - 2 MB [2 MB] English (en) latviešu valoda (lv)
 • National Reform Programme - Latvia 2011 pdf - 656 KB [656 KB] English (en) latviešu valoda (lv)
 • National Reform Programme pdf - 808 KB [808 KB] English (en) latviešu valoda (lv)
 • Leedu
 • National Reform Programme pdf - 2 MB [2 MB] English (en) lietuvių kalba (lt)
 • National Reform Programme - Lithuania 2011 pdf - 755 KB [755 KB] English (en)
 • National Reform Programme pdf - 442 KB [442 KB] English (en) lietuvių kalba (lt)
 • Annexes to the National Reform Programme pdf - 914 KB [914 KB] English (en) lietuvių kalba (lt)
 • Luksemburg
 • National Reform Programme pdf - 1005 KB [1005 KB] English (en) français (fr)
 • Annex 1: Measures to address the 2012 CSRs pdf - 118 KB [118 KB] français (fr)
 • Annex 2: Progress on Europe 2020 targets pdf - 32 KB [32 KB] français (fr)
 • Programme national de réforme - Luxembourg 2011 pdf - 737 KB [737 KB] English (en) français (fr)
 • National Reform Programme pdf - 2 MB [2 MB] English (en) français (fr)
 • Annex 1 – Main Measures to respond to the 2011 CSR pdf - 43 KB [43 KB] English (en)
 • Annex 2 – Progress on Europe 2020 targets pdf - 88 KB [88 KB] English (en)
 • Malta
 • National Reform Programme pdf - 2 MB [2 MB] English (en)
 • Annex 1: Measures to address the 2012 pdf - 140 KB [140 KB] English (en)
 • Annex 2: Progress on Europe 2020 targets pdf - 359 KB [359 KB] English (en)
 • National Reform Programme - Malta 2011 pdf - 2 MB [2 MB] English (en)
 • National Reform Programme pdf - 2 MB [2 MB] English (en)
 • Annex 1 – Main Measures to respond to the 2011 CSR pdf - 84 KB [84 KB] English (en)
 • Annex 2 – Progress on Europe 2020 targets pdf - 237 KB [237 KB] English (en)
 • Poola
 • Krajowy Program Reform 2011 pdf - 409 KB [409 KB] English (en) polski (pl)
 • National Reform Programme pdf - 385 KB [385 KB] English (en) polski (pl)
 • National Reform Programme pdf - 727 KB [727 KB] English (en) polski (pl)
 • Portugal
 • Programa Nacional de Reformas– Portugal 2011 pdf - 2 MB [2 MB] English (en) português (pt)
 • National Reform Programme pdf - 905 KB [905 KB] português (pt)
 • National Reform Programme Progress Report pdf - 2 MB [2 MB] português (pt)
 • Rumeenia
 • Increasing the efficiency amd transparency of the public administration pdf - 1004 KB [1004 KB] English (en)
 • Programul Naţional de Reformă - României 2011 – 2013 pdf - 2 MB [2 MB] English (en) română (ro)
 • National Reform Programme pdf - 556 KB [556 KB] English (en)
 • National Reform Programme Progress Report pdf - 147 KB [147 KB] English (en)
 • Annex: Measures to address the 2012 CSRs pdf - 70 KB [70 KB] English (en)
 • Slovakkia
 • Národný program reforiem - Slovenská republika 2011 – 2014 pdf - 988 KB [988 KB] English (en) slovenčina (sk)
 • National Reform Programme pdf - 720 KB [720 KB] English (en) slovenčina (sk)
 • National Reform Programme pdf - 2 MB [2 MB] English (en) slovenčina (sk)
 • National Reform Programme Action Plan pdf - 179 KB [179 KB] English (en) slovenčina (sk)
 • Sloveenia
 • National Reform Programme - Slovenia 2011 - 2012 pdf - 2 MB [2 MB] English (en)
 • National Reform Programme pdf - 839 KB [839 KB] English (en) slovenščina (sl)
 • National Reform Programme pdf - 899 KB [899 KB] English (en) slovenščina (sl)
 • Annex 1: Measures to address the 2012 CSRs pdf - 115 KB [115 KB] English (en)
 • Annex 2: Projects contributing to the Europe 2020 targets pdf - 128 KB [128 KB] English (en)
 • Hispaania
 • Programa Nacional de Reformas 2011 de España pdf - 628 KB [628 KB] English (en) español (es)
 • National Reform Programme pdf - 2 MB [2 MB] español (es)
 • Annex 2 – Progress on Europe 2020 targets pdf - 72 KB [72 KB] español (es)
 • National Reform Programme pdf - 2 MB [2 MB] English (en) español (es)
 • Rootsi
 • National Reform Programme - Sweden 2011 pdf - 422 KB [422 KB] English (en) svenska (sv)
 • National Reform Programme pdf - 2 MB [2 MB] English (en) svenska (sv)
 • National Reform Programme pdf - 818 KB [818 KB] English (en) svenska (sv)
 • Annex 1: Measures to address the 2012 CSRs pdf - 161 KB [161 KB] English (en) svenska (sv)
 • Annex 2: Progress on Europe 2020 targets pdf - 148 KB [148 KB] English (en) svenska (sv)
 • Madalmaad
 • Appendix to the National Reform Programme 2011: involvement of local and regional authorities msw8 - 81 KB [81 KB] English (en)
 • Bijdrage van de Nederlandse sociale partners aan het Nationaal Hervormingsprogramma in het kader van de EU-2020-strategie pdf - 2 MB [2 MB] English (en) Nederlands (nl)
 • National Reform Programme - Netherlands 2011 pdf - 305 KB [305 KB] English (en) Nederlands (nl)
 • National Reform Programme pdf - 201 KB [201 KB] English (en) Nederlands (nl)
 • National Reform Programme pdf - 254 KB [254 KB] English (en) Nederlands (nl)
 • Annex: contributions from social partners pdf - 204 KB [204 KB] Nederlands (nl)
 • Ühendkuningriik
 • National Reform Programme - United Kingdom 2011 pdf - 2 MB [2 MB] English (en)
 • National Reform Programme pdf - 948 KB [948 KB] English (en)
 • National Reform Programme pdf - 855 KB [855 KB] English (en)

 

Stabiilsus-/lähenemisprogrammid

Euroala riigid (stabiilsusprogrammid) ja muud ELi liikmesriigid (lähenemisprogrammid) esitavad need igal aastal stabiilsuse ja kasvu pakti raames. Nende eesmärk on tagada rangem eelarvedistsipliin eelarvepoliitika järelevalve ja koordineerimise abil.

Kooskõlas Euroopa poolaastaga , mis loodi selleks, et koordineerida majandusalase poliitika kujundamist ELi liikmesriikides, esitatakse programmid samaaegselt riiklike reformiprogrammidega iga aasta aprillis ehk enne seda, kui liikmesriigid võtavad vastu oma järgneva aasta eelarved. Kõnealused programmid annavad olulise panuse fiskaalpoliitika alastesse aruteludesse.

Tutvuge stabiilsus-/lähenemisprogrammidega ning ELi liikmesriikide edusammudega

 • Austria
 • Stability Programme pdf - 3 MB [3 MB] Deutsch (de)
 • Osterreich pdf - 6 MB [6 MB] Deutsch (de) English (en)
 • Stabilitätsprogramm - Österreich 2010 - 2014 pdf - 6 MB [6 MB] Deutsch (de) English (en)
 • Stability Programme pdf - 530 KB [530 KB] Deutsch (de) English (en)
 • Belgia
 • Stability Programme pdf - 2 MB [2 MB] English (en) français (fr) Nederlands (nl)
 • Stability Programme - Belgium 2011 - 2014 pdf - 621 KB [621 KB] English (en) français (fr) Nederlands (nl)
 • Stability Programme pdf - 2 MB [2 MB] English (en) français (fr) Nederlands (nl)
 • Bulgaaria
 • Sellele otsingufiltrile vastavaid dokumente praegu ei leitud.
 • Küpros
 • Stability Programme - Cyprus 2010 - 2014 pdf - 2 MB [2 MB] English (en)
 • Stability Programme pdf - 2 MB [2 MB] English (en)
 • Tšehhi Vabariik
 • Sellele otsingufiltrile vastavaid dokumente praegu ei leitud.
 • Taani
 • Sellele otsingufiltrile vastavaid dokumente praegu ei leitud.
 • Soome
 • Stability Programme pdf - 726 KB [726 KB] English (en) suomi (fi) svenska (sv)
 • Vakausohjelman - Suomi 2011 pdf - 540 KB [540 KB] English (en) suomi (fi) svenska (sv)
 • Stability Programme pdf - 510 KB [510 KB] English (en) suomi (fi) svenska (sv)
 • Prantsusmaa
 • Stability Programme pdf - 2 MB [2 MB] français (fr)
 • Programme de stabilité - France 2011 - 2014 pdf - 335 KB [335 KB] français (fr)
 • Stability Programme pdf - 2 MB [2 MB] français (fr)
 • Saksamaa
 • Stability Programme pdf - 706 KB [706 KB] Deutsch (de) English (en)
 • Stabilitätsprogramm - Deutschland 2011 pdf - 2 MB [2 MB] Deutsch (de) English (en)
 • Stability Programme pdf - 325 KB [325 KB] Deutsch (de) English (en)
 • Kreeka
 • Stability Programme - Greece 2011 - 2014 pdf - 2 MB [2 MB] English (en)
 • Ungari
 • Sellele otsingufiltrile vastavaid dokumente praegu ei leitud.
 • Iirimaa
 • Stability Programme pdf - 2 MB [2 MB] English (en)
 • Stability Programme - Ireland 2011 pdf - 215 KB [215 KB] English (en)
 • Stability Programme pdf - 400 KB [400 KB] English (en)
 • Itaalia
 • Stability Programme pdf - 3 MB [3 MB] English (en) italiano (it)
 • Stability Programme pdf - 2 MB [2 MB] English (en) italiano (it)
 • Läti
 • Sellele otsingufiltrile vastavaid dokumente praegu ei leitud.
 • Leedu
 • Sellele otsingufiltrile vastavaid dokumente praegu ei leitud.
 • Luksemburg
 • Stability Programme pdf - 308 KB [308 KB] English (en) français (fr)
 • Programme de Stabilité et de Croissance - Luxembourg 2011 - 2014 pdf - 364 KB [364 KB] français (fr)
 • Stability Programme pdf - 2 MB [2 MB] English (en) français (fr)
 • Malta
 • Stability Programme pdf - 326 KB [326 KB] English (en)
 • Stability Programme - Malta 2011 - 2014 pdf - 328 KB [328 KB] English (en)
 • Stability Programme pdf - 429 KB [429 KB] English (en)
 • Poola
 • Sellele otsingufiltrile vastavaid dokumente praegu ei leitud.
 • Portugal
 • Stability Programme pdf - 755 KB [755 KB] português (pt)
 • Stability programme pdf - 668 KB [668 KB] português (pt)
 • Table Annex to the Stability Programme pdf - 69 KB [69 KB] English (en)
 • Rumeenia
 • Sellele otsingufiltrile vastavaid dokumente praegu ei leitud.
 • Slovakkia
 • Stability Programme - Slovakia 2011 - 2014 pdf - 2 MB [2 MB] English (en) slovenčina (sk)
 • Stability Programme pdf - 2 MB [2 MB] English (en) slovenčina (sk)
 • Stability Programme pdf - 2 MB [2 MB] English (en) slovenčina (sk)
 • Sloveenia
 • Stability Programme - Slovenia 2011 pdf - 308 KB [308 KB] English (en) slovenščina (sl)
 • Stability Programme pdf - 894 KB [894 KB] English (en) slovenščina (sl)
 • Stability Programme pdf - 907 KB [907 KB] English (en) slovenščina (sl)
 • Annex to Stability Programme: Government spending measures pdf - 155 KB [155 KB] English (en) slovenščina (sl)
 • Hispaania
 • Stability Programme - Spain 2011 - 2014 pdf - 460 KB [460 KB] English (en) español (es)
 • Stability Programme pdf - 547 KB [547 KB] español (es)
 • Stability Programme pdf - 526 KB [526 KB] español (es)
 • Rootsi
 • Sellele otsingufiltrile vastavaid dokumente praegu ei leitud.
 • Madalmaad
 • Stability Programme - Netherlands 2011 pdf - 2 MB [2 MB] English (en)
 • Stability Programme pdf - 786 KB [786 KB] English (en) Nederlands (nl)
 • Stability Programme pdf - 559 KB [559 KB] English (en) Nederlands (nl)
 • Ühendkuningriik
 • Sellele otsingufiltrile vastavaid dokumente praegu ei leitud.

 

Riigipõhised soovitused ja arvamused

Iga aasta juunis teeb komisjon integreeritud riigipõhised soovitused, mis lisatakse riikide aruannetele ja üldisele euroala aruandele. Vajaduse korral võib komisjon samuti esitada soovituse pikemaks perioodiks (näiteks kaheks aastaks), et võimadada piisavalt aega mahukate struktuurireformide rakendamiseks.

Tutvuge igat ELi liikmesriiki käsitlevate riigipõhiste soovitustega