Ευρώπη 2020 - Βασικά έγγραφα

Στρατηγική "Ευρώπη 2020"

Η στρατηγική της ΕΕ "Ευρώπη 2020" για μια έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη εγκαινιάστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Μάρτιο 2010 και εγκρίθηκε από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων των χωρών της ΕΕ τον Ιούνιο 2010. Αυτό το έγγραφο στρατηγικής θέτει συγκεκριμένους στόχους που πρέπει να επιτευχθούν μέσα στην επόμενη δεκαετία σε τομείς όπως η απασχόληση, η εκπαίδευση, η χρήση της ενέργειας και η καινοτομία, έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις της χρηματοπιστωτικής κρίσης και να επανέλθει η Ευρώπη σε τροχιά οικονομικής ανάπτυξης.

Στρατηγική "Ευρώπη 2020"

 

Ετήσια επισκόπηση της οικονομικής ανάπτυξης

Η ετήσια επισκόπηση της οικονομικής ανάπτυξης hrvatski (hr) , την οποία εκπονεί η Επιτροπή τον Ιανουάριο κάθε έτους, αποτελεί τη βάση των συζητήσεων για τη στρατηγική "Ευρώπη 2020" στην εαρινή σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Περιλαμβάνει τόσο την εξέταση της επιτευχθείσας προόδου όσο και τις προοπτικές για τα τρία σκέλη της επιτήρησης: το δημοσιονομικό, το μακροοικονομικό και το θεματικό (διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που προωθούν την ανάπτυξη).

 

Εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων

Τα εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων (ΕΠΜ), που αποτελούν το βασικό εργαλείο υλοποίησης της στρατηγικής "Ευρώπη 2020" σε εθνικό επίπεδο, καταρτίζονται από τις εθνικές κυβερνήσεις τον Απρίλιο κάθε έτους ταυτόχρονα με τα προγράμματα σταθερότητας και σύγκλισης. Τα ΕΠΜ περιλαμβάνουν τους εθνικούς στόχους σε σχέση με τους βασικούς στόχους της ΕΕ και εξηγούν τον τρόπο με τον οποίο τα κράτη μέλη προτίθενται να επιτύχουν αυτούς τους στόχους και να ξεπεράσουν τα εμπόδια στην ανάπτυξη. Καθορίζουν επίσης ποια μέτρα θα ληφθούν, πότε, από ποιον και με ποιες δημοσιονομικές επιπτώσεις.

Διαβάστε τα εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων και ελέγξτε τις επιδόσεις των χωρών της ΕΕ

 • Αυστρία
 • National Reform Programme pdf - 739 KB [739 KB] Deutsch (de) English (en)
 • Annex 1: Measures to address the 2012 CSRs pdf - 305 KB [305 KB] English (en)
 • Annex 2: Progress on Europe 2020 targets pdf - 116 KB [116 KB] English (en)
 • Annex 3: Projects contributing to the Europe 2020 targets pdf - 363 KB [363 KB] Deutsch (de)
 • Nationales Reformprogramm - Österreich 2011 pdf - 147 KB [147 KB] Deutsch (de) English (en)
 • EU-Strukturfonds pdf - 70 KB [70 KB] Deutsch (de) English (en)
 • Euro-Plus-Pakt - Österreichisches Massnahmenpaket 2011 pdf - 11 KB [11 KB] Deutsch (de) English (en)
 • National Reform Programme pdf - 911 KB [911 KB] Deutsch (de) English (en)
 • Annex 1 – Main Measures to respond to the 2011 CSR pdf - 62 KB [62 KB] English (en)
 • Annex 2 – Progress on Europe 2020 targets pdf - 116 KB [116 KB] English (en)
 • Βέλγιο
 • National Reform Programme pdf - 2 MB [2 MB] English (en) français (fr) Nederlands (nl)
 • National Reform Programme 2012 - Annex 1 pdf - 58 KB [58 KB] English (en)
 • Programme national de réforme - Belgique 2011 pdf - 2 MB [2 MB] English (en) français (fr) Nederlands (nl)
 • National Reform Programme pdf - 1014 KB [1014 KB] English (en) français (fr) Nederlands (nl)
 • Βουλγαρία
 • Национална програма за реформи (2011-2015 г.) pdf - 946 KB [946 KB] български (bg) English (en)
 • National Reform Programme pdf - 2 MB [2 MB] български (bg) English (en)
 • National Reform Programme pdf - 2 MB [2 MB] български (bg) English (en)
 • Κύπρος
 • National Reform Programme - Cyprus 2011 pdf - 2 MB [2 MB] English (en)
 • National Reform Programme pdf - 3 MB [3 MB] English (en)
 • National Reform Programme pdf - 368 KB [368 KB] English (en)
 • Τσεχική Δημοκρατία
 • Národní program reforem České republiky 2011 pdf - 766 KB [766 KB] čeština (cs) English (en)
 • National Reform Programme pdf - 3 MB [3 MB] čeština (cs) English (en)
 • Annex 1 – Main Measures to respond to the 2011 CSR pdf - 58 KB [58 KB] English (en)
 • Annex 2 – Progress on Europe 2020 targets pdf - 454 KB [454 KB] English (en)
 • National Reform Programme pdf - 2 MB [2 MB] čeština (cs) English (en)
 • Annex 1: Measures to address the 2012 CSRs pdf - 277 KB [277 KB] English (en)
 • Annex 2: Progress on Europe 2020 targets pdf - 817 KB [817 KB] čeština (cs)
 • Annex 3: Projects contributing to the Europe 2020 targets pdf - 471 KB [471 KB] čeština (cs)
 • Δανία
 • National Reform Programme pdf - 2 MB [2 MB] dansk (da) English (en)
 • Annex 1: Measures to address the 2012 CSRs pdf - 770 KB [770 KB] English (en)
 • Annex 2: Progress on Europe 2020 targets pdf - 533 KB [533 KB] English (en)
 • Annex 3: Projects contributing to the Europe 2020 targets pdf - 435 KB [435 KB] English (en)
 • National Reform Programme - Denmark 2011 pdf - 645 KB [645 KB] dansk (da) English (en)
 • National Reform Programme pdf - 357 KB [357 KB] dansk (da) English (en)
 • Annex 1 – Main Measures to respond to the 2011 CSR pdf - 25 KB [25 KB] English (en)
 • Annex 2 – Progress on Europe 2020 targets pdf - 57 KB [57 KB] English (en)
 • Εσθονία
 • National Reform Programme pdf - 265 KB [265 KB] eesti keel (et) English (en)
 • Konkurentsivõime kava "Eesti 2020" pdf - 204 KB [204 KB] eesti keel (et) English (en)
 • National Reform Programme pdf - 976 KB [976 KB] eesti keel (et) English (en)
 • Annex 1 – Main Measures to respond to the 2011 CSR pdf - 185 KB [185 KB] English (en)
 • National Reform Programme Progress Report pdf - 589 KB [589 KB] eesti keel (et) English (en)
 • Annex to the Action Plan pdf - 47 KB [47 KB] eesti keel (et) English (en)
 • Φινλανδία
 • National Reform Programme pdf - 675 KB [675 KB] English (en) suomi (fi) svenska (sv)
 • Annex 2: Measures to address the 2012 CSRs pdf - 75 KB [75 KB] English (en)
 • Annex 3: Progress on Europe 2020 targets pdf - 15 KB [15 KB] English (en)
 • National Reform Programme of Finland 2011 pdf - 382 KB [382 KB] English (en) suomi (fi)
 • National Reform Programme pdf - 478 KB [478 KB] English (en) suomi (fi) svenska (sv)
 • Annex 1 – Main Measures to respond to the 2011 CSR pdf - 34 KB [34 KB] English (en)
 • Annex 2 – Progress on Europe 2020 targets pdf - 26 KB [26 KB] English (en)
 • Γαλλία
 • National Reform Programme pdf - 2 MB [2 MB] français (fr)
 • CNLE opinion on the National Reform Programme pdf - 76 KB [76 KB] français (fr)
 • Employment Statistics pdf - 515 KB [515 KB] français (fr)
 • Programme National de Réforme - France 2011 - 2014 pdf - 2 MB [2 MB] English (en) français (fr)
 • National Reform Programme pdf - 254 KB [254 KB] English (en) français (fr)
 • Annex - Monitoring progress; stakeholders' contributions pdf - 2 MB [2 MB] français (fr)
 • Γερμανία
 • National Reform Programme pdf - 804 KB [804 KB] Deutsch (de) English (en)
 • Nationales Reformprogramm - Deutschland 2011 pdf - 4 MB [4 MB] Deutsch (de) English (en)
 • National Reform Programme pdf - 4 MB [4 MB] Deutsch (de) English (en)
 • Ελλάδα
 • National Reform Programme pdf - 2 MB [2 MB] English (en)
 • Εθνικό Μεταρρυθμιστικό Πρόγραμμα - Ελλάδα 2011 - 2014 pdf - 2 MB [2 MB] English (en)
 • National Reform Programme pdf - 567 KB [567 KB] English (en)
 • Ουγγαρία
 • National Reform Programme pdf - 4 MB [4 MB] English (en) magyar (hu)
 • Annex: National Reform Programme Social Partnership pdf - 287 KB [287 KB] English (en)
 • National Reform Programme of Hungary - 2011 pdf - 823 KB [823 KB] English (en)
 • National Reform Programme pdf - 2 MB [2 MB] English (en)
 • Ιρλανδία
 • National Reform Programme Progress Report pdf - 2 MB [2 MB] English (en)
 • Euro Plus Pact Commitments pdf - 346 KB [346 KB] English (en)
 • National Reform Programme - Ireland 2011 pdf - 227 KB [227 KB] English (en)
 • National Reform Programme pdf - 751 KB [751 KB] English (en)
 • Ιταλία
 • National Reform Programme pdf - 5 MB [5 MB] English (en) italiano (it)
 • Annex to the National Reform Programme pdf - 3 MB [3 MB] italiano (it)
 • Programma Nazionale di Riforma - Italia 2011 pdf - 4 MB [4 MB] български (bg) English (en) italiano (it)
 • National Reform Programme pdf - 2 MB [2 MB] English (en) italiano (it)
 • Λεττονία
 • National Reform Programme pdf - 2 MB [2 MB] English (en) latviešu valoda (lv)
 • National Reform Programme - Latvia 2011 pdf - 656 KB [656 KB] English (en) latviešu valoda (lv)
 • National Reform Programme pdf - 808 KB [808 KB] English (en) latviešu valoda (lv)
 • Λιθουανία
 • National Reform Programme pdf - 2 MB [2 MB] English (en) lietuvių kalba (lt)
 • National Reform Programme - Lithuania 2011 pdf - 755 KB [755 KB] English (en)
 • National Reform Programme pdf - 442 KB [442 KB] English (en) lietuvių kalba (lt)
 • Annexes to the National Reform Programme pdf - 914 KB [914 KB] English (en) lietuvių kalba (lt)
 • Λουξεμβούργο
 • National Reform Programme pdf - 1005 KB [1005 KB] English (en) français (fr)
 • Annex 1: Measures to address the 2012 CSRs pdf - 118 KB [118 KB] français (fr)
 • Annex 2: Progress on Europe 2020 targets pdf - 32 KB [32 KB] français (fr)
 • Programme national de réforme - Luxembourg 2011 pdf - 737 KB [737 KB] English (en) français (fr)
 • National Reform Programme pdf - 2 MB [2 MB] English (en) français (fr)
 • Annex 1 – Main Measures to respond to the 2011 CSR pdf - 43 KB [43 KB] English (en)
 • Annex 2 – Progress on Europe 2020 targets pdf - 88 KB [88 KB] English (en)
 • Μάλτα
 • National Reform Programme pdf - 2 MB [2 MB] English (en)
 • Annex 1: Measures to address the 2012 pdf - 140 KB [140 KB] English (en)
 • Annex 2: Progress on Europe 2020 targets pdf - 359 KB [359 KB] English (en)
 • National Reform Programme - Malta 2011 pdf - 2 MB [2 MB] English (en)
 • National Reform Programme pdf - 2 MB [2 MB] English (en)
 • Annex 1 – Main Measures to respond to the 2011 CSR pdf - 84 KB [84 KB] English (en)
 • Annex 2 – Progress on Europe 2020 targets pdf - 237 KB [237 KB] English (en)
 • Πολωνία
 • Krajowy Program Reform 2011 pdf - 409 KB [409 KB] English (en) polski (pl)
 • National Reform Programme pdf - 385 KB [385 KB] English (en) polski (pl)
 • National Reform Programme pdf - 727 KB [727 KB] English (en) polski (pl)
 • Πορτογαλία
 • Programa Nacional de Reformas– Portugal 2011 pdf - 2 MB [2 MB] English (en) português (pt)
 • National Reform Programme pdf - 905 KB [905 KB] português (pt)
 • National Reform Programme Progress Report pdf - 2 MB [2 MB] português (pt)
 • Ρουμανία
 • Increasing the efficiency amd transparency of the public administration pdf - 1004 KB [1004 KB] English (en)
 • Programul Naţional de Reformă - României 2011 – 2013 pdf - 2 MB [2 MB] English (en) română (ro)
 • National Reform Programme pdf - 556 KB [556 KB] English (en)
 • National Reform Programme Progress Report pdf - 147 KB [147 KB] English (en)
 • Annex: Measures to address the 2012 CSRs pdf - 70 KB [70 KB] English (en)
 • Σλοβακία
 • Národný program reforiem - Slovenská republika 2011 – 2014 pdf - 988 KB [988 KB] English (en) slovenčina (sk)
 • National Reform Programme pdf - 720 KB [720 KB] English (en) slovenčina (sk)
 • National Reform Programme pdf - 2 MB [2 MB] English (en) slovenčina (sk)
 • National Reform Programme Action Plan pdf - 179 KB [179 KB] English (en) slovenčina (sk)
 • Σλοβενία
 • National Reform Programme - Slovenia 2011 - 2012 pdf - 2 MB [2 MB] English (en)
 • National Reform Programme pdf - 839 KB [839 KB] English (en) slovenščina (sl)
 • National Reform Programme pdf - 899 KB [899 KB] English (en) slovenščina (sl)
 • Annex 1: Measures to address the 2012 CSRs pdf - 115 KB [115 KB] English (en)
 • Annex 2: Projects contributing to the Europe 2020 targets pdf - 128 KB [128 KB] English (en)
 • Ισπανία
 • Programa Nacional de Reformas 2011 de España pdf - 628 KB [628 KB] English (en) español (es)
 • National Reform Programme pdf - 2 MB [2 MB] español (es)
 • Annex 2 – Progress on Europe 2020 targets pdf - 72 KB [72 KB] español (es)
 • National Reform Programme pdf - 2 MB [2 MB] English (en) español (es)
 • Σουηδία
 • National Reform Programme - Sweden 2011 pdf - 422 KB [422 KB] English (en) svenska (sv)
 • National Reform Programme pdf - 2 MB [2 MB] English (en) svenska (sv)
 • National Reform Programme pdf - 818 KB [818 KB] English (en) svenska (sv)
 • Annex 1: Measures to address the 2012 CSRs pdf - 161 KB [161 KB] English (en) svenska (sv)
 • Annex 2: Progress on Europe 2020 targets pdf - 148 KB [148 KB] English (en) svenska (sv)
 • Κάτω Χώρες
 • Appendix to the National Reform Programme 2011: involvement of local and regional authorities msw8 - 81 KB [81 KB] English (en)
 • Bijdrage van de Nederlandse sociale partners aan het Nationaal Hervormingsprogramma in het kader van de EU-2020-strategie pdf - 2 MB [2 MB] English (en) Nederlands (nl)
 • National Reform Programme - Netherlands 2011 pdf - 305 KB [305 KB] English (en) Nederlands (nl)
 • National Reform Programme pdf - 201 KB [201 KB] English (en) Nederlands (nl)
 • National Reform Programme pdf - 254 KB [254 KB] English (en) Nederlands (nl)
 • Annex: contributions from social partners pdf - 204 KB [204 KB] Nederlands (nl)
 • Ηνωμένο Βασίλειο
 • National Reform Programme - United Kingdom 2011 pdf - 2 MB [2 MB] English (en)
 • National Reform Programme pdf - 948 KB [948 KB] English (en)
 • National Reform Programme pdf - 855 KB [855 KB] English (en)

 

Προγράμματα σταθερότητας και σύγκλισης

Καταρτίζονται ετησίως από τις χώρες της ευρωζώνης (προγράμματα σταθερότητας) και άλλες χώρες της ΕΕ (προγράμματα σύγκλισης) στο πλαίσιο του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Στόχος είναι η διασφάλιση αυστηρότερης δημοσιονομικής πειθαρχίας μέσω της επιτήρησης και του συντονισμού των δημοσιονομικών πολιτικών.

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο που έχει σχεδιαστεί για να συντονίζει τις οικονομικές πολιτικές των κρατών μελών της ΕΕ, τα προγράμματα αυτά υποβάλλονται τον Απρίλιο κάθε έτους ταυτόχρονα με τα εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων, δηλαδή προτού εγκρίνουν οι κυβερνήσεις τους εθνικούς προϋπολογισμούς για το επόμενο έτος, και αποτελούν τη βάση χρήσιμων συζητήσεων για τη δημοσιονομική πολιτική.

Διαβάστε τα προγράμματα σταθερότητας και σύγκλισης και ελέγξτε τις επιδόσεις των χωρών της ΕΕ

 • Αυστρία
 • Stability Programme pdf - 3 MB [3 MB] Deutsch (de)
 • Osterreich pdf - 6 MB [6 MB] Deutsch (de) English (en)
 • Stabilitätsprogramm - Österreich 2010 - 2014 pdf - 6 MB [6 MB] Deutsch (de) English (en)
 • Stability Programme pdf - 530 KB [530 KB] Deutsch (de) English (en)
 • Βέλγιο
 • Stability Programme pdf - 2 MB [2 MB] English (en) français (fr) Nederlands (nl)
 • Stability Programme - Belgium 2011 - 2014 pdf - 621 KB [621 KB] English (en) français (fr) Nederlands (nl)
 • Stability Programme pdf - 2 MB [2 MB] English (en) français (fr) Nederlands (nl)
 • Βουλγαρία
 • Προς το παρόν δεν υπάρχουν έγγραφα που να αντιστοιχούν στη συγκεκριμένη επιλογή.
 • Κύπρος
 • Stability Programme - Cyprus 2010 - 2014 pdf - 2 MB [2 MB] English (en)
 • Stability Programme pdf - 2 MB [2 MB] English (en)
 • Τσεχική Δημοκρατία
 • Προς το παρόν δεν υπάρχουν έγγραφα που να αντιστοιχούν στη συγκεκριμένη επιλογή.
 • Δανία
 • Προς το παρόν δεν υπάρχουν έγγραφα που να αντιστοιχούν στη συγκεκριμένη επιλογή.
 • Εσθονία
 • Stabiilsusprogramm - Eesti 2011 pdf - 963 KB [963 KB] eesti keel (et) English (en)
 • Stability Programme pdf - 2 MB [2 MB] eesti keel (et) English (en)
 • Stability Programme pdf - 2 MB [2 MB] eesti keel (et) English (en)
 • Φινλανδία
 • Stability Programme pdf - 726 KB [726 KB] English (en) suomi (fi) svenska (sv)
 • Vakausohjelman - Suomi 2011 pdf - 540 KB [540 KB] English (en) suomi (fi) svenska (sv)
 • Stability Programme pdf - 510 KB [510 KB] English (en) suomi (fi) svenska (sv)
 • Γαλλία
 • Stability Programme pdf - 2 MB [2 MB] français (fr)
 • Programme de stabilité - France 2011 - 2014 pdf - 335 KB [335 KB] français (fr)
 • Stability Programme pdf - 2 MB [2 MB] français (fr)
 • Γερμανία
 • Stability Programme pdf - 706 KB [706 KB] Deutsch (de) English (en)
 • Stabilitätsprogramm - Deutschland 2011 pdf - 2 MB [2 MB] Deutsch (de) English (en)
 • Stability Programme pdf - 325 KB [325 KB] Deutsch (de) English (en)
 • Ελλάδα
 • Stability Programme - Greece 2011 - 2014 pdf - 2 MB [2 MB] English (en)
 • Ουγγαρία
 • Προς το παρόν δεν υπάρχουν έγγραφα που να αντιστοιχούν στη συγκεκριμένη επιλογή.
 • Ιρλανδία
 • Stability Programme pdf - 2 MB [2 MB] English (en)
 • Stability Programme - Ireland 2011 pdf - 215 KB [215 KB] English (en)
 • Stability Programme pdf - 400 KB [400 KB] English (en)
 • Ιταλία
 • Stability Programme pdf - 3 MB [3 MB] English (en) italiano (it)
 • Stability Programme pdf - 2 MB [2 MB] English (en) italiano (it)
 • Λεττονία
 • Προς το παρόν δεν υπάρχουν έγγραφα που να αντιστοιχούν στη συγκεκριμένη επιλογή.
 • Λιθουανία
 • Προς το παρόν δεν υπάρχουν έγγραφα που να αντιστοιχούν στη συγκεκριμένη επιλογή.
 • Λουξεμβούργο
 • Stability Programme pdf - 308 KB [308 KB] English (en) français (fr)
 • Programme de Stabilité et de Croissance - Luxembourg 2011 - 2014 pdf - 364 KB [364 KB] français (fr)
 • Stability Programme pdf - 2 MB [2 MB] English (en) français (fr)
 • Μάλτα
 • Stability Programme pdf - 326 KB [326 KB] English (en)
 • Stability Programme - Malta 2011 - 2014 pdf - 328 KB [328 KB] English (en)
 • Stability Programme pdf - 429 KB [429 KB] English (en)
 • Πολωνία
 • Προς το παρόν δεν υπάρχουν έγγραφα που να αντιστοιχούν στη συγκεκριμένη επιλογή.
 • Πορτογαλία
 • Stability Programme pdf - 755 KB [755 KB] português (pt)
 • Stability programme pdf - 668 KB [668 KB] português (pt)
 • Table Annex to the Stability Programme pdf - 69 KB [69 KB] English (en)
 • Ρουμανία
 • Προς το παρόν δεν υπάρχουν έγγραφα που να αντιστοιχούν στη συγκεκριμένη επιλογή.
 • Σλοβακία
 • Stability Programme - Slovakia 2011 - 2014 pdf - 2 MB [2 MB] English (en) slovenčina (sk)
 • Stability Programme pdf - 2 MB [2 MB] English (en) slovenčina (sk)
 • Stability Programme pdf - 2 MB [2 MB] English (en) slovenčina (sk)
 • Σλοβενία
 • Stability Programme - Slovenia 2011 pdf - 308 KB [308 KB] English (en) slovenščina (sl)
 • Stability Programme pdf - 894 KB [894 KB] English (en) slovenščina (sl)
 • Stability Programme pdf - 907 KB [907 KB] English (en) slovenščina (sl)
 • Annex to Stability Programme: Government spending measures pdf - 155 KB [155 KB] English (en) slovenščina (sl)
 • Ισπανία
 • Stability Programme - Spain 2011 - 2014 pdf - 460 KB [460 KB] English (en) español (es)
 • Stability Programme pdf - 547 KB [547 KB] español (es)
 • Stability Programme pdf - 526 KB [526 KB] español (es)
 • Σουηδία
 • Προς το παρόν δεν υπάρχουν έγγραφα που να αντιστοιχούν στη συγκεκριμένη επιλογή.
 • Κάτω Χώρες
 • Stability Programme - Netherlands 2011 pdf - 2 MB [2 MB] English (en)
 • Stability Programme pdf - 786 KB [786 KB] English (en) Nederlands (nl)
 • Stability Programme pdf - 559 KB [559 KB] English (en) Nederlands (nl)
 • Ηνωμένο Βασίλειο
 • Προς το παρόν δεν υπάρχουν έγγραφα που να αντιστοιχούν στη συγκεκριμένη επιλογή.

 

Συστάσεις και γνώμες για κάθε χώρα

Τον Ιούνιο κάθε έτους, η Επιτροπή θα διατυπώνει ολοκληρωμένες συστάσεις για κάθε χώρα, που θα συνοδεύουν τις εθνικές εκθέσεις, και θα υποβάλλει μια γενικότερη έκθεση για την ευρωζώνη. Στις περιπτώσεις που κρίνεται σκόπιμο, η Επιτροπή μπορεί επίσης να εκδίδει συστάσεις για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, π.χ. δύο χρόνια, έτσι ώστε να δίνει το περιθώριο για την υλοποίηση σημαντικών διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.

Διαβάστε τις ειδικές συστάσεις για κάθε χώρα της ΕΕ