Ευρώπη 2020 - Βασικά έγγραφα

Στρατηγική "Ευρώπη 2020"

Η στρατηγική της ΕΕ "Ευρώπη 2020" για μια έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη εγκαινιάστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Μάρτιο 2010 και εγκρίθηκε από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων των χωρών της ΕΕ τον Ιούνιο 2010. Αυτό το έγγραφο στρατηγικής θέτει συγκεκριμένους στόχους που πρέπει να επιτευχθούν μέσα στην επόμενη δεκαετία σε τομείς όπως η απασχόληση, η εκπαίδευση, η χρήση της ενέργειας και η καινοτομία, έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις της χρηματοπιστωτικής κρίσης και να επανέλθει η Ευρώπη σε τροχιά οικονομικής ανάπτυξης.

Στρατηγική "Ευρώπη 2020"

 

Ετήσια επισκόπηση της οικονομικής ανάπτυξης

Η ετήσια επισκόπηση της οικονομικής ανάπτυξης hrvatski (hr) , την οποία εκπονεί η Επιτροπή τον Ιανουάριο κάθε έτους, αποτελεί τη βάση των συζητήσεων για τη στρατηγική "Ευρώπη 2020" στην εαρινή σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Περιλαμβάνει τόσο την εξέταση της επιτευχθείσας προόδου όσο και τις προοπτικές για τα τρία σκέλη της επιτήρησης: το δημοσιονομικό, το μακροοικονομικό και το θεματικό (διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που προωθούν την ανάπτυξη).

 

Εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων

Τα εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων (ΕΠΜ), που αποτελούν το βασικό εργαλείο υλοποίησης της στρατηγικής "Ευρώπη 2020" σε εθνικό επίπεδο, καταρτίζονται από τις εθνικές κυβερνήσεις τον Απρίλιο κάθε έτους ταυτόχρονα με τα προγράμματα σταθερότητας και σύγκλισης. Τα ΕΠΜ περιλαμβάνουν τους εθνικούς στόχους σε σχέση με τους βασικούς στόχους της ΕΕ και εξηγούν τον τρόπο με τον οποίο τα κράτη μέλη προτίθενται να επιτύχουν αυτούς τους στόχους και να ξεπεράσουν τα εμπόδια στην ανάπτυξη. Καθορίζουν επίσης ποια μέτρα θα ληφθούν, πότε, από ποιον και με ποιες δημοσιονομικές επιπτώσεις.

Διαβάστε τα εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων και ελέγξτε τις επιδόσεις των χωρών της ΕΕ

 • Αυστρία
 • Nationales Reformprogramm - Österreich 2011 pdf - 147 KB [147 KB] Deutsch (de) English (en)
 • EU-Strukturfonds pdf - 70 KB [70 KB] Deutsch (de) English (en)
 • Euro-Plus-Pakt - Österreichisches Massnahmenpaket 2011 pdf - 11 KB [11 KB] Deutsch (de) English (en)
 • National Reform Programme pdf - 911 KB [911 KB] Deutsch (de) English (en)
 • Annex 1 – Main Measures to respond to the 2011 CSR pdf - 62 KB [62 KB] English (en)
 • Annex 2 – Progress on Europe 2020 targets pdf - 116 KB [116 KB] English (en)
 • Nationales Reformprogramm pdf - 783 KB [783 KB] Deutsch (de) English (en)
 • Annex 1.1 - Measures to address the 2013 CSRs pdf - 791 KB [791 KB] English (en)
 • Annex 1.2 - Progress on Europe2020 targets pdf - 440 KB [440 KB] English (en)
 • Annex 1.3 - Reform Commitments for 2014 pdf - 319 KB [319 KB] English (en)
 • Anhang 2.1 – Spezifische Maßnahmen zur Umsetzung der länderspezifischen Empfehlungen 2013 pdf - 435 KB [435 KB] Deutsch (de)
 • Anhang 2.2 – Maßnahmen zur Erreichung der nationalen Europa-2020-Ziele pdf - 612 KB [612 KB] Deutsch (de)
 • National Reform Programme pdf - 766 KB [766 KB] Deutsch (de) English (en)
 • Annex 1.1 - Measures to address the 2014 CSRs pdf - 640 KB [640 KB] English (en)
 • Annex 1.2 - Progress on Europe 2020 targets pdf - 627 KB [627 KB] English (en)
 • Annex 1.3 - Planned reforms pdf - 461 KB [461 KB] English (en)
 • Annex 2 Table 1 pdf - 406 KB [406 KB] Deutsch (de)
 • Annex 2 Table 2 pdf - 747 KB [747 KB] Deutsch (de)
 • Βέλγιο
 • Programme national de réforme - Belgique 2011 pdf - 2 MB [2 MB] English (en) français (fr) Nederlands (nl)
 • National Reform Programme pdf - 1014 KB [1014 KB] English (en) français (fr) Nederlands (nl)
 • National Reform Programme 2012 - Annex 1 pdf - 58 KB [58 KB] English (en)
 • National Reform Programme pdf - 5 MB [5 MB] English (en) français (fr) Nederlands (nl)
 • National Reform Programme pdf - 3 MB [3 MB] English (en) français (fr) Nederlands (nl)
 • Βουλγαρία
 • Национална програма за реформи (2011-2015 г.) pdf - 946 KB [946 KB] български (bg) English (en)
 • National Reform Programme pdf - 2 MB [2 MB] български (bg) English (en)
 • Национална програма за реформи pdf - 2 MB [2 MB] български (bg) English (en)
 • National Reform Programme pdf - 3 MB [3 MB] български (bg)
 • Κύπρος
 • National Reform Programme - Cyprus 2011 pdf - 2 MB [2 MB] English (en)
 • National Reform Programme pdf - 3 MB [3 MB] English (en)
 • Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων pdf - 576 KB [576 KB] English (en)
 • National Reform Programme pdf - 495 KB [495 KB] English (en)
 • Τσεχική Δημοκρατία
 • Národní program reforem České republiky 2011 pdf - 766 KB [766 KB] čeština (cs) English (en)
 • Annex 1 – Main Measures to respond to the 2011 CSR pdf - 58 KB [58 KB] English (en)
 • National Reform Programme pdf - 3 MB [3 MB] čeština (cs) English (en)
 • Annex 2 – Progress on Europe 2020 targets pdf - 454 KB [454 KB] English (en)
 • National Reform Programme pdf - 2 MB [2 MB] čeština (cs) English (en)
 • Annex 2 - Measures to address the 2013 CSRs pdf - 595 KB [595 KB] čeština (cs) English (en)
 • Annex 3 - Reform Commitments for 2014 pdf - 771 KB [771 KB] čeština (cs) English (en)
 • National Reform Programme pdf - 2 MB [2 MB] čeština (cs) English (en)
 • Annex 2 pdf - 544 KB [544 KB] čeština (cs)
 • Annex 3 pdf - 621 KB [621 KB] čeština (cs)
 • Δανία
 • National Reform Programme - Denmark 2011 pdf - 645 KB [645 KB] dansk (da) English (en)
 • Annex 1 – Main Measures to respond to the 2011 CSR pdf - 25 KB [25 KB] English (en)
 • Annex 2 – Progress on Europe 2020 targets pdf - 57 KB [57 KB] English (en)
 • National Reform Programme pdf - 357 KB [357 KB] dansk (da) English (en)
 • Nationalt reformprogram pdf - 2 MB [2 MB] dansk (da) English (en)
 • Annex 1 - Measures to address the 2013 CSRs pdf - 705 KB [705 KB] English (en)
 • Annex 2 - Quantitative assessment of reforms pdf - 498 KB [498 KB] English (en)
 • National Reform Programme pdf - 451 KB [451 KB] dansk (da) English (en)
 • Annex 1 - Key Micro-structural reforms pdf - 685 KB [685 KB] English (en)
 • Annex 2 - Quantitative assessment of reforms pdf - 316 KB [316 KB] English (en)
 • Εσθονία
 • Konkurentsivõime kava "Eesti 2020" pdf - 204 KB [204 KB] eesti keel (et) English (en)
 • Annex 1 – Main Measures to respond to the 2011 CSR pdf - 185 KB [185 KB] English (en)
 • National Reform Programme pdf - 976 KB [976 KB] eesti keel (et) English (en)
 • National Reform Programme pdf - 834 KB [834 KB] eesti keel (et) English (en)
 • Ajavahemikku 2014–2018 hõlmav tegevuskava pdf - 161 KB [161 KB] eesti keel (et) English (en)
 • Φινλανδία
 • National Reform Programme of Finland 2011 pdf - 382 KB [382 KB] English (en) suomi (fi)
 • Annex 1 – Main Measures to respond to the 2011 CSR pdf - 34 KB [34 KB] English (en)
 • Annex 2 – Progress on Europe 2020 targets pdf - 26 KB [26 KB] English (en)
 • National Reform Programme pdf - 478 KB [478 KB] English (en) suomi (fi) svenska (sv)
 • Kansallinen uudistusohjelma pdf - 572 KB [572 KB] English (en) suomi (fi) svenska (sv)
 • National Reform Programme pdf - 563 KB [563 KB] English (en) suomi (fi) svenska (sv)
 • Γαλλία
 • Programme National de Réforme - France 2011 - 2014 pdf - 2 MB [2 MB] English (en) français (fr)
 • Annex - Monitoring progress; stakeholders' contributions pdf - 2 MB [2 MB] français (fr)
 • National Reform Programme pdf - 254 KB [254 KB] English (en) français (fr)
 • Programme national de réforme pdf - 7 MB [7 MB] français (fr)
 • Complément statistique relatif à l'emploi pdf - 416 KB [416 KB] English (en) français (fr)
 • National Reform Programme pdf - 3 MB [3 MB] français (fr)
 • Summary of the NRP pdf - 137 KB [137 KB] English (en) français (fr)
 • Contribution from stakeholders pdf - 2 MB [2 MB] français (fr)
 • Γερμανία
 • Nationales Reformprogramm - Deutschland 2011 pdf - 4 MB [4 MB] Deutsch (de) English (en)
 • National Reform Programme pdf - 4 MB [4 MB] Deutsch (de) English (en)
 • Nationales Reformprogramm pdf - 858 KB [858 KB] Deutsch (de) English (en)
 • National Reform Programme pdf - 539 KB [539 KB] Deutsch (de)
 • Ελλάδα
 • Εθνικό Μεταρρυθμιστικό Πρόγραμμα - Ελλάδα 2011 - 2014 pdf - 2 MB [2 MB] English (en)
 • National Reform Programme pdf - 567 KB [567 KB] English (en)
 • Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων pdf - 2 MB [2 MB] English (en)
 • National Reform Programme pdf - 2 MB [2 MB]
 • Ουγγαρία
 • National Reform Programme of Hungary - 2011 pdf - 823 KB [823 KB] English (en)
 • National Reform Programme pdf - 2 MB [2 MB] English (en)
 • Nemzeti reformprogram pdf - 2 MB [2 MB] English (en) magyar (hu)
 • National Reform Programme pdf - 2 MB [2 MB] English (en) magyar (hu)
 • Implementation of the CSRs pdf - 2 MB [2 MB] English (en) magyar (hu)
 • Ιρλανδία
 • National Reform Programme - Ireland 2011 pdf - 227 KB [227 KB] English (en)
 • National Reform Programme pdf - 751 KB [751 KB] English (en)
 • Euro Plus Pact Commitments pdf - 346 KB [346 KB] English (en)
 • National Reform Programme pdf - 2 MB [2 MB] English (en)
 • National Reform Programme pdf - 2 MB [2 MB] English (en)
 • Ιταλία
 • Programma Nazionale di Riforma - Italia 2011 pdf - 4 MB [4 MB] български (bg) English (en) italiano (it)
 • National Reform Programme pdf - 2 MB [2 MB] English (en) italiano (it)
 • Nota metodologica sui criteri di formulazione delle previsioni tendenziali pdf - 3 MB [3 MB] italiano (it)
 • Stato di attuazione della riforma delle finanze pubbliche pdf - 2 MB [2 MB] italiano (it)
 • Programma nazionale di riforma - parte 1 pdf - 3 MB [3 MB] English (en) italiano (it)
 • Programma nazionale di riforma - parte 2 pdf - 7 MB [7 MB] italiano (it)
 • Allegato - Le griglie delle misure del PNR pdf - 5 MB [5 MB] italiano (it)
 • Fabbisogni annuali di beni e servizi della PA e risparmi pdf - 2 MB [2 MB] italiano (it)
 • Fabbisogni annuali di beni e servizi della PA e risparmi: IT Spese dello Stato nelle regioni e province autonome pdf - 2 MB [2 MB] italiano (it)
 • Programma delle infrastrutture strategiche pdf - 4 MB [4 MB] italiano (it)
 • Stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas serra pdf - 2 MB [2 MB] italiano (it)
 • Programma per le aree sottoutilizzate pdf - 3 MB [3 MB] italiano (it)
 • National Reform Programme pdf - 5 MB [5 MB] italiano (it)
 • Annex 1 List of reforms pdf - 3 MB [3 MB] italiano (it)
 • Annex 2 Macroeconomic impact of structural reform pdf - 306 KB [306 KB] English (en)
 • Annex 3 Time table NRP 2015 pdf - 125 KB [125 KB] English (en)
 • Λεττονία
 • National Reform Programme - Latvia 2011 pdf - 656 KB [656 KB] English (en) latviešu valoda (lv)
 • National Reform Programme pdf - 808 KB [808 KB] English (en) latviešu valoda (lv)
 • Valsts reformu programma pdf - 2 MB [2 MB] English (en) latviešu valoda (lv)
 • National Reform Programme pdf - 2 MB [2 MB] English (en) latviešu valoda (lv)
 • Λιθουανία
 • National Reform Programme - Lithuania 2011 pdf - 755 KB [755 KB] English (en)
 • National Reform Programme pdf - 442 KB [442 KB] English (en) lietuvių kalba (lt)
 • Annexes to the National Reform Programme pdf - 914 KB [914 KB] English (en) lietuvių kalba (lt)
 • Nacionalinė reformų programa pdf - 2 MB [2 MB] English (en) lietuvių kalba (lt)
 • National Reform Programme pdf - 670 KB [670 KB] English (en) lietuvių kalba (lt)
 • Annex 1 National quantitative targets pdf - 201 KB [201 KB] English (en) lietuvių kalba (lt)
 • Annex 2 Implementation of the 2014 CSRs pdf - 565 KB [565 KB] English (en) lietuvių kalba (lt)
 • Λουξεμβούργο
 • Programme national de réforme - Luxembourg 2011 pdf - 737 KB [737 KB] English (en) français (fr)
 • Annex 1 – Main Measures to respond to the 2011 CSR pdf - 43 KB [43 KB] English (en)
 • Annex 2 – Progress on Europe 2020 targets pdf - 88 KB [88 KB] English (en)
 • National Reform Programme pdf - 2 MB [2 MB] English (en) français (fr)
 • Programme national de réforme pdf - 2 MB [2 MB] English (en) français (fr)
 • Annex 2 - Measures to address the 2013 CSRs pdf - 412 KB [412 KB] English (en)
 • Annex 3 - Reform Commitments for 2014 pdf - 189 KB [189 KB] English (en)
 • National Reform Programme pdf - 2 MB [2 MB] English (en) français (fr)
 • Measures to address the 2015 CSRs pdf - 264 KB [264 KB] français (fr)
 • Progress towards Europe 2020 targets pdf - 219 KB [219 KB] français (fr)
 • Μάλτα
 • National Reform Programme - Malta 2011 pdf - 2 MB [2 MB] English (en)
 • National Reform Programme pdf - 2 MB [2 MB] English (en)
 • Annex 2 – Progress on Europe 2020 targets pdf - 237 KB [237 KB] English (en)
 • Annex 1 – Main Measures to respond to the 2011 CSR pdf - 84 KB [84 KB] English (en)
 • National Reform Programme pdf - 400 KB [400 KB] English (en)
 • Annex 2.1 - Measures to address the 2013 CSRs pdf - 211 KB [211 KB] English (en)
 • Annex 2.2 - Quantitative assessment of the measures pdf - 66 KB [66 KB] English (en)
 • Annex 2.3 - National 2020 targets pdf - 185 KB [185 KB] English (en)
 • Annex 2.4 - Reform Commitments for 2014 pdf - 82 KB [82 KB] English (en)
 • National Reform Programme pdf - 300 KB [300 KB] English (en)
 • Annex 1 - Measures to address the 2014 CSRs pdf - 225 KB [225 KB] English (en)
 • Annex 2 - Progress on Europe2020 targets pdf - 336 KB [336 KB] English (en)
 • Annex 3 - Planned reforms pdf - 184 KB [184 KB] English (en)
 • Πολωνία
 • Krajowy Program Reform 2011 pdf - 409 KB [409 KB] English (en) polski (pl)
 • National Reform Programme pdf - 385 KB [385 KB] English (en) polski (pl)
 • Krajowy program reform pdf - 838 KB [838 KB] English (en) polski (pl)
 • National Reform Programme pdf - 693 KB [693 KB] English (en) polski (pl)
 • Πορτογαλία
 • Programa Nacional de Reformas– Portugal 2011 pdf - 2 MB [2 MB] English (en) português (pt)
 • National Reform Programme pdf - 905 KB [905 KB] português (pt)
 • Programa nacional de reformas pdf - 2 MB [2 MB] português (pt)
 • National Reform Programme pdf - 10 MB [10 MB] português (pt)
 • Ρουμανία
 • Increasing the efficiency amd transparency of the public administration pdf - 1004 KB [1004 KB] English (en)
 • Programul Naţional de Reformă - României 2011 – 2013 pdf - 2 MB [2 MB] English (en) română (ro)
 • National Reform Programme pdf - 556 KB [556 KB] English (en)
 • Programul național de reformă pdf - 2 MB [2 MB] română (ro)
 • National Reform Programme pdf - 2 MB [2 MB] română (ro)
 • Σλοβακία
 • Národný program reforiem - Slovenská republika 2011 – 2014 pdf - 988 KB [988 KB] English (en) slovenčina (sk)
 • National Reform Programme pdf - 720 KB [720 KB] English (en) slovenčina (sk)
 • Národný program reforiem pdf - 2 MB [2 MB] English (en) slovenčina (sk)
 • Príloha: Akčný plán NPR pdf - 553 KB [553 KB] slovenčina (sk)
 • Hodnotenie vplyvu štrukturálnych reforiem pdf - 812 KB [812 KB] slovenčina (sk)
 • Štatistické ukazovatele pdf - 245 KB [245 KB] slovenčina (sk)
 • National Reform Programme pdf - 2 MB [2 MB] English (en) slovenčina (sk)
 • NRP 2015 Action Plan pdf - 74 KB [74 KB] English (en) slovenčina (sk)
 • Σλοβενία
 • National Reform Programme - Slovenia 2011 - 2012 pdf - 2 MB [2 MB] English (en)
 • National Reform Programme pdf - 839 KB [839 KB] English (en) slovenščina (sl)
 • Nacionalni program reform pdf - 756 KB [756 KB] English (en) slovenščina (sl)
 • National Reform Programme pdf - 747 KB [747 KB] English (en) slovenščina (sl)
 • Ισπανία
 • Programa Nacional de Reformas 2011 de España pdf - 628 KB [628 KB] English (en) español (es)
 • National Reform Programme pdf - 2 MB [2 MB] español (es)
 • Annex 2 – Progress on Europe 2020 targets pdf - 72 KB [72 KB] español (es)
 • Programa nacional de reformas pdf - 4 MB [4 MB] español (es)
 • National Reform Programme pdf - 4 MB [4 MB] español (es)
 • Σουηδία
 • National Reform Programme - Sweden 2011 pdf - 422 KB [422 KB] English (en) svenska (sv)
 • National Reform Programme pdf - 2 MB [2 MB] English (en) svenska (sv)
 • National Reform Programme pdf - 516 KB [516 KB] English (en) svenska (sv)
 • Externa bidrag till Sveriges nationella reformprogram pdf - 329 KB [329 KB] English (en) svenska (sv)
 • Annex 1 - CSR Reporting and macro-structural reforms pdf - 265 KB [265 KB] English (en) svenska (sv)
 • Bilaga 2 – Översikt åtgärder med bäring på de nationella Europa 2020-målen pdf - 89 KB [89 KB] English (en) svenska (sv)
 • Annex 3 - Main reforms for the coming 12 months pdf - 44 KB [44 KB] English (en) svenska (sv)
 • National Reform Programme pdf - 570 KB [570 KB] svenska (sv)
 • Contribution of social partners pdf - 472 KB [472 KB] svenska (sv)
 • Measures to address the 2014 CSRs pdf - 265 KB [265 KB] svenska (sv)
 • Progress on Europe 2020 targets pdf - 176 KB [176 KB] svenska (sv)
 • Planned reforms pdf - 166 KB [166 KB] svenska (sv)
 • Κάτω Χώρες
 • Appendix to the National Reform Programme 2011: involvement of local and regional authorities msw8 - 81 KB [81 KB] English (en)
 • Bijdrage van de Nederlandse sociale partners aan het Nationaal Hervormingsprogramma in het kader van de EU-2020-strategie pdf - 2 MB [2 MB] English (en) Nederlands (nl)
 • National Reform Programme - Netherlands 2011 pdf - 305 KB [305 KB] English (en) Nederlands (nl)
 • National Reform Programme pdf - 201 KB [201 KB] English (en) Nederlands (nl)
 • National Reform Programme pdf - 894 KB [894 KB] English (en) Nederlands (nl)
 • Contribution of the Dutch Social Partners pdf - 2 MB [2 MB] English (en) Nederlands (nl)
 • National Reform Programme pdf - 760 KB [760 KB] English (en) Nederlands (nl)
 • Contribution from the social partners pdf - 393 KB [393 KB] English (en) Nederlands (nl)
 • Ηνωμένο Βασίλειο
 • National Reform Programme - United Kingdom 2011 pdf - 2 MB [2 MB] English (en)
 • National Reform Programme pdf - 948 KB [948 KB] English (en)
 • National Reform Programme pdf - 2 MB [2 MB] English (en)
 • National Reform Programme pdf - 2 MB [2 MB] English (en)

 

Προγράμματα σταθερότητας και σύγκλισης

Καταρτίζονται ετησίως από τις χώρες της ευρωζώνης (προγράμματα σταθερότητας) και άλλες χώρες της ΕΕ (προγράμματα σύγκλισης) στο πλαίσιο του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Στόχος είναι η διασφάλιση αυστηρότερης δημοσιονομικής πειθαρχίας μέσω της επιτήρησης και του συντονισμού των δημοσιονομικών πολιτικών.

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο που έχει σχεδιαστεί για να συντονίζει τις οικονομικές πολιτικές των κρατών μελών της ΕΕ, τα προγράμματα αυτά υποβάλλονται τον Απρίλιο κάθε έτους ταυτόχρονα με τα εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων, δηλαδή προτού εγκρίνουν οι κυβερνήσεις τους εθνικούς προϋπολογισμούς για το επόμενο έτος, και αποτελούν τη βάση χρήσιμων συζητήσεων για τη δημοσιονομική πολιτική.

Διαβάστε τα προγράμματα σταθερότητας και σύγκλισης και ελέγξτε τις επιδόσεις των χωρών της ΕΕ

 • Αυστρία
 • Stabilitätsprogramm - Österreich 2010 - 2014 pdf - 6 MB [6 MB] Deutsch (de) English (en)
 • Osterreich pdf - 6 MB [6 MB] Deutsch (de) English (en)
 • Stability Programme pdf - 530 KB [530 KB] Deutsch (de) English (en)
 • Stability Programme pdf - 564 KB [564 KB] Deutsch (de) English (en)
 • Stability Programme pdf - 574 KB [574 KB] Deutsch (de) English (en)
 • Βέλγιο
 • Stability Programme - Belgium 2011 - 2014 pdf - 621 KB [621 KB] English (en) français (fr) Nederlands (nl)
 • Stability Programme pdf - 2 MB [2 MB] English (en) français (fr) Nederlands (nl)
 • Stabiliteitsprogramma pdf - 930 KB [930 KB] English (en) français (fr) Nederlands (nl)
 • Stability Programme pdf - 2 MB [2 MB] français (fr) Nederlands (nl)
 • Βουλγαρία
 • Προς το παρόν δεν υπάρχουν έγγραφα που να αντιστοιχούν στη συγκεκριμένη επιλογή.
 • Κύπρος
 • Stability Programme - Cyprus 2010 - 2014 pdf - 2 MB [2 MB] English (en)
 • Stability Programme pdf - 2 MB [2 MB] English (en)
 • Τσεχική Δημοκρατία
 • Προς το παρόν δεν υπάρχουν έγγραφα που να αντιστοιχούν στη συγκεκριμένη επιλογή.
 • Δανία
 • Προς το παρόν δεν υπάρχουν έγγραφα που να αντιστοιχούν στη συγκεκριμένη επιλογή.
 • Εσθονία
 • Stabiilsusprogramm - Eesti 2011 pdf - 963 KB [963 KB] eesti keel (et) English (en)
 • Stability Programme pdf - 2 MB [2 MB] eesti keel (et) English (en)
 • Stabiilsusprogramm pdf - 3 MB [3 MB] eesti keel (et) English (en)
 • Φινλανδία
 • Vakausohjelman - Suomi 2011 pdf - 540 KB [540 KB] English (en) suomi (fi) svenska (sv)
 • Stability Programme pdf - 510 KB [510 KB] English (en) suomi (fi) svenska (sv)
 • Stability Programme pdf - 815 KB [815 KB] English (en) suomi (fi) svenska (sv)
 • Stability Programme pdf - 321 KB [321 KB] suomi (fi) svenska (sv)
 • Γαλλία
 • Programme de stabilité - France 2011 - 2014 pdf - 335 KB [335 KB] français (fr)
 • Stability Programme pdf - 2 MB [2 MB] français (fr)
 • Programme de stabilité pdf - 3 MB [3 MB] English (en) français (fr)
 • Stability Programme pdf - 2 MB [2 MB] English (en) français (fr)
 • Summary of the SP pdf - 68 KB [68 KB] English (en) français (fr)
 • Γερμανία
 • Stabilitätsprogramm - Deutschland 2011 pdf - 2 MB [2 MB] Deutsch (de) English (en)
 • Stability Programme pdf - 325 KB [325 KB] Deutsch (de) English (en)
 • Stabilitätsprogramm pdf - 1019 KB [1019 KB] Deutsch (de) English (en)
 • Stability Programme pdf - 3 MB [3 MB] Deutsch (de) English (en)
 • Ελλάδα
 • Stability Programme - Greece 2011 - 2014 pdf - 2 MB [2 MB] English (en)
 • Ουγγαρία
 • Προς το παρόν δεν υπάρχουν έγγραφα που να αντιστοιχούν στη συγκεκριμένη επιλογή.
 • Ιρλανδία
 • Stability Programme - Ireland 2011 pdf - 215 KB [215 KB] English (en)
 • Stability Programme pdf - 400 KB [400 KB] English (en)
 • Stability Programme pdf - 2 MB [2 MB] English (en)
 • Stability Programme pdf - 2 MB [2 MB] English (en)
 • Ιταλία
 • Stability Programme pdf - 2 MB [2 MB] English (en) italiano (it)
 • Programma di stabilità pdf - 2 MB [2 MB] English (en) italiano (it)
 • Stability Programme pdf - 4 MB [4 MB] italiano (it)
 • Λεττονία
 • Stabilitātes programma pdf - 2 MB [2 MB] English (en) latviešu valoda (lv)
 • Stability Programme pdf - 2 MB [2 MB] English (en) latviešu valoda (lv)
 • Λιθουανία
 • Stability Programme pdf - 334 KB [334 KB] English (en) lietuvių kalba (lt)
 • Λουξεμβούργο
 • Programme de Stabilité et de Croissance - Luxembourg 2011 - 2014 pdf - 364 KB [364 KB] français (fr)
 • Stability Programme pdf - 2 MB [2 MB] English (en) français (fr)
 • Programme de stabilité pdf - 966 KB [966 KB] English (en) français (fr)
 • Annex to the Stability Programme pdf - 361 KB [361 KB] français (fr)
 • Stability Programme pdf - 2 MB [2 MB] français (fr)
 • Μάλτα
 • Stability Programme - Malta 2011 - 2014 pdf - 328 KB [328 KB] English (en)
 • Stability Programme pdf - 429 KB [429 KB] English (en)
 • Stability Programme pdf - 467 KB [467 KB] English (en)
 • Stability Programme pdf - 281 KB [281 KB] English (en)
 • Πολωνία
 • Προς το παρόν δεν υπάρχουν έγγραφα που να αντιστοιχούν στη συγκεκριμένη επιλογή.
 • Πορτογαλία
 • Stability Programme pdf - 755 KB [755 KB] português (pt)
 • Stability Programme pdf - 3 MB [3 MB] português (pt)
 • Ρουμανία
 • Προς το παρόν δεν υπάρχουν έγγραφα που να αντιστοιχούν στη συγκεκριμένη επιλογή.
 • Σλοβακία
 • Stability Programme - Slovakia 2011 - 2014 pdf - 2 MB [2 MB] English (en) slovenčina (sk)
 • Stability Programme pdf - 2 MB [2 MB] English (en) slovenčina (sk)
 • Program stability pdf - 2 MB [2 MB] English (en) slovenčina (sk)
 • Stability Programme pdf - 2 MB [2 MB] slovenčina (sk)
 • Annex to the Stability Programme pdf - 121 KB [121 KB] slovenčina (sk)
 • Σλοβενία
 • Stability Programme - Slovenia 2011 pdf - 308 KB [308 KB] English (en) slovenščina (sl)
 • Stability Programme pdf - 894 KB [894 KB] English (en) slovenščina (sl)
 • Program stabilnosti pdf - 2 MB [2 MB] English (en) slovenščina (sl)
 • Stability Programme pdf - 2 MB [2 MB] English (en) slovenščina (sl)
 • Ισπανία
 • Stability Programme - Spain 2011 - 2014 pdf - 460 KB [460 KB] English (en) español (es)
 • Stability Programme pdf - 547 KB [547 KB] español (es)
 • Programa de estabilidad pdf - 861 KB [861 KB] English (en) español (es)
 • Stability Programme pdf - 961 KB [961 KB] español (es)
 • Σουηδία
 • Προς το παρόν δεν υπάρχουν έγγραφα που να αντιστοιχούν στη συγκεκριμένη επιλογή.
 • Κάτω Χώρες
 • Stability Programme - Netherlands 2011 pdf - 2 MB [2 MB] English (en)
 • Stability Programme pdf - 786 KB [786 KB] English (en) Nederlands (nl)
 • Stability Programme pdf - 915 KB [915 KB] English (en) Nederlands (nl)
 • Stability Programme pdf - 484 KB [484 KB] English (en)
 • Ηνωμένο Βασίλειο
 • Προς το παρόν δεν υπάρχουν έγγραφα που να αντιστοιχούν στη συγκεκριμένη επιλογή.

 

Συστάσεις και γνώμες για κάθε χώρα

Τον Ιούνιο κάθε έτους, η Επιτροπή θα διατυπώνει ολοκληρωμένες συστάσεις για κάθε χώρα, που θα συνοδεύουν τις εθνικές εκθέσεις, και θα υποβάλλει μια γενικότερη έκθεση για την ευρωζώνη. Στις περιπτώσεις που κρίνεται σκόπιμο, η Επιτροπή μπορεί επίσης να εκδίδει συστάσεις για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, π.χ. δύο χρόνια, έτσι ώστε να δίνει το περιθώριο για την υλοποίηση σημαντικών διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.

Διαβάστε τις ειδικές συστάσεις για κάθε χώρα της ΕΕ English (en)

 • Αυστρία
 • Country-specific Recommendations - Commission proposal pdf - 53 KB [53 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Country-specific Recommendations - Final version, approved by the Council
 • Country-specific Recommendations - Commission proposal pdf - 25 KB [25 KB] Deutsch (de) English (en)
 • Länderspezifische Empfehlungen – Kommissionsvorschlag pdf - 67 KB [67 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Länderspezifische Empfehlungen – endgültige Fassung, vom Rat angenommen pdf - 422 KB [422 KB] Deutsch (de) English (en)
 • Country Report 2015 pdf - 445 KB [445 KB] Deutsch (de) English (en)
 • Βέλγιο
 • Country-specific Recommendations - Commission proposal pdf - 54 KB [54 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) Nederlands (nl)
 • Country-specific Recommendations - Final version, approved by the Council
 • Country-specific Recommendations - Commission proposal pdf - 28 KB [28 KB] English (en) français (fr) Nederlands (nl)
 • Country-specific Recommendations - Commission proposal pdf - 64 KB [64 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) Nederlands (nl)
 • Recommandations par pays – version définitive, adoptée par le Conseil pdf - 437 KB [437 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) Nederlands (nl)
 • Country Report 2015 pdf - 2 MB [2 MB] English (en) français (fr) Nederlands (nl)
 • Βουλγαρία
 • Country-specific Recommendations - Commission proposal pdf - 61 KB [61 KB] български (bg) Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Country-specific Recommendations - Final version, approved by the Council
 • Country-specific Recommendations - Commission proposal pdf - 35 KB [35 KB] български (bg) English (en)
 • Специфични за страната препоръки — предложение на Комисията pdf - 247 KB [247 KB] български (bg) Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Специфични за всяка страна препоръки — окончателна версия, одобрена от Съвета pdf - 442 KB [442 KB] български (bg) English (en)
 • Country Report 2015 pdf - 790 KB [790 KB] български (bg) English (en)
 • Τσεχική Δημοκρατία
 • Country-specific Recommendations - Commission proposal pdf - 51 KB [51 KB] čeština (cs) Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Country-specific Recommendations - Final version, approved by the Council
 • Country-specific Recommendations - Commission proposal pdf - 25 KB [25 KB] čeština (cs) English (en)
 • Návrh konkrétních doporučení vydaný Komisí pdf - 183 KB [183 KB] čeština (cs) Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Doporučení pro jednotlivé země EU – konečná znění přijatá Radou pdf - 443 KB [443 KB] čeština (cs) English (en)
 • Country Report 2015 pdf - 518 KB [518 KB] čeština (cs) English (en)
 • Δανία
 • Country-specific Recommendations - Commission proposal pdf - 49 KB [49 KB] dansk (da) Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Country-specificrecommendations - Final version, approved by the Council
 • Country-specific Recommendations - Commission proposal pdf - 24 KB [24 KB] dansk (da) English (en)
 • Country-specific Recommendations - Commission proposal pdf - 53 KB [53 KB] dansk (da) Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Landespecifikke henstillinger – Endelig udgave, godkendt af Rådet pdf - 389 KB [389 KB] dansk (da) English (en)
 • Country Report 2015 pdf - 431 KB [431 KB] dansk (da) English (en)
 • Φινλανδία
 • Country-specific Recommendations - Commission proposal pdf - 48 KB [48 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) suomi (fi) svenska (sv)
 • Country-specific Recommendations - Final version, approved by the Council
 • Country-specific Recommendations - Commission proposal pdf - 25 KB [25 KB] English (en) suomi (fi) svenska (sv)
 • Maakohtaiset suositukset – komission ehdotus pdf - 60 KB [60 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) suomi (fi) svenska (sv)
 • Maakohtaiset suositukset – lopullinen versio (neuvoston hyväksymä) pdf - 404 KB [404 KB] English (en) suomi (fi) svenska (sv)
 • Country Report 2015 pdf - 933 KB [933 KB] English (en) suomi (fi) svenska (sv)
 • Γαλλία
 • Country-specific Recommendations - Commission proposal pdf - 58 KB [58 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Country-specific Recommendations - Final version, approved by the Council
 • Country-specific Recommendations - Commission proposal pdf - 30 KB [30 KB] English (en) français (fr)
 • Country-specific Recommendations - Commission proposal pdf - 75 KB [75 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Recommandations par pays – version définitive, adoptée par le Conseil pdf - 474 KB [474 KB] English (en) français (fr)
 • Country Report 2015 pdf - 2 MB [2 MB] English (en) français (fr)
 • Γερμανία
 • Country-specific Recommendations - Commission proposal pdf - 57 KB [57 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Country-specific Recommendations - Final version, approved by the Council
 • Country-specific Recommendations - Commission proposal pdf - 25 KB [25 KB] Deutsch (de) English (en)
 • Country-specific Recommendations - Commission proposal pdf - 115 KB [115 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Länderspezifische Empfehlungen – endgültige Fassung, vom Rat angenommen pdf - 411 KB [411 KB] Deutsch (de) English (en)
 • Country Report 2015 pdf - 2 MB [2 MB] Deutsch (de) English (en)
 • Ουγγαρία
 • Country-specific Recommendations - Commission proposal pdf - 51 KB [51 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) magyar (hu)
 • Country-specific Recommendations - Final version, approved by the Council
 • Country-specific Recommendations - Commission proposal pdf - 26 KB [26 KB] English (en) magyar (hu)
 • Country-specific Recommendations - Commission proposal pdf - 116 KB [116 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) magyar (hu)
 • Országspecifikus ajánlások – a Tanács által jóváhagyott, végleges változat pdf - 457 KB [457 KB] English (en) magyar (hu)
 • Country Report 2015 pdf - 2 MB [2 MB] English (en) magyar (hu)
 • Λιθουανία
 • Country-specific Recommendations - Commission proposal pdf - 51 KB [51 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) lietuvių kalba (lt)
 • Country-specific Recommendations - Final version, approved by the Council
 • Country-specific Recommendations - Commission proposal pdf - 26 KB [26 KB] English (en) lietuvių kalba (lt)
 • Country-specific Recommendations - Commission proposal pdf - 60 KB [60 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) lietuvių kalba (lt)
 • Konkrečioms šalims skirtos rekomendacijos: galutinė Tarybos patvirtinta redakcija pdf - 411 KB [411 KB] English (en) lietuvių kalba (lt)
 • Country Report 2015 pdf - 467 KB [467 KB] English (en) lietuvių kalba (lt)
 • Λουξεμβούργο
 • Country-specific Recommendations - Commission proposal pdf - 48 KB [48 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Country-specific Recommendations - Final version, approved by the Council
 • Country-specific Recommendations - Commission proposal pdf - 21 KB [21 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) luba-katanga (lu)
 • Country-specific Recommendations - Commission proposal pdf - 63 KB [63 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Länderspezifische Empfehlungen – endgültige Fassung, vom Rat angenommen pdf - 419 KB [419 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Country Report 2015 pdf - 985 KB [985 KB] English (en) français (fr)
 • Μάλτα
 • Country-specific Recommendations - Commission proposal pdf - 50 KB [50 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) Malti (mt)
 • Country-specific Recommendations - Final version, approved by the Council
 • Country-specific Recommendations - Commission proposal pdf - 28 KB [28 KB] English (en) Malti (mt)
 • Country-specific Recommendations - Commission proposal pdf - 62 KB [62 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) Malti (mt)
 • Final version, approved by the Council pdf - 409 KB [409 KB] English (en) Malti (mt)
 • Country Report 2015 pdf - 433 KB [433 KB] English (en) Malti (mt)
 • Country-specific Recommendations 2015 pdf - 40 KB [40 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) Malti (mt)
 • Ρουμανία
 • Country-specific Recommendations - Commission proposal pdf - 43 KB [43 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) română (ro)
 • Country-specific Recommendations - Final version, approved by the Council
 • Country-specific Recommendations - Commission proposal pdf - 19 KB [19 KB] English (en) română (ro)
 • Country-specific Recommendations - Commission proposal pdf - 65 KB [65 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) română (ro)
 • Recomandări specifice fiecărei țări: versiunea finală aprobată de Consiliu pdf - 439 KB [439 KB] English (en) română (ro)
 • Country Report 2015 pdf - 2 MB [2 MB] English (en) română (ro)
 • Σλοβακία
 • Country-specific Recommendations - Commission proposal pdf - 41 KB [41 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) slovenčina (sk)
 • Country-specific Recommendations - Commission proposal pdf - 23 KB [23 KB] English (en) slovenčina (sk)
 • Country-specific Recommendations - Commission proposal pdf - 61 KB [61 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) slovenčina (sk)
 • Odporúčania pre jednotlivé krajiny – konečná verzia schválená Rado pdf - 443 KB [443 KB] English (en) slovenčina (sk)
 • Country Report 2015 pdf - 937 KB [937 KB] English (en) slovenčina (sk)
 • Ισπανία
 • Country-specific Recommendations - Commission proposal pdf - 56 KB [56 KB] Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr)
 • Country-specific Recommendations - Final version, approved by the Council
 • Country-specific Recommendations - Commission proposal pdf - 26 KB [26 KB] English (en) español (es)
 • Country-specific Recommendations - Commission proposal pdf - 73 KB [73 KB] Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr)
 • Recomendaciones específicas por país: versión final aprobada por el Consejo pdf - 482 KB [482 KB] English (en) español (es)
 • Country Report 2015 pdf - 2 MB [2 MB] English (en) español (es)
 • Σουηδία
 • Country-specific Recommendations - Commission proposal pdf - 41 KB [41 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) svenska (sv)
 • Country-specific Recommendations - Final version, approved by the Council
 • Country-specific Recommendations - Commission proposal pdf - 21 KB [21 KB] English (en) svenska (sv)
 • Country-specific Recommendations - Commission proposal pdf - 58 KB [58 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) svenska (sv)
 • Landsspecifika rekommendationer – Rådets slutliga version pdf - 401 KB [401 KB] English (en) svenska (sv)
 • Country Report 2015 pdf - 984 KB [984 KB] English (en) svenska (sv)
 • Κάτω Χώρες
 • Country-specific Recommendations - Commission proposal pdf - 50 KB [50 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) Nederlands (nl)
 • Country-specific Recommendations - Final version, approved by the Council
 • Country-specific Recommendations - Commission proposal pdf - 23 KB [23 KB] English (en) Nederlands (nl)
 • Country-specific Recommendations - Commission proposal pdf - 59 KB [59 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) Nederlands (nl)
 • Landspecifieke aanbevelingen – Door de Raad goedgekeurde definitieve versie pdf - 402 KB [402 KB] English (en) Nederlands (nl)
 • Country Report 2015 pdf - 682 KB [682 KB] English (en) Nederlands (nl)
 • Ηνωμένο Βασίλειο
 • Country-specific Recommendations - Commission proposal pdf - 48 KB [48 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Country-specific Recommendations - Final version, approved by the Council
 • Country-specific Recommendations - Commission proposal pdf - 27 KB [27 KB] English (en)
 • Country-specific Recommendations - Commission proposal pdf - 62 KB [62 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Final version, approved by the Council pdf - 411 KB [411 KB] English (en)
 • Country Report 2015 pdf - 687 KB [687 KB] English (en)