Европа 2020 - Важни документи

Стратегия „Европа 2020“

Стратегията на ЕС „Европа 2020“ за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж бе предложена от Европейската комисия през март 2010 г. и одобрена от държавните и правителствените ръководители на страните от ЕС през юни 2010 г. В документа се определят конкретни цели, които трябва да бъдат постигнати през следващото десетилетие, в области като заетостта, образованието, използването на енергия и иновациите, за да бъде преодоляна финансовата криза и да се помогне на Европа отново да поеме по пътя на икономическия растеж.

Стратегия „Европа 2020“

 

Годишен обзор на растежа

Годишният обзор на растежа hrvatski (hr) се изготвя от Комисията през януари всяка година. Той служи за основа за обсъжданията на стратегията „Европа 2020“ на пролетното заседание на Европейския съвет. В обзора се прави преглед на постигнатото и прогноза във връзка с трите основни вида надзор – фискален, макроикономически и тематичен (структурни реформи и реформи за подобряване на растежа).

 

Национални програми за реформи

Националните програми за реформи са основните инструменти за изпълнение на стратегията „Европа 2020“. Правителствата на държавите от ЕС ги представят през април всяка година заедно с програмите за стабилност и конвергенция. Националните програми за реформи съдържат национални цели, свързани с водещите цели на равнище ЕС, и обясняват как правителствата възнамеряват да ги постигнат и да преодолеят пречките пред растежа. В програмите се посочва също какви мерки ще бъдат предприети, кога, от кого и с какви бюджетни последствия.

Прочетете националните програми за реформи и вижте как се представят страните от ЕС

 • Австрия
 • Nationales Reformprogramm - Österreich 2011 pdf - 147 KB [147 KB] Deutsch (de) English (en)
 • EU-Strukturfonds pdf - 70 KB [70 KB] Deutsch (de) English (en)
 • Euro-Plus-Pakt - Österreichisches Massnahmenpaket 2011 pdf - 11 KB [11 KB] Deutsch (de) English (en)
 • National Reform Programme pdf - 911 KB [911 KB] Deutsch (de) English (en)
 • Annex 1 – Main Measures to respond to the 2011 CSR pdf - 62 KB [62 KB] English (en)
 • Annex 2 – Progress on Europe 2020 targets pdf - 116 KB [116 KB] English (en)
 • National Reform Programme pdf - 783 KB [783 KB] Deutsch (de) English (en)
 • Annex 1.1 - Measures to address the 2013 CSRs pdf - 791 KB [791 KB] English (en)
 • Annex 1.2 - Progress on Europe2020 targets pdf - 440 KB [440 KB] English (en)
 • Annex 1.3 - Reform Commitments for 2014 pdf - 319 KB [319 KB] English (en)
 • Annex 2.1 - Specific measures to address the 2013 CSRs pdf - 435 KB [435 KB] Deutsch (de)
 • Annex 2.2 - Measures contributing to the national 2020 targets pdf - 612 KB [612 KB] Deutsch (de)
 • Белгия
 • National Reform Programme 2012 - Annex 1 pdf - 58 KB [58 KB] English (en)
 • Programme national de réforme - Belgique 2011 pdf - 2 MB [2 MB] English (en) français (fr) Nederlands (nl)
 • National Reform Programme pdf - 1014 KB [1014 KB] English (en) français (fr) Nederlands (nl)
 • National Reform Programme pdf - 5 MB [5 MB] English (en) français (fr) Nederlands (nl)
 • Кипър
 • National Reform Programme - Cyprus 2011 pdf - 2 MB [2 MB] English (en)
 • National Reform Programme pdf - 3 MB [3 MB] English (en)
 • National Reform Programme pdf - 576 KB [576 KB] English (en)
 • Чешка република
 • Národní program reforem České republiky 2011 pdf - 766 KB [766 KB] čeština (cs) English (en)
 • National Reform Programme pdf - 3 MB [3 MB] čeština (cs) English (en)
 • Annex 1 – Main Measures to respond to the 2011 CSR pdf - 58 KB [58 KB] English (en)
 • Annex 2 – Progress on Europe 2020 targets pdf - 454 KB [454 KB] English (en)
 • National Reform Programme pdf - 2 MB [2 MB] čeština (cs) English (en)
 • Annex 2 - Measures to address the 2013 CSRs pdf - 595 KB [595 KB] čeština (cs) English (en)
 • Annex 3 - Reform Commitments for 2014 pdf - 771 KB [771 KB] čeština (cs) English (en)
 • Дания
 • National Reform Programme - Denmark 2011 pdf - 645 KB [645 KB] dansk (da) English (en)
 • National Reform Programme pdf - 357 KB [357 KB] dansk (da) English (en)
 • Annex 1 – Main Measures to respond to the 2011 CSR pdf - 25 KB [25 KB] English (en)
 • Annex 2 – Progress on Europe 2020 targets pdf - 57 KB [57 KB] English (en)
 • National Reform Programme pdf - 2 MB [2 MB] dansk (da) English (en)
 • Annex 1 - Measures to address the 2013 CSRs pdf - 705 KB [705 KB] English (en)
 • Annex 2 - Quantitative assessment of reforms pdf - 498 KB [498 KB] English (en)
 • Естония
 • Konkurentsivõime kava "Eesti 2020" pdf - 204 KB [204 KB] eesti keel (et) English (en)
 • National Reform Programme pdf - 976 KB [976 KB] eesti keel (et) English (en)
 • Annex 1 – Main Measures to respond to the 2011 CSR pdf - 185 KB [185 KB] English (en)
 • National Reform Programme pdf - 834 KB [834 KB] eesti keel (et) English (en)
 • Action Plan 2014-2018 pdf - 161 KB [161 KB] eesti keel (et) English (en)
 • Финландия
 • National Reform Programme of Finland 2011 pdf - 382 KB [382 KB] English (en) suomi (fi)
 • National Reform Programme pdf - 478 KB [478 KB] English (en) suomi (fi) svenska (sv)
 • Annex 1 – Main Measures to respond to the 2011 CSR pdf - 34 KB [34 KB] English (en)
 • Annex 2 – Progress on Europe 2020 targets pdf - 26 KB [26 KB] English (en)
 • National Reform Programme pdf - 572 KB [572 KB] English (en) suomi (fi) svenska (sv)
 • Франция
 • Programme National de Réforme - France 2011 - 2014 pdf - 2 MB [2 MB] English (en) français (fr)
 • National Reform Programme pdf - 254 KB [254 KB] English (en) français (fr)
 • Annex - Monitoring progress; stakeholders' contributions pdf - 2 MB [2 MB] français (fr)
 • National Reform Programme pdf - 7 MB [7 MB] français (fr)
 • Statistical annex on employment pdf - 416 KB [416 KB] English (en) français (fr)
 • Германия
 • Nationales Reformprogramm - Deutschland 2011 pdf - 4 MB [4 MB] Deutsch (de) English (en)
 • National Reform Programme pdf - 4 MB [4 MB] Deutsch (de) English (en)
 • National Reform Programme pdf - 858 KB [858 KB] Deutsch (de) English (en)
 • Гърция
 • National Reform Programme - Greece 2011 - 2014 pdf - 2 MB [2 MB] English (en)
 • National Reform Programme pdf - 567 KB [567 KB] English (en)
 • National Reform Programme pdf - 2 MB [2 MB] English (en)
 • Унгария
 • National Reform Programme of Hungary - 2011 pdf - 823 KB [823 KB] English (en)
 • National Reform Programme pdf - 2 MB [2 MB] English (en)
 • National Reform Programme pdf - 2 MB [2 MB] English (en) magyar (hu)
 • Ирландия
 • National Reform Programme - Ireland 2011 pdf - 227 KB [227 KB] English (en)
 • National Reform Programme pdf - 751 KB [751 KB] English (en)
 • National Reform Programme pdf - 2 MB [2 MB] English (en)
 • Италия
 • Programma Nazionale di Riforma - Italia 2011 pdf - 4 MB [4 MB] English (en) italiano (it)
 • National Reform Programme pdf - 2 MB [2 MB] English (en) italiano (it)
 • National Reform Programme - part 1 pdf - 3 MB [3 MB] English (en) italiano (it)
 • National Reform Programme - part 2 pdf - 7 MB [7 MB] italiano (it)
 • Annex - NRP Implementation Grid pdf - 5 MB [5 MB] italiano (it)
 • Methodology for Economic Forecast pdf - 3 MB [3 MB] italiano (it)
 • Status of Public Finances Reform pdf - 2 MB [2 MB] italiano (it)
 • Public Procurement and Savings pdf - 2 MB [2 MB] italiano (it)
 • Expenses by Regions and Autonomous Provinces pdf - 2 MB [2 MB] italiano (it)
 • Strategic Infrastructure Programme pdf - 4 MB [4 MB] italiano (it)
 • Greenhouse Gas Reduction Commitments - update pdf - 2 MB [2 MB] italiano (it)
 • Латвия
 • National Reform Programme - Latvia 2011 pdf - 656 KB [656 KB] English (en) latviešu valoda (lv)
 • National Reform Programme pdf - 808 KB [808 KB] English (en) latviešu valoda (lv)
 • National Reform Programme pdf - 2 MB [2 MB] English (en) latviešu valoda (lv)
 • Литва
 • National Reform Programme - Lithuania 2011 pdf - 755 KB [755 KB] English (en)
 • National Reform Programme pdf - 442 KB [442 KB] English (en) lietuvių kalba (lt)
 • Annexes to the National Reform Programme pdf - 914 KB [914 KB] English (en) lietuvių kalba (lt)
 • National Reform Programme pdf - 2 MB [2 MB] English (en) lietuvių kalba (lt)
 • Люксембург
 • Programme national de réforme - Luxembourg 2011 pdf - 737 KB [737 KB] English (en) français (fr)
 • National Reform Programme pdf - 2 MB [2 MB] English (en) français (fr)
 • Annex 1 – Main Measures to respond to the 2011 CSR pdf - 43 KB [43 KB] English (en)
 • Annex 2 – Progress on Europe 2020 targets pdf - 88 KB [88 KB] English (en)
 • National Reform Programme pdf - 2 MB [2 MB] English (en) français (fr)
 • Annex 2 - Measures to address the 2013 CSRs pdf - 412 KB [412 KB] English (en)
 • Annex 3 - Reform Commitments for 2014 pdf - 189 KB [189 KB] English (en)
 • Малта
 • National Reform Programme - Malta 2011 pdf - 2 MB [2 MB] English (en)
 • National Reform Programme pdf - 2 MB [2 MB] English (en)
 • Annex 1 – Main Measures to respond to the 2011 CSR pdf - 84 KB [84 KB] English (en)
 • Annex 2 – Progress on Europe 2020 targets pdf - 237 KB [237 KB] English (en)
 • National Reform Programme pdf - 400 KB [400 KB] English (en)
 • Annex 2.1 - Measures to address the 2013 CSRs pdf - 211 KB [211 KB] English (en)
 • Annex 2.2 - Quantitative assessment of the measures pdf - 66 KB [66 KB] English (en)
 • Annex 2.3 - National 2020 targets pdf - 185 KB [185 KB] English (en)
 • Annex 2.4 - Reform Commitments for 2014 pdf - 82 KB [82 KB] English (en)
 • Полша
 • Krajowy Program Reform 2011 pdf - 409 KB [409 KB] English (en) polski (pl)
 • National Reform Programme pdf - 385 KB [385 KB] English (en) polski (pl)
 • National Reform Programme pdf - 838 KB [838 KB] English (en) polski (pl)
 • Португалия
 • Programa Nacional de Reformas– Portugal 2011 pdf - 2 MB [2 MB] English (en) português (pt)
 • National Reform Programme pdf - 905 KB [905 KB] português (pt)
 • National Reform Programme pdf - 2 MB [2 MB] português (pt)
 • Румъния
 • Increasing the efficiency amd transparency of the public administration pdf - 1004 KB [1004 KB] English (en)
 • Programul Naţional de Reformă - României 2011 – 2013 pdf - 2 MB [2 MB] English (en) română (ro)
 • National Reform Programme pdf - 556 KB [556 KB] English (en)
 • National Reform Programme pdf - 2 MB [2 MB] română (ro)
 • Словакия
 • Národný program reforiem - Slovenská republika 2011 – 2014 pdf - 988 KB [988 KB] English (en) slovenčina (sk)
 • National Reform Programme pdf - 720 KB [720 KB] English (en) slovenčina (sk)
 • National Reform Programme pdf - 2 MB [2 MB] English (en) slovenčina (sk)
 • Annex: NRP Action plan pdf - 553 KB [553 KB] slovenčina (sk)
 • Structural Reforms Impact Assessment pdf - 812 KB [812 KB] slovenčina (sk)
 • Statistical Indicators pdf - 245 KB [245 KB] slovenčina (sk)
 • Словения
 • National Reform Programme - Slovenia 2011 - 2012 pdf - 2 MB [2 MB] English (en)
 • National Reform Programme pdf - 839 KB [839 KB] English (en) slovenščina (sl)
 • National Reform Programme pdf - 756 KB [756 KB] English (en) slovenščina (sl)
 • Испания
 • Programa Nacional de Reformas 2011 de España pdf - 628 KB [628 KB] English (en) español (es)
 • National Reform Programme pdf - 2 MB [2 MB] español (es)
 • Annex 2 – Progress on Europe 2020 targets pdf - 72 KB [72 KB] español (es)
 • National Reform Programme pdf - 4 MB [4 MB] español (es)
 • Швеция
 • National Reform Programme - Sweden 2011 pdf - 422 KB [422 KB] English (en) svenska (sv)
 • National Reform Programme pdf - 2 MB [2 MB] English (en) svenska (sv)
 • National Reform Programme pdf - 516 KB [516 KB] English (en) svenska (sv)
 • External contributions to the National Reform Programme pdf - 329 KB [329 KB] English (en) svenska (sv)
 • Annex 1 - CSR Reporting and macro-structural reforms pdf - 265 KB [265 KB] English (en) svenska (sv)
 • Annex 2 - Measures with a bearing on national Europe 2020 targets pdf - 89 KB [89 KB] English (en) svenska (sv)
 • Annex 3 - Main reforms for the coming 12 months pdf - 44 KB [44 KB] English (en) svenska (sv)
 • Нидерландия
 • Appendix to the National Reform Programme 2011: involvement of local and regional authorities msw8 - 81 KB [81 KB] English (en)
 • Bijdrage van de Nederlandse sociale partners aan het Nationaal Hervormingsprogramma in het kader van de EU-2020-strategie pdf - 2 MB [2 MB] English (en) Nederlands (nl)
 • National Reform Programme - Netherlands 2011 pdf - 305 KB [305 KB] English (en) Nederlands (nl)
 • National Reform Programme pdf - 201 KB [201 KB] English (en) Nederlands (nl)
 • National Reform Programme pdf - 894 KB [894 KB] English (en) Nederlands (nl)
 • Contribution of the Dutch Social Partners pdf - 2 MB [2 MB] English (en) Nederlands (nl)
 • Обединено кралство
 • National Reform Programme - United Kingdom 2011 pdf - 2 MB [2 MB] English (en)
 • National Reform Programme pdf - 948 KB [948 KB] English (en)
 • National Reform Programme pdf - 2 MB [2 MB] English (en)

 

Програми за стабилност и конвергенция

Тези програми се съставят всяка година от страните от еврозоната (програми за стабилност) и останалите страни от ЕС (програми за конвергенция) в съответствие с Пакта за стабилност и растеж. Целта е да се гарантира по-строга бюджетна дисциплина чрез надзор и координация на бюджетните политики.

В съответствие с европейския семестър за координация на икономическата политика в страните от ЕС тези програми трябва да се представят едновременно с националните програми за реформи през април всяка година, т.е. преди приемане на националните бюджети за следващата година, и ще помогнат за плодотворни дискусии за фискалната политика.

Прочетете програмите за стабилност и конвергенция и вижте как се представят страните от ЕС

 • Австрия
 • Osterreich pdf - 6 MB [6 MB] Deutsch (de) English (en)
 • Stabilitätsprogramm - Österreich 2010 - 2014 pdf - 6 MB [6 MB] Deutsch (de) English (en)
 • Stability Programme pdf - 530 KB [530 KB] Deutsch (de) English (en)
 • Stability Programme pdf - 564 KB [564 KB] Deutsch (de) English (en)
 • Белгия
 • Stability Programme - Belgium 2011 - 2014 pdf - 621 KB [621 KB] English (en) français (fr) Nederlands (nl)
 • Stability Programme pdf - 2 MB [2 MB] English (en) français (fr) Nederlands (nl)
 • Stability Programme pdf - 930 KB [930 KB] English (en) français (fr) Nederlands (nl)
 • България
 • В момента няма документи, отговарящи на това търсене.
 • Кипър
 • Stability Programme - Cyprus 2010 - 2014 pdf - 2 MB [2 MB] English (en)
 • Stability Programme pdf - 2 MB [2 MB] English (en)
 • Чешка република
 • В момента няма документи, отговарящи на това търсене.
 • Дания
 • В момента няма документи, отговарящи на това търсене.
 • Естония
 • Stabiilsusprogramm - Eesti 2011 pdf - 963 KB [963 KB] eesti keel (et) English (en)
 • Stability Programme pdf - 2 MB [2 MB] eesti keel (et) English (en)
 • Stability Programme pdf - 3 MB [3 MB] eesti keel (et) English (en)
 • Финландия
 • Vakausohjelman - Suomi 2011 pdf - 540 KB [540 KB] English (en) suomi (fi) svenska (sv)
 • Stability Programme pdf - 510 KB [510 KB] English (en) suomi (fi) svenska (sv)
 • Stability Programme pdf - 815 KB [815 KB] English (en) suomi (fi) svenska (sv)
 • Франция
 • Programme de stabilité - France 2011 - 2014 pdf - 335 KB [335 KB] français (fr)
 • Stability Programme pdf - 2 MB [2 MB] français (fr)
 • Stability Programme pdf - 3 MB [3 MB] English (en) français (fr)
 • Германия
 • Stabilitätsprogramm - Deutschland 2011 pdf - 2 MB [2 MB] Deutsch (de) English (en)
 • Stability Programme pdf - 325 KB [325 KB] Deutsch (de) English (en)
 • Stability Programme pdf - 1019 KB [1019 KB] Deutsch (de) English (en)
 • Гърция
 • Stability Programme - Greece 2011 - 2014 pdf - 2 MB [2 MB] English (en)
 • Унгария
 • В момента няма документи, отговарящи на това търсене.
 • Ирландия
 • Stability Programme - Ireland 2011 pdf - 215 KB [215 KB] English (en)
 • Stability Programme pdf - 400 KB [400 KB] English (en)
 • Stability Programme pdf - 2 MB [2 MB] English (en)
 • Италия
 • Stability Programme pdf - 2 MB [2 MB] English (en) italiano (it)
 • Stability Programme pdf - 2 MB [2 MB] English (en) italiano (it)
 • Латвия
 • Stability Programme pdf - 2 MB [2 MB] English (en) latviešu valoda (lv)
 • Литва
 • В момента няма документи, отговарящи на това търсене.
 • Люксембург
 • Programme de Stabilité et de Croissance - Luxembourg 2011 - 2014 pdf - 364 KB [364 KB] français (fr)
 • Stability Programme pdf - 2 MB [2 MB] English (en) français (fr)
 • Stability Programme pdf - 966 KB [966 KB] English (en) français (fr)
 • Малта
 • Stability Programme - Malta 2011 - 2014 pdf - 328 KB [328 KB] English (en)
 • Stability Programme pdf - 429 KB [429 KB] English (en)
 • Stability Programme pdf - 467 KB [467 KB] English (en)
 • Полша
 • В момента няма документи, отговарящи на това търсене.
 • Португалия
 • Stability Programme pdf - 755 KB [755 KB] português (pt)
 • Румъния
 • В момента няма документи, отговарящи на това търсене.
 • Словакия
 • Stability Programme - Slovakia 2011 - 2014 pdf - 2 MB [2 MB] English (en) slovenčina (sk)
 • Stability Programme pdf - 2 MB [2 MB] English (en) slovenčina (sk)
 • Stability Programme pdf - 2 MB [2 MB] English (en) slovenčina (sk)
 • Словения
 • Stability Programme - Slovenia 2011 pdf - 308 KB [308 KB] English (en) slovenščina (sl)
 • Stability Programme pdf - 894 KB [894 KB] English (en) slovenščina (sl)
 • Stability Programme pdf - 2 MB [2 MB] English (en) slovenščina (sl)
 • Испания
 • Stability Programme - Spain 2011 - 2014 pdf - 460 KB [460 KB] English (en) español (es)
 • Stability Programme pdf - 547 KB [547 KB] español (es)
 • Stability Programme pdf - 861 KB [861 KB] English (en) español (es)
 • Швеция
 • В момента няма документи, отговарящи на това търсене.
 • Нидерландия
 • Stability Programme - Netherlands 2011 pdf - 2 MB [2 MB] English (en)
 • Stability Programme pdf - 786 KB [786 KB] English (en) Nederlands (nl)
 • Stability Programme pdf - 915 KB [915 KB] English (en) Nederlands (nl)
 • Обединено кралство
 • В момента няма документи, отговарящи на това търсене.

 

Специални препоръки и становища за отделните страни

През юни всяка година Комисията ще предлага интегрирани и специфични за всяка страна препоръки, приложени към докладите за страните, както и цялостен доклад за еврозоната. Когато е необходимо, Комисията може също да излезе с препоръка за по-дълъг период – например за 2 години – за да даде достатъчно време за осъществяването на големи структурни реформи.

Прочетете специфичните за всяка страна препоръки

 • Словакия
 • Country-specific Recommendations - Commission proposal pdf - 41 KB [41 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) slovenčina (sk)
 • Country-specific Recommendations - Commission proposal pdf - 23 KB [23 KB] English (en) slovenčina (sk)
 • Country-specific Recommendations - Commission proposal pdf - 61 KB [61 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) slovenčina (sk)