AA+A++UtskriftsversionÖversiktRSSRSS

Tal och presentationer om Europa 2020

Europe's digital challenge
European Council, 24-25 October 2013

The European Council on the 24th and 25th October hosts a debate on the digital economy in Europe. Internet and e-services create five jobs for every two lost even in times of high unemployment. It is self-evident that the single market and the digital economy reinforce each other. Buying goods and services is much easier online – but it is also easier to spot where the single market is not working and to see the cost of fragmentation. The European Commission has prepared a paper proposing measures to address failings of the Digital Single Market.


Samling för EU
Talet om tillståndet i unionen, 11 september 2013

Tal av José Manuel Barroso om tillståndet i unionen 2013

I sitt linjetal om tillståndet i EU vädjade kommissionens ordförande till ”alla som bryr sig om EU att – oavsett politisk eller ideologisk ståndpunkt och var de än kommer ifrån – stå upp för unionen”.


Energy and tax fraud on the European Council agenda
European Council, 22 May

Speech by President Barroso on the preparations of the European Council of 22 May

Ahead of the European Council, President Barroso addressed the European Parliament in Strasbourg. He stressed energy and the fight against tax fraud and tax evasion as the two main topics of the Council meeting.


Brev från José Manuel Barroso till Europeiska rådets medlemmar
11 mars 2013

Brev från José Manuel Barroso till Europeiska rådets medlemmar pdf - 11 KB [11 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi)

Inför Europeiska rådets möte skickade kommissionens ordförande ett brev till stats- och regeringscheferna: ”Krisen är inte över än, som man ser på de orimligt höga arbetslöshetssiffrorna, men vi kan se att medlemsstaternas reforminsatser börjar bära frukt och att de stora obalanserna i EU:s ekonomi håller på att korrigeras.”


Europa 2020: En plan för världen efter krisen
Lisbon Councils toppmöte om Europa 2020, Bryssel

Tal av José Manuel Barroso: Europa 2020: En plan för världen efter krisen English

På toppmötet om Europa 2020 beskrev kommissionens ordförande EU:s strategi för att ta itu med våra ekonomiska problem: förtroende och konkurrenskraft är grundförutsättningarna för långsiktigt hållbar tillväxt för alla.


Det är dags att uppfylla våra åtaganden
Europeiska rådets möte den 18 oktober 2012

Tal av José Manuel Barroso English

EU:s krisåtgärder börjar visa resultat och nu är det dags att uppfylla våra åtaganden rent konkret. Med den gemensamma tillsynsmekanismen kommer den negativa kopplingen mellan bankernas skulder och statsskulden att brytas för gott. Men EU behöver likväl en långsiktig vision för en hållbar ekonomisk och monetär union som ska bygga på fördjupad integration, den inre marknadens fullbordande och en trovärdig finanspolitisk kapacitet.

 • Rapport om genomförandet av tillväxt- och sysselsättningspakten pdf - 691 KB [691 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi)

 • Europeiska rådets slutsatser om fullbordande av EMU English

 • Uttalande av José Manuel Barroso på den gemensamma presskonferenesen efter det sociala trepartstoppmötet English

 • Socialt toppmöte: samarbete för sysselsättningsskapande tillväxt och stärkt ekonomisk styrning English

 • Uttalande av euroländernas stats- och regeringschefer om Grekland English

 • Uttalande av José Manuel Barroso på presskonferensen efter Europeiska rådets möte English

 • Tal av José Manuel Barroso i Europaparlamentet efter Europeiska rådets möte den 17–18 oktober 2012 English


Tal om tillståndet i unionen 2012
Europaparlamentet den 12 september 2012

Tal av José Manuel Barroso

Kommissionens ordförande förespråkade en federation av nationalstater och presenterade en plan för en fördjupad ekonomisk och monetär union. I sitt årliga tal om tillståndet i unionen efterlyste han en ny riktning och ett nytt tänkande för EU.


EU – en nödvändig union
Kommentar av José Manuel Barroso den 29 augusti 2012

Kommentar av José Manuel Barroso English

”Den 12 september ska kommissionen lägga fram förslag om en gemensam tillsynsmekanism för bankerna.”

”Kommissionens kommande förslag ingår i ett större paket som lägger grunden till en ekonomisk, finanspolitisk och politisk union som ska hjälpa oss att omvärdera var gränserna för den europeiska integrationen går.”


José Manuel Barroso förespråkar en bankunion
Tal i Europaparlamentet efter Europeiska rådets möte den 28–29 juni 2012

Tal av José Manuel Barroso English

På Europeiska rådets möte i juni 2012 diskuterade kommissionen och medlemsländernas stats- och regeringschefer EU:s tillväxtstrategi, som kombinerar snabba tillväxtfrämjande insatser med en långsiktig vision för ett starkare EU. I ett tal i Europaparlamentet sammanfattade kommissionens ordförande EU:s framtidssatsningar och insatser mot krisen.


Återställa tillväxten, investera i vår framtid
Europeiska rådets möte den 28 juni 2012

Presentation av José Manuel Barroso: Återställa tillväxten, investera i vår framtid

EU-kommissionens ordförande tog upp den högprioriterade frågan om förnyad tillväxt i Europa och redogjorde för analyser och förslag. Han framhöll att EU:s framtida budget måste vara en tillväxtbudget. Här kan du se den presentation han höll för Europeiska rådet.


Tillsammans omfördelar vi den globala tillväxten
Uttalande av José Manuel Barroso efter G20-mötet i Mexico den 19 juni 2012

Uttalande av José Manuel Barroso

I ett uttalande efter G20-mötet om världsekonomin och den europeiska skuldkrisen välkomnade kommissionens ordförande att G20-ledarna uppskattar EU:s arbete att hantera krisen. Han framhöll att G20 ger sitt stöd till ytterligare integration i EU.

 • Se presskonferensen English

 • Gemensamt uttalande om EU:s och USA:s handelsförbindelser English

 • Gemensamt uttalande om resultaten av G20-mötet English

 • G20-ledarnas deklaration English


Inledningsanförande av José Manuel Barroso om nästa steg för stabilitet, tillväxt och jobb
Presskonferens i Bryssel den 30 maj 2012

Inledningsanförande av José Manuel Barroso om nästa steg för stabilitet, tillväxt och jobb English

Vi har tagit den finanspolitiska och ekonomiska temperaturen i vart och ett av de 27 medlemsländerna. Och vi har skrivit ut recept i form av särskilda rekommendationer om de reformer som krävs för stabilitet, tillväxt och sysselsättning.


Uppdrag tillväxt: En säkrare framtid för EU genom tillväxt och stabilitet
Tal av José Manuel Barroso den 29 maj 2012

Tal av José Manuel Barroso: Uppdrag tillväxt: En säkrare framtid för EU genom tillväxt och stabilitet English

Vi kan inte få någon hållbar tillväxt så länge som vi har ohållbara skulder. Vi börjar se en ljusning i EU:s ekonomi. Skulderna krymper och det är den bästa vägen att bygga upp förtroendet och minska lånekostnaderna. Vi måste komma ihåg att varje euro vi sparar genom lägre skulder kan vi istället satsa på jobb och investeringar.


Vi behöver både stabilitet och tillväxt
José Manuel Barroso presenterar de första resultaten av hur EU:s strukturfonder hjälper ungdomar, 23 maj 2012

Kampen mot ungdomsarbetslösheten: EU:s strukturfonder kan hjälpa ungdomar

Kommissionens ordförande presenterade de preliminära resultaten av åtgärdsteamens arbete mot ungdomsarbetslösheten för stats- och regeringscheferna. Rapporten visar hur EU-pengarna används för att få ungdomar i arbete och utbildning.


Krafttag för tillväxt och sysselsättning: EU-kommissionens budskap på Europadagen den 9 maj
8 maj 2012

Uttalande av José Manuel Barroso: Krafttag för tillväxt och sysselsättning – EU-kommissionens budskap på Schumandagen den 9 maj pdf - 100 KB [100 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi)

Den 9 maj diskuterade EU-kommissionärerna en rapport med titeln ”Krafttag för tillväxt och sysselsättning”. Efter debatten sa kommissionens ordförande att vi har en tvåspårsstrategi för stabilitet och tillväxt, som alltid har varit kärnan i vårt arbete. För det första får vi inte släppa stabiliteten ur sikte. Det är oerhört viktigt att minska skulderna och underskotten för att återställa förtroendet och minska lånekostnaderna. Varje euro som går till räntebetalningar är en euro mindre till jobb och investeringar. För det andra måste strukturreformerna snabbas på. Medlemsländerna bör sänka skatten på arbete för att stimulera arbetsmarknaden. För det tredje måste vi investera mera. Om vi menar allvar med tillväxtfrämjande investeringar måste vi enas om en EU-budget med tillväxtfrämjande åtgärder för de kommande sju åren.


EU-länderna måste överbrygga klyftan mellan den politiska viljan och de faktiska insatserna
Europaparlamentet den 13 mars 2012

Tal av José Manuel Barroso efter Europeiska rådets vårtoppmöte English

Kommissionens ordförande presenterade resultaten av Europeiska rådets möte för ledamöterna i Europaparlamentet. Det gällde Grekland och insatserna för finansiell stabilitet och jobbskapande tillväxt med hjälp av Europa 2020-strategin.

 • Brev till Europeiska rådets medlemmar

 • Bilaga till brevet

 • Uttalande av José Manuel Barroso på presskonferensen före Europeiska rådets möte den 29 februari 2012 English

 • Uttalande av José Manuel Barroso på presskonferensen under mötet English

 • Uttalande av José Manuel Barroso på presskonferensen efter mötet English


Fördraget om stabilitet, samordning och styrning undertecknas
2 mars 2012

Uttalande av José Manuel Barroso då fördraget om stabilitet, samordning och styrning inom Ekonomiska och monetära unionen undertecknades English

Kommissionens ordförande är övertygad om att EU – med hjälp av andra fördrag och rättsakter, paketet om ekonomisk styrning, Europeiska stabilitetsmekanismen, Europa 2020-strategin för tillväxt och jobb samt strukturfonderna – kommer att lyckas kombinera stabilitet och tillväxt.

 • Se videoklippet English


På väg mot Europa 2020-målen: Vi lägger grunden till vårt framtida välstånd
Lisbon Councils toppmöte om Europa 2020 den 27 februari 2012

Tal av José Manuel Barroso: På väg mot Europa 2020-målen: Vi lägger grunden till vårt framtida välstånd English

I sitt tal tog kommissionens ordförande upp de stora strukturomvandlingar EU står inför. De kräver långtgående reformer som måste bygga både på ländernas insatser och genuina EU-insatser som drar nytta av EU:s tillgångar.

 • Se videoklippet English


Tillväxt och sysselsättning: Nästa etapp
Europeiska rådets informella möte den 30 januari 2012

Presentation av José Manuel Barroso: Tillväxt och sysselsättning – Nästa etapp pdf - 2 MB [2 MB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi)

Insatser mot ungdomsarbetslösheten, den inre marknadens fullbordande och stöd till småföretagen – kommissionens ordförande informerade stats- och regeringscheferna om EU-kommissionens viktigaste insatser för tillväxten: inremarknadsakten ska snabbehandlas och strukturfonderna styras om mot ungdomsjobb och finansiering till småföretagen.


Ekonomisk styrning: Uttalande om det mellanstatliga avtalet
Europaparlamentets plenarsammanträde den 18 januari 2012

Uttalande av José Manuel Barroso: ”Det här avtalet kan bli ett viktigt redskap för att bygga en stabilitets- och tillväxtagenda utifrån Europa 2020-strategin och kommissionens färdplan” English

I Europaparlamentet beskrev kommissionens ordförande det mellanstatliga avtalet som ett viktigt inslag i ett större åtgärdspaket mot statsskuldkrisen. Det här paketet, som även innehåller en starkare europeisk stabilitetsmekanism, krävs för att säkra stabilitet och sammanhållning i euroområdet.

 • Se José Manuel Barrosos tal English


Europa 2020 – åtgärder måste till nu
Debatt i Europaparlamentet den 18 januari 2012 vid starten på det danska ordförandeskapet

Inledningsanförande av José Manuel Barroso: ”Europa 2020-strategin kan inte vänta till 2020 – vi måste agera nu” English

I debatten i Europaparlamentet om det danska ordförandeskapets program sa kommissionens ordförande att han var övertygad om att Danmark skulle bidra på ett avgörande sätt till EU-strategin. Enligt kommissionen måste krisen tacklas inte bara genom budgetkonsolidering utan på alla fronter och kommissionens ordförande underströk hur viktig Europa 2020-strategin är i detta sammanhang.

 • Se José Manuel Barrosos inledningsanförande English

 • Se debatten i Europaparlamentet English

 • Se José Manuel Barrosos avslutningsanförande English

 • José Manuel Barrosos uttalande på presskonferensen efter presentationen av det danska ordförandeskapets program English

 • Kommissionens besök i Danmark den 11–12 januari 2012

 • Se den gemensamma presskonferensen efter presentationen av det danska ordförandeskapets program English


Utvärdering av europluspakten
Europeiska rådets möte den 9 december 2011

Presentation av José Manuel Barroso: Utvärdering av europluspakten pdf - 2 MB [2 MB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi)

För att uppfylla Europa 2020-strategins mål om smart och hållbar tillväxt för alla krävs stärkt konkurrenskraft, fler jobb, finansiell stabilitet och hållbara offentliga finanser. Kommissionens ordförande beskrev framstegen med europluspakten och framhöll vikten av att föra EU ut ur krisen.

 • José Manuel Barrosos tal i Europaparlamentet om Europeiska rådets slutsatser vid decembermötet English

 • José Manuel Barrosos avslutande kommentarer i Europaparlamentet om Europeiska rådets slutsatser vid decembermötet English

 • Bakgrundsmaterial om europluspakten pdf - 3 MB [3 MB] English (en)

 • Uttalande av euroländernas stats- och regeringschefer English

 • Europeiska rådets slutsatser English


Starkare ekonomisk styrning i EU
Europaparlamentet debatterar den ekonomiska styrningen den 16 november 2011

Tal av José Manuel Barroso: ”I framtiden måste vi fördjupa integrationen ännu mer” English

I sitt tal i Europaparlamentet om den ekonomiska styrningen sa kommissionens ordförande att kommissionen skulle anta den årliga tillväxtöversikten för 2012 något tidigare än föregående år. Översikten innehåller EU:s prioriteringar för tillväxt och sysselsättning de kommande 12 till 18 månaderna.

 • Se José Manuel Barrosos tal om den ekonomiska styrningen English


EU:s tillväxtkällor
Europeiska rådets möte den 23 oktober 2011

Presentation av José Manuel Barroso: EU:s tillväxtkällor pdf - 2 MB [2 MB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi)

EU:s BNP har ökat med över 30 % de senaste 15 åren och 23 miljoner jobb har tillkommit. Men det finns utrymme för mer. Vi måste satsa på FoU, minska byråkratin och göra det lättare för näringslivet att låna pengar. Tillverkningsindustrin kan fortfarande spela en viktig roll för EU:s ekonomi, främst inom grön teknik, där EU är världsledande. Bättre utbildning och fler som jobbar är också viktigt. Här kan strukturfonderna spela en viktig roll, betonade kommissionens ordförande.


Rådet och parlamentet enas om den ekonomiska styrningen
20 september 2011

Uttalande av José Manuel Barroso: ”Överenskommelsen ger EU och medlemsländerna ett kraftfullt verktyg för att slippa hamna i en ohållbar skuldfälla” English

Ett år efter kommissionens sex lagförslag för att stärka den ekonomiska styrningen i EU i allmänhet och i euroområdet i synnerhet har de båda EU-institutionerna enats. I sitt uttalande lyfte kommissionens ordförande fram de fördelar som överenskommelsen kommer att ge.


Utvärdering av den första europeiska planeringsterminen
Europeiska rådets möte den 23–24 juni 2011

Presentation av José Manuel Barroso

EU går igenom en ekonomisk och finansiell kris utan motstycke. Det krävs mer sammanhållning och bättre samordning för att skapa hållbar tillväxt med minimala sociala effekter. På Europeiska rådets möte presenterade kommissionens ordförande slutsatserna av den första planeringsterminen, dvs. den årliga cykel för samordning av den ekonomiska politiken som ska se till att EU når målen för Europa 2020-strategin.

 • José Manuel Barrosos tal i Europaparlamentet inför Europeiska rådets möte English

 • Uttalande av José Manuel Barroso efter Europeiska rådets möte English

 • José Manuel Barrosos tal i Europaparlamentet om resultatet av Europeiska rådets möte English

 • Uttalande på presskonferensen efter Europeiska rådets första mötesdag English

 • Brev till Europeiska rådets medlemmar

 • Presskonferens inför Europeiska rådets toppmöte English

 • Europa 2020-målen

 • Europeiska rådets slutsatser

 • Videoklipp: José Manuel Barroso talar i Europaparlamentet om resultatet av Europeiska rådets möte English


De landsspecifika rekommenderationerna för 2011
7 juni 2011

Uttalande av José Manuel Barroso: ”Om alla satsar seriöst och målmedvetet, kan EU lägga krisen bakom sig och slå vakt om vårt framtida välstånd”

Kommissionens ordförande framhöll att kommissionen med sina rekommendationer till vart och ett av de 27 medlemsländerna tagit ett viktigt steg för att stödja ländernas arbete med att skapa tillväxt och jobb – och få EU:s ekonomi på rätt spår igen.


Nya spelregler för den ekonomiska styrningen
Europeiska rådets möte den 24–25 mars 2011

Uttalande av José Manuel Barroso efter Europeiska rådets möte: ”Vår monetära union har stärkts av en ekonomisk union” English

Efter Europeiska rådets vårtoppmöte var José Manuel Barroso nöjd med att den monetära unionen nu får stöd av en mer sammanhållen ekonomisk union.

 • José Manuel Barrosos tal vid debatten i Europaparlamentet före toppmötet English

 • José Manuel Barrosos tal efter den första mötesdagen English

 • Europeiska rådets slutsatser English


Europa 2020: Ett år har gått, nio återstår
Lisbon Councils konferens den 15 mars 2011

Uttalande av José Manuel Barroso: ”Målet är enkelt: bra jobb, högre levnadsstandard och bättre livskvalitet för alla européer” English

Kommissionens ordförande upprepade att Europa 2020 handlar om att skapa ett EU som kan mäta sig med de bästa i världen. Han betonade att europluspakten tydligt hänvisar till Europa 2020 och för upp konkreta åtgärder från strategin till första plats på den politiska agendan för att se till att de genomförs omedelbart.

 • Titta på videoklippet English


EU:s prioriteringar: Energi och innovation
Europeiska rådets möte den 4 februari 2011

Presentation av José Manuel Barroso: Energipolitiska mål för Europa pdf - 608 KB [608 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi)

Presentation av José Manuel Barroso: Innovationspolitiska mål för Europa pdf - 424 KB [424 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi)

Två stora utmaningar för EU är fler billiga och gröna energiformer och världsledande innovationer. Energiimporten utgör 2,5 % av EU:s BNP och energisektorn står för 80 % av utsläppen av växthusgaser. Kommissionens ordförande framhöll att det krävs samordnade strategier för att öka energieffektiviteten, skapa en energimarknad i EU och minska EU:s beroende av omvärlden. Om 3 % av BNP investeras i forskning och innovation kan EU fortsätta att ligga långt framme när det gäller smart tillväxt.

 • Bakgrundsmaterial om energi i EU pdf - 746 KB [746 KB] English (en)

 • Energiprojekt som finansieras av den ekonomiska återhämtningsplanen för Europa pdf - 4 MB [4 MB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi)

 • Bakgrundsmaterial om innovation pdf - 430 KB [430 KB] English (en)

 • Europeiska rådets slutsatser English


Den årliga tillväxtöversikten
Startskottet för den första europeiska planeringsterminen den 12 januari 2011

José Manuel Barrosos tal om den årliga tillväxtöversikten: ”Nu inleder vi en ny era i den europeiska integrationen – det här är ekonomisk styrning i praktiken” English

Kommissionens ordförande presenterade den årliga tillväxtöversikten. Översikten är startskottet för den europeiska planeringsterminen och innehåller tydliga riktlinjer om vad EU bör göra under det kommande året.

 • Årlig tillväxtöversikt för 2011 hrvatski (hr)

 • Den europeiska planeringsterminen: en ny arkitektur för EU:s nya ekonomiska styrning – frågor och svar English

 • Årlig tillväxtöversikt: Sammanfattning av den ekonomiska analysen och budskapen English

 • Ordförandelandet Ungern engagerar sig i genomförandet av den europeiska planeringsterminen English

 • Uttalande av László Andor om den årliga tillväxtöversikten English

 • Tyskland välkomnar den årliga tillväxtöversikten

 • Uttalande av Olli Rehn om den årliga tillväxtöversikten English


Det finns inga ”gratis underskott”
Kommissionens förslag om ekonomisk styrning den 29 september 2010

Inledningsanförande av José Manuel Barroso: ”Dagens förslag är det största steget framåt för den ekonomiska styrningen sedan stabilitets- och tillväxtpakten” English

Kommissionens ordförande beskrev förslagen som det största steget framåt för den ekonomiska styrningen sedan stabilitets- och tillväxtpakten. Den ekonomiska styrningen kommer att förändras i grunden. Kommissionen ska se till att allmänheten inte betalar skatt i dag för ingen eller ringa nytta i framtiden.

 • Pressmeddelande

 • Paket om den ekonomiska styrningen (1): Att stärka stabilitets- och tillväxtpakten English

 • Paket om den ekonomiska styrningen (2): Att förebygga och korrigera makroekonomiska obalanser English

 • Paket om den ekonomiska styrningen (3): Tidtabell och översikt över den nya ramen för tillsyn och tillämpning English

 • Länkar till lagförslagen English (en)


Europeiska rådet enas om målen för Europa 2020
Europeiska rådets möte den 17 juni 2010

Uttalande av José Manuel Barroso: ”Vi har kavlat upp ärmarna och visat att vi kan samarbeta när den politiska viljan finns” English

Kommissionens ordförande var mycket nöjd med att rådet inte bara enhälligt enats om huvudlinjerna utan också om de konkreta målen för Europa 2020-strategin för tillväxt och sysselsättning i EU.


Europa 2020 och en helhetssyn på tillväxt
Debatt om Europa 2020 i Europaparlamentet den 5 maj 2010

Tal av José Manuel Barroso: Ett ofrånkomligt val – Europa 2020 och en helhetssyn på tillväxt English

Kommissionens ordförande presenterade Europa 2020-strategins lösningar på hur EU ska ta sig ur krisen. Han lyfte fram åtgärderna på EU-nivå, men sa också att reformerna i de 27 medlemsländerna är lika viktiga.


”Europa 2020 måste skapa engagemang”
Socialt trepartstoppmöte i Bryssel den 25 mars 2010

Inledningsanförande av José Manuel Barroso: ”Europa 2020 måste skapa engagemang” English

Kommissionens ordförande betonade att alla EU-institutioner, medlemsländer, arbetsmarknadens parter, regioner och andra aktörer måste samarbeta för att skapa en smart, hållbar och inkluderande ekonomi med hög sysselsättning.


Tydliga mål för Europa 2020-strategin
Europaparlamentets plenarsammanträde den 24 mars 2010 inför Europeiska rådets möte i Bryssel

Tal av José Manuel Barroso English

Kommissionens ordförande framhöll att EU-ledarna måste komma överens om tydliga mål för Europa 2020-strategin.


Europa 2020: En strategi för hållbar tillväxt och jobb
Europeiska rådets informella möte den 11 februari 2010

Presentation av José Manuel Barroso: Europa 2020 – en strategi för hållbar tillväxt English

Tillväxt som bygger på kunskap och innovation, ett inkluderande samhälle med hög sysselsättning och en konkurrenskraftig och hållbar ekonomi. Det är prioriteringarna för Europa 2020, EU:s strategi för hållbar tillväxt och sysselsättning, som kommissionens ordförande presenterade på Europeiska rådets informella möte.