AA+A++Verzia na tlačMapa lokalityRSSRSS

Prejavy a prezentácie o stratégii Európa 2020

Europe's digital challenge
European Council, 24-25 October 2013

The European Council on the 24th and 25th October hosts a debate on the digital economy in Europe. Internet and e-services create five jobs for every two lost even in times of high unemployment. It is self-evident that the single market and the digital economy reinforce each other. Buying goods and services is much easier online – but it is also easier to spot where the single market is not working and to see the cost of fragmentation. The European Commission has prepared a paper proposing measures to address failings of the Digital Single Market.


Za Európu
Prejav predsedu Barrosa o stave Európskej únie, 11. september 2013

Prejav predsedu Barrosa o stave Únie 2013

Vo svojom prejave o stave Európskej únie predseda Barroso dôrazne vyzval „všetkých, ktorým na Európe záleží, bez ohľadu na ich politickú príslušnosť alebo ideológiu či krajinu pôvodu, aby podporili Európu“.


Energy and tax fraud on the European Council agenda
European Council, 22 May

Speech by President Barroso on the preparations of the European Council of 22 May

Ahead of the European Council, President Barroso addressed the European Parliament in Strasbourg. He stressed energy and the fight against tax fraud and tax evasion as the two main topics of the Council meeting.


List predsedu Barrosa členom Európskej rady
11. marec 2012

List predsedu Barrosa členom Európskej rady pdf - 11 KB [11 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

Pred zasadnutím Európskej rady poslal predseda Komisie Barroso list jej členom, v ktorom sa uvádza: „Neakceptovateľne vysoká miera nezamestnanosti je dôkazom, že kríza sa ešte neskončila. Reformné úsilie členských štátov však začína prinášať výsledky vo forme úprav významných nerovnováh v európskom hospodárstve.“


Európa 2020: plán pre svet po skončení krízy
Európa 2020 – samit Lisabonskej rady v Bruseli

Prejav predsedu Komisie Barrosa: „Európa 2020: plán pre svet po skončení krízy“ English

Predseda Barroso predniesol na samite Európa 2020 prístup EÚ k riešeniu našich hospodárskych výziev: kľúčom k dlhodobo udržateľnému a inkluzívnemu rastu sú dôvera a konkurencieschopnosť.


Čas plniť naše záväzky
Zasadnutie Európskej rady, 18. októbra 2012

Prejav predsedu Komisie Barrosa English

Reakcia EÚ na krízu napreduje a nastal čas pretaviť naše záväzky do reality. Zavedením jednotného mechanizmu dohľadu sa negatívne prepojenie medzi bankovým a vládnym dlhom musí definitívne ukončiť. Súčasne však Európa potrebuje dlhodobú víziu udržateľnej hospodárskej a menovej únie založenej na hlbšej integrácii, ucelenosti jednotného trhu a dôveryhodnej fiškálnej kapacite.

 • Správa o Pakte pre rast a zamestnanosť pdf - 691 KB [691 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

 • Závery Európskej rady o dokončení hospodárskej a menovej únie English

 • Vyhlásenie predsedu Barrosa na spoločnej tlačovej konferencii po vrcholnej tripartitnej sociálnej schôdzke English

 • Sociálny samit: spoločná snaha o rast prinášajúci zamestnanosť a posilnené hospodárske riadenie English

 • Vyhlásenia hláv štátov alebo predsedov vlád štátov eurozóny o Grécku English

 • Vyhlásenie predsedu Barrosa na tlačovej konferencii po zasadnutí Európskej rady English

 • J.M.D. Barroso: závery zasadnutia Európskej rady zo 17. a 18. októbra 2012 English


Správa o stave Únie 2012
Prejav predsedu Komisie Barrosa na plenárnom zasadnutí Európskeho parlamentu v Štrasburgu, 12. septembra 2012

Prejav predsedu Komisie Barrosa

Predseda Barroso vyzýva k vytvoreniu federácie národných štátov a oznamuje plán hlbšej hospodárskej a menovej únie. Vo svojom výročnom prejave o stave Únie predseda Európskej komisie uviedol rozhodujúce argumenty pre nové smerovanie a nový spôsob myslenia, ktorý Európa v súčasnosti potrebuje.


Únia nevyhnutná pre Európu
Komentár predsedu J. M. D. Barrosa, 29. augusta 2012

Komentár predsedu Barrosa English

„12. septembra Komisia predstaví svoje návrhy na jednotný európsky mechanizmus bankového dohľadu.“

„Uvedené návrhy Komisie sú súčasťou širšieho balíka smerujúceho k hospodárskej, fiškálnej a politickej únii, ktorá posunie hranice európskej integrácie.“


Predseda Barroso navrhuje bankovú úniu
Prejav predsedu Barrosa počas plenárneho zasadnutia Európskeho parlamentu o záveroch zasadnutia Európskej rady z 28. a 29. júna 2012

Prejav predsedu Komisie Barrosa English

Na zasadnutí Európskej rady v júni 2012 prediskutovali čelní predstavitelia členských štátov a Európskej komisie stratégiu EÚ pre rast, ktorá kombinuje okamžité opatrenia na naštartovanie hospodárstva a dlhodobú víziu posilnenia Európskej únie. Predseda EK José Manuel Barroso vo svojom prejave pred Európskym parlamentom zhrnul hlavné elementy stratégie, ktorou EÚ reagovala na krízu, a opatrenia pre budúci rast.


Obnova rastu, investície do našej budúcnosti
Zasadnutie Európskej rady, 28. júna 2012

Prezentácia predsedu Komisie Barrosa: obnova rastu, investície do našej budúcnosti

Predseda Barroso prestavil analýzu a návrhy týkajúce sa naliehavej priority, ktorou je obnovenie rastu v Európe, pričom pripomenul, že budúci rozpočet EÚ musí byť rastovým rozpočtom. Pozrite si túto prezentáciu


Spoločné úsilie o obnovenie rovnováhy globálneho rastu
Vyhlásenie predsedu Barrosa po samite G20 v Mexiku, 19. júna 2012

Vyhlásenie predsedu Barrosa

Predseda Barroso vo svojom vyhlásení po diskusiách o svetovom hospodárstve a dlhovej kríze v Európe privítal uznanie vedúcich predstaviteľov skupiny G20 v súvislosti so snahou EÚ o riešenie krízy a poukázal na podporu ďalšej európskej integrácie zo strany skupiny G20.

 • Pozrite si video z tlačovej konferencie English

 • Spoločné vyhlásenie o obchodných vzťahoch medzi EÚ a USA English

 • Spoločné vyhlásenie o výsledkoch samitu G20 English

 • Vyhlásenie vedúcich predstaviteľov skupiny G20 English


Predslov predsedu Barrosa o ďalších opatreniach zameraných na stabilitu, rast a zamestnanosť
Tlačová konferencia v Bruseli, 30. mája 2012

Predslov predsedu Barrosa o ďalších opatreniach zameraných na stabilitu, rast a zamestnanosť English

„V každom z našich 27 členských štátov sme vykonali kontrolu stavu rozpočtu a hospodárstva, a navrhli sme riešenie – konkrétne odporúčania týkajúce sa reforiem, ktoré je potrebné vykonať v záujme dosiahnutia stability, rastu a zamestnanosti.“


Misia Rast: zabezpečiť budúcnosť Európy prostredníctvom rastu a stability
Prejav predsedu J. M. D. Barrosa, 29. mája 2012

Prejav predsedu Barrosa: „Misia Rast: zabezpečiť budúcnosť Európy prostredníctvom rastu a stability“ English

Pokiaľ budeme mať neudržateľný stav dlhov, nedosiahneme udržateľný rast. Začíname byť svedkami vyvažovania európskeho hospodárstva. Deficity klesajú v celej Európe a toto je najlepší spôsob, ako vybudovať dôveru a znížiť náklady na prijaté úvery a pôžičky. Musíme mať na pamäti, že každé euro, ktoré usporíme pri splácaní dlhu, môžeme použiť na tvorbu pracovných miest a na investície.


Potrebujeme stabilitu aj rast
Predseda Barroso predstavil počiatočné výsledky úsilia o riešenie nezamestnanosti mládeže pomocou štrukturálnych fondov EÚ, 23. mája 2012

Riešenie nezamestnanosti mládeže: využívanie štrukturálnych fondov EÚ na pomoc mladým ľuďom

Predseda Európskej komisie José Manuel Barroso predstavil dnes večer čelným štátnym a vládnym predstaviteľom počiatočné výsledky spoločných akčných tímov zameraných na riešenie vysokej miery nezamestnanosti mládeže. Táto priebežná správa poukazuje na to, ako sa využívajú prostriedky Európskej únie na zamestnávanie a odbornú prípravu ľudí.


Využitie príležitosti na podporu rastu: správa Európskej komisie ku dňu Európy (9. mája)
8. mája 2012

Vyhlásenie predsedu Barrosa: „Využitie príležitosti na podporu rastu: správa Európskej komisie ku dňu Európy (9. mája)“ pdf - 100 KB [100 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

Dňa 9. mája prediskutovalo kolégium komisárov dokument s názvom „Nastal čas rozhodnutia: opatrenia v prospech rastu, opatrenia v prospech zamestnanosti“. Predseda Európskej komisie José Manuel Barroso po diskusii uviedol: „Vo vzťahu k riešeniu krízy sme vždy uplatňovali dvojúrovňový prístup: zameraný na stabilitu a na rast. Teraz sa v prvom rade nemôžeme prestať zameriavať na stabilitu. Zníženie dlhu a deficitov je potrebné na vybudovanie dôvery a zníženie nákladov na prijaté pôžičky a úvery. Každé euro vynaložené na platbu úrokov je o euro menej na zamestnanosť a investície (…). Po druhé, musíme urýchliť štrukturálne reformy. Členské štáty by v záujme stimulácie tvorby pracovných miest mali znížiť dane z miezd (…). Po tretie, musíme navýšiť investície. Ak chceme skutočne investovať do rastu, musíme schváliť rozpočet EÚ na nasledujúcich sedem rokov, ktorého prioritou budú výdavky na opatrenia na posilnenie rastu.“


Členské štáty musia vynaložiť väčšie úsilie na odstránenie rozdielov medzi politickými vyhláseniami a skutočne prijatými rozhodnutiami
Európsky parlament, 13. marca 2012

Prejav predsedu Barrosa o výsledkoch jarného zasadnutia Európskej rady English

Predseda Barroso predstavil v Európskom parlamente výsledky jarného zasadnutia Európskej rady, konkrétne závery týkajúce sa Grécka a opatrení prijatých na podporu finančnej stability a rastu zameraného na tvorbu pracovných miest prostredníctvom programu Európa 2020.

 • List členom Európskej rady

 • Príloha k listu

 • Vyhlásenie predsedu Barrosa na tlačovej konferencii pred zasadnutím Európskej rady, 29. februára 2012 English

 • Prečítajte si celý prejav (priebežná tlačová konferencia) English

 • Prečítajte si celý prejav (záverečná tlačová konferencia) English


Podpísanie Zmluvy o stabilite, koordinácii a správe
2. marca 2012

Vyhlásenie predsedu Barrosa pri podpise Zmluvy o stabilite, koordinácii a správe v hospodárskej a menovej únii English

Predseda Barroso vyjadril presvedčenie, že „spolu s ostatnými zmluvami alebo právnymi nástrojmi – od balíka šiestich legislatívnych aktov o správe ekonomických záležitostí po Európsky mechanizmus pre stabilitu, od stratégie Európa 2020 pre rast a zamestnanosť po štrukturálne fondy – sa nám podarí skombinovať stabilitu a rast.“

 • Pozrite si video English


„Dosahovanie cieľov stratégie Európa 2020: budovanie základov pre budúcu prosperitu“
Samit Európa 2020, 27. februára 2012

Prejav predsedu Barrosa: „Dosahovanie cieľov stratégie Európa 2020: budovanie základov pre budúcu prosperitu“ English

Predseda Barroso sa vo svojom hlavnom prejave venoval vážnym štrukturálnym problémom, ktorým Európa čelí. Tieto problémy je možné vyriešiť iba prostredníctvom presadzovania zásadných reforiem a kombinácie vnútroštátneho úsilia a „skutočne európskeho prístupu“ s vyžitím prínosov európskej integrácie.

 • Pozrite si video English


Rast a zamestnanosť: ďalšie kroky
Neformálne zasadnutie Európskej rady, 30. január 2012

Prezentácia predsedu Komisie Barrosa: Rast a zamestnanosť – ďalšie kroky pdf - 2 MB [2 MB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

Zamestnanosť mladých, dokončenie jednotného trhu a podpora pre malé a stredné podniky – predseda Barroso informoval hlavy štátov a predsedov vlád o hlavných krokoch na podporu rastu, ktoré navrhuje Európska komisia: urýchlenú realizáciu Aktu o jednotnom trhu, zefektívnenie financovania z Európskeho sociálneho fondu zameraného na tvorbu pracovných miest pre mladých a cielené financovanie pre MSP.


Hospodárske riadenie: vyhlásenie o medzinárodnej dohode
Plenárne zasadnutie Európskeho parlamentu, 18. január 2012

Vyhlásenie predsedu Komisie Barrosa: „Táto dohoda môže byť dôležitým nástrojom pri budovaní spoľahlivého programu stability a rastu založeného na stratégii Európa 2020 a na pláne realizácie, ktorý predstavila Komisia.“ English

Predseda Barroso opísal vo svojom vyhlásení túto medzinárodnú dohodu ako základný prvok väčšieho balíka opatrení zameraných na riešenie dlhovej krízy. Medzi tieto opatrenia bude okrem iného patriť posilnený Európsky mechanizmus pre stabilitu, ktorý eurozóna naliehavo potrebuje na dosiahnutie stability a súdržnosti.

 • Pozrite si vyhlásenie predsedu Barrosa English


Európa 2020 – musíme konať teraz
Rozprava Európskeho parlamentu na tému začiatku dánskeho predsedníctva EÚ, 18. január 2012

Úvodný príhovor predsedu Komisie Barrosa: „Stratégia Európa 2020 nie je stratégiou, ktorá môže počkať do roku 2020 – musíme konať teraz“ English

Predseda Barroso vo svojom príhovore na úvod plenárnej rozpravy EP pri príležitosti začiatku dánskeho predsedníctva EÚ vyjadril presvedčenie, že Dánsko významne prispeje k spoločnému európskemu projektu. Opätovne pripomenul názor Komisie na ucelenú reakciu na krízu, ktorá sa nesústredí iba na finančnú konsolidáciu, a poukázal na kľúčový význam implementácie opatrení v rámci stratégie Európa 2020.

 • Pozrite si úvodný príhovor predsedu Barrosa English

 • Pozrite si priamy prenos z rozpravy EP English

 • Pozrite si záverečnú reč predsedu Barrosa English

 • Prečítajte si vyhlásenie predsedu Barrosa z tlačovej konferencie po predstavení programu dánskeho predsedníctva EÚ English

 • Návšteva kolégia komisárov v Dánsku, 11. – 12. januára 2012

 • Pozrite si spoločnú tlačovú konferenciu po predstavení programu dánskeho predsedníctva EÚ English


Hodnotenie Paktu Euro Plus
Zasadnutie Európskej rady, 9. december 2011

Prezentácia predsedu Komisie Barrosa: hodnotenie Paktu Euro Plus pdf - 2 MB [2 MB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

Na dosiahnutie cieľov stratégie Európa 2020 pre inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast je nevyhnutná podpora konkurencieschopnosti a zamestnanosti, finančnej stability a udržateľnosti verejných financií. Predseda Barroso predstavil pokrok v oblasti realizácie Paktu Euro Plus a vyzdvihol jeho význam pri hľadaní východiska z krízy.

 • Prejav predsedu Barrosa o záveroch decembrového zasadnutia Európskej rady English

 • Záverečná reč predsedu Barrosa na tému záverov decembrového zasadnutia Európskej rady English

 • Podkladové informácie o Pakte Euro Plus pdf - 3 MB [3 MB] English (en)

 • Vyhlásenia hláv štátov alebo predsedov vlád štátov eurozóny English

 • Závery zasadnutia Európskej rady English


Posilnenie hospodárskeho riadenia v Európe
Diskusia Európskeho parlamentu o hospodárskom riadení, 16. november 2011

Prejav predsedu Komisie Barrosa: „V budúcnosti budeme musieť ísť pri posilňovaní integrácie ešte o krok ďalej“ English

Predseda Barroso vo svojom prejave o hospodárskom riadení na pôde Európskeho parlamentu potvrdil záväzok Európskej komisie predložiť ročný prieskum rastu na rok 2012, v ktorom budú stanovené politické priority Únie v oblasti rastu a zamestnanosti na nasledujúcich 12 až 18 mesiacov.

 • Pozrite si celý prejav predsedu Barrosa o hospodárskom riadení English


Európske zdroje rastu
Zasadnutie Európskej rady, 23. október 2011

Prezentácia predsedu Komisie Barrosa: Európske zdroje rastu pdf - 2 MB [2 MB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

Za posledných 15 rokov vzniklo v Európe viac ako 23 miliónov nových pracovných miest a HDP sa zvýšilo o viac ako 30 %. Európa však môže rásť ďalej. Väčší dôraz by sa mal klásť na výskum a vývoj, odstránenie byrokracie a zjednodušenie prístupu podnikov k úverom. Výroba môže byť naďalej hybnou silou hospodárstva EÚ, a to najmä v oblasti ekologických technológií, kde Európa zastáva pozíciu svetového lídra. Ako zdôraznil predseda Barroso, medzi kľúčové faktory patrí aj lepšia úroveň vzdelávania a vyššia zamestnanosť, pričom k veľkému rozdielu môžu prispieť štrukturálne fondy.


Rada a Parlament sa dohodli na hospodárskom riadení
20. september 2011

Prejav predsedu Komisie Barrosa: „Táto dohoda je pre Európsku úniu a jej členské štáty účinným nástrojom, ktorý zabráni tomu, aby sme spadli do pasce neudržateľného dlhového zaťaženia“ English

K prijatiu dohody došlo rok po tom, ako Komisia predstavila balík šiestich legislatívnych návrhov týkajúcich sa posilnenia hospodárskeho riadenia EÚ, a to najmä eurozóny. Predseda Barroso vo svojom vyhlásení poukázal na výhody vyplývajúce z tejto dohody.


Európsky semester: hodnotenie pokroku
Zasadnutie Európskej rady, 23. – 24. júna 2011

Prezentácia predsedu Komisie Barrosa

Európska únia čelí bezprecedentnej hospodárskej a finančnej kríze. Na dosiahnutie nového a udržateľnejšieho rastu s minimálnym dosahom na spoločnosť je potrebná väčšia súdržnosť a koordinácia. Predseda Barroso predstavil na zasadnutí Európskej rady závery týkajúce sa prvého európskeho semestra – ročného cyklu koordinácie hospodárskej politiky, ktorého cieľom je plnenie globálnych cieľov stratégie Európa 2020.

 • Prečítajte si príhovor predsedu Barrosa členom Európskeho parlamentu o prípravách na zasadnutie Európskej rady English

 • Prejav predsedu Komisie Barrosa po zasadnutí Európskej rady English

 • Prečítajte si príhovor predsedu Barrosa členom Európskeho parlamentu o záveroch zasadnutia Európskej rady English

 • Vyhlásenie na tlačovej konferencii po prvom dni zasadnutia Európskej rady English

 • Prečítajte si list členom Európskej rady

 • Tlačová konferencia pred zasadnutím Európskej rady English

 • Ciele stratégie Európa 2020

 • Závery zasadnutia Európskej rady

 • Video: José Manuel Barroso počas diskusie s poslancami EP o záveroch Európskej rady English


Individuálne odporúčania pre členské štáty na rok 2011
7. jún 2011

Prejav predsedu Komisie Barrosa: „Ak bude naše úsilie rozhodné a ak ho vyvinieme všetci, bude môcť Európa prekonať krízu a zabezpečiť si blahobyt do budúcnosti.“

Predseda Barroso zdôraznil, že uverejnením odporúčaní pre všetkých 27 členských štátov Komisia urobila ďalší rozhodný krok na podporu členských štátov pri plnení cieľov v oblasti rastu a zamestnanosti a na opätovné posilnenie hospodárstva EÚ.


Skutočný prelom v oblasti hospodárskeho riadenia
Zasadnutie Európskej rady, 24. – 25. marca 2011

Prejav predsedu Komisie Barrosa po zasadnutí Európskej rady: „Posilnili sme menovú úniu prostredníctvom hospodárskej únie“ English

Predseda Barroso vyjadril po skončení jarného zasadnutia Európskej rady svoju spokojnosť so skutočnosťou, že menovú úniu teraz posilňuje užšia hospodárska únia.

 • Príhovor predsedu Komisie Barrosa počas diskusie predchádzajúcej zasadnutiu Európskej rady English

 • Príhovor predsedu Komisie Barrosa po prvom dni zasadnutia English

 • Závery zasadnutia Európskej rady English


Európa 2020 po roku – ďalších deväť pred sebou
Konferencia Lisabonskej rady, 15. marec 2011

Vyhlásenie predsedu Komisie Barrosa: „Náš cieľ je jasný: dobré pracovné miesta, vyššia životná úroveň a lepšia kvalita života pre všetkých Európanov.“ English

Predseda Barroso znovu zopakoval, že cieľom stratégie Európa 2020 je vytváranie Európy, ktorá obstojí v porovnaní s najlepšími vo svete. Zdôraznil, že Pakt pre euro sa jasne odvoláva na stratégiu Európa 2020 a vyzdvihuje na najvyššiu politickú úroveň súbor konkrétnych opatrení s cieľom zabezpečiť ich okamžitú implementáciu.

 • Pozrite si video English


Priority pre Európu: energia a inovácie
Zasadnutie Európskej rady, 4. február 2011

Prezentácia predsedu Komisie Barrosa: priority v oblasti energetiky pre Európu pdf - 608 KB [608 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

Prezentácia predsedu Komisie Barrosa: priority v oblasti energetiky pre Európu pdf - 424 KB [424 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

Zabezpečenie dostatočného množstva lacnejšej a ekologickejšej energie a podpora špičkovej inovácie patria medzi hlavné výzvy EÚ. Energetika sa podieľa 80 % na emisiách skleníkových plynov a výdavky na ňu predstavujú 2,5 % HDP EÚ. Predseda Barroso zdôraznil nevyhnutnosť koordinácie politík, ak sa má dosiahnuť zvýšenie energetickej efektívnosti, vytvorenie európskeho trhu s energiou a zníženie závislosti Únie na zahraničných zdrojoch. Investovanie 3 % HDP EÚ do výskumu a inovácie by zabezpečilo, že si Únia zachová svoju poprednú pozíciu v oblasti inteligentného rastu.

 • Podkladové informácie o energetike v Európe pdf - 746 KB [746 KB] English (en)

 • Energetické projekty EÚ financované v rámci európskeho programu na oživenie hospodárstva pdf - 4 MB [4 MB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

 • Podkladové informácie o inovácii pdf - 430 KB [430 KB] English (en)

 • Závery zasadnutia Európskej rady English


Ročný prieskum rastu
Začiatok európskeho semestra, 12. január 2011

Prejav predsedu Komisie Barrosa o ročnom prieskume rastu: „Začína nová fáza európskej integrácie. Toto je naše hospodárske riadenie v praxi.“ English

Predseda Barroso prezentoval ročný prieskum rastu, ktorý predstavuje začiatok prvého európskeho semestra a určuje jasný smer, ktorým by sa Európa mala v budúcom roku uberať.

 • Ročný prieskum rastu 2011 hrvatski (hr)

 • Európsky semester: nová štruktúra pre nové hospodárske riadenie v EÚ – otázky a odpovede English

 • Ročný prieskum rastu: zhrnutie ekonomických analýz a správ English

 • Maďarské predsedníctvo je odhodlané úspešne implementovať prvý európsky semester English

 • Vyhlásenie komisára Lászloa Andora o ročnom prieskume rastu English

 • Nemecko uvítalo ročný prieskum rastu

 • Vyhlásenie komisára Olliho Rehna o ročnom prieskume rastu English


Opatrenia proti nadmerným rozpočtovým schodkom
Komisia predkladá legislatívne opatrenia týkajúce sa hospodárskeho riadenia, 29. september 2010

Úvodný prejav predsedu Komisie Barrosa: Navrhované opatrenia v oblasti hospodárskeho riadenia predstavujú najväčší krok vpred od prijatia Paktu o stabilite a raste English

Predseda Barroso označil tieto návrhy za najdôležitejší krok smerom vpred od prijatia Paktu o stabilite a raste. Je presvedčený, že významne zmenia spôsob hospodárskeho riadenia. Úlohou Komisie je zabezpečiť, aby občania dnes neplatili dane, ktoré budú mať v budúcnosti nízku alebo nulovú návratnosť.

 • Tlačová správa

 • Balík opatrení týkajúcich sa hospodárskeho riadenia (1): posilnenie Paktu o stabilite a raste English

 • Balík opatrení týkajúcich sa hospodárskeho riadenia (2): prevencia a korekcia makroekonomických nerovnováh English

 • Balík opatrení týkajúcich sa hospodárskeho riadenia (3): chronológia a prehľad nového rámca pre dohľad a presadzovanie English

 • Odkaz na legislatívne návrhy English (en)


Európska rada prijala dohodu o cieľoch stratégie Európa 2020
Závery zasadnutia Európskej rady, 17. jún 2010

Prejav predsedu Komisie Barrosa: „Vyhrnuli sme si rukávy a ukázali, že tam, kde je spoločná politická vôľa, dokážeme konať spoločne“ English

Predseda Barroso vyjadril spokojnosť s jednohlasným rozhodnutím Rady o základnom smerovaní, ako aj o konkrétnych cieľoch stratégie Európa 2020 pre rast a zamestnanosť v Európe.


Európa 2020 a komplexný prístup k rastu
Diskusia o stratégii Európa 2020 na pôde Európskeho parlamentu, 5. máj 2010

Prejav predsedu Komisie Barrosa: Jasná voľba – Európa 2020 a komplexný prístup k rastu English

Predseda Barroso predstavil riešenia obsiahnuté v stratégii Európa 2020, ktoré majú vyviesť Európu z krízy. Podčiarkol, že hoci sa opatrenia prijmú na európskej úrovni, rovnako dôležité budú aj reformy, ktoré bude potrebné prijať v jednotlivých členských štátoch EÚ.


„Zo stratégie Európa 2020 musia vyplývať jasné záväzky“
Tripartitný sociálny summit v Bruseli, 25. marec 2010

Úvodné slovo predsedu Komisie Barrosa: „Zo stratégie Európa 2020 musia vyplývať jasné záväzky“ English

Predseda Barroso zdôraznil potrebu úzkej spolupráce všetkých európskych inštitúcií, členských štátov, sociálnych partnerov, regiónov a ostatných zainteresovaných strán na budovaní inteligentného, udržateľného a inkluzívneho hospodárstva s vysokou úrovňou zamestnanosti.


Jasné ciele pre stratégiu Európa 2020
Plenárne zasadnutie Európskeho parlamentu pred zasadnutím Európskej rady v Bruseli, 24. marec 2010

Prejav predsedu Komisie Barrosa English

Predseda Komisie Barroso upozornil na význam dosiahnutia dohody medzi lídrami EÚ o jasných cieľoch stratégie Európa 2020.


Európa 2020: stratégia pre udržateľný rast a zamestnanosť
Neformálne zasadnutie Európskej rady, 11. február 2010

Prejav predsedu Komisie Barrosa: Európa 2020 – stratégia pre udržateľný rast English

Rast založený na vedomostiach a inovácii, inkluzívna spoločnosť s vysokou mierou zamestnanosti, konkurencieschopné a udržateľné hospodárstvo – to sú priority stratégie Európa 2020, plánu EÚ pre udržateľný rast a zamestnanosť, ktorú predseda Komisie Barroso predstavil na neformálnom zasadnutí Európskej rady.