AA+A++Wersja do drukuMapa stronyRSSRSS

Przemówienia i prezentacje na temat strategii „Europa 2020”

Europe's digital challenge
European Council, 24-25 October 2013

The European Council on the 24th and 25th October hosts a debate on the digital economy in Europe. Internet and e-services create five jobs for every two lost even in times of high unemployment. It is self-evident that the single market and the digital economy reinforce each other. Buying goods and services is much easier online – but it is also easier to spot where the single market is not working and to see the cost of fragmentation. The European Commission has prepared a paper proposing measures to address failings of the Digital Single Market.


Jakiej Europy chcemy?
11 września 2013 r. przewodniczący KE José Manuel Barroso wygłosił orędzie o stanie Unii Europejskiej

Orędzie o stanie Unii wygłoszone przez przewodniczącego Barroso, 2013 r.

W tegorocznym orędziu o stanie Unii przewodniczący Barroso wezwał wszystkich tych, którym leży na sercu dobro Europy − bez względu na poglądy polityczne, wyznawaną ideologię bądź pochodzenie − do zabrania głosu w sprawie przyszłości Unii.


Energy and tax fraud on the European Council agenda
European Council, 22 May

Speech by President Barroso on the preparations of the European Council of 22 May

Ahead of the European Council, President Barroso addressed the European Parliament in Strasbourg. He stressed energy and the fight against tax fraud and tax evasion as the two main topics of the Council meeting.


List przewodniczącego Barroso do członków Rady Europejskiej
11 marca 2012 r.

List przewodniczącego Barroso do członków Rady Europejskiej pdf - 11 KB [11 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

Przed mającym się odbyć szczytem Rady Europejskiej, przewodniczący Barroso skierował list do członków Rady Europejskiej, w którym oświadczył: „Wciąż jeszcze nie wyszliśmy z kryzysu, czego dowodem jest niewyorbażalnie wysoki poziom bezrobocia. Widzimy jednak, że wysiłki w przeprowadzaniu reform państw członkowskich zaczynają przynosić rezultaty, niwelując poważne nierówności w gospodarce europejskiej”.


Europa 2020: Plan działania dla UE na czas po zakończeniu kryzysu na świecie
Europa 2020: szczyt Rady Lizbońskiej w Brukseli

Przemówienie przewodniczącego Barroso: „Europa 2020: Plan działania dla UE na czas po zakończeniu kryzysu na świecie” English

Na szycie Europa 2020 przewodniczący Barroso przedstawił podejście UE do stojących przed nią wyzwań ekonomicznych: zaufanie i konkurencyjność są kluczem do długoterminowego i zrównoważonego wzrostu gospodarczego.


Czas zrealizować nasze zobowiązania
Posiedzenie Rady Europejskiej, 18 października 2012 r.

Przemówienie przewodniczącego José M. Barroso English

Działania podejmowane przez UE w odpowiedzi na kryzys postępują naprzód. Czas zrealizować nasze zobowiązania. Wdrożenie jednolitego mechanizmu nadzorczego musi raz na zawsze wyeliminować negatywny wpływ, jaki długi banków wywierają na dług publiczny. Równocześnie Europa potrzebuje długoterminowej wizji, jeśli chodzi o trwałość unii gospodarczej i walutowej, opartej na ściślejszej integracji, integralności jednolitego rynku i wiarygodności mechanizmu fiskalnego.

 • Sprawozdanie dotyczące Paktu na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia pdf - 691 KB [691 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

 • Konkluzje Rady Europejskiej w sprawie ukończenia prac nad unią gospodarczą i walutową English

 • Oświadczenie przewodniczącego José M. Barroso po wspólnej konferencji prasowej trójstronnego szczytu społecznego English

 • Szczyt społeczny: wspólne działania na rzecz sprzyjającego zatrudnieniu wzrostu gospodarczego i silniejszego zarządzania gospodarczego English

 • Oświadczenie szefów państw i rządów strefy euro dotyczące Grecji English

 • Oświadczenie przewodniczącego Barroso na konferencji prasowej po posiedzeniu Rady Europejskiej English

 • J.M.D. Barroso: Konkluzje szczytu Rady Europejskiej w dniach 17-18 października 2012 r. English


Orędzie o stanie Unii w 2012 r.
Przemówienie przewodniczącego Barroso wygłoszone podczas posiedzenia plenarnego Parlamentu Europejskiego 12 września 2012 r.

Przemówienie przewodniczącego Barroso

Przewodniczący Barroso wzywa do stworzenia federacji państw narodowych i ogłasza plan pogłębionej unii gospodarczej i walutowej. W swoim dorocznym orędziu na temat stanu Unii przewodniczący Komisji Europejskiej przedstawił wiele argumentów przemawiających za tym, by Europa obrała nowy kierunek i przyjęła nowy sposób myślenia.


Unia koniecznością dla Europy
Komentarz J.M.D. Barroso, 29 sierpnia 2012 r.

Komentarz przewodniczacego Barroso English

„12 września Komisja przedstawi swoje wnioski w sprawie jednolitego mechanizmu nadzoru bankowego”.

„Wnioski te są częścią większego pakietu, który ma doprowadzić do unii gospodarczej, fiskalnej i politycznej, która na nowo określi granice integracji europejskiej”.


Przewodniczący Barroso proponuje Unię bankową
Przemówienie przewodniczącego Barroso dotyczące posiedzenia Rady w dniach 28-29 czerwca wygłoszone podczas posiedzenia plenarnego Parlamentu Europejskiego

Przemówienie przewodniczącego Barroso English

Podczas posiedzenia Rady Europejskiej, które odbyło się w czerwcu 2012 r., szefowie państw i rządów oraz przedstawiciele Komisji Europejskiej dyskutowali na temat unijnej strategii na rzecz wzrostu gospodarczego, która opierać się ma zarówno na krótkoterminowych środkach stymulujących gospodarkę, jak i na długoterminowych działaniach wzmacniających Unię Europejską. W przemówieniu wygłoszonym w Parlamencie Europejskim przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso przypomniał podstawowe założenia działań, jakie UE podejmuje w obliczu kryzysu oraz z myślą o przywróceniu wzrostu gospodarczego.


Przywrócenie wzrostu gospodarczego, inwestowanie we wspólną przyszłość
Posiedzenie Rady Europejskiej, 28 czerwca 2012 r.

Wystąpienie przewodniczącego Barroso: Przywrócenie wzrostu gospodarczego, inwestowanie we wspólną przyszłość

Przewodniczący Barroso omówił propozycje związane z pilną potrzebą przywrócenia wzrostu gospodarczego w Europie. Analizując sytuację, podkreślił również, że przyszły budżet UE musi być skoncentrowany na wzroście. Kopię przemówienia wygłoszonego podczas posiedzenia Rady Europejskiej można znaleźć tutaj


Przywrócić równowagę wzrostu na świecie
Wystąpienie przewodniczącego Barroso po szczycie grupy G-20 w Meksyku, 19 czerwca 2012 r.

Wystąpienie przewodniczącego Barroso

W przemówieniu wygłoszonym po dyskusjach na temat gospodarki światowej i europejskiego kryzysu zadłużenia przewodniczący Barroso z zadowoleniem przyjął fakt, że przywódcy grupy G-20 mają świadomość, jak dużych starań dokłada UE, aby wyjść z kryzysu. Podkreślił również fakt, że grupa popiera dalszą integrację europejską.

 • Nagranie wideo z konferencji prasowej English

 • Wspólne oświadczenie w sprawie stosunków handlowych UE−USA English

 • Wspólne oświadczenie w sprawie wyników szczytu G-20 English

 • Deklaracja G-20 English


Uwagi wstępne przewodniczącego Barroso na temat kolejnych działań na rzecz stabilności, wzrostu i zatrudnienia
Konferencja prasowa w Brukseli, 30 maja 2012 r.

Uwagi wstępne przewodniczącego Barroso na temat kolejnych działań na rzecz stabilności, wzrostu i zatrudnienia English

„Skontrolowaliśmy sytuację budżetową i gospodarczą w każdym z 27 państw członkowskich. Następnie zaproponowaliśmy metody – szczegółowe zalecenia dotyczące reform niezbędnych dla stabilności, wzrostu i zatrudnienia – które mają pomóc w uzdrowieniu sytuacji w poszczególnych krajach.”


Wzrost gospodarczy w przyszłości: zapewnić Europie wzrost gospodarczy i stabilność
Przemówienie przewodniczącego Barroso, 29 maja 2012 r.

Przemówienie przewodniczącego Barroso: „Wzrost gospodarczy w przyszłości: zapewnić Europie wzrost gospodarczy i stabilność” English

Nie osiągniemy trwałego wzrostu, jeżeli nie rozwiążemy problemu rówowagi zadłużenia. Europejska gospodarka zaczyna wracać do stanu równowagi. W całej Europie zmniejszają się deficyty, jest to najlepszy sposób na przywracanie zaufania i obniżanie kosztów finansowania zewnętrznego. Musimy pamiętać o tym, że każde euro zaoszczędzone na obsłudze długu, możemy przeznaczyć na tworzenie miejsc pracy i inwestycje.


Potrzebujemy zarówno stabilności, jak i wzrostu
Przewodniczący Barroso prezentuje pierwsze wyniki dotyczące zwalczania bezrobocia wśród młodzieży przy pomocy funudszy strukturalnych UE, 23 maja 2012 r.

Obniżyć bezrobocie wśród młodych: fundusze strukturalne UE pomagają młodzieży

Przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso przedstawił dzisiaj szefom państw i rządów wstępne wyniki wspólnych działań na rzecz obniżenia wysokiego poziomu bezrobocia wśród młodych ludzi. Wyniki te pokazują, w jaki sposób fundusze Unii Europejskiej wykorzystywane są na pomoc w znalezieniu pracy i podnoszeniu kwalifikacji zawodowych.


Wykorzystać okazję do stymulowania wzrostu: komunikat Komisji Europejskiej z okazji Dnia Europy (9 maja)
8 maja 2012 r.

Wypowiedź przewodniczącego Barroso: „Wykorzystać okazję do stymulowania wzrostu: komunikat Komisji Europejskiej z okazji Dnia Europy (9 maja)” pdf - 100 KB [100 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

W dniu 9 maja kolegium komisarzy odbyło dyskusję nad dokumentem zatytułowanym „Czas na decyzje: działania na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia”. Po zakończeniu debaty José Manuel Barroso, przewodniczący Komisji Europejskiej, powiedział: „Przyjęte przez nas podejście na rzecz stabilności i wzrostu było zawsze ważnym elementem naszych działań. Przede wszystkim nie możemy ustawać w wysiłkach na rzecz stabilności. Aby odbudować zaufanie i obniżyć koszty finansowania zewnętrznego, niezbędne jest ograniczenie zadłużenia i deficytu. Każde euro przeznaczone na spłatę odsetek to o jedno euro mniej na inwestycje i tworzenie miejsc pracy (...). Po drugie trzeba przyśpieszyć reformy strukturalne. Państwa członkowskie powinny obniżyć opodatkowanie pracy, aby zwiększyć zatrudnienie. Po trzecie należy zwiększyć inwestycje. A jeśli poważnie myślimy o inwestycjach i wzroście, na kolejnych siedem lat musimy zatwierdzić taki budżet UE, w którym punkt ciężkości zostanie przesunięty w kierunku metod pobudzania wzrostu gospodarczego ”.


Państwa członkowskie muszą dołożyć większych starań, aby przełożyć wolę polityczną na konkretne działania
Parlament Europejski, 13 marca 2012

Przemówienie przewodniczącego Barroso na temat wyników wiosennego posiedzenia Rady Europejskiej English

Przewodniczący Barroso przedstawił w Parlamencie Europejskim wyniki wiosennego posiedzenia Rady Europejskiej dotyczące między innymi Grecji oraz środków na rzecz stabilności finansowej, wzrostu i zatrudnienia w ramach strategii „Europa 2020”.

 • List do członków Rady Europejskiej

 • Załącznik do listu

 • Wypowiedź przewodniczącego Barroso na konferencji prasowej przed posiedzeniem Rady Europejskiej, 29 lutego 2012 r. English

 • Pełny tekst przemówienia (konferencja prasowa w przerwie posiedzenia) English

 • Pełny tekst przemówienia (konferencja prasowa po zakończeniu posiedzenia) English


Podpisano Traktat o stabilności, koordynacji i zarządzaniu
2 marca 2012 r.

Wystąpienie przewodniczącego Barroso podczas uroczystości podpisania Traktatu o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w unii gospodarczej i walutowej English

Przewodniczący Barroso wyraził przekonanie, że przy pomocy innych traktatów bądź instrumentów prawnych, jakimi są np. pakiet sześciu wniosków ustawodawczych dotyczących zarządzania gospodarczego, europejski mechanizm stabilności, strategia „Europa 2020” na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia lub fundusze strukturalne, uda nam się osiągnąć zarówno stabilność, jak i wzrost.

 • Nagranie wideo English


„Ku Europie 2020: budując podstawy przyszłego dobrobytu”
Szczyt dotyczący strategii „Europa 2020”, 27 lutego 2012 r.

Przemówienie przewodniczącego Barroso: „Ku Europie 2020: budując podstawy przyszłego dobrobytu” English

W swoim przemówieniu programowym przewodniczący Barroso mówił o istotnych wyzwaniach strukturalnych, przed jakimi stoi Europa. Można im stawić czoła wyłącznie poprzez kontynuowanie gruntownych reform i opieranie się na dokonaniach państw członkowskich, a jednocześnie pielęgnowanie prawdziwie europejskiego wymiaru podejmowanych działań oraz wykorzystywanie atutów Europy.

 • Nagranie wideo English


Wzrost gospodarczy i zatrudnienie – dalsze kroki
Nieformalne posiedzenie Rady Europejskiej, 30 stycznia 2012 r.

Prezentacja przewodniczącego Barroso: Wzrost gospodarczy i zatrudnienie – dalsze kroki pdf - 2 MB [2 MB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

Praca dla młodych ludzi, ukończenie procesu budowania jednolitego rynku oraz wspieranie przedsiębiorstw – przewodniczący Barroso przedstawił szefom państw i rządów propozycje Komisji Europejskiej dotyczące najważniejszych działań mających pobudzić wzrost gospodarczy: przyspieszenie prac związanych z Aktem o jednolitym rynku, ukierunkowanie środków Europejskiego Funduszu Społecznego na tworzenie miejsc pracy dla młodych ludzi oraz ułatwienie MŚP dostępu do finansowania.


Zarządzanie gospodarcze: Oświadczenie dotyczące porozumienia międzynarodowego
Sesja plenarna Parlamentu Europejskiego, 18 stycznia 2012 r.

Oświadczenie przewodniczącego Barroso: „To porozumienie może odegrać ważną rolę w budowaniu trwałego programu na rzecz stabilności i wzrostu, opartego na strategii „Europa 2020” oraz na planie działania przedstawionym przez Komisję” English

W Parlamencie Europejskim przewodniczący Barroso określił porozumienie międzynarodowe mianem kluczowego elementu większego pakietu działań, które mają przyczynić się do przezwyciężenia kryzysu zadłużeniowego. W pakiecie tym powinien się również znaleźć oczekiwany i wzmocniony europejski mechanizm stabilności, od którego zależeć może stabilność i spójność strefy euro.

 • Nagranie wideo przemówienia przewodniczącego Barroso English


Europa 2020 – musimy działać teraz
Debata Parlamentu Europejskiego z okazji objęcia przez Danię prezydencji UE, 18 stycznia 2012 r.

Przemówienie przewodniczącego Barroso otwierające posiedzenie: „Strategia „Europa 2020” nie może czekać do 2020 r. – musimy działać teraz” English

Przemawiając podczas debaty plenarnej z okazji rozpoczęcia duńskiej prezydencji UE, przewodniczący Barroso wyraził nadzieję, że prezydencja ta przyniesie Europie wiele dobrego. Przewodniczący przypomniał, że zdaniem Komisji reakcja na kryzys powinna być wszechstronna i nie powinna ograniczać się do konsolidacji budżetowej. Podkreślił również znaczenie wdrożenia środków wchodzących w skład strategii „Europa 2020”.

 • Nagranie wideo przemówienia przewodniczącego Barroso otwierającego posiedzenie English

 • Nagranie wideo debaty w PE English

 • Nagranie wideo uwag końcowych przewodniczącego Barroso English

 • Tekst oświadczenia przewodniczącego Barroso wygłoszonego podczas konferencji prasowej po przedstawieniu przez Danię programu jej prezydencji English

 • Wizyta kolegium komisarzy w Danii, 11-12 stycznia 2012 r.

 • Nagranie wideo ze wspólnej konferencji prasowej po przedstawieniu przez Danię programu jej prezydencji English


Podsumowanie osiągnięć paktu euro plus
Posiedzenie Rady Europejskiej, 9 grudnia 2011 r.

Wystąpienie przewodniczącego Barroso: Podsumowanie osiągnięć paktu euro plus pdf - 2 MB [2 MB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

Stymulowanie konkurencji i zatrudnienia, stabilność finansowa i równowaga w finansach publicznych mają podstawowe znaczenie dla osiągnięcia celu strategii „Europa 2020”: inteligentnego i trwałego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu. Przewodniczący Barroso omówił postępy w realizacji paktu euro plus i podkreślił potrzebę wyprowadzenia Europy z kryzysu.

 • Przemówienie przewodniczącego Barroso dotyczące konkluzji grudniowego posiedzenia Rady Europejskiej English

 • Przemówienie przewodniczącego Barroso na zakończenie grudniowego posiedzenia Rady Europejskiej English

 • Pakt euro plus – informacje ogólne pdf - 3 MB [3 MB] English (en)

 • Oświadczenie szefów państw i rządów strefy euro English

 • Konkluzje Rady Europejskiej English


Wzmocnienie zarządzania gospodarczego w Europie
Debata Parlamentu Europejskiego poświęcona zarządzaniu gospodarką, 16 listopada 2011 r.

Przemówienie przewodniczącego Barroso: „W przyszłości potrzebna będzie jeszcze większa integracja” English

W przemówieniu w Parlamencie Europejskim poświęconym zarządzaniu gospodarką przewodniczący Barroso potwierdził, że Komisja planuje doprowadzić do przyjęcia rocznej analizy wzrostu gospodarczego na 2012 r. Dokument ten określa priorytety w zakresie wzrostu gospodarczego i zatrudnienia na kolejne 12 do 18 miesięcy.

 • Pełne nagranie wystąpienia przewodniczącego Barroso dotyczącego zarządzania gospodarczego English


Źródła wzrostu gospodarczego w Europie
Posiedzenie Rady Europejskiej, 23 października 2011 r.

Prezentacja przewodniczącego Barroso: Źródła wzrostu gospodarczego w Europie pdf - 2 MB [2 MB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

PKB Europy wzrósł w ciągu ostatnich 15 lat o ponad 30 proc. W tym samym okresie powstały 23 mln nowych miejsc pracy. To nie koniec naszych możliwości. Unia musi więcej uwagi poświęcić badaniom i rozwojowi, ograniczaniu biurokracji i ułatwianiu przedsiębiorstwom dostępu do kredytów. Przemysł wytwórczy może nadal odgrywać znaczącą rolę w napędzaniu unijnej gospodarki, dotyczy to zwłaszcza zielonych technologii – w tej dziedzinie Europa jest światowym liderem. Przewodniczący Barroso podkreślił również, że kluczowe znaczenie mają lepsza edukacja i wyższe zatrudnienie, a fundusze strukturalne mogą przyczynić się do przełomowych zmian.


Rada i Parlament osiągają porozumienie w sprawie zarządzania gospodarczego
20 września 2011 r.

Oświadczenie przewodniczącego Barroso: „Dzięki temu porozumieniu UE i państwa członkowskie będą w stanie uniknąć pułapki, jaką jest nadmierne zadłużenie” English

Rok po przedstawieniu przez Komisję sześciu wniosków legislacyjnych mających wzmocnić zarządzanie gospodarcze w Unii Europejskiej, a zwłaszcza w strefie euro, osiągnięte zostało ostateczne porozumienie. W swoim oświadczeniu przewodniczący Barroso podkreślił korzyści wynikające z tego porozumienia.


Europejski semestr: podsumowanie
Posiedzenie Rady Europejskiej, 23-24 czerwca 2011 r.

Prezentacja przewodniczącego Barroso:

Unia Europejska stawia obecnie czoła kryzysowi gospodarczemu i finansowemu na niespotykaną dotąd skalę. Potrzebujemy większej spójności i sprawniejszej koordynacji, aby ożywić gospodarkę i zapewnić trwały wzrost przy możliwie najmniejszych konsekwencjach społecznych. Podczas posiedzenia Rady Europejskiej przewodniczący Barroso przedstawił wnioski z pierwszego europejskiego semestru – rocznego cyklu służącego koordynowaniu polityki gospodarczej i fiskalnej, który ma ułatwić realizację celów strategii „Europa 2020”.

 • Tekst przemówienia przewodniczącego Barroso w Parlamencie Europejskim dotyczącego przygotowań do szczytu Rady Europejskiej English

 • Wystąpienie przewodniczącego Barroso po posiedzeniu Rady Europejskiej English

 • Tekst przemówienia przewodniczącego Barroso w Parlamencie Europejskim dotyczącego wyników szczytu Rady Europejskiej English

 • Oświadczenie podczas konferencji prasowej po pierwszym dniu szczytu Rady Europejskiej English

 • Treść listu do członków Rady Europejskiej

 • Konferencja prasowa przez rozpoczęciem szczytu Rady Europejskiej English

 • Cele strategii „Europa 2020”

 • Konkluzje Rady Europejskiej

 • Nagranie: José Manuel Barroso uczestniczy w debacie w PE dotyczącej wyników szczytu Rady Europejskiej English


Zalecenia dla poszczególnych krajów na rok 2011
7 czerwca 2011 r.

Oświadczenie przewodniczącego Barroso: „Jeśli wszyscy rzeczywiście dołożymy starań, umożliwimy Europie wyjście z kryzysu i zapewnimy nasz przyszły dobrobyt”

Przewodniczący Barroso podkreślił, że wydając zalecenia dla 27 poszczególnych krajów, Komisja poczyniła kolejny ważny krok, by wesprzeć państwa członkowskie w stymulowaniu wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, a tym samym pomóc unijnej gospodarce wrócić do formy.


A Real Game-Changer in Terms of economic governance
European Council Meeting, 24 – 25 March 2011

Statement by President Barroso following the European Council: "We have reinforced our monetary union with an economic union" English

After the end of the Spring European Council President Barroso expressed his satisfaction that the monetary union is now reinforced by a closer economic union.

 • President Barroso's speech at the pre-European Council debate English

 • President Barrosos's speech following the first day English

 • European Council Conclusions English


Europa 2020: Jeden rok minął, dziewięć lat przed nami
Konferencja Rady Lizbońskiej, 15 marca 2011 r.

Oświadczenie przewodniczącego Barroso: „Nasz cel jest prosty: miejsca pracy wysokiej jakości, wyższy standard życia i lepsza jakość życia dla wszystkich Europejczyków" English

Przewodniczący Barroso powtórzył, że dzięki strategii „Europa 2020” Europa ma umocnić się w roli światowego lidera. Podkreślił, że pakt euro plus wyraźnie nawiązuje do strategii „Europa 2020” i podnosi rangę zaproponowanych w niej konkretnych środków do najwyższego poziomu, aby zapewnić ich bezzwłoczne wdrożenie.

 • Obejrzyj nagranie English


Priorytety Europy: energia i innowacje
Posiedzenie Rady Europejskiej, 4 lutego 2011 r.

Wystąpienie przewodniczącego José Manuela Barroso: Priorytety Europy w dziedzinie energii pdf - 608 KB [608 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

Wystąpienie przewodniczącego José Manuela Barroso: Priorytety Europy w dziedzinie energii pdf - 424 KB [424 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

Dwa główne priorytety UE to wystarczająca ilość tańszej i bardziej ekologicznej energii oraz innowacje na najwyższym światowym poziomie. Koszty energii pochłaniają 2,5 proc. unijnego PKB, a jej produkcja odpowiada za 80 proc. emisji gazów cieplarnianych. Przewodniczący Barroso podkreślił, że do zwiększenia efektywności energetycznej, stworzenia europejskiego rynku energetycznego i ograniczenia zależności UE od zewnętrznych dostaw niezbędne są skoordynowane działania. Aby utrzymać się w światowej czołówce, jeśli chodzi o inteligentny wzrost, UE powinna przeznaczać na inwestycje w badania i rozwój oraz w innowacje 3 proc. europejskiego PKB.

 • Ogólne informacje na temat polityki energetycznej w Europie pdf - 746 KB [746 KB] English (en)

 • Unijne projekty energetyczne finansowane w ramach europejskiego planu naprawy gospodarczej pdf - 4 MB [4 MB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

 • Ogólne informacje na temat innowacji pdf - 430 KB [430 KB] English (en)

 • Konkluzje Rady Europejskiej English


Roczna analiza wzrostu gospodarczego
Rozpoczęcie europejskiego semestru, 12 stycznia 2011 r.

Wystąpienie przewodniczącego Barroso dotyczące rocznej analizy wzrostu gospodarczego: Otwiera się nowy rozdział w historii europejskiej integracji. To jest nasze zarządzanie gospodarcze w praktyce." English

Przewodniczący Barroso przedstawił roczną analizę wzrostu gospodarczego, która otwiera pierwszy „europejski semestr” i wyraźnie wskazuje kierunek, w którym w kolejnym roku powinna podążać Europa.

 • Roczna analiza wzrostu gospodarczego za 2011 r. hrvatski (hr)

 • Europejski semestr: nowe struktury zarządzania gospodarczego w UE − pytania i odpowiedzi English

 • Roczna analiza wzrostu gospodarczego: Podsumowanie analiz gospodarczych i wnioski English

 • Węgierska prezydencja zobowiązuje się do pomyślnego przeprowadzenia pierwszego europejskiego semestru English

 • Wypowiedź komisarza László Andor dotycząca rocznej analizy wzrostu gospodarczego English

 • Niemcy z zadowoleniem przyjmują roczną analizę wzrostu gospodarczego

 • Wypowiedź komisarza Olli Rehna dotycząca rocznej analizy wzrostu gospodarczego English


Bezkarny deficyt nie istnieje
Komisja proponuje wprowadzenie przepisów w dziedzinie zarządzania gospodarką, 29 września 2010 r.

Wystąpienie inauguracyjne przewodniczącego Barroso: To największy krok w stronę zarządzania gospodarczego od czasu przyjęcia paktu stabilności i wzrostu English

Przewodniczący Barroso określił proponowane akty prawne mianem największego postępu na drodze do zarządzania gospodarczego od czasu przyjęcia paktu stabilności i wzrostu. Wyraził również nadzieję, że ten przełom pociągnie za sobą zasadnicze zmiany w podejściu do zarządzania gospodarką. Zadaniem Komisji jest dopilnowanie, by podatki, jakie płacą obywatele, przyczyniały się do budowania przyszłego dobrobytu.

 • Komunikat prasowy

 • Pakiet dotyczący zarządzania gospodarczego (1): Wzmacnianie paktu stabilności i wzrostu English

 • Pakiet dotyczący zarządzania gospodarczego (2): Zapobieganie niestabilności makroekonomicznej i jej korygowanie English

 • Pakiet dotyczący zarządzania gospodarczego (3): Przegląd nowych ram nadzoru i wykonawczych oraz harmonogram wprowadzania środków English

 • Link do wniosków legislacyjnych English (en)


Rady Europejska osiąga porozumienie w sprawie celów strategii „Europa 2020”
Posiedzenie Rady Europejskiej, 17 czerwca 2010 r.

Oświadczenie przewodniczącego Barroso: „Zakasaliśmy rękawy i udowodniliśmy, że gdy istnieje wspólna wola polityczna, jesteśmy w stanie wiele dokonać” English

Przewodniczący Barroso wyraził swoje zadowolenie z faktu, że Rada przyjęła jednogłośnie nie tylko ogólne, ale i szczegółowe cele strategii „Europa 2020” na rzecz zatrudnienia i wzrostu gospodarczego w Europie.


Europa 2020 a kompleksowe podejście do wzrostu gospodarczego
Debata w Parlamencie Europejskim poświęcona strategii „Europa 2020”, 5 maja 2010 r.

Przemówienie przewodniczącego Barroso: Trudny wybór: Europa 2020 a kompleksowe podejście do wzrostu gospodarczego English

Przewodniczący Barroso przedstawił zawarte w strategii „Europa 2020” rozwiązania, które mają ułatwić Europie zażegnanie kryzysu. Podkreślił, że działania będą podejmowanie na szczeblu Europy, lecz reformy, które są konieczne we wszystkich 27 państwach członkowskich, mają równie duże znaczenie.


„Europa 2020 wymaga powszechnego zaangażowania”
Trójstronny szczyt społeczny w Brukseli, 25 marca 2010 r.

Wystąpienie inauguracyjne przewodniczącego Barroso: „Europa 2020 wymaga powszechnego zaangażowania” English

Przewodniczący Barroso podkreślił, że zbudowanie inteligentnej, zrównoważonej i sprzyjającej włączeniu społecznemu gospodarki i osiągnięcie wysokiego poziomu zatrudnienia wymaga ścisłej współpracy instytucji europejskich, partnerów społecznych, regionów i wszystkich innych zainteresowanych stron.


Jasne cele strategii „Europa 2020”
Sesja plenarna Parlamentu Europejskiego przed szczytem Rady Europejskiej w Brukseli, 24 marca 2010 r.

Przemówienie przewodniczącego Barroso English

Przewodniczący Barroso podkreślił znaczenie osiągnięcia przez europejskich przywódców porozumienia w sprawie jasnych celów strategii „Europa 2020”.


Europa 2020: strategia na rzecz trwałego wzrostu gospodarczego i zatrudnienia
Nieformalne posiedzenie Rady Europejskiej, 11 lutego 2010 r.

Wystąpienie przewodniczącego Barroso: strategia „Europa 2020” na rzecz trwałego wzrostu gospodarczego English

Wzrost gospodarczy opierający się na wiedzy i innowacji, społeczeństwo integracyjne, wysoka stopa zatrudnienia oraz konkurencyjna i zrównoważona gospodarka: to priorytety unijnej strategii „Europa 2020” na rzecz trwałego wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, którą przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso przedstawił podczas nieformalnego posiedzenia Rady Europejskiej.