AA+A++Printbare versieSitemapRSSRSS

Toespraken en presentaties over Europa 2020

Europe's digital challenge
European Council, 24-25 October 2013

The European Council on the 24th and 25th October hosts a debate on the digital economy in Europe. Internet and e-services create five jobs for every two lost even in times of high unemployment. It is self-evident that the single market and the digital economy reinforce each other. Buying goods and services is much easier online – but it is also easier to spot where the single market is not working and to see the cost of fragmentation. The European Commission has prepared a paper proposing measures to address failings of the Digital Single Market.


We moeten ons sterk maken voor Europa
State of the Union van Barroso, 11 september 2013

Volledige tekst: State of the Union 2013

In zijn State of the Union 2013 heeft Commissievoorzitter Barroso "iedereen die Europa een warm hart toedraagt, ongeacht zijn politieke, ideologische of nationale achtergrond" opgeroepen om van zich te laten horen.


Energy and tax fraud on the European Council agenda
European Council, 22 May

Speech by President Barroso on the preparations of the European Council of 22 May

Ahead of the European Council, President Barroso addressed the European Parliament in Strasbourg. He stressed energy and the fight against tax fraud and tax evasion as the two main topics of the Council meeting.


Brief van Commissievoorzitter Barroso aan de leden van de Europese Raad
11 maart 2012

Brief van Commissievoorzitter Barroso aan de leden van de Europese Raad pdf - 11 KB [11 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

Voorafgaand aan de Europese Raad heeft Commissievoorzitter Barroso de leden van de Europese Raad een brief gestuurd waarin hij het volgende zei: "De crisis is nog niet voorbij. Dat blijkt wel uit de onaanvaardbaar hoge werkloosheid. Maar we zien tegelijkertijd dat de hervormingen van de lidstaten hun vruchten beginnen af te werpen en dat ze de Europese economie weer in evenwicht brengen."


Europa 2020: Een blauwdruk voor de wereld na de crisis
Europa 2020-top van de Raad van Lissabon/Brussel

Toespraak van Commissievoorzitter Barroso: "Europa 2020 Een blauwdruk voor de wereld na de crisis" English

Op de Europa 2020-top schetste Commissievoorzitter Barroso de EU-aanpak van de economische problemen: vertrouwen en concurrentievermogen zijn de sleutelfactoren voor duurzaamheid en inclusieve groei op lange termijn.


Tijd om onze voornemens waar te maken
Bijeenkomst van de Europese Raad, 18 oktober 2012

Toespraak van commissievoorzitter Barroso English

De EU-maatregelen om de crisis te bestrijden komen op dreef en het is tijd om voornemens om te zetten in realiteit. Met de invoering van het gemeenschappelijk systeem van toezicht op de banken moet het negatieve verband tussen bankenschulden en overheidsschulden definitief verdwijnen. Tegelijkertijd heeft Europa een langetermijnvisie voor een duurzame economische en monetaire unie nodig, gebaseerd op verdere integratie, de eenheid van de interne markt en een geloofwaardig belastingstelsel.

 • Verslag over het Pact voor groei en werkgelegenheid pdf - 691 KB [691 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

 • Conclusies van de Europese Raad over de voltooiing van de Economische en Monetaire Unie English

 • Verklaring van voorzitter Barroso na de tripartiete sociale top English

 • Sociale top: samenwerking voor groei, banen en beter economisch bestuur English

 • Verklaring over Griekenland van de staatshoofden en regeringsleiders van de eurozone English

 • Verklaring van Commissievoorzitter Barroso na de Europese Raad English

 • J.M.D. Barroso: Conclusies van de Europese Raad, 17/18 oktober 2012. English


State of the Union 2012
Toespraak van Commissievoorzitter Barroso tijdens de plenaire vergadering van het Europees Parlement, 12 september 2012

Toespraak van commissievoorzitter Barroso

Voorzitter Barroso roept op tot een federatie van natiestaten en kondigt plannen voor een verdergaande economische en monetaire unie aan. In zijn State of the Union 2012 pleitte de voorzitter van de Europese Commissie voor een nieuwe koers en een nieuwe manier van denken voor Europa.


De noodzakelijke eenwording van Europa
Opiniestuk van J.M.D. Barroso, 29 augustus 2012

Uit het opiniestuk van commissievoorzitter Barroso English :

"Op 12 september zal de Europese Commissie zijn voorstellen voor een gemeenschappelijk systeem van toezicht op de banken presenteren."

"De aanstaande voorstellen van de Commissie maken deel uit van een breder pakket dat zal leiden tot een economische, fiscale en politieke unie die de grenzen van de Europese integratie zal herdefiniëren."


President Barroso stelt bankenunie voor
Toespraak van Commissievoorzitter Barroso tijdens het plenaire debat in het Europees Parlement over de Europese Raad van 28 en 29 juni 2012

Toespraak van commissievoorzitter Barroso English

Op de Europese Raad van juni 2012 hebben de staatshoofden en regeringsleiders en de Europese Commissie de EU-strategie voor groei besproken. Ze zijn zowel zowel ingegaan op onmiddellijke maatregelen om de economie weer op gang te krijgen als op een langetermijnvisie voor een sterkere Europese Unie. In een toespraak voor het Europees Parlement heeft Commissievoorzitter Barroso de belangrijkste onderdelen van de EU-aanpak voor toekomstige groei en van de crisis samengevat.


De groei herstellen en investeren in onze toekomst
Bijeenkomst van de Europese Raad, 28 juni 2012

Presentatie van commissievoorzitter Barroso: De groei herstellen en investeren in onze toekomst

Commissievoorzitter Barroso beschrijft en analyseert de voorstellen voor herstel van de groei in Europa, waarbij hij benadrukt dat de toekomstige EU-begroting er een van groei moet zijn. U vindt deze presentatie voor de Europese Raad hier


Samen de wereldwijde groei weer in evenwicht brengen
Verklaring van Commissievoorzitter Barroso na de G20-top in Mexico van 19 juni 2012

Verklaring van Commissievoorzitter Barroso

In een verklaring naar aanleiding van de besprekingen over de wereldeconomie en de Europese schuldencrisis toonde Commissievoorzitter Barroso zich verheugd over het feit dat de G20-leiders waardering hadden voor de inspanningen van de EU om de crisis aan te pakken en wees hij op de steun van de G20 voor verdergaande Europese integratie.

 • Bekijk de video van de persconferentie English

 • Gezamenlijke verklaring over de handelsbetrekkingen tussen de EU en de EU English

 • Gezamenlijke verklaring over de resultaten van de G20 English

 • Veklaring van de G20-leiders English


Inleidende opmerkingen van Commissievoorzitter Barroso over de volgende stappen op de weg naar stabiliteit, groei en werkgelegenheid
Persconferentie Brussel, 30 mei 2012

Inleidende opmerkingen van Commissievoorzitter Barroso over de volgende stappen op de weg naar stabiliteit, groei en werkgelegenheid English

"We hebben de begrotingen en economische situatie van al onze 27 lidstaten doorgelicht. En we hebben elk land apart aanbevelingen gedaan voor de hervormingen die nodig zijn om voor stabiliteit, groei en werkgelegenheid te zorgen."


De missie Groei: Europa's toekomst veiligstellen door groei en stabiliteit
Toespraak van Commissievoorzitter Barroso, 29 mei 2012

De missie Groei: Europa's toekomst veiligstellen door groei en stabiliteit English

Duurzame groei is niet mogelijk zolang we de schuldenproblematiek niet onder controle krijgen. Aan de horizon ontwaren we gelukkig een nieuw evenwicht voor de Europese economie. De overheidstekorten dalen in heel Europa en dat is de beste manier om vertrouwen te kweken en lenen minder duur te maken. We moeten beseffen dat elke euro die we niet hoeven te gebruiken om schulden af te lossen, voor nieuwe banen en investeringen kan worden gebruikt.


Stabiliteit én groei zijn essentieel
Commissievoorzitter Barroso presenteert de eerste resultaten van de aanpak van de jeugdwerkloosheid met behulp van de EU-structuurfondsen, 23 mei 2012

Jongeren helpen door de EU-structuurfondsen in te zetten om de jeugdwerkloosheid terug te dringen

De voorzitter van de Europese Commissie José Manuel Barroso heeft vandaag in het bijzijn de staatshoofden en regeringsleiders de eerste resultaten gepresenteerd van de gezamenlijke actieteams die de hoge jeugdwerkloosheid moeten aanpakken. Hij liet zien hoe geld van de Europese Unie wordt aangewend om mensen weer aan de slag te krijgen en een opleiding te geven.


De kans grijpen om de groei te stimuleren: boodschap van de Europese Commissie ter gelegenheid van Europadag (9 mei)
8 mei 2012

Verklaring van Commissievoorzitter Barroso: "De kans grijpen om de groei te stimuleren: boodschap van de Europese Commissie ter gelegenheid van Europadag (9 mei)" pdf - 100 KB [100 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

Op 9 mei heeft het college van commissarissen gesproken over een paper getiteld “Time to decide: action for growth, action for jobs”. Na de discussie zei Commissievoorzitter Barroso: "We zijn altijd al uitgegaan van een tweesporenaanpak voor stabiliteit en groei. Stabiliteit moet voorop blijven staan. Het is zaak de schulden en tekorten te verminderen om het vertrouwen te bewaren en om lenen minder duur te maken. Elke euro die naar rente op leningen gaat is er een minder voor werkgelegenheid en investering (...). In de tweede plaats moeten we sneller structurele hervormingen doorvoeren. De lidstaten moeten de belastingen op arbeid verlagen om het aantrekkelijker te maken nieuwe banen te creëren (...) In de derde plaats moeten we meer gaan investeren. En als we echt in groei willen investeren, moeten we samen beslissen om in de komende zeven jaar geld uit te trekken voor een ommezwaai: in plaats van geld uitgeven groeibevorderende maatregelen treffen."


EU-landen moeten meer doen om kloof tussen wil politiek en beslissingen in het veld te dichten
Europees Parlement, 13 maart 2012

Toespraak van Commissievoorzitter Barroso na de voorjaarsbijeenkomst van de Europese Raad English

Commissievoorzitter Barroso heeft in het Europees Parlement de resultaten van de voorjaarbijeenkomst van de Europese Raad gepresenteerd. Die hadden met name betrekking op Griekenland en de maatregelen om de financiële stabiliteit en de werkgelegenheid te verbeteren met behulp van de Europa 2020-agenda.


Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur ondertekend
2 maart 2012

Verklaring van Commissievoorzitter Barroso bij de ondertekening van het Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur in de Economische en Monetaire Unie English

Commissievoorzitter Barroso zegt ervan overtuigd te zijn dat "wij mede dankzij andere verdrags- en andere juridische instrumenten, variërend van het Six-pack tot het ESM en van de Europa 2020-strategie voor groei en banen tot de Structuurfondsen, erin zullen slagen stabiliteit en groei met elkaar te verenigen".

 • Bekijk de video English


"Op weg naar Europa 2020: de grondslag voor welvaart in de toekomst"
Eurotop over Europa 2020, 27 februari 2012

Toespraak van Commissievoorzitter Barroso: "Op weg naar Europa 2020: de grondslag voor welvaart in de toekomst" English

In deze toespraak gaat Commissievoorzitter Barroso in op de ernstige structurele problemen waar Europa mee geconfronteerd wordt. Die zijn alleen maar op te lossen met ingrijpende hervormingen die in het verlengde liggen van de inspanningen op nationaal niveau, maar dan wel een "waarlijk Europees karakter" hebben en voortbouwen op Europese verworvenheden.

 • Bekijk de video English


Groei en banen: volgende stappen
Informele bijeenkomst van de Europese Raad, 30 januari 2012

Presentatie van commissievoorzitter Barroso: Groei en banen: volgende stappen pdf - 2 MB [2 MB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

Jeugdwerkloosheid, de voltooiing van de interne markt en steun voor kleine ondernemingen – Barroso vertelt de staatshoofden en regeringsleiders hoe de Europese Commissie de groei wil stimuleren: de Akte voor de interne markt op de rails zetten, de uitgaven van het Europees Sociaal Fonds stroomlijnen om banen voor jongeren te creëren en subsidies afstemmen op het midden- en kleinbedrijf.


Economisch bestuur: Verklaring over het internationaal akkoord
Plenaire zitting van het Europees Parlement, 18 januari 2012

Verklaring van commissievoorzitter Barroso: "Dit akkoord kan ons helpen bij het opstellen van een agenda voor stabiliteit en groei, gebaseerd op Europa 2020 en de routekaart van de Commissie". English

In het Europees Parlement omschrijft Barroso het internationaal akkoord als een essentieel element bij het bestrijden van de schuldencrisis. Een ander element is het uitgebreid Europees Stabiliteitsmechanisme, dat er sneller moet komen om de stabiliteit en de samenhang van de Eurozone veilig te stellen.

 • Bekijk de verklaring van Barroso English


Europa 2020: hoog tijd voor actie
Debat in het Europees Parlement bij het begin van het Deense EU-voorzitterschap, 18 januari 2012

Openingsverklaring van commissievoorzitter Barroso: "Europa 2020 is geen strategie die tot 2020 kan wachten: we moeten nu in actie komen". English

Tijdens het plenair debat in het Europees Parlement bij het begin van het Deense EU-voorzitterschap, zegt Barroso dat hij ervan overtuigd is dat Denemarken een positieve bijdrage zal leveren tot het gemeenschappelijk Europees project. Hij herinnert eraan dat de Commissie van mening is dat meer dan een fiscale consolidatie nodig is om de crisis te overwinnen en wijst erop dat de maatregelen van Europa 2020 ook moet worden uitgevoerd.

 • Bekijk de verklaring van Barroso English

 • Bekijk live-debatten in het EP English

 • Bekijk de slotopmerkingen van Barroso English

 • Verklaring van Barroso op de persconferentie na de presentatie van het programma van het Deense EU-voorzitterschap English

 • Bezoek van de Commissie aan Denemarken, 11-12 januari 2012

 • Bekijk de persconferentie na de presentatie van het programma van het Deense EU-voorzitterschap English


Balans van het Euro-pluspact
Bijeenkomst van de Europese Raad, 9 december 2011

Presentatie van commissievoorzitter Barroso: Balans van het Euro-pluspact pdf - 2 MB [2 MB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

Concurrentievermogen, werkgelegenheid, financiële stabiliteit en duurzame overheidsfinanciën zijn cruciale factoren in de strategie "Europa 2020" voor een slimme, duurzame en inclusieve groei. Barroso meldt welke vooruitgang is geboekt bij de uitvoering van het Euro-pluspact en wijst op het belang van dit pact bij het overwinnen van de crisis.

 • Toespraak van Barroso over de conclusies van de Europese Raad van december English

 • Slotopmerkingen van Barroso bij de conclusies van de Europese Raad van december English

 • Euro-pluspact pdf - 3 MB [3 MB] English (en)

 • Verklaring van de staatshoofden en regeringsleiders van de eurozone English

 • Conclusies Europese Raad English


Versterking economisch bestuur in Europa
Debat Europees Parlement over economisch bestuur, 16 november 2011

Toespraak van commissievoorzitter Barroso: "Nog meer integratie in de toekomst" English

In zijn toespraak tot het Europees Parlement over economisch bestuur bevestigt Barroso dat de Commissie spoed zet achter de jaarlijkse groeianalyse voor 2012, die de prioriteiten van het EU-beleid voor groei en werkgelegenheid in de komende 12 tot 18 maanden uitstippelt.

 • Bekijk de volledige toespraak van Barroso English


Groeifactoren in Europa
Bijeenkomst van de Europese Raad, 23 oktober 2011

Presentatie van commissievoorzitter Barroso: Groeifactoren in Europa pdf - 2 MB [2 MB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

In de voorbije 15 jaar is het Europese bbp met meer dan 30% gestegen en zijn 23 miljoen banen gecreëerd, en we kunnen nog beter. We moeten daarvoor meer inzetten op onderzoek en ontwikkeling, beperking van administratieve rompslomp en een vlottere kredietverlening voor bedrijven. De maakindustrie blijft een belangrijke rol spelen, vooral dan met behulp van groene technologie, waarin Europa wereldwijd uitblinkt. Barroso legt voorts de nadruk op beter onderwijs, een hogere arbeidsparticipatie en de structuurfondsen.


Raad en Parlement worden het eens over economisch bestuur
20 september 2011

Verklaring van commissievoorzitter Barroso: "Dankzij deze overeenkomst kunnen de EU en haar lidstaten de valstrik van de onbeheersbare schulden vermijden." English

Een jaar nadat de Commissie een pakket van zes wetgevingsvoorstellen heeft ingediend om het economisch bestuur van de EU en met name de eurozone te versterken, wordt er een akkoord gesloten. Barroso somt in zijn verklaring de voordelen hiervan op.


Het Europees Semester: de balans
Bijeenkomst Europese Raad, 23 en 24 juni 2011

Presentatie van commissievoorzitter Barroso

De EU heeft te kampen met een ongekende economische en financiële crisis. Er is meer cohesie en coördinatie nodig om opnieuw, duurzaam te groeien en de sociale gevolgen tot een minimum te beperken. Op de Europese Raad presenteert Barroso de resultaten van het eerste Europees Semester, een jaarlijkse cyclus van coördinatie van het economisch beleid met het oog op het bereiken van de overkoepelende doelstellingen van de strategie "Europa 2020".

 • Toespraak van Barroso in het Europees Parlement over de voorbereiding van de Europese Raad English

 • Verklaring van Barroso na de Europese Raad English

 • Toespraak van Barroso in het Europees Parlement over de resultaten van de Europese Raad English

 • Verklaring op de persconferentie na de eerste dag van de Europese Raad English

 • Brief aan de leden van de Europese Raad

 • Persconferentie vóór de Europese Raad English

 • Doelstellingen Europa 2020

 • Conclusies Europese Raad

 • Video: José Manuel Barroso in debat met europarlementsleden over de resultaten van de Europese Raad English


Aanbevelingen per land 2011
7 juni 2011

Verklaring van commissievoorzitter Barroso: "Als we deze inspanning van ons allen serieus nemen, kan Europa de crisis achter zich laten en onze welvaart veiligstellen voor de toekomst."

Barroso wijst erop dat met de publicatie van de aanbevelingen per land de Commissie een nieuwe beslissende stap heeft gezet om alle lidstaten te helpen groei en banen te creëren, en daarmee de hele EU-economie weer in het zadel te helpen.


Doorbraak op het gebied van economisch bestuur
Bijeenkomst van de Europese Raad, 24-25 maart 2011

Verklaring van commissievoorzitter Baroso na de Europese Raad: "We hebben onze monetaire unie versterkt met een economische unie". English

Na de voorjaarsbijeenkomst van de Europese Raad verheugt Barroso zich erover dat de monetaire unie nu is aangevuld met een nauwere economische unie.

 • Toespraak van Barroso bij het debat vóór de Europese Raad English

 • Toespraak van Barroso na de eerste dag English

 • Conclusies Europese Raad English


Europa 2020: één jaar voorbij, nog negen te gaan
Conferentie Raad in Lissabon, 15 maart 2011

Verklaring van commissievoorzitter Barroso: "Ons doel is eenvoudig: degelijke banen, een hogere levensstandaard en een hogere levenskwaliteit voor alle Europeanen." English

Barroso herhaalt dat Europa 2020 ervoor moet zorgen dat Europa zich met de besten ter wereld kan meten. Hij wijst erop dat het Europact duidelijk verwijst naar Europa 2020 en een reeks concrete maatregelen toevertrouwt aan het hoogste politieke niveau om ervoor te zorgen dat ze onmiddellijk worden uitgevoerd.

 • Bekijk de video English


Prioriteiten voor Europa: energie en innovatie
Bijeenkomst van de Europese Raad, 4 februari 2011

Presentatie van commissievoorzitter Barroso: Energieprioriteiten voor Europa pdf - 608 KB [608 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

Presentatie van commissievoorzitter Barroso: Innovatieprioriteiten voor Europa pdf - 424 KB [424 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

De EU heeft meer, goedkopere en groenere energie nodig en moet op innovatiegebied in de hele wereld de toon aangeven. Energie kost de EU momenteel 2,5% van het bbp en is verantwoordelijk voor 80% van haar uitstoot van broeikasgassen. Commissievoorzitter Barroso wijst erop dat een gecoördineerd beleid nodig is om efficiënter met energie om te gaan, een Europese energiemarkt te creëren en de afhankelijkheid van leveranciers buiten Europa te verminderen. Als Europa 3% van het bbp aan onderzoek en innovatie besteedt, blijft het een voorloper op het gebied van slimme groei.

 • Energie in Europa pdf - 746 KB [746 KB] English (en)

 • EU-energieprojecten pdf - 4 MB [4 MB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

 • Innovatie pdf - 430 KB [430 KB] English (en)

 • Conclusies Europese Raad English


Jaarlijkse groeianalyse
Begin van het Europees Semester, 12 januari 2011

Toespraak van commissievoorzitter Barroso over de jaarlijkse groeianalyse: "Een nieuwe fase van Europese integratie, ons economische bestuur in actie" English

Commissievoorzitter Barroso presenteert de jaarlijkse groeanalyse die het begin vormt van het eerste "Europese semester", en geeft duidelijk aan welke weg Europa het komende jaar moet inslaan.

 • Jaarlijkse groeianalyse 2011 hrvatski (hr)

 • Europees semester: een nieuwe architectuur voor de nieuwe economische governance in de EU - Vragen en antwoorden English

 • Jaarlijkse groeianalyse: Samenvatting van de economische analyse en berichten English

 • Hongaars voorzitterschap neemt zich voor eerste Europees Semester tot goed einde te brengen English

 • Verklaring van László Andor over de jaarlijkse groeianalyse English

 • Duitsland verheugd over jaarlijkse groeianalyse

 • Verklaring van Olli Rehn over jaarlijkse groeianalyse English


Bij een begrotingstekort betalen we uiteindelijk altijd het gelag
Commissie stelt wetgeving over economisch bestuur voor, 29 september 2010

Inleiding van commissievoorzitter Barroso: De grootste vooruitgang op het gebied van economisch bestuur sinds het stabiliteits- en groeipact English

Commissievoorzitter Barroso stelt dat de voorgestelde wetgeving de grootste vooruitgang op het gebied van economisch bestuur sinds de maatregelen van het stabiliteits- en groeipact is, en voor een ware ommekeer zal zorgen. De Commissie moet ervoor zorgen dat de belastingen die burgers nu betalen, hun uiteindelijk voordeel opleveren.

 • Persmededeling

 • Pakket economisch bestuur (1): Het stabiliteits- en groeipact versterken English

 • Pakket economisch bestuur (2): Macro-economische verstoringen voorkomen en oplossen English

 • Pakket economisch bestuur (3): Chronologie en overzicht van het nieuwe kader voor toezicht en handhaving English

 • Link naar de wetsvoorstelen English (en)


Europese Raad bereikt akkoord over doelstellingen Europa 2020
Bijeenkomst van de Europese Raad, 17 juni 2010

Verklaring van commissievoorzitter Barroso: "We hebben de handen uit de mouwen gestoken en laten zien dat we samen kunnen handelen als we dat willen." English

Commissievoorzitter Barroso is verheugd over het unanieme akkoord van de Raad over de hoofdlijnen en de concrete doelstellingen van de strategie "Europa 2020" voor groei en werkgelegenheid in Europa.


Europa 2020 en een totaalaanpak voor groei
Debat over Europa 2020 in het Europees Parlement, 5 mei 2010

Toespraak van commissievoorzitter Barroso: Een duidelijke keuze – Europa 2020 en een totaalaanpak voor groei English

Commissievoorzitter Barroso legt uit hoe Europa 2020 Europa uit het slop kan trekken. Hij wijst erop dat maatregelen op Europees niveau niet volstaan. Het is even belangrijk dat alle EU-landen hervormingen doorvoeren.


"Europa 2020 heeft engagement nodig"
Tripartiete sociale top in Brussel, 25 maart 2010

Inleiding van commissievoorzitter Barroso: "Europa 2020 heeft engagement nodig" English

Commissievorzitter Barroso wijst erop dat alle Europese instellingen, lidstaten, sociale partners, regio's en andere belanghebbenden zo goed mogelijk moeten samenwerken om tot een slimme, duurzame en inclusieve economie met veel werkgelegenheid te komen.


Duidelijke doelstellingen voor de strategie "Europa 2020"
Plenaire ziting van het Europees Parlement in de aanloop naar de Europese Raad in Brussel, 24 maart 2010

Toespraak van commissievoorzitter Barroso English

Commissievoorzitter Barroso wijst erop dat de EU-landen overeenstemming moeten bereiken over duidelijke doelstellingen voor Europa 2020.


Europa 2020: Een strategie voor duurzame groei en werkgelegenheid
Informele Europese Raad, 11 februari 2010

Presentatie van commissievoorzitter Barroso: De strategie "Europa 2020" voor duurzame groei English

Een op kennis en innovatie gebaseerde groei, een inclusieve maatschappij met veel werkgelegenheid en een concurrentiële en duurzame economie: dat zijn de prioriteiten van Europa 2020, de EU-strategie voor duurzame groei en werkgelegenheid, die commissievoorzitter Barroso aan de informele Europese Raad presenteerde.