AA+A++Verżjoni għall-printerMappa tas-sitRSSRSS

Diskorsi u Preżentazzjonijiet dwar Ewropa 2020

Europe's digital challenge
European Council, 24-25 October 2013

The European Council on the 24th and 25th October hosts a debate on the digital economy in Europe. Internet and e-services create five jobs for every two lost even in times of high unemployment. It is self-evident that the single market and the digital economy reinforce each other. Buying goods and services is much easier online – but it is also easier to spot where the single market is not working and to see the cost of fragmentation. The European Commission has prepared a paper proposing measures to address failings of the Digital Single Market.


Nibnu l-każ għall-Ewropa
Id-diskors tal-President Barroso dwar l-Istat tal-Unjoni Ewropea, 11 ta’ Settembru 2013

Id-diskors dwar l-Istat tal-Unjoni 2013 mill-President Barroso

Fid-diskors tiegħu dwar l-Istat tal-Unjoni 2013, il-President Barroso għamel appell lil "dawk kollha li jinteressaw ruħhom fl-Ewropa, hi x'inhi l-pożizzjoni politika jew ideoloġika tagħhom, ġejjin minn fejn ġejjin, biex jitkellmu favur l-Ewropa."


Energy and tax fraud on the European Council agenda
European Council, 22 May

Speech by President Barroso on the preparations of the European Council of 22 May

Ahead of the European Council, President Barroso addressed the European Parliament in Strasbourg. He stressed energy and the fight against tax fraud and tax evasion as the two main topics of the Council meeting.


Ittra mill-President Barroso lill-Membri tal-Kunsill Ewropew
11 ta' Marzu 2010

Ittra mill-President Barroso lill-Membri tal-Kunsill Ewropew pdf - 11 KB [11 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

Qabel ma beda l-Kunsill Ewropew, il-President Barroso bagħat ittra lill-membri tal-Kunsill Ewropew li tgħid: “Għadna ma ħriġniex mill-kriżi, kif qed juru l-livelli għoljin u inaċċettabbli tal-qgħad, iżda nistgħu naraw li l-isforzi ta’ riforma tal-Istati Membri qed jibdew jagħtu l-frott, billi qed jikkoreġu żbilanċi importanti ħafna fl-ekonomija Ewropea.”


Ewropa 2020: Pjan ta' azzjoni għad-Dinja Wara l-Kriżi
Samit ta' Ewropa 2020 tal-Kunsill ta' Lisbona/Brussell

Diskors mill-President Barroso: “Ewropa 2020: Pjan ta' azzjoni għad-Dinja Wara l-Kriżi" English

Fis-samit ta' Ewropa 2020 il-President Barrosso stabbilixxa l-metodu tal-UE biex tiffaċċja l-isfidi ekonomiċi tagħna: il-kunfidenza u l-kompetittività huma importanti ħafna għat-tkabbir ekonomiku sostenibbli u inklużiv fuq perjodu ta' żmien twil.


Wasal iż-żmien li nwasslu l-impenji tagħna
Laqgħa tal-Kunsill Ewropew tat-18 ta' Ottubru 2012

Diskors mill-President Barroso English

Ir-rispons tal-UE għall-kriżi jinsab mixi 'l quddiem u wasal iż-żmien li nibdlu l-impenji f'realtà. Bl-implimentazzjoni tal-Mekkaniżmu Superviżorju Uniku, ir-rabta negattiva bejn id-dejn tal-banek u d-dejn sovran jeħtiġilha li tinqata' darba għal dejjem; fl-istess waqt, l-Ewropa jeħtiġilha viżjoni fit-tul taż-żmien għas-sostenibilità tal-unjoni ekonomika u monetarja, ibbażata fuq integrazzjoni aktar profonda, l-integrità tas-Suq Uniku u kapaċità fiskali kredibbli.

 • Rapport dwar l-Iżvilupp Ekonomiku u l-Patt dwar l-Impjiegi pdf - 691 KB [691 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

 • Konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew dwar it-tlestija tal-Unjoni Ekonomika u Monetarja English

 • Stqarrija tal-President Barroso wara l-konferenza għall-istampa Konġunta tas-Samit Soċjali Tripartitiku English

 • Samit soċjali: naħdmu flimkien għat-tkabbir ekonomiku li jkattar l-impjiegi u jsaħħaħ il-governanza ekonomika English

 • Dikjarazzjoni mill-Kapijiet ta' Stat jew ta' Gvern taż-żona tal-Ewro dwar il-Greċja English

 • Dikjarazzjoni mill-President Barroso waqt il-konferenza stampa li saret wara il-Kunsill Ewropew English

 • J.M.D. Barroso: Il-konklużjonijiet tal-laqgħa tal-Kunsill Ewropew tas-17/18 ta' Ottubru 2012 English


Id-diskors dwar il-Qagħda tal-Unjoni 2012
Diskors mill-President Barroso fis-sessjoni Plenarja tal-Parlament Ewropew, 12 ta' Settembru 2012

Diskors mill-President Barroso

Il-President Barroso sejjaħ għal federazzjoni ta' stati nazzjon u ħabbar skema għal unjoni ekonomika u monetarja iktar profonda. Fid-diskors tiegħu dwar Il-Qagħda tal-Unjoni, il-President tal-Kummissjoni Ewropea insista favur direzzjoni ġdida u mod ġdid ta' ħsieb għall-Ewropa.


L-Unjoni Neċessarja tal-Ewropa
Kummentarju minn J.M.D. Barroso, id-29 ta' Awwissu 2012

Il-kummentarju tal-President Barroso English

"Fit-12 ta' Settembru, il-Kummissjoni se tippreżenta l-proposti tagħha għal Mekaniżmu Superviżorju Uniku tal-Banek."

"Il-proposti ppjanati tal-Kummissjoni jagħmlu parti minn pakkett usa' li jwassal għal unjoni ekonomika, fiskali u poltikia li se terġa' tiddefinixxi l-fruntieri tal-integrazzjoni Ewropea."


Il-President Barroso jipproponi unjoni bankarja
Diskors tal-President Barroso waqt id-Dibattitu Plenarju tal-Parlament Ewropew dwar il-Kunsill Ewropew tat-28-29 ta' Ġunju 2012

Diskors mill-President Barroso English

Fil-Kunsill Ewropew ta' Ġunju 2012, il-Kapijiet tal-Istati u tal-Gvernijiet u l-Kummissjoni Ewropea ddiskutew l-istrateġija tal-UE għat-tkabbir ekonomiku, kemm b'miżuri immedjati biex imexxu l-ekonomija u kif ukoll b'viżjoni iktar fit-tul għal Unjoni Ewropea iktar b'saħħitha. F'diskors lill-Parlament Ewropew, il-President tal-KE José Manuel Barroso ġabar fil-qosor l-elementi prinċipali tar-rispons tal-UE għall-kriżi u għal tkabbir ekonomiku futur.


Lura lejn l-Iżvilupp, Ninvestu fil-Ġejjieni
Laqgħa tal-Kunsill Ewropew, 28 ta' Ġunju 2012

Preżentazzjoni mill-President Barroso Lura lejn l-Iżvilupp: Ninvestu fil-Ġejjieni

Spjegazzjoni tal-President Barroso tal-analiżi u l-proposti dwar il-bżonn urġenti li l-Ewropa terġa' lura għat-tkabbir ekonomiku, b'enfasi fuq il-fatt li l-baġit futur tal-UE għandu jkun baġit ta' żvilupp. Kopja tal-preżentazzjoni tiegħu lill-Kunsill Ewropew tinsab hawnhekk


Flimkien nibbilanċjaw mill-ġdid it-tkabbir globali
Diskors mill-President Barrosso wara s-samit tal-Ġ20 fil-Messiku, id-19 ta' Ġunju 2012

Stqarrija mill-President Barroso

F'diskors wara d-diskussjonijiet dwar l-ekonomija globali u l-kriżi tad-dejn Ewropew, il-President Barroso apprezza r-rikonoxximent tal-mexxejja tal-Ġ20 tal-isforzi tal-UE biex jindirizzaw il-kriżi u semma l-appoġġ tal-Ġ20 għal iktar integrazzjoni Ewropea.

 • Ara l-filmat dwar il-konferenza stampa English

 • Dikjarazzjoni konġunta dwar ir-relazzjonijiet kummerċjali UE-Stati Uniti English

 • Dikjarazzjoni konġunta dwar ir-riżultati tal-Ġ20 English

 • Dikjarazzjoni tal-Mexxejja tal-Ġ20 English


Kummenti tal-ftuħ mill-President Barroso dwar il-passi li jmiss għall-istabbiltà, it-tkabbir u l-impjiegi
Konferenza stampa fi Brussell, it-30 ta' Mejju 2012

Kummenti tal-ftuħ mill-President Barroso dwar il-passi li jmiss għall-istabbiltà, it-tkabbir u l-impjiegi English

"Għamilna verifika tas-saħħa tas-sitwazzjoni baġitarja u ekonomika f'kull wieħed mis-27 stat membru. U pproponejna kura - rakkomandazzjonijiet speċifiċi għar-riformi li hemm bżonn isiru biex iwasslu stabbiltà, tkabbir u impjiegi."


Missjoni Tkabbir: Niżguraw il-futur tal-Ewropa permezz tat-Tkabbir u l-Istabbiltà
Diskors mill-President J.M.D. Barroso, id-29 ta' Mejju 2012

Diskors mill-President Barroso: "Missjoni Tkabbir: Niżguraw il-futur tal-Ewropa permezz tat-Tkabbir u l-Istabbiltà" English

Mhux se jkollna tkabbir sostenibbli sakemm ikun għad għandna dejn insostenibbli. Qed nerġgħu naraw il-bilanċ tal-ekonomija Ewropea. L-iżbilanċi qed jonqsu madwar l-Ewropa u dan hu l-aħjar mod biex nibnu l-fiduċja u nnaqqsu l-ispejjeż tas-self. Irridu nżommu f'moħħna li kull ewro li nfaddlu minn fuq il-ħlas tad-dejn huwa ewro għall-impjiegi u l-investiment.


Għandna bżonn kemm l-istabbiltà kif ukoll it-tkabbir
Il-President Barroso jippreżenta r-riżultati inizjali dwar it-tnaqqis tal-qgħad fost iż-żgħażagħ bl-użu tal-fondi strutturali tal-UE, it-23 ta' Mejju 2012

Innaqsu l-qgħad fost iż-żgħażagħ, nużaw il-fondi strutturali tal-UE biex ngħinu liż-żgħażagħ

Il-President tal-Kummissjoni Ewropea José Manuel Barroso ippreżenta r-riżultati inizjali tat-timijiet ta' azzjoni konġunta biex jitbaxxa l-livell għoli ta' qgħad fost iż-żgħażagħ lill-Kapijiet tal-Istati u tal-Gvernijiet. Ir-reviżjoni turi kif il-flus tal-Unjoni Ewropea qed jintużaw biex jitħarrġu n-nies u jsibu impjieg.


Naħtfu l-mument biex insaħħu t-tkabbir: il-messaġġ tal-Kummissjoni Ewropea tad-9 ta' Mejju
it-8 ta' Mejju 2012

Diskors mill-President Barroso: "Naħtfu l-mument biex insaħħu t-tkabbir: il-messaġġ tal-Kummissjoni Ewropea tad-9 ta' Mejju" pdf - 100 KB [100 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

Fid-9 ta' Mejju, il-Kulleġġ tal-Kummissarji ddiskuta paper bl-isem "Il-waqt li niddeċiedu: azzjoni għat-tkabbir, azzjoni għall-impjiegi". Wara d-dibattitu, il-President tal-Kummissjoni Ewropea José Manuel Barroso qal: "Għandna strateġija doppja ta' stabbiltà u tkabbir li dejjem kienet il-bażi tar-rispons tagħna. Issa, l-ewwel nett m'għandniex ninsew l-importanza tal-istabbiltà. It-tnaqqis tad-dejn u tal-iżbilanċi hu essenzjali biex nibnu l-fiduċja u nnaqqsu l-ispejjeż tas-self. Kull ewro li nonfqu biex inħallsu l-interessi hija ewro inqas għall-impjiegi u l-investiment (...) It-tieni, hemm bżonn nagħmlu riformi strutturali ħafna iktar malajr. L-Istati Membri għandhom inaqqsu t-taxxi fuq ix-xogħol biex jistimulaw il-ħolqien tal-impjiegi (...) It-tielet, għandna bżonn inżidu l-investiment. U jekk vera nemmnu fl-investiment għat-tkabbir, għandna bżonn naqblu dwar baġit tal-UE għas-seba' snin li ġejjin biex dan iċaqlaq l-infiq ewlieni lejn miżuri li jwasslu għat-tkabbir."


L-Istati Membri jridu jaħdmu iktar biex inaqqsu d-differenzi bejn ix-xewqat politċi u d-deċiżjonijiet li fil-fatt jittieħdu
Il-Parlament Ewropew, it-13 ta' Marzu 2012

Diskors mill-President Barroso dwar ir-riżultat tal-Kunsill Ewropew tar-Rebbiegħa English

Il-President Barroso ppreżenta r-riżultati tal-Kunsill Ewropew tar-Rebbiegħa lill-Parlament Ewropew, jiġifieri dwar il-Greċja u dwar il-miżuri meħuda biex ninkoraġixxu l-istabbiltà finanzjarju u t-tkabbir li joħloq l-impjiegi permezz tal-aġenda Ewropa 2020.


Iffirmat it-Trattat dwar l-Istabbiltà il-Koordinazzjoni u l-Governanza
it-2 ta' Marżu 2012

Diskors mill-President Barroso waqt iċ-ċerimonja tal-iffirmar tat-Trattat tal-Istabbiltà, il-Koordinazzjoni u l-Governanza fl-Unjoni Ekonomiku u Monetarja English

Il-President Barroso wera t-twemmin tiegħu li "Flimkien ma' trattati jew strumenti legali oħra mis-"six-pack" għall-MES, mill-Istrateġija Ewropa 2020 għat-tkabbir u l-impjiegi għall-fondi strutturali, jirnexxielna naslu għal stabbiltà u tkabbir."

 • Ara l-filmat English


"Lejn Ewropa 2020: Nibnu l-ba__i g__all-prosperit__ futura"
Is-Samit Ewropa 2020, is-27 ta' Frar 2012

Diskors mill-President Barroso: "Lejn Ewropa 2020: Nibnu l-ba__i g__all-prosperit__ futura" English

Fid-diskors ewlieni tieg__u il-President Barroso tkellem dwar l-isfidi strutturali serji li qed taffa____ja l-Ewropa. Dawn jistg__u jkunu indirizzati biss billi nimxu 'l quddiem b'riformi strutturali, nibnu fuq sforzi nazzjonali, waqt li nibqg__u "verament Ewropej" u nibnu fuq l-assi tal-Ewropa

 • Ara l-filmat English


It-Tkabbir u l-Impjiegi: Il-passi li jmiss
Laqgħa informali tal-Kunsill Ewropew, 30 ta’ Jannar 2012

Preżentazzjoni mill-President Barroso It-Tkabbir u l-Impjiegi: Xi jmiss pdf - 2 MB [2 MB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

Impjieg għaż-żgħażagħ, it-tlestija tas-suq uniku u l-appoġġ għan-negozji ż-żgħar - il-President Barroso informa l-Kapijiet tal-Istat u tal-Gvern dwar l-azzjonijiet ewlenin proposti mill-Kummissjoni Ewropa għall-appoġġ tat-tkabbir: aċċellerazzjoni tal-Att dwar is-Suq Uniku, simplifikar tal-infiq tal-Fond Soċjali Ewropew immirat lejn il-ħolqien tal-impjiegi għaż-żgħażagħ u l-immirar ta' finanzi lejn l-SMEs.


Tmexxija ekonomika: Dikjarazzjoni dwar il-ftehim internazzjonali
Il-laqgħa plenarja tal-Parlament Ewropew tat-18 ta' Jannar 2012

Dikjarazzjoni mill-President Barroso: "Dan il-Ftehim jista' jkun strument importanti fil-bini ta' aġenda soda għall-istabbiltà u t-tkabbir ibbażata fuq l-istrateġija Ewropa 2020 u wkoll fil-pjan ippreżentat mill-Kummissjoni." English

Fil-Parlament Ewropew il-President Barroso ddeskriva l-ftehim internazzjonali bħala element essenzjali minn pakkett ikbar ta' azzjonijiet biex nirrispondu għall-kriżi tad-dejn sovran, inkluż Mekkaniżmu msaħħah għal Stabbiltà Ewropea, li huwa meħtieġ urġentament għall-istabbiltà u l-koeżjoni fiż-żona tal-Ewro.

 • Ara d-dikjarazzjoni tal-President English


Ewropa 2020 Trid l-Azzjoni Issa
Dibattitu tal-Parlament Ewropew dwar il-bidu tal-Presidenza Daniża tal-UE, 18 ta' Jannar 2012

Stqarrija ta' introduzzjoni tal-President Barroso: "L-istrateġija Ewropa 2020 mhijiex strateġija li tista' tistenna sal-2020 - teħtieġ l-azzjoni issa" English

Waqt id-diskors tiegħu fil-laqgħa plenarja tal-Parlament Ewropew dwar il-bidu tal-Presidenza Daniża tal-UE, il-President Barroso esprima l-konvinzjoni tiegħu li d-Danimarka għandha tagħmel kontribuzzjoni deċiżiva għall-proġett Ewropew komuni. Il-President fakkar l-opinjoni tal-Kummissjoni ta' rispons tal-kriżi komprensiv, li jmur lil hinn mill-konsolidazzjoni fiskali u ssottolinea l-imprtanza ewlenija tal-implimentazzjoni tal-miżuri fl-istrateġija Ewropa 2020.

 • Ara d-dikjarazzjoni ta' introduzzjoni tal-President English

 • Segwi xandira diretta tad-dibattitu tal-PE English

 • Ara d-dikjarazzjoni ta' għeluq tal-President English

 • Aqra d-dikjarazzjoni tal-President fil-konferenza stampa wara l-preżentazzjoni tal-programm tal-Presidenza Daniża tal-UE English

 • Aħbar ta' qabel dwar iż-żjara tal-Kulleġġ fid-Danimarka, 11 - 12 ta' Jannar 2012

 • Ara l-konferenza stampa Konġunta wara l-preżentazzjoni tal-programm tal-Presidenza Daniża tal-UE English


Neżaminaw il-Patt Euro Plus
Laqgħa tal-Kunsill Ewropew, 9 ta' Diċembru 2011

Preżentazzjoni mill-President Barroso Neżaminaw il-Patt Euro Plus pdf - 2 MB [2 MB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

Li nkattru l-kompetittività u l-impjieg, l-istabbiltà finanzjarja u s-sostenibbiltà tal-finanzi pubbliċi huwa kruċjali biex nilħqu l-miri tal-Ewropa 2020 għal tkabbir għaqli, sostenibbli u inklużiv. Il-President Barroso ppreżenta l-progress fl-implimentazzjoni tal-Patt Euro Plus u enfasizza l-importanza tiegħu biex noħorġu l-Unjoni Ewropea mill-kriżi

 • Diskors tal-President dwar il-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew ta' Diċembru English

 • Kummenti ta' għeluq tal-President dwar il-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew ta' Diċembru English

 • Tagħrif ta' referenza dwar il-Patt Euro Plus pdf - 3 MB [3 MB] English (en)

 • Dikjarazzjoni tal-Kapijiet ta' Stat jew ta' Gvern fiż-żona tal-ewro English

 • Il-Konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew English


Tmexxija Ewropea ekonomika msaħħa
Dibattitu tal-Parlament Ewropew dwar it-tmexxija ekonomika, 16 ta' Novembru 2011

Diskors mill-President Barroso: "Fil-ġejjieni, se jkun jeħtiġilna mmorru anki aktar lil hinn biex insaħħu l-integrazzjoni" English

Fid-diskors tiegħu fil-Parlament Ewropew dwar it-tmexxija ekonomika, il-President Barroso kkonferma li l-Kummissjoni trid tmexxi 'l quddiem l-adozzjoni tal-stħarriġ tat-tkabbir annwali 2012, biex b'hekk tistipola il-prijoritajiet tat-tkabbir u l-impjiegi għat-12 sa 18-il xahar li ġejjin.

 • Ara d-Dikjarazzjoni sħiħa tal-President Barroso dwar it-tmexxija ekonomika English


Is-Sorsi tal-Iżvilupp tal-Ewropa
Laqgħa tal-Kunsill Ewropew, 23 ta' Ottubru 2011

Preżentazzjoni mill-President Barroso: Is-Sorsi tal-Iżvilupp tal-Ewropa pdf - 2 MB [2 MB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

Il-PGD tal-Ewropa kiber b'aktar minn 30% fl-aħħar 15-il sena, bi 23 miljun impjieg ġdid - u għad fadal x'isir. Neħtieġu enfasi aktar qawwija fuq l-R&D, it-tnaqqis tal-burokrazija żejda u t-tħaffif tal-aċċess għall-kreditu għan-negozji. Il-manifattura għad għandha sehem ewlieni fl-ekonomija tal-UE, speċjalment it-teknoloġiji ambjentali, fejn l-Ewropa tinsab fuq quddiem. Edukazzjoni aħjar u livell ogħla ta' impjieg huma wkoll fatturi ewlenin, u fondi strutturali jistgħu jagħmlu differenza kbira, saħaq il-President Barroso.


Il-Kunsill u l-Parlament jaqblu dwar it-tmexxija ekonomika
fit-20 ta’ Settembru 2011.

Stqarrija mill-President Barroso: "Dan il-ftehim jagħti lill-UE u lill-Istati Membri strument setgħani biex jevita li naqgħu fin-nassa ta' dejn mhux sostenibbli" English

Sena wara li l-Kummissjoni ppreżentat pakkett ta' sitt proposti leġiżlattivi biex tissaħħaħ it-tmexxija ekonomika tal-Unjoni Ewropea u b'mod partikolari taż-żona tal-ewro, il-ftehim ġie konkluż. Fid-dikjarazzjoni tiegħu, il-President Barroso semma' l-benefiċċji tal-ftehim.


Is-Semestru Ewropew: Analiżi
Laqgħa tal-Kunsill Ewropew, 23-24 ta' Ġunju 2011

Preżentazzjoni mill-President Barroso

L-Unjoni Ewropea qed tħabbat wiċċha ma' kriżi ekonomika u finanzjarja li qatt ma rajna bħala qabel. Neħtieġu aktar koeżjoni u koordinazzjoni biex naslu għal żvilupp ġdid u aktar sostenibbli b'impatt soċjali minimu. Ffilwaqt li attenda l-Kunsill Ewropew, il-President Barroso ppreżenta l-konklużjonijiet tal-ewwel Semestru Ewropew, ċiklu annwali ta' koordinazzjoni ta' politika ekonomika bil-għan li jintlaħqu l-għanijet ġenerali tal-istrateġija Ewropa 2020.

 • Aqra d-diskors tal-President Barroso dwar it-tħejjijiet tal-Kunsill Ewropew fil-Parlament Ewropew English

 • Dikjarazzjoni tal-President Barroso wara l-Kunsill Ewropew English

 • Aqra d-diskors tal-President Barroso lill-Parlament Ewropew dwar ir-riżultat tal-Kunsill Ewropew English

 • Dikjarazzjoni fil-konferenza stampa wara l-ewwel jum tal-Kunsill Ewropew English

 • Aqra l-ittra lill-Membri tal-Kunsill Ewropew

 • Konferenza stampa qabel il-Kunsill Ewropew English

 • Miri ta' Ewropa 2020

 • Il-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew

 • Filmat: José Manuel Barroso waqt id-dibattitu tal-MEPs dwar ir-riżultat tal-Kunsill Ewropew English


Rakkomandazzjonijiet speċifiċi għal kull pajjiż 2011
7 ta’ Ġunju 2011

Stqarrija mill-President Barroso: "Dawn l-isforzi jsiru bis-serjetà minn kulħadd, l-Ewropa tkun tista’ toħroġ mill-kriżi u tkun tista’ tissalvagwardja l-prosperità tagħna għall-ġejjieni"

Il-President Barroso saħaq li bil-pubblikazzjoni ta' rakkomandazzjoni speċifika għal kull wieħed mis-27 pajjiż, il-Kummissjoni ħadet pass deċiżiv ieħor biex tappoġġa lil kull Stat Membru jikkontribwixxi għat-tkabbir ekonomiku u l-impjiegi - biex b'hekk l-ekonomija tal-UE terġa' tqum fuq saqajha.


Tibdil ta' veru f'Termini tat-tmexxija ekonomika
Laqgħa tal-Kunsill Ewropew, 24 – 25 ta' Marzu 2011

Dikjarazzjoni tal-President Barroso wara l-kunsill Ewropew: "Saħħaħna l-unjoni monetarja b'unjoni ekonomika" English

Wara t-tmiem tal-Kunsill Ewropew tar-Rebbiegħa, il-President Barroso wera li kien sodisfatt li l-unjoni monetarja issaħħet permezz ta' unjoni ekonomika eqreb.

 • Id-diskors tal-President Barroso fid-dibattitu ta' qabel il-Kunsill Ewropew English

 • Id-diskors tal-President Barroso wara l-ewwel jum English

 • Il-Konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew English


Ewropa 2020: Sena Ġewwa, Jonqos Disgħa
Konferenza tal-Kunsill ta' Liżbona, 15 ta' Marzu 2011

Stqarrija tal-President Barroso: "L-għan tagħna hu sempliċi: impjiegi tajbin, livelli aktar tajbin ta' għajxin, u kwalità aħjar ta' ħajja għall-Ewropej kollha." English

Il-President Barroso rrepeta li l-istrateġija Ewropa 2020 hija dwar il-ħolqien ta' Ewropa li tqiegħed ruħa fost l-aqwa fid-dinja. Huwa saħaq li l-Patt għall-Ewro jagħmel referenza ċara għal Ewropa 2020 u jgħolli lejn l-ogħla livell politiku sett ta' miżuri konkreti mill-istrateġija biex jiġu implimentati minnufih

 • Ara l-filmat English


Prijoritajiet għall-Ewropa: Enerġja u Innovazzjoni
Laqgħa tal-Kunsill Ewropew, 4 ta' Frar 2011

Preżentazzjoni mill-President Barroso Prijoritajiet tal-Eneġija għall-Ewropa pdf - 608 KB [608 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

Preżentazzjoni mill-President Barroso Prijoritajiet tal-Innovazzjoni għall-Ewropa pdf - 424 KB [424 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

Enerġija li tkun orħos, abundandi u favur l-ambjent, u innovazzjoni li tkun fuq quddiem nett huma tnejn mill-isfidi ewlenin tal-UE. L-infiq fl-enerġija jammonta għal 2.5% tal-PGD tal-UE u 80% tal-emissjonijiet tal-gass b'effett serra. Il-President Barroso enfasizza li hemm bżonn ta' politiki kkoordinati biex tiżdied l-effiċjenza fl-enerġija, biex jinħoloq suq Ewropew tal-enerġija u biex titnaqqas id-dipendenza tal-UE fuq forniment barrani. L-investiment ta' 3% tal-PGD Ewropew fir-riċerka u l-innovazzjoni għandu jiżgura li l-UE żżomm aġġornata fl-iżvilupp għaqli.

 • Informazzjoni ta' referenza dwar l-enerġija fl-Ewropa pdf - 746 KB [746 KB] English (en)

 • L-enerġija tal-UE ffinanzjata bil-programm Ewropew għall-irkupru ekonomiku pdf - 4 MB [4 MB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

 • Informazzjoni ta' referenza dwar l-innovazzjoni pdf - 430 KB [430 KB] English (en)

 • Il-Konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew English


Stħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir Ekonomiku
Bidu tas-Semestru Ewropew, 12 ta' Jannar 2011

Diskors tal-President Barroso dwar l-Istħarriġ Annwali dwar l-Iżvilupp": Tibda fażi ġdida fl-integrazzjoni Ewropea. Din hija t-tmexxija ekonomika tagħna fl-azzjoni." English

Il-President Barroso ppreżenta l-Istħarriġ Annwali dwar l-Iżvilupp li jiftaħ l-ewwel "Semestru Ewropew" u jagħti direzzjoni ċara lejn fejn l-Ewropa għandha timxi s-sena d-dieħla.

 • Stħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir 2011 hrvatski (hr)

 • Semestru Ewropew: arkitettura ġdida għall-governanza Ekonomika l-ġdida tal-UE - Mistoqsija u Tweġiba English

 • Stħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir Ekonomiku: Taqsira tal-analiżi u l-messaġġi ekonomiċi English

 • Il-Presidenza Ungeriża impenjata fl-implimentazzjoni tajba tal-ewwel Simestru Ewropew English

 • Dikjarazzjoni tas-Sur László Andor dwar l-Istħarriġ Annwali dwar l-Iżvilupp Ekonomiku English

 • Il-Ġermanja tilqa' l-Istħarriġ Annwali dwar l-Iżvilupp

 • Dikjarazzjoni mis-Sur Olli Rehn dwar l-Istħarriġ Annwali dwar l-Iżvilupp English


Ma Jeżistix "Defiċit Ħieles"
Il-Kummissjoni tipproponi leġiżlazzjoni dwar it-tmexxija ekonomika, 29 ta' Settembru 2010

Kummenti ta' introduzzjoni mill-President Barroso: Qed nagħmlu l-akbar pass 'il quddiem dwar it-tmexxija ekonomika minn mindu adottajna l-Patt tal-Istabilità u l-Iżvilupp English

Il-President Barroso ddefinixxa l-proposti bħala l-akbar pass 'il quddiem fit-tmexxija ekonomika mill-miżuri tal-Patt tal-Istabilità u l-Iżvilupp 'l hawn. Qal li huwa jemmen li dawn se jimmarkaw bidla kbira fil-mod kif timxi t-tmexxija ekonomika. Sehem il-Kummissjoni hu li jiżgura li ċ-ċittadini ma jispiċċawx iħallsu t-taxxi llum bla ma jieħdu xejn lura għada.

 • Stqarrija għall-istampa

 • Pakkett ta' tmexxija ekonomika (1): Insaħħu l-Patt ta’ Stabbiltà u ta’ Żvilupp English

 • Pakkett ta' tmexxija ekonomika (2): Il-prevenzjoni u l-aġġustament tal-iżbilanċi makroekonomiċi English

 • Pakkett ta' tmexxija ekonomika (3): Kronoloġija u ħarsa ġenerali tal-qafas il-ġdid tas-sorveljanza u l-infurzar English

 • Links għall-proposti legiżlattivi English (en)


Il-Kunsill Ewropew jaqbel dwar il-Miri ta' Ewropa 2020
Laqgħa tal-Kunsill Ewropew, 17 ta' Ġunju 2010

Stqarrija tal-President Barroso: "Xammarna l-kmiem u wrejna li nistgħu naġixxu flimkien meta jkun hemm rieda politika konġunta" English

Il-President Barroso esprima l-kontenut tiegħu bi qbil unanimament mill-Kunsill, mhux biss mal-ġist ġenerali, iżda wkoll dwar il-miri konkreti ta' din l-istrateġija ta' Ewropa 2020 għall-iżvilupp u l-impjiegi.


Ewropa 2020 u Metodu Olistiku għall-Iżvilupp
Dibattitu dwar Ewropa 2020 fil-Parlament Ewropew, 5 ta' Mejju 2010

Diskors tal-President Barroso: Għażla Soda: Ewropa 2020 u Metodu Olistiku għall-Iżvilupp English

Il-President Barroso ppreżenta soluzzjonijiet, inklużi fl-istrateġija Ewropa 2020, dwar kif noħorġu l-Ewropa mill-kriżi. Saħaq li trid tittieħed azzjoni fil-livell Ewropew, imma li l-fatt li jkun hemm riformi f'kull wieħed mis-27 Stat Membru għandu l-istess importanza.


"Ewropa 2020 trid tiġġenera impenn"
Samit Soċjali Tripartitiku fi Brussell, 25 ta' Marzu 2010

Kummenti ta' introduzzjoni tal-President Barroso: "Ewropa 2020 trid tiġġenera impenn" English

Il-President Barroso saħaq dwar l-importanza li l-istituzzjonijiet Ewropej kollha, l-Istati Membri, l-imsieħba soċjali, ir-reġjuni u l-partijiet interessati l-oħra kollha jaħdmu flimkien bl-aħjar mod possibbli biex jibnu ekonomija għaqlija, sostenibbli u inklużiva b'livelli għolja ta' impjiegi.


Miri ċari għall-Istrateġija Ewropa 2020
Laqgħa plenarja tal-Parlament Ewropew qabel il-Kunsill Ewropew fi Brussell, 24 ta' Marzu 2010

Diskors tal-President Barroso English

Il-President Barroso saħaq dwar l-importanza li jintlaħaq ftehim fost il-mexxejja tal-UE dwar miri ċari għall-Istrateġija ta' Ewropa 2020.


Ewropa 2020: Strateġija għall-Iżvilupp Sostenibbli u għall-Impjiegi
Kunsill Ewropew Informali, 11 ta’ Frar 2010

Preżentazzjoni mill-President Barroso Strateġija Ewropa 2020 għal żvilupp sostenibbli English

Żvilupp imsejjes fuq l-għarfien u l-innovazzjoni, soċjetà b'rata għolja ta' impjieg inklużiv, ekonomija kompetittiva u sostenibbli: dawn huma l-prijoritajiet ta' Ewropa 2020, l-istrateġija tal-Unjoni għal żvilupp sostenibbli u impjiegi, li l-President Barroso ppreżenta lill-Kunsill Ewropew informali.