AA+A++Spausdinti skirta versijaSvetainės struktūraRSSRSS

Strategijai „Europa 2020“ skirtos kalbos ir pranešimai

Europe's digital challenge
European Council, 24-25 October 2013

The European Council on the 24th and 25th October hosts a debate on the digital economy in Europe. Internet and e-services create five jobs for every two lost even in times of high unemployment. It is self-evident that the single market and the digital economy reinforce each other. Buying goods and services is much easier online – but it is also easier to spot where the single market is not working and to see the cost of fragmentation. The European Commission has prepared a paper proposing measures to address failings of the Digital Single Market.


Kokios Europos norime?
2013 m. rugsėjo 11 d. Europos Komisijos Pirmininko J. M. Barroso pranešimas apie Europos Sąjungos padėtį

Pirmininko J. M. Barroso 2013 m. pranešimas apie Europos Sąjungos padėtį

2013 m. pranešime apie Europos Sąjungos padėtį Komisijos Pirmininkas J. M. Barroso energingai paragino: „Metas visiems, kuriems rūpi Europa, kad ir kokios būtų jų politinės ar ideologinės pažiūros, kad ir kur jie būtų gimę, paremti Europą.“


Energy and tax fraud on the European Council agenda
European Council, 22 May

Speech by President Barroso on the preparations of the European Council of 22 May

Ahead of the European Council, President Barroso addressed the European Parliament in Strasbourg. He stressed energy and the fight against tax fraud and tax evasion as the two main topics of the Council meeting.


EK Pirmininko J. M. Barroso laiškas Europos Vadovų Tarybos nariams
2012 m. kovo 11 d.

EK Pirmininko J. M. Barroso laiškas Europos Vadovų Tarybos nariams pdf - 11 KB [11 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

Prieš Europos Vadovų Tarybos susitikimą EK Pirmininkas J. M. Barroso jos nariams nusiuntė laišką, kuriame rašė: „Kaip matyti iš nepriimtinai didelių nedarbo rodiklių, iš krizės dar neišbridome, bet matome, kad valstybių narių pastangos vykdyti reformas jau ima duoti vaisių – šalinami labai svarbūs ekonominiai skirtumai Europoje.“


„Europa 2020“. Ko reikia imtis po krizės
Lisabonos tarybos aukščiausiojo lygio susitikimas dėl strategijos „Europa 2020“ Briuselyje

EK Pirmininko J. M. Barroso kalba „Europa 2020“. Ko reikia imtis po krizės“ English

Aukščiausiojo lygio susitikime dėl strategijos „Europa 2020“ EK Pirmininkas J. M. Barroso supažindino su ES strategija, kaip įveikti iškilusius ekonominius sunkumus: svarbiausi veiksniai, lemiantys ilgalaikį tvarų ir integracinį ekonomikos augimą yra pasitikėjimas ir konkurencingumas.


Metas vykdyti įsipareigojimus
2012 m. spalio 18 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimas

Komisijos Pirmininko J. M. Barroso kalba English

ES reaguojant į krizę daroma pažanga ir atėjo laikas įsipareigojimus paversti tikrove. Įgyvendinus bendrą priežiūros mechanizmą turi būti galutinai nutrauktas negatyvus ryšys tarp bankų skolos ir valstybės skolos; tuo pat metu Europai reikia ilgalaikės ekonominės ir pinigų sąjungos tvarumo vizijos, grindžiamos didesne integracija, bendrosios rinkos vientisumu ir patikimu fiskaliniu pajėgumu.

 • Susitarimo dėl ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo ataskaita pdf - 691 KB [691 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

 • Europos Vadovų Tarybos išvados dėl baigimo kurti ekonominę ir pinigų sąjungą English

 • Pirmininko J. M. Barroso pareiškimas po trišalio socialinių reikalų auščiausiojo lygio susitikimo bendroje spaudos konferencijoje English

 • Socialinių reikalų aukščiausiojo lygio susitikimas. Drauge siekiame ekonomikos augimo, sukurti daug darbo vietų ir stiprinti ekonomikos valdyseną English

 • Euro zonos valstybių arba vyriausybių vadovų pareiškimas dėl Gaikijos English

 • Komisijos Pirmininko J. M. Barroso pareiškimas spaudos konferencijoje po Europos Vadovų Tarybos susitikimo English

 • J. M. D. Barroso „2012 m. spalio 17–18 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimo išvados“ English


2012 m. kalba apie Sąjungos padėtį
EK Pirmininko J. M. Barroso kalba, pasakyta Europos Parlamento plenarinėje sesijoje 2012 m. rugsėjo 12 d.

EK Pirmininko J. M. Barroso kalba

Savo kasmetinėje kalboje apie Sąjungos padėtį EK Pirmininkas J. M. Barroso paragino kurti nacionalinių valstybių federaciją ir pranešė, kad bus pateiktas glaudesnės ekonominės ir pinigų sąjungos planas. Europos Komisijos Pirmininkas pateikė svarių argumentų, kodėl Europai reikia naujos krypties ir naujo mąstymo.


Europai būtina sąjunga
2012 m. rugpjūčio 29 d. J. M. Barroso komentaras

Komisijos Pirmininko J. M. Barroso komentaras English

„Rugsėjo 12 d. Komisija pateiks bendro bankų priežiūros mechanizmo pasiūlymus.“

„Būsimi Komisijos pasiūlymai priklauso didesniam dokumentų rinkiniui, kuriuo siekiama ekonominės, fiskalinės ir politinės sąjungos, padidinsiančios Europos integraciją.“


Europos Komisijos Pirmininkas J. M. Barroso siūlo sukurti bankų sąjungą
EK Pirmininko J. M. Barroso kalba Europos Parlamento plenariniame posėdyje vykusiuose debatuose dėl 2012 m. birželio 28–29 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimo

EK Pirmininko J. M. Barroso kalba English

2012 m. birželį vykusiame Europos Vadovų Tarybos susitikime valstybių ir vyriausybių bei Europos Komisijos vadovai aptarė ES ekonomikos augimo strategiją, į kurią įtrauktos nedelsiant įgyvendintinos ekonomikos augimo skatinimo priemonės ir kurioje numatyta ilgalaikė stipresnės Europos Sąjungos vizija. Europos Parlamente pasakytoje kalboje Europos Komisijos Pirmininkas José Manuelis Barroso apibendrino pagrindinius ES atsako į krizę ir būsimo augimo elementus.


Ekonomikos augimo atkūrimas, investavimas į ateitį
2012 m. birželio 28 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimas

Europos Komisijos Pirmininko J. M. Barroso pranešimas „Ekonomikos augimo atkūrimas, investavimas į ateitį“

Savo kalboje EK Pirmininkas J. M. Barroso pabrėžė, kad Europos ekonomikos augimo atkūrimas yra neatidėliotinas prioritetas. Į tai būtina atsižvelgti rengiant ES biudžetą. Skaitykite pranešimą Europos Vadovų Tarybai.


Pasaulio ekonomikos augimo subalansavimas drauge
EK Pirmininko J. M. Barroso pareiškimas po G20 aukščiausiojo lygio susitikimo Meksike 2012 m. birželio 19 d.

EK Pirmininko J. M. Barroso pareiškimas

Po diskusijų apie pasaulio ekonomiką ir Europos skolų krizę paskelbtame pareiškime EK Pirmininkas J. M. Barroso džiaugėsi, kad G20 šalių vadovai palankiai įvertino ES pastangas kovoje su krize ir akcentavo, kad G20 pritaria tolesnei ES integracijai.

 • Spaudos konferencijos vaizdo įrašas English

 • Bendras pareiškimas apie ES ir JAV prekybos santykius English

 • Bendras pareiškimas apie G20 susitikimo rezultatus English

 • G20 šalių vadovų pareiškimas English


EK Pirmininko J. M. Barroso įžanginės pastabos apie kitus ekonomikos stabilumo, augimo ir darbo vietų kūrimo etapus
Spaudos konferencija Briuselyje 2012 m. gegužės 30 d.

EK Pirmininko J. M. Barroso įžanginės pastabos apie kitus ekonomikos stabilumo, augimo ir darbo vietų kūrimo etapus English

„Patikrinome visų 27 valstybių narių biudžeto ir ekonominės padėties būklę ir pasiūlėme priemones – konkrečias šalims skirtas rekomendacijas dėl reformų, kurias reikia įvykdyti, kad būtų užtikrintas ekonomikos stabilumas, augimas ir darbo vietų kūrimas.“


Užduotis – ekonomikos augimas. Užtikrinti Europos ateitį ekonomikos augimu ir stabilumu
EK Pirmininko J. M. Barroso pranešimas 2012 m. gegužės 29 d.

EK Pirmininko J. M. Barroso pranešimas „Užduotis – ekonomikos augimas. Užtikrinti Europos ateitį ekonomikos augimu ir stabilumu“ English

Tvaraus ekonomikos augimo neturėsime tol, kol mūsų skola nebus subalansuota. Pradedame įgyvendinti Europos ekonomikos pertvarkos priemones. ES šalių deficitai mažėja ir tai yra geriausias būdas didinti pasitikėjimą ir mažinti skolinimosi sąnaudas. Turime nepamiršti, kad kiekvienas euras, kurį sutaupome mažindami skolų palūkanas, gali būti skirtas darbo vietoms kurti ir investicijoms.


Mums reikia ir stabilumo, ir augimo
2012 m. gegužės 23 d. EK Pirmininkas J. M. Barroso supažindino su pirmaisiais jaunimo nedarbo mažinimo naudojant ES struktūrinių fondų lėšas rezultatais.

Jaunimo nedarbo mažinimas. ES struktūrinių fondų lėšos į pagalbą jaunimui.

Šįvakar Europos Komisijos Pirmininkas José Manuelis Barroso valstybių ir vyriausybių vadovus supažindino su pirmaisiais rezultatais, kurių pasiekė bendros veiksmo komandos mažindamos didelį jaunimo nedarbą. Apžvalgoje parodoma, kaip ES lėšomis gyventojams padedama rasti darbą ir įgyti bei kelti kvalifikaciją.


Pasinaudoti proga paskatinti ekonomikos augimą. Europos Komisijos gegužės 9-osios pareiškimas
2012 m. gegužės 8 d.

EK Pirmininko J. M. Barroso pranešimas „Pasinaudoti proga paskatinti ekonomikos augimą. Europos Komisijos gegužės 9-osios pareiškimas“ pdf - 100 KB [100 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

Gegužės 9-ąją Europos Komisijos nariai aptarė dokumentą „Laikas nuspręsti: skatinti ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą“. Po diskusijų Europos Komisijos Pirmininkas José Manuelis Barroso apibendrino: „Ekonomikos stabilumą ir augimą stengiamės užtikrinti taikydami dvejopą metodą, kuriuo visada rėmėmės. Pirmiausia turime nemažinti dėmesio stabilumo užtikrinimo veiksmams. Siekiant didinti pasitikėjimą ir mažinti skolinimosi sąnaudas labai svarbu sumažinti skolas ir deficitą. Kiekvienas palūkanoms sumokėti išleistas euras yra darbo vietoms kurti ir investuoti neskirtas euras (...). Antra, reikia spartinti struktūrines reformas. Valstybės narės turėtų mažinti darbo rinkos mokesčius, kad paskatintų darbo vietų kūrimą (...) Trečia, reikia daugiau investicijų. Ir jeigu į ekonomikos augimui skatinti skirtas investicijas žiūrime rimtai, reikia susitarti dėl tokio kitų septynerių metų ES biudžeto, kuriame dėmesys nuo išlaidavimo būtų perkeltas į ekonomikos augimo užtikrinimo priemones.“


Valstybės narės turi veikti ryžtingiau, kad, sukaupusios politinę valią, įgyvendintų priimtus sprendimus.
Europos Parlamentas, 2012 m. kovo 13 d.

EK Pirmininko J. M. Barroso kalba apie pavasario Europos Vadovų Tarybos rezultatus English

EK Pirmininkas J. M. Barroso Europos Parlamente supažindino su pavasario Europos Vadovų Tarybos rezultatais, visų pirma su tuo, kas nuspręsta dėl Graikijos, bei su priemonėmis, kurių imtasi siekiant padidinti finansinį stabilumą bei paskatinti darbo vietų kūrimą vykdant strategijos „Europa 2020“ darbotvarkę.

 • Laiškas Europos Vadovų Tarybos nariams

 • Laiško priedas

 • EK Pirmininko J. M. Barroso pareiškimas spaudos konferencijoje prieš Europos Vadovų Tarybos posėdį 2012 m. vasario 29 d. English

 • Visas kalbos tekstas (tarpinė spaudos konferencija) English

 • Visas kalbos tekstas (paskutinė spaudos konferencija) English


Pasirašyta stabilumo, koordinavimo ir valdysenos sutartis
2012 m. kovo 2 d.

EK Pirmininko J. M. Barroso pareiškimas per Sutarties dėl stabilumo, koordinavimo ir valdysenos ekonominėje ir pinigų sąjungoje pasirašymo ceremoniją. English

EK Pirmininkas J. M. Barroso išreiškė viltį, kad „pasitelkus ir kitas sutarčių ar teisines priemones – šešių teisės aktų paketą ar Europos stabilumo mechanizmą, ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo strategiją „Europa 2020“ ar struktūrinius fondus, – mums pavyks užtikrinti ir stabilumą, ir ekonomikos augimą.“

 • Vaizdo siužetas English


„Strategijos „Europa 2020“ įgyvendinimas. Sukurti būsimo klestėjimo pamatą“
2012 m. vasario 27 d. aukščiausiojo lygio susitikimas dėl strategijos „Europa 2020“

EK Pirmininko J. M. Barroso pranešimas „Strategijos „Europa 2020“ įgyvendinimas. Sukurti būsimo klestėjimo pamatą“ English

Savo pagrindiniame pranešime EK Pirmininkas J. M. Barroso kalbėjo apie Europai iškilusius rimtus struktūrinius uždavinius. Juos galima išspręsti tik vykdant nuodugnias reformas, pasitelkus valstybių narių pajėgumus, išsaugant tikrąją Europos dvasią ir remiantis jos vertybėmis.

 • Vaizdo siužetas English


Augimas ir darbo vietos. Tolesni veiksmai
Neoficialus Europos Vadovų Tarybos susitikimas, 2012 m. sausio 30 d.

Pirmininko J. M. Barroso kalba. Augimas ir darbo vietos. Tolesni veiksmai pdf - 2 MB [2 MB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

Jaunimo užimtumas, bendrosios rinkos kūrimo baigimas ir parama mažosioms įmonėms. Pirmininkas J. M. Barroso informavo valstybių ir vyriausybių vadovus apie pagrindinius Europos Komisijos siūlomus ekonomikos augimo skatinimo veiksmus: paspartinti Bendrosios rinkos akto įgyvendinimą, racionalizuoti jaunimo užimtumui didinti skirtas Europos socialinio fondo lėšas ir skirti finansavimą MVĮ.


Ekonomikos valdymas. Pareiškimas apie tarptautinį susitarimą
Europos Parlamento plenarinis posėdis, 2012 m. sausio 18 d.

Pirmininko J. M. Barroso pareiškimas: „Šis susitarimas gali būti svarbi priemonė kuriant strategija „Europa 2020“ pagrįstą solidžią stabilumo ir augimo darbotvarkę ir įgyvendinant Komisijos pasiūlytas gaires“. English

Sakydamas kalbą Europos Parlamente Pirmininkas J. M. Barroso apibūdino tarptautinį susitarimą kaip svarbų platesnio skolų krizei įveikti skirtų veiksmų paketo elementą. Tarp šių veiksmų taip pat numatytas Europos stabilumo mechanizmo, būtino euro zonos stabilumui ir sanglaudai užtikrinti, sutvirtinimas ir išankstinis planavimas.

 • Žr. Pirmininko pareiškimą English


„Europa 2020“: reikia veikti dabar
Europos Parlamento debatai dėl Danijos pirmininkavimo ES pradžios, 2012 m. sausio 18 d.

Pirmininko J. M. Barroso įžanginė kalba: „Strategija „Europa 2020“ negali laukti iki 2020 m. – ją reikia įgyvendinti dabar“ English

Kalbėdamas Europos Parlamento plenariniuose debatuose dėl Danijos pirmininkavimo ES pradžios, Pirmininkas J. M Barroso išreiškė įsitikinimą, kad Danija ryžtingai prisidės prie bendro Europos projekto. Pirmininkas dar kartą pristatė Komisijos visapusiško atsako į krizę viziją, kurioje numatytas ne tik fiskalinis konsolidavimas, ir pabrėžė strategijos „Europa 2020“ priemonių įgyvendinimo didelę svarbą.


Pakto „Euro plius“ įgyvendinimo apžvalga
Europos Vadovų Tarybos susitikimas, 2011 m. gruodžio 9 d.

Pirmininko J. M. Barroso kalba: pakto „Euro plius“ įgyvendinimo apžvalga pdf - 2 MB [2 MB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

Kad būtų pasiekti strategijos „Europa 2020“ pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo tikslai, būtina skatinti konkurencingumą, kurti naujas darbo vietas, užtikrinti finansinį stabilumą ir viešųjų finansų tvarumą. Pirmininkas J. M. Barroso apžvelgė pažangą, padarytą įgyvendinant paktą „Euro plius“, ir pažymėjo jo svarbą siekiant išvesti Europos Sąjungą iš krizės.

 • Pirmininko kalba dėl gruodžio mėnesio Europos Vadovų Tarybos susitikimo išvadų English

 • Pirmininko baigiamosios pastabos dėl gruodžio mėnesio Europos Vadovų Tarybos susitikimo išvadų English

 • Paktas „Euro plius“ pdf - 3 MB [3 MB] English (en)

 • Euro zonos valstybių ir vyriausybių vadovų pareiškimas English

 • Europos Vadovų Tarybos išvados English


Griežtesnis Europos ekonomikos valdymas
Europos Parlamento debatai ekonomikos valdymo tema, 2011 m. lapkričio 16 d.

Pirmininko J. M. Barroso kalba: „Ateityje reikės dar labiau stiprinti integraciją“ English

Europos Parlamente ekonomikos valdymo tema sakytoje kalboje Pirmininkas J. M. Barroso patvirtino, kad Komisija siūlys patvirtinti 2012 m. metinę augimo apžvalgą, kurioje išdėstyti ateinančių 12–18 mėnesių ES politikos prioritetai siekiant užtikrinti ekonomikos augimą ir didinti užimtumą.

 • Žr. išsamų Pirmininko J. M. Barroso pareiškimą ekonomikos valdymo tema English


Europos ekonomikos augimo šaltiniai
Europos Vadovų Tarybos susitikimas, 2011 m. spalio 23 d.

Pirmininko J. M. Barroso kalba: Europos ekonomikos augimo šaltiniai pdf - 2 MB [2 MB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

Per pastaruosius 15 metų Europos BVP padidėjo daugiau kaip 30 %, sukurta 23 milijonai naujų darbo vietų. Šie skaičiai gali būti dar didesni. Tam reikia daugiau dėmesio skirti moksliniams tyrimams ir technologinei plėtrai, mažinti biurokratines kliūtis ir padėti įmonėms gauti paskolas. ES ekonomikai augti gali padėti ir gamyba, ypač ekologiškų technologijų. ES pirmauja pasaulyje šioje srityje. J. M. Barroso pažymėjo, kad taip pat labai svarbu užtikrinti geresnį švietimą, didesnį užimtumą, veiksmingai naudoti struktūrinius fondus.


Taryba ir Parlamentas sutarė dėl ekonomikos valdymo
2011 m. rugsėjo 20 d.

Pirmininko J. M. Barroso pareiškimas: „Šis susitarimas – tai patikima priemonė, padėsianti ES ir valstybėms narėms nepatekti į per didelių skolų spąstus“. English

Praėjus metams po to, kai Komisija siekdama pagerinti Europos Sąjungos ir ypač euro zonos ekonomikos valdymą pateikė šešių teisės aktų pasiūlymus, pasiektas susitarimas. Savo kalboje Pirmininkas J. M. Barroso akcentavo šio susitarimo naudą.


Europos semestras. Pažangos apžvalga
Europos Vadovų Tarybos susitikimas, 2011 m. birželio 23–24 d.

Pirmininko J. M. Barroso kalba

Europos Sąjunga išgyvena precedento neturinčią ekonomikos ir finansų krizę. Kad ekonomika pradėtų vėl augti ir augtų tvariau nei anksčiau, reikia užtikrinti didesnę sanglaudą ir geriau koordinuoti politiką. Europos Vadovų Tarybos susitikime Pirmininkas J. M. Barroso supažindino su pirmojo Europos semestro – ekonominės politikos koordinavimo metinio ciklo, skirto pasiekti bendruosius strategijos „Europa 2020“ tikslus, – išvadomis.

 • Pirmininko J. M. Barroso kalba Europos Parlamente apie rengimąsi Europos Vadovų Tarybos susitikimui English

 • Pirmininko J. M. Barroso pareiškimas pasibaigus Europos Vadovų Tarybos susitikimui English

 • Pirmininko J. M. Barroso kalba Europos Parlamente apie Europos Vadovų Tarybos susitikimo rezultatus English

 • Pareiškimas spaudos konferencijoje pasibaigus pirmajai Europos Vadovų Tarybos susitikimo dienai English

 • Laiškas Europos Vadovų Tarybos nariams

 • Spaudos konferencija prieš Europos Vadovų Tarybos susitikimą English

 • Strategijos „Europa 2020“ tikslai

 • Europos Vadovų Tarybos išvados

 • Vaizdo siužetas: José Manuelis Barroso Europos Parlamento narių debatuose dėl Europos Vadovų Tarybos susitikimo rezultatų English


2011 m. rekomendacijos kiekvienai šaliai
2011 m. birželio 7 d.

Pirmininko J. M. Barroso pareiškimas: „Šiomis ryžtingomis visos Europos pastangomis įveiksime krizę ir ateityje užsitikrinsime gerovę“.

Pirmininkas J. M. Barroso pažymėjo, kad Europos Komisija paskelbdama individualias rekomendacijas visoms 27 valstybėms narėms žengė dar vieną ryžtingą žingsnį, kad padėtų joms užtikrinti ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą ir grąžinti ES ekonomikai tvirtą pagrindą.


Iš esmės keičiasi veiklos taisyklės: naujas ekonomikos valdymas
Europos Vadovų Tarybos susitikimas, 2011 m. kovo 24–25 d.

Pirmininko J. M. Barroso pareiškimas po Europos Vadovų Tarybos susitikimo: „Pinigų sąjungą sustiprinome ekonomine sąjunga“ English

Pasibaigus Pavasario Europos Vadovų Tarybos susitikimui Pirmininkas J. M. Barroso džiaugėsi, kad pinigų sąjunga sustiprinta glaudesne ekonomine sąjunga.

 • Pirmininko J. M. Barroso kalba prieš Europos Vadovų Tarybos susitikimą vykusiuose debatuose English

 • Pirmininko J. M. Barroso kalba po pirmosios Europos Vadovų Tarybos susitikimo dienos English

 • Europos Vadovų Tarybos išvados English


„Europa 2020“: prieš akis dar devyneri metai
Lisabonos Vadovų Tarybos konferencija, 2011 m. kovo 15 d.

Pirmininko J. M. Barroso pareiškimas: „Mūsų tikslas paprastas: geros darbo vietos, aukštesni gyvenimo standartai ir geresnė visų ES piliečių gyvenimo kokybė“. English

Pirmininkas J. M. Barroso pakartojo, kad strategijos „Europa 2020“ tikslas – sukurti tokią Europą, kuri būtų pavyzdys visam pasauliui. Jis pabrėžė, kad Paktas dėl euro yra aiškiai susijęs su strategija „Europa 2020“. Jame į aukščiausią politinį lygmenį perkeliamos konkrečios strategijos priemonės siekiant, kad jos būtų nedelsiant įgyvendintos.

 • Vaizdo siužetas English


ES prioritetai: energija ir inovacijos
Europos Vadovų Tarybos susitikimas, 2011 m. vasario 4 d.

Pirmininko J. M. Barroso kalba: „ES energetikos politikos prioritetai“ pdf - 608 KB [608 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

Pirmininko J. M. Barroso kalba: „ES inovacijų politikos prioritetai“ pdf - 424 KB [424 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

Du pagrindiniai ES uždaviniai – užtikrinti, kad energija ES būtų pigesnė, ekologiškesnė ir gausesnė, ir pirmauti pasaulyje inovacijų diegimo srityje. Energijos sąnaudos sudaro 2,5 % ES BVP ir 80 % ES išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio. Pirmininkas J. M. Barroso pabrėžė, jog siekiant užtikrinti, kad energija būtų naudojama veiksmingiau, reikia koordinuoti politiką, sukurti Europos energetikos rinką ir sumažinti ES priklausomybę nuo išorės energijos tiekėjų. Kad ES ir toliau pirmautų pažangaus augimo srityje, į mokslinių tyrimų ir inovacijų diegimo sektorių reikia investuoti 3 % ES BVP.

 • Energetika Europoje pdf - 746 KB [746 KB] English (en)

 • ES energetikos projektai pagal Europos ekonomikos atgaivinimo programą pdf - 4 MB [4 MB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

 • Inovacijos pdf - 430 KB [430 KB] English (en)

 • Europos Vadovų Tarybos išvados English


Metinė augimo apžvalga
Europos semestro pradžia, 2011 m. sausio 12 d.

Pirmininko J. M. Barroso kalba metinės augimo apžvalgos tema: „ Prasideda naujas Europos integracijos etapas. Materializuojasi mūsų ekonomikos valdymo planas.“ English

Pirmininkas J. M. Barroso supažindino su metine augimo apžvalga, kuria pradedamas Europos semestras, ir nurodė aiškią Europos Sąjungos ateinančių metų kryptį.

 • 2011 m. metinė augimo apžvalga hrvatski (hr)

 • Europos semestras: naujo ES ekonomikos valdymo struktūra. Klausimai ir atsakymai English

 • Metinė augimo apžvalga. Ekonominės analizės ir pranešimų santrauka English

 • ES pirmininkavusi Vengrija įsipareigojo sėkmingai įgyvendinti pirmąjį Europos semestrą English

 • László Andor pareiškimas metinės augimo apžvalgos tema English

 • Vokietija teigiamai įvertino metinę augimo apžvalgą

 • Olli Rehn pareiškimas metinės augimo apžvalgos tema English


„Nemokamo deficito“ nėra
Komisija siūlo ekonomikos valdymą reglamentuojantį teisės aktą, 2010 m. rugsėjo 29 d.

Pirmininko J. M. Barroso įžanginės pastabos: „Mūsų parengti pasiūlymai – tai labai svarbus žingsnis į priekį gerinant ekonomikos valdymą nuo Stabilumo ir augimo pakto priėmimo“ English

Pirmininkas J. M. Barroso pasiūlymus apibūdino kaip labai didelį žingsnį į priekį gerinant ekonomikos valdymą nuo Stabilumo ir augimo pakto priėmimo ir pareiškė įsitikinimą, kad jie atneš daug svarbių pokyčių ekonomikos valdymo srityje. Komisijos funkcija – užtikrinti, kad piliečių mokami mokesčiai nebūtų švaistomi mažai pelningiems arba visai nepelningiems dalykams.

 • Pranešimas spaudai

 • Ekonomikos valdysenos dokumentų rinkinys (1): Stabilumo ir augimo pakto stiprinimas English

 • Ekonomikos valdysenos dokumentų rinkinys (2): kelio užkirtimas makroekonominiam disbalansui ir jo ištaisymas English

 • Ekonomikos valdysenos dokumentų rinkinys (3): naujos priežiūros ir vykdymo užtikrinimo sistemos apžvalga English

 • Nuoroda į siūlomus teisės aktus English (en)


Europos Vadovų Taryba susitarė dėl strategijos „Europa 2020“ tikslų
Europos Vadovų Tarybos susitikimas, 2010 m. birželio 17 d.

Pirmininko J. M. Barroso pareiškimas: „Pasiraitojome rankoves ir parodėme, kad esant bendrai politinei valiai galime veikti kartu“ English

Pirmininkas J. M. Barroso išreiškė pasitenkinimą tuo, kad Taryba vienbalsiai sutarė ne tik dėl plačių ES ekonomikos augimo ir užimtumo strategijos „Europa 2020“ gairių, bet ir dėl konkrečių jos tikslų.


„Europa 2020“ ir holistinis požiūris į augimą
Diskusijos Europos Parlamente strategijos „Europa 2020“ tema, 2010 m. gegužės 5 d.

Pirmininko J. M. Barroso kalba: „Sunkus pasirinkimas: „Europa 2020“ ir holistinis požiūris į augimą“ English

Pirmininkas J. M. Barroso supažindino su strategijoje „Europa 2020“ numatytais būdais, kaip išvesti Europą iš krizės. Jis pažymėjo, kad veiksmų bus imamasi Europos lygiu ir labai svarbu, jog reformos būtų įgyvendinamos visose 27 valstybėse narėse.


„Kad strategija Europa 2020 m. būtų veiksminga, reikia tvirtų įsipareigojimų“
Trišalis socialinių reikalų aukščiausiojo lygio susitikimas, 2010 m. kovo 25 d.

Pirmininko J. M. Barroso įžanginės pastabos: „Kad strategija Europa 2020 m. būtų veiksminga, reikia tvirtų įsipareigojimų“ English

Pirmininkas J. M. Barroso pabrėžė, jog siekiant užtikrinti pažangų, tvarų ir integracinį ekonomikos augimą bei aukštą užimtumo lygį, labai svarbu, kad visos ES institucijos, valstybės narės, socialiniai partneriai, regionai ir visos kitos suinteresuotosios šalys kuo veiksmingiau bendradarbiautų.


Aiškūs strategijos „Europa 2020“ tikslai
Europos Parlamento plenarinis posėdis prieš Europos Vadovų Tarybos susitikimą Briuselyje, 2010 m. kovo 24 d.

Pirmininko J. M. Barroso kalba English

Pirmininkas J. M. Barroso pabrėžė, jog labai svarbu, kad ES lyderiai susitartų dėl aiškių strategijos „Europa 2020“ tikslų.


„Europa 2020“: tvaraus augimo ir darbo vietų kūrimo strategija
Neoficialus Europos Vadovų Tarybos susitikimas, 2010 m. vasario 11 d.

Pirmininko J. M. Barroso kalba: „Tvaraus augimo strategija „Europa 2020““ English

Žiniomis ir inovacijomis pagrįstas augimas, integruota visuomenė su dideliu užimtumo lygiu, konkurencinga ir tvari ekonomika – tai ES tvaraus augimo ir darbo vietų kūrimo strategijos „Europa 2020“, kurią Pirmininkas J. M. Barroso pristatė neoficialiame Europos Vadovų Tarybos susitikime, prioritetai.