AA+A++Leagan clóLéarscáil suímhRSSRSS

Aithisc agus cuir i láthair maidir leis an straitéis Eoraip 2020

Europe's digital challenge
European Council, 24-25 October 2013

The European Council on the 24th and 25th October hosts a debate on the digital economy in Europe. Internet and e-services create five jobs for every two lost even in times of high unemployment. It is self-evident that the single market and the digital economy reinforce each other. Buying goods and services is much easier online – but it is also easier to spot where the single market is not working and to see the cost of fragmentation. The European Commission has prepared a paper proposing measures to address failings of the Digital Single Market.

 • Innovating in the digital era: putting Europe back on track - Presentation of J.M. Barroso, President of the European Commission pdf - 3 MB [3 MB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

 • Europe's digital challenge pdf - 2 MB [2 MB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

 • President's Barroso speech ahead of the European Council


Áitítear an cás ar son na hEorpa
Aitheasc an Uachtaráin Barroso faoi Staid an Aontais Eorpaigh, 11 Meán Fómhair 2013

Aitheasc faoi Staid an Aontais, 2013 a thug an tUachtarán Barroso

Ina Aitheasc faoi Staid an Aontais, 2013 rinne an tUachtarán Barroso gairm chun slógaidh: 'Anois an t-am ceart le labhairt amach ar son na hEorpa; anois an t-am ceart ag na daoine uile ar spéis leo an Eoraip, is cuma cén dearcadh polaitiúil nó idé-eolaíoch atá acu, is cuma cárb as dóibh'.


Energy and tax fraud on the European Council agenda
European Council, 22 May

Speech by President Barroso on the preparations of the European Council of 22 May

Ahead of the European Council, President Barroso addressed the European Parliament in Strasbourg. He stressed energy and the fight against tax fraud and tax evasion as the two main topics of the Council meeting.

 • Combating tax fraud and evasion, presentation by J.M.D. Barroso pdf - 683 KB [683 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

 • The EU’s toolbox to fight tax fraud and tax evasion pdf - 130 KB [130 KB]

 • Energy priorities for Europe, presentation of J.M.D Barroso. pdf - 2 MB [2 MB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

 • Energy challenges and policy – EC contribution to the European Council of 22 May 2013 pdf - 2 MB [2 MB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

 • Combating tax fraud and evasion, EC contribution to the European Council of 22 May 2013 pdf - 580 KB [580 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)


Litir ón Uachtarán Barroso chuig Baill na Comhairle Eorpaí
11 Márta 2012

Litir ón Uachtarán Barroso chuig Baill na Comhairle Eorpaí pdf - 11 KB [11 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

Roimh chruinniú na Comhairle Eorpaí, chuir an tUachtarán Barroso litir chuig baill na Comhairle Eorpaí ina raibh an méid seo a leanas: "Níl deireadh tagtha leis an ngéarchéim fós, mar is léir ó na leibhéil arda dífhostaíochta, ach tá torthaí iarrachtaí athchóirithe na mBallstát le feiceáil anois, agus tá éagothromaíochtaí suntasacha i ngeilleagar na hEorpa á réiteach dá bharr sin."

 • Iarscríbhinn 1: Príomhshonraí maidir le OTI, dífhostaíocht, easnaimh phoiblí agus fiachas rialtais pdf - 86 KB [86 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

 • Iarscríbhinn 2: Treochtaí in iarmhéideanna sa chuntas reatha agus costais aonad saothair pdf - 59 KB [59 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

 • Tuarascáil: Foirne Gníomhaíochta um Fhostaíocht na nÓg - Tuarascáil nuashonraithe do Chomhairle Eorpach an Earraigh 14-15 Márta 2013 pdf - 85 KB [85 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)


Eoraip 2020: Treoirphlean don Domhan i ndiaidh na Géarchéime
Cruinniú Mullaigh Eoraip 2020 Chomhairle Liospóin/na Bruiséile

Óráid ón Uachtarán Barroso: "Eoraip 2020: Treoirphlean don Domhan i ndiaidh na Géarchéime" English

Ag cruinniú mullaigh Eoraip 2020 leag an tUachtarán Barroso amach cur chuige an AE le dul i ngleic le na dúshláin eacnamaíocha atá romhainn: is iad muinín agus iomaíochas na bunriachtanais má táthar chun fás inbhuanaithe agus cuimsitheach a bhaint amach san fhadthéarma.


Tá sé in am na gealltanais a chomhlíonadh
Cruinniú den Chomhairle Eorpach, 18 Deireadh Fómhair 2012

Óráid an Uachtaráin Barroso English

Tá dul chun cinn á dhéanamh ar fhreagra an AE ar an ngéarchéim agus tá sé in am na gealltanais a chomhlíonadh. Nuair a chuirfear an Sásra Aonair Maoirseachta chun feidhme, brisfear an nasc diúltach idir fiacha na mbanc agus fiacha an stáit; tá fís fhadtéarmach ón Eoraip le go mbeidh an t-aontas eacnamaíoch agus airgeadaíochta inbhuanaithe, bunaithe ar chomhtháthú níos dlúithe, sláine an Mhargaidh Aonair agus acmhainneacht fhioscach chreidiúnach.

 • Tuairisc ar an gComhshocrú le haghaidh Fáis agus Post pdf - 691 KB [691 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

 • Conclúidí na Comhairle Eorpaí maidir leis an Aontas Eacnamaíoch agus Airgeadaíochta a chríochnú English

 • Ráiteas ón Uachtarán Barroso ag preasagallamh comhpháirteach an Chruinnithe Mullaigh Shóisialta Thríthaobhaigh English

 • Cruinniú Mullaigh Sóisialta: ag obair le chéile ar mhaithe le fás a chruthóidh fostaíocht agus breis rialachais eacnamaíoch English

 • Ráiteas faoin nGréig ó Chinn Stáit nó Rialtais limistéar an Euro English

 • Ráiteas ón Uachtarán Barroso ag an bpreasagallamh tar éis na Comhairle Eorpaí English

 • J.M.D. Barroso: Conclúidí chruinniú na Comhairle Eorpaí, 17/18 Deireadh Fómhair 2012 English


Aitheasc faoi Staid an Aontais 2012
Óráid ón Uachtarán Barroso ag Seisiún Iomlánach Pharlaimint na hEorpa, 12 Meán Fómhair 2012

Óráid an Uachtaráin Barroso

Mhol an tUachtarán Barroso cónaidhm náisiúnstát a dhéanamh agus d'fhógair sé treoirphlean le haghaidh aontas eacnamaíoch agus airgeadaíochta níos doimhne. Ina aitheasc bliantúil ar Staid an Aontais, d'agair Uachtarán an Choimisiúin José Manuel Barroso go tréan ar son treo nua agus smaointeoireachta nua don Eoraip.


An tAontas atá de dhíth san Eoraip
Tráchtaireacht a rinne an tUachtarán Barroso, 29 Lúnasa 2012

Tráchtaireacht an Uachtaráin Barroso English

"An 12 Meán Fómhair, déanfaidh an Coimisiún na tograí uaidh le haghaidh Sásra Aonair Maoirseachta Baincéireachta a thíolacadh."

"Tá na tograí is déanaí ón gCoimisiún mar chuid de phacáiste níos leithne maidir le haontas eacnamaíoch, fioscach agus polaitiúil lena ndéanfar athshainiú ar phróiseas lánpháirtithe na hEorpa."


Aontas baincéireachta molta ag an Uachtarán Barroso
Óráid an Uachtaráin Barroso ag Díospóireacht Iomlánach Pharlaimint na hEorpa faoi Chomhairle Eorpach 28 – 29 Meitheamh 2012

Óráid an Uachtaráin Barroso English

I gComhairle Eorpach mhí an Mheithimh 2012, rinne Ceannairí Stáit agus Rialtais agus an Coimisiún Eorpach plé ar straitéis fáis an AE, ina mbeidh bearta láithreacha chun borradh a chur faoin ngeilleagar agus fís fhadtéarmach d'Aontas Eorpach níos láidre. Le linn óráide os comhair Pharlaimint na hEorpa, thug Uachtarán an CE, José Manuel Barroso, achoimre ar na príomhghnéithe a bhaineann leis an tslí a bhfuil an AE ag dul i ngleic leis an ngéarchéim agus le fás sa todhchaí.

 • Na bloic thógála do chomhtháthú níos doimhne English

 • Féach ar na físeáin

 • Tá sé molta ag an gCoimisiún cumhachtaí nua a thabhairt do BCE le maoirseacht a dhéanamh ar bhaincéireacht mar chuid den aontas baincéireachta български čeština dansk Deutsch eesti keel ελληνικά English español français italiano latviešu valoda lietuvių kalba magyar Malti Nederlands polski português Româna slovenčina slovenščina suomi svenska

 • Tá pacáiste molta ag an gCoimisiún le haghaidh maoirseachta ar bhaincéireacht sa limistéar euro – ceisteanna coitianta English


Fás a athbhunú, Infheistiú inár dtodhchaí
Cruinniú den Chomhairle Eorpach, 28 Meitheamh 2012

Óráid an Uachtaráin Barroso: Fás a athbhunú, Infheistiú inár dtodhchaí

Déanann an tUachtarán Barroso cur síos ar an anailís agus ar na tograí a bhaineann leis an tosaíocht atá ann an fás a athbhunú san Eoraip, agus deir sé gur buiséad fáis is ceart a bheith i mbuiséad an AE amach anseo. Is féidir cóip den óráid a thug sé don Chomhairle Eorpach a fháil anseo


An fás domhanda a athchothromú le chéile
Ráiteas ón Uachtarán Barroso tar éis chruinniú mullaigh an G20 i Meicsiceo, 19 Meitheamh 2012

Ráiteas ón Uachtarán Barroso

I ráiteas uaidh tar éis an phlé ar an ngeilleagar domhanda is ar ghéarchéim fiachais na hEorpa, d'fháiltigh an tUachtarán Barroso roimh an aitheantas ó cheannairí an G20 d'iarrachtaí an AE aghaidh a thabhairt ar an ngéarchéim agus tharraing sé aire ar thacaíocht an G20 do bhreis lánpháirtíochta san Eoraip.

 • Féach ar fhíseán an phreasagallaimh English

 • Comhráiteas ar chaidreamh trádála an AE/SAM English

 • Comhráiteas ar thorthaí an G20 English

 • Dearbhú Cheannairí an G20 English


Réamhrá an Uachtaráin Barroso ar na chéad chéimeanna eile don chobhsaíocht, d'fhás is do phoist
Preasagallamh, an Bhruiséil, 30 Bealtaine 2012

Réamhrá an Uachtaráin Barroso ar na chéad chéimeanna eile don chobhsaíocht, don fhás is do phoist English

"Rinneamar seiceáil ar an staid bhuiséadach is eacnamaíoch i ngach ceann dár 27 mballstát. Agus mholamar cóireáil - sainmholtaí do na hathchóirithe is gá le cobhsaíocht, fás agus poist a chur ar fáil."


Misean - Fás: Todhchaí na hEorpa a chinntiú trí Fhás is trí Chobhsaíocht
Óráid ón Uachtarán J.M.D. Barroso, 29 Bealtaine 2012

Óráid ón Uachtarán Barroso: "Misean - Fás: Todhchaí na hEorpa a chinntiú trí Fhás is trí Chobhsaíocht" English

Ní bheidh fás inbhuanaithe againn fad is a bheidh fiachas neamhinbhuanaithe againn. Tá athchothromú gheilleagar na hEorpa ag dul i dtreis. Tá easnaimh á laghdú ar fud na hEorpa agus sin í an tslí is fearr le muinín a thógáil is le costas na n-iasachtaí a ghearradh. Ní mór dúinn cuimhneamh air go mbeidh fáil do phoist is don infheistiú ar gach euro a shábhálfar ar fhiachas a sheirbhísiú .


Is gá cobhsaíocht agus fás araon
Tugann an tUachtarán Barroso na chéad torthaí maidir leis na cistí struchtúracha a úsáid le tabhairt faoi dhífhostaíocht na n-óg, 23 Bealtaine 2012

Tabhairt faoi dhífhostaíocht na n-óg: cistí struchtúracha an AE a úsáid le cabhrú le daoine óga

Anocht os comhair na gCeannairí Stáit agus Rialtais, thíolaic Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh, José Manuel Barroso, céadtorthaí na bhfoirne comhghníomhaíochta le tabhairt faoi ardleibhéal na dífhostaíochta i measc na n-óg do na Taispeánann an t-athbhreithniú an tslí ina bhfuil airgead ón Aontas Eorpach á úsáid le daoine a chur ag obair is faoi oiliúint.


Breith ar an bhfaill leis an bhfás a threisiú: Teachtaireacht 9ú Bealtaine ón gCoimisiún Eorpach
8 Bealtaine 2012

Ráiteas ón Uachtarán Barroso: "Breith ar an bhfaill le treisiú le fás: Teachtaireacht 9ú Bealtaine ón gCoimisiún Eorpach" pdf - 100 KB [100 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

An 9 Bealtaine, phléigh Coláiste na gCoimisinéirí páipéar dar teideal "Tráth don chinneadh: gníomh don fhás, gníomh do phoist". Tar éis na díospóireachta, dúirt José Manuel Durão Barroso, Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh: "Tá cur chuige dhá rian againn maidir le cobhsaíocht is le fás atá ag croílár ár bhfreagartha i gcónaí. Ar dtús, ná bíodh aon lagú ar ár bhfócas ar chobhsaíocht. Ní mór fiachais agus easnaimh a laghdú le muinín a thógáil is le costas na n-iasachtaí a ghearradh. Gach euro a chaitear ar íocaíochtaí úis, sin euro ná beidh ann do phoist ná d'infheistíocht (…) Ar an dara dul síos, ní mór luas a chur le hathchóirithe struchtúrtha. Ba cheart do na Ballstáit na cánacha ar an obair a laghdú le go spreagtar poist (…) Sa tríú háit, is gá an infheistíocht a mhéadú. Agus má táimid dáiríre faoi infheistiú i bhfás, is gá dúinn aontú ar bhuiséad AE do na seacht mbliana romhainn a bhogfaidh fócas an chaiteachais chuig bearta a chuirfidh leis an bhfás."


Ní mór do na Ballstáit níos mó a dhéanamh chun an bhearna idir an toil pholaitiúil agus na cinntí a ghlactar ag an mbunleibhéal a dhúnadh
Parlaimint na hEorpa, 13 Márta 2012

Óráid ón Uachtarán Barroso ar thorthaí Chomhairle Eorpach an Earraigh English

I bParlaimint na hEorpa thíolaic an tUachtarán Barroso torthaí Chomhairle Eorpach an Earraigh, .i. a bhain leis an nGréig agus le bearta a glacadh chun cobhsaíocht airgeadais is fás a chruthóidh poist a spreagadh trí chlár Eoraip 2020.


Síníodh an Conradh ar Chobhsaíocht, ar Chomhordú agus ar Rialachas
2 Márta 2012

Ráiteas ón Uachtarán Barroso ag searmanas sínithe an Chonartha ar Chobhsaíocht, ar Chomhordú agus ar Rialachas san Aontas Eacnamaíoch agus Airgeadaíochta English

Dúirt an tUachtarán gur chreid sé go "n-éireoidh linn an chobhsaíocht is an fás a nascadh, fara ionstraimí eile dlí nó conartha idir na "sé-phaca" agus an SCE, idir Straitéis Eoraip 2020 agus na cistí struchtúracha don fhás agus do phoist."

 • Féach ar an bhfíseán English


"I dtreo Eoraip 2020: Bonn a chur síos don rath feasta"
Cruinniú mullaigh Eoraip 2020, 27 Feabhra 2012

Óráid ón Uachtarán Barroso: "I dtreo Eoraip 2020: Bonn a chur síos don rath feasta" English

Labhair an tUachtarán Barroso ina eochair-óráid faoi na dúshláin thromchúiseacha struchtúrtha atá os comhair na hEorpa. Ní féidir tabhairt fúthusan ach trí dhul ar aghaidh le hathchóirithe doimhne, tógáil ar iarrachtaí náisiúnta, fad is a fhanaimid "Eorpach go smior" is sinn ag cur le buntáistí na hEorpa

 • Féach ar an bhfíseán English


Fás agus Poist: Na Chéad Chéimeanna Eile
Cruinniú na Comhairle Eorpaí neamhfhoirmiúla, 30 Eanáir 2012

Óráid ón Uachtarán Barroso: Fás agus Poist: Na chéad chéimeanna eile pdf - 2 MB [2 MB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

Dífhostaíocht na n-óg, an margadh aonair a chríochnú agus tacú le mionghnóthais - chuir an tUachtarán Barroso na Cinn Stáit agus Rialtais ar an eolas faoi na príomh-ghníomhaíochtaí atá á moladh ag an gCoimisiún Eorpach chun tacú leis an bhfás: luas a chur le Gníomh an Mhargaidh Aonair, caiteachas Chiste Sóisialta na hEorpa a shruthlíniú d'fhonn poist a chruthú do dhaoine óga agus maoiniú a spriocdhíriú ar FBManna.


Rialachas geilleagrach: Ráiteas ar an gcomhaontú idirnáisiúnta
Seisiún iomlánach Pharlaimint na hEorpa, 18 Eanáir 2012

Ráiteas an Uachtaráin Barroso: "Tig leis an gComhaontú seo a bheith ina uirlis thábhachtach chun clár tathagach cobhsaíochta is fáis a thógáil, clár a bheidh bunaithe ar straitéis Eoraip 2020 agus freisin ar an Treoirchlár a thíolaic an Coimisiún." English

Agus é i bParlaimint na hEorpa dúirt an tUachtarán Barroso gur mír riachtanach is ea an comhaontú idirnáisiúnta i mórphacáiste gníomhaíochtaí le géarchéim an fhiachais cheannasaigh a fhreagairt, ar a n-áirítear Sásra Eorpach Cobhsaíochta neartaithe, a bhfuil súil leis, agus géarghá leis do chobhsaíocht is do chomhtháthú limistéar an Euro.

 • Féach ar ráiteas an Uachtaráin English


Is Gá Gníomh Anois d'Eoraip 2020
Plé i bParlaimint na hEorpa ag tús Uachtaránacht AE na Danmhairge, 18 Eanáir 2012

Réamhráiteas an Uachtaráin Barroso: "Ní straitéis í an straitéis Eoraip 2020 strategy atá in ann fanacht go 2020 – is gá gníomhú anois" English

Ag labhairt dó i bplé an tseisiúin iomlánaigh de Pharlaimint na hEorpa ag tús Uachtaránacht AE na Danmhairge, d'áitigh an tUachtarán Barroso go ndéanfadh an Danmhairg a cion go cinntitheach ar son an chomhthionscadail Eorpaigh. Mheabhraigh an tUachtarán dearcadh an Choimisiúin ar fhreagairt chuimsitheach ar an ngéarchéim, a rachadh thar an gcomhdhlúthú fioscach agus leag sé béim ar ríthábhacht na mbeart sa straitéis Eoraip 2020 a chur chun feidhme.


An Cor a Mheas faoin gComhshocrú Euro Plus
Cruinniú den Chomhairle Eorpach – 9 Nollaig 2011

Óráid ón Uachtarán Barroso: An Cor a Mheas faoin gComhshocrú Euro Plus pdf - 2 MB [2 MB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

Iomaíochas is fostaíocht, cobhsaíocht airgeadais agus inbhuanaitheacht an airgeadais phoiblí a chothú, tá géarghá leo chun cuspóirí Eoraip 2020 faoin bhfás cliste, inbhuanaithe cuimsitheach a shroicheadh. Léirigh an tUachtarán Barroso an dul chun cinn chun an Comhshocrú Euro Plus a chur chun feidhme agus chuir sé béim ar a thábhacht chun an tAontas Eorpach a tharraingt amach as an ngéarchéim.

 • Óráid an Uachtaráin ar chonclúid Chomhairle Eorpach na Nollag English

 • Iar-rá an Uachtaráin ar chonclúid Chomhairle Eorpach na Nollag English

 • Faisnéis chúlra faoin gComhshocrú Euro Plus pdf - 3 MB [3 MB] English (en)

 • Ráiteas ó Chinn Stáit nó Rialtais limistéar an Euro English

 • Conclúidí na Comhairle Eorpaí English


Rialachas geilleagrach na hEorpa a neartú
Díospóireacht Pharlaimint na hEorpa ar rialachas geilleagrach, 16 Samhain 2011

Óráid ón Uachtarán Barroso: "Feasta, beidh orainn dul níos sia fós chun an t-imeascadh a neartú" English

Ina óraid chuig Parlaimint na hEorpa ar rialachas geilleagrach, dheimhnigh an tUachtarán Barroso go dtabharfadh an Coimisiún ar aghaidh glacadh an tSuirbhé Bhliantúil ar Fhás 2012, a leagann amach tosaíochtaí beartais an AE don fhás is do phoist do na 12 go 18 mí atá romjhainn.

 • Féach ar Ráiteas iomlán an Uachtaráin Barroso ar an rialachas geilleagrach English


Foinsí Fáis na hEorpa
Cruinniú den Chomhairle Eorpach – 23 Deireadh Fómhair 2011

Óráid an Uachtaráin Barroso: Foinsí Fáis na hEorpa pdf - 2 MB [2 MB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

D'fhás OTI na hEorpa breis is 30% le 15 bliana anuas, le 23 milliún post nua – is tá slí do bhreis fáis. Is gá béim bhreise ar T&F, rómhaorlathas a chiorrú agus rochtain an ghnó ar chreidmheas a eascú. Tá mór-ról fós ag an monaróireacht chun geilleagar an AE a chur chun cinn, go háirithe sna teicneolaíochta glasa, áit ar ceannaire domhanda í an Eoraip. Eochair-ghnéithe eile is ea oideachas feabhsaithe agus leibhéal ardaithe fostaíochta, agus tá cistí struchtúrtha in ann difríocht mhór a dhéanamh, dar leis an Uachtarán Barroso.


Aontaíonn an Chomhairle is an Pharlaimint faoi rialachas geilleagrach
20 Meán fómhair 2011

Ráiteas ón Uachtarán Barroso: "Tugann an comhaontú seo uirlis chumhachtach chun gaiste an fhiachais neamhinbhuanaithe a sheachaint don AE agus dá Bhallstáit" English

Blian d'éis don Choimisiún pacáiste sé thogra reachtacha a thíolacadh chun rialachas geilleagrach an Aontais Eorpaigh, is go háirithe limistéar an euro, a neartú, críochnaíodh comhaontú. Ina ráiteas, rinne an tUachtarán Barroso cur síos ar an tairbhe a d'eascródh as an gcomhaontú sin.


An Seimeastar Eorpach: An Cor a Mheas
Cruinniú den Chomhairle Eorpach, 23-24 Meitheamh 2011

Óráid ón Uachtarán Barroso

Tá géarchéim gheilleagrach is airgeadais gan fasach os comhair an Aontais Eorpaigh. Is gá comhtháthú is comhordú feabhsaithe chun fás nua inbhuanaithe a sholáthar le híostionchar sóisialta. Agus é ag an gComhairle Eorpach, thíolaic an tUachtarán Barroso conclúidí an chéad Seimeastair Eorpaigh, timthriall bliantúil de chomhordúchán beartas geilleagrach, a bhfuil faoi cuspóirí foriomlána na straitéise Eoraip 2020 a shroicheadh.

 • Léigh óráid an Uachtaráin Barroso ar na hullmhúcháin don Chomhairle Eorpach i bParlaimint na hEorpa English

 • Ráiteas ón Uachtarán Barroso tar éis na Comhairle Eorpaí English

 • Léigh óráid an Uachtaráin Barroso i bParlaimint na hEorpa faoi thorthaí na Comhairle Eorpaí. English

 • Ráiteas ag an bpreasagallamh tar éis an chéad lae den Chomhairle Eorpach English

 • Léigh an litir chuig Baill na Comhairle Eorpaí

 • Preasagallamh roimh an gComhairle Eorpach English

 • Spriocanna Eoraip 2020

 • Conclúidí na Comhairle Eorpaí

 • Físeán: José Manuel Barroso ag díospóireacht na FPEanna faoi thorthaí na Comhairle Eorpaí English


Moltaí a bhaineann go sonrach le tír ar leith 2011
7 Meitheamh 2011

Ráiteas ón Uachtarán Barroso: "Má dhéanann cách na hiarrachtaí dáiríre, ceadóidh sé don Eoraip an ghéarchéim a fhágáil is cosnóidh sé ár rath feasta"

Luaigh an tUachtarán Barroso go bhfuil an Coimisiún, le foilsiú na 27 moladh saintíre an 7 Meitheamh 2011, tar éis céim chinntitheach eile chun tosaigh a ghlacadh, chun tacú le gach Ballstát i bhfás agus i bhfostaíocht a sholáthar - rud a chuireann geilleagar an AE ar ais ar bhóthar a leasa.


Athrú Cluiche Dáiríre maidir le rialachas geilleagrach
Cruinniú den Chomhairle Eorpach, 24 – 25 Márta 2011

Ráiteas ón Uachtarán Barroso tar éis na Comhairle Eorpaí: "Neartaíomar ár n-aontas airgeadais le haontas geilleagrach" English

Ag deireadh Chomhairle Eorpach an Earraigh, Léirigh an tUachtarán Barroso a shástacht gur neartaigh aontas geilleagrach níos dlúithe an t-aontas geilleagrach anois.

 • Ráiteas ón Uachtarán Barroso faoin bplé roimh an gComhairle Eorpach English

 • Óráid an Uachtaráin Barroso tar éis an chéad lae English

 • Conclúidí na Comhairle Eorpaí English


An Eoraip 2020: Bliain Imithe, Naoi gCinn Romhainn
Comhdháil den Chomhairle i Liospóin – 15 Márta 2011

Ráiteas an Uachtaráin Barroso: "Cuspóir simplí atá againn: dea-phoist, ardchaighdeáin mhaireachtála, agus mianach saoil feabhsaithe do gach Eorpach." English

D'athdhearbhaigh an tUachtarán Barroso gur cuspóir d'Eoraip 2020 Eoraip a chruthú a thagarmharcálann í féin le scoth an domhain. Luaigh sé go bhfuil tagairt shoiléir d'Eoraip 2020 sa Chomhshocrú don Euro is go n-ardaítear chuig an leibhéal polaitiúil is airde sraith beart nithiúil ón straitéis ionas go gcinnteofaí go gcuirfear chun feidhme láithreach iad.

 • Féach ar an bhfíseán English


Tosaíochtaí don Eoraip: Fuinneamh agus Nuáil
Cruinniú den Chomhairle Eorpach – 4 Feabhra 2011

Óráid ón Uachtarán Barroso: Tosaíochtaí fuinnimh don Eoraip pdf - 608 KB [608 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

Óráid ón Uachtarán Barroso: Tosaíochtaí Nuála don Eoraip pdf - 424 KB [424 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

Fuinneamh níos saoire, níos glaise is níos flúirsí agus nuáil dhomhanda, sin dhá cheann de mhórdhúshláin an AE. Is ionann caiteachas fuinnimh agus 2.5% d'OTI an AE agus 80% dá chuid astaíochta gáis cheaptha teasa. Leag an tUachtarán Barroso béim air gur gá beartais chomhordaithe chun cur le héifeachtúlacht fuinnimh, margadh fuinnimh Eorpach a chruthú agus tuilleamaí an AE ar sholáthar seachtrach a laghdú. Dá n-infheisteofaí 3% d'OTI na hEorpa sa taighde agus sa nuáil, chinnteofaí go bhfanfaidh an AE chun cinn san fhás cliste.

 • Faisnéis chúlra faoi fhuinneamh san Eoraip pdf - 746 KB [746 KB] English (en)

 • Tionscadail fuinnimh AE a mhaoinítear faoin gclár Eorpach um théarnamh geilleagrach pdf - 4 MB [4 MB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

 • Faisnéis chúlra faoin nuáil pdf - 430 KB [430 KB] English (en)

 • Conclúidí na Comhairle Eorpaí English


Suirbhé Bliantúil ar Fhás
Tús an tSeimeastair Eorpaigh, 12 Eanáir 2011

Ráiteas ón Uachtarán Barroso faoin Suirbhé Bliantúil ar Fhás": Céim nua san imeascadh Eorpach ag tosú. Seo ár rialachas geilleagrach i ngníomh." English

Thíolaic an tUachtarán Barroso an Suirbhé Bliantúil ar Fhás, rud a chuireann tús leis an gcéad "Seimeastar Eorpach" is a thugann treo soiléir do thriall na hEorpa sa bhliain atá romhainn.

 • Suirbhé Bliantúil ar Fhás 2011 hrvatski (hr)

 • An Seimeastar Eorpach: ailtireacht nua do rialachas geilleagrach nua an AE - C&F English

 • Suirbhé Bliantúil ar Fhás: Achoimre ar an anailís gheilleagrach agus teachtaireachtaí English

 • Uachtaránacht na hUngáire tiomanta do chéad chur chun feidhme rathúil an tSeimeastair Eorpaigh English

 • Ráiteas an Uasail László Andor faoin Suirbhé Bliantúil ar Fhás English

 • Fáiltíonn an Ghearmáin roimh an Suirbhé Bliantúil ar Fhás

 • Ráiteas an Uasail Olli Rehn faoin Suirbhé Bliantúil ar Fhás English


Níl a Leithéid de Rud ann agus "Easnamh Saor"
Molann an Coimisiún reachtaíocht ar rialachas geilleagrach, 29 Meán Fómhair 2010

Réamhrá an Uachtaráin Barroso: Seo an chéim is mó chun tosaigh faoin rialachas geilleagrach ó ghlacamar an Comhaontú Cobhsaíochta agus Fáis English

Shainigh an tUachtarán Barroso na moltaí mar an chéim is mó chun tosaigh faoin rialachas geilleagrach ón gComhaontú Cobhsaíochta agus Fáis agus chreid sé gur athrú ó bhonn sa tslí ina bpléitear le rialachas geilleagrach a bheidh iontu. Is é ról an Choimisiúin a chinntiú ná beidh saoránaigh ag íoc cánach inniu is gan faic dá bharr acu amárach.

 • Preaseisiúint български čeština dansk Deutsch eesti keel ελληνικά English español français italiano latviešu valoda lietuvių kalba magyar Malti Nederlands polski português Româna slovenčina slovenščina suomi svenska

 • Pacáiste rialachais gheilleagraigh (1): An Comhaontú Cobhsaíochta agus Fáis a Neartú English

 • Pacáiste rialachais gheilleagraigh (2): Éagothroimí maicreacnamaíochta a cheartú is a chosc English

 • Pacáiste rialachais gheilleagraigh (3): Amchlár agus forléargas ar an gcreat nua faireachais agus forfheidhmithe English

 • Nasc chuig na tograí reachtacha English (en)


Aontaíonn an Chomhairle Eorpach ar na Spriocanna Eoraip 2020
Cruinniú den Chomhairle Eorpach – 11 Meitheamh 2010

Ráiteas an Uachtaráin Barroso: "Tá ár muinchillí thuas againn is thaispeánamar gur le chéile a ghíomhaímid agus comhthoil pholaitiúil ann" English

Léirigh an tUachtarán Barroso a shástacht nach amháin gur aontaigh an Chomhairle d'aonghuth ar na línte leathana, ach fairis sin ar na spriocanna nithiúla do straitéis seo Eoraip 2020 don fhás is don fhostaíochta san Eoraip.


Eoraip 2020 agus Cur Chuige Iomlánaíoch don Fhás
Plé ar Eoraip 2020 i bParlaimint na hEorpa, 5 Bealtaine 2010

Óráid an Uachtaráin Barroso: Rogha Lom: Eoraip 2020 agus Cur Chuige Iomlánaíoch don Fhás English

Thíolaic an tUachtarán Barroso réitigh, atá sa straitéis Eoraip 2020, faoin tslí chun an Eoraip a tharraingt amach as an ngéarchéim. Leag sé béim air go ngníomhófar ag leibhéal na hEorpa, ach go raibh comhthábhacht leis an bhfíric nach mór leasuithe a dhéanamh i ngach ceann de na 27 Ballstát.


"Ní mór d'Eoraip 2020 tiomantas a ghiniúint"
Cruinniú Mullaigh Sóisialta Trípháirteach sa Bhruiséil, 25 Márta 2010

Réamhrá an Uachtaráin Barroso: "Ní mór d'Eoraip 2020 tiomantas a ghiniúint" English

Leag an tUachtarán Barroso tábhacht ar chomhar na n-institiúidí uile Eorpacha, na mBallstát, na gcomhpháirtithe sóisialta, na réigiún agus na bpáirtithe leasmhara eile go léir sa tslí is fearr chun geilleagar cliste, inbhuanaithe, cuimsitheach, ina mbeidh ardleibhéil fostaíochta, a thógáil.


Spriocanna soiléire don Straitéis Eoraip 2020
Seisiún iomlánach de Pharlaimint na hEorpa roimh an gComhairle Eorpach sa Bhruiséil, 24 Márta 2010

Óráid an Uachtaráin Barroso English

Leag an tUachtarán Barroso béim ar thábhacht an chomhaontaithe idir cheannairí an AE faoi spriocanna soiléire don Straitéis Eoraip 2020


An Eoraip 2020: Straitéis don Fhás is do Phoist inbhuanaithe
Comhairle Eorpach neamhfhoirmiúil – 11 Feabhra 2010

Óráid ón Uachtarán Barroso: Straitéis d'fhás inbhuanaithe Eoraip 2020 English

Fás a bhunófar ar eolas is ar nuáil, sochaí chuimsitheach ardfhostaíochita, geilleagar iomaíoch inbhuanaithe: sin iad tosaíochtaí Eoraip 2020, straitéis an Aontais don fhás is do phoist inbhuanaithe, a thíolaic an tUachtarán Barroso don Chomhairle Eorpach neamhfhoirmiúil.