AA+A++Tulostettava versioSivustokarttaRSSRSS

Eurooppa 2020 – puheet ja esitelmät

Europe's digital challenge
European Council, 24-25 October 2013

The European Council on the 24th and 25th October hosts a debate on the digital economy in Europe. Internet and e-services create five jobs for every two lost even in times of high unemployment. It is self-evident that the single market and the digital economy reinforce each other. Buying goods and services is much easier online – but it is also easier to spot where the single market is not working and to see the cost of fragmentation. The European Commission has prepared a paper proposing measures to address failings of the Digital Single Market.


On aika puhua EU:n puolesta
José Manuel Barroson puhe Euroopan unionin tilasta, 11.9.2013

Puhe unionin tilasta vuonna 2013

Vuotuisessa unionin tilaa käsittelevässä puheessaan komission puheenjohtaja Barroso kehotti vahvasti kaikkia, jotka välittävät EU:sta, puhumaan sen puolesta.


Energy and tax fraud on the European Council agenda
European Council, 22 May

Speech by President Barroso on the preparations of the European Council of 22 May

Ahead of the European Council, President Barroso addressed the European Parliament in Strasbourg. He stressed energy and the fight against tax fraud and tax evasion as the two main topics of the Council meeting.


Puheenjohtaja Barroson kirje Eurooppa-neuvoston jäsenille
11.3.2012

Puheenjohtaja Barroson kirje Eurooppa-neuvoston jäsenille pdf - 11 KB [11 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) svenska (sv)

Barroso totesi ennen Euroopan neuvoston kokousta sen jäsenille lähettämässään kirjeessä seuraavaa: "Kriisi ei ole ohi, sillä esimerkiksi työttömyysluvut ovat edelleen liian korkeat. EU-maiden uudistustoimet alkavat kuitenkin tuottaa tulosta, ja Euroopan talouden epätasapaino on korjaantumassa."


Eurooppa 2020: Talouden kehitys kriisinjälkeisessä maailmassa
Eurooppa 2020 -konferenssi, Lisbon Council, Bryssel

Puheenjohtaja Barroson puhe: "Eurooppa 2020: Talouden kehitys kriisinjälkeisessä maailmassa" English

Barroso puhui Eurooppa 2020 -konferenssissa EU:n taloudellisista haasteista ja totesi, että luottamus ja kilpailukyky ovat kestävän ja osallistavan pitkäaikaisen kasvun avaintekijöitä.


Sanoista tekoihin
Eurooppa-neuvoston kokous 18.10.2012

Puheenjohtaja Barroson puhe English

EU:n toimet kriisin taltuttamiseksi etenevät hyvin, ja nyt on aika panna sitoumukset täytäntöön. Pankkien velan ja valtionvelan välinen noidankehä on katkaistava lopullisesti ottamalla käyttöön yhteinen valvontamekanismi. Samaan aikaan Eurooppa tarvitsee pitkän aikavälin vision kestävästä talous- ja rahaliitosta. Sen tulee perustua syvempään yhdentymiseen, sisämarkkinoiden eheyteen ja uskottavaan yhteiseen rahoituskapasiteettiin.

 • Kertomus kasvu- ja työllisyyssopimuksesta pdf - 691 KB [691 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) svenska (sv)

 • Eurooppa-neuvoston päätelmät talous- ja rahaliiton toteuttamisesta English

 • Puheenjohtaja Barroson lausunto sosiaalialan kolmikantahuippukokouksen lehdistötilaisuudessa English

 • Sosiaalialan huippukokous: kohti työllistävää kasvua ja vahvempaa talouden ohjausjärjestelmää English

 • Euroalueen valtion- ja hallitusten päämiesten julkilausuma Kreikasta English

 • Puheenjohtaja Barroson lausunto Eurooppa-neuvoston jälkeen pidetyssä lehdistötilaisuudessa English

 • Puheenjohtaja Barroso: Eurooppa-neuvoston päätelmät 17. ja 18. lokakuuta 2012 English


Puhe unionin tilasta 2012
Puheenjohtaja Barroson puhe Euroopan parlamentin täysistunnossa, 12.9.2012

Komission puheenjohtajan José Manuel Barroson puhe

Vuotuisessa unionin tilaa käsitelleessä puheessaan Barroso korosti, että EU:n on siirryttävä kohti kansallisvaltioiden liittoa, ja ilmoitti, että komission on määrä esitellä talous- ja rahaliiton syventämiseen tähtäävä suunnitelma syksyn kuluessa. Barroso painotti, että Eurooppa tarvitsee nyt uuden suunnan ja uudenlaisen ajattelutavan.


Unionin tiivistäminen on välttämätöntä
Puheenjohtaja Barroson puheenvuoro, 29.8.2012

Puheenjohtaja Barroson puheenvuoro English

"Komissio esittelee 12.9.2012 yhteistä pankkivalvontamekanismia koskevat ehdotuksensa." ...

"Ehdotukset ovat osa laajempaa kokonaispakettia, jolla edetään kohti talous-, finanssivakaus- ja poliittista unionia. Sen myötä Euroopan yhdentymisen rajat määritellään uudelleen."


Puheenjohtaja Barroson esitys pankkiunionin perustamisesta
28–29.6.2012 pidettyä Eurooppa-neuvoston kokousta käsittelevä puheenjohtaja Barroson puhe, Euroopan parlamentti, 3.7.2012

Komission puheenjohtajan José Manuel Barroson puhe English

Eurooppa-neuvoston kokouksessa kesäkuussa 2012 EU-maiden johtajat ja Euroopan komissio käsittelivät EU:n kasvustrategiaa, joka sisältää sekä välittömästi toteutettavia talouden elvytystoimia että vision pitkän aikavälin toimista EU:n vahvistamiseksi. Euroopan parlamentissa pitämässään puheessa puheenjohtaja Barroso esitteli EU:n kriisi- ja kasvutoimet pääkohdittain.


Kasvun palauttaminen, sijoitus tulevaisuuteemme
Eurooppa-neuvoston kokous 28.6.2012

Puheenjohtaja Barroson PDF-esitys: Kasvun palauttaminen, sijoitus tulevaisuuteemme

Barroso analysoi kasvun palauttamista – EU:n keskeistä prioriteettia – ja esitteli siihen liittyviä ehdotuksia. Hän korosti, että EU:n tulevan talousarvion on oltava kasvusuuntautunut.


Maailmanlaajuisen kasvun tasapainottaminen yhteistoimin
G20-huippukokouksen jälkeinen puheenjohtaja Barroson lausunto, Los Cabos, Mexico, 19.6.2012

Puheenjohtaja Barroson lausunto

Maailmantaloutta ja Euroopan velkakriisiä käsitelleen kokouksen jälkeen Barroso totesi G20-ryhmän johtajien antaneen tunnustusta EU:n kriisitoimille ja tukevan Euroopan integraation syventämistä.

 • Video lehdistötilaisuudesta English

 • Yhteinen lausuma EU:n ja Yhdysvaltojen kauppasuhteista English

 • Yhteinen lausuma G20-kokouksen tuloksista English

 • G20-ryhmän johtajien julkilausuma English


Puheenjohtaja Barroson avauspuheenvuoro vakaus-, kasvu- ja työllisyystoimien seuraavasta vaiheesta
Lehdistötilaisuus, Bryssel, 30.5.2012

Puheenjohtaja Barroson avauspuheenvuoro vakaus-, kasvu- ja työllisyystoimien seuraavasta vaiheesta English

"Kunkin EU-maan julkisen talouden tilanne ja talouskehitys on analysoitu perusteellisesti. Tältä pohjalta komissio on esittänyt korjaustoimenpiteitä ja laatinut suositukset toimista, joilla edistetään vakautta, kasvua ja työllisyyttä."


Tavoitteena kasvu: EU:n tulevaisuuden turvaaminen talouskasvun ja vakauden avulla
Puheenjohtaja Barroson puhe, 29.5.2012

Puheenjohtaja Barroson puhe: "Tavoitteena kasvu: EU:n tulevaisuuden turvaaminen talouskasvun ja vakauden avulla" English

Kestävä kasvu ei ole mahdollista niin kauan kuin velkatilanne on kestämätön. Euroopan talouden tasapainottuminen on jo näköpiirissä. Alijäämä on alkanut pienentyä kaikkialla EU:ssa. Tämä on paras keino vahvistaa luottamusta ja pienentää vieraan pääoman menoja. On muistettava, että jokainen velanhoitokuluista säästynyt euro voidaan käyttää työpaikkojen luomiseen ja investointeihin.


Tarvitsemme sekä vakautta että kasvua
Eurooppa-neuvoston epävirallinen illallistilaisuus, 23.5.2012

EU:n rakennerahastot avuksi nuorisotyöttömyyden torjuntaan

Puheenjohtaja Barroso esitteli EU-maiden johtajille alustavat tulokset EU-maiden ja komission yhteisten toimiryhmien työstä, jonka tavoitteena on vähentää runsasta nuorisotyöttömyyttä. Raportista käy ilmi, miten EU:n varoja käytetään nuorten työllistämiseen ja koulutukseen.


Eurooppa-päivän viesti komissiolta: Kasvun edistäminen on aloitettava heti
8.5.2012

Puheenjohtaja Barroson lausunto: "Eurooppa-päivän viesti komissiolta: Kasvun edistäminen on aloitettava heti" pdf - 100 KB [100 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) svenska (sv)

Komission jäsenten kollegio käsitteli 9.5.2012 asiakirjaa "Päätöksen aika: kohti kasvua ja työllisyyttä". Keskustelun jälkeen komission puheenjohtaja Barroso totesi seuraavaa: "Olemme aina soveltaneet kaksitahoista lähestymistapaa, jossa pyritään edistämään sekä vakautta että kasvua. Ensiksikin on pidettävä tiukasti kiinni vakaustavoitteesta. On tärkeää vähentää velkaa ja alijäämää, jotta luottamus vahvistuu ja vieraan pääoman menot alenevat. Jokainen korkojen maksuun käytetty euro on pois työllistämis- ja investointitoimista (...) Toiseksi on vauhditettava rakenneuudistuksia. EU-maissa on edistettävä työpaikkojen syntymistä alentamalla työvoimaverotusta (...) Lisäksi on tehostettava investointeja. Jos investoinneilla halutaan todella saada aikaan kasvua, seuraavan seitsenvuotiskauden EU-rahoituskehyksen painopiste on siirrettävä kasvutoimiin."


EU-maiden on tehtävä enemmän töitä täytäntöönpanon tehostamiseksi, sillä poliittinen tahto ja käytännön päätökset ovat liian kaukana toisistaan.
Euroopan parlamentti, 13.3.2012

Puheenjohtaja Barroson puhe Eurooppa-neuvoston kevätkokouksen tuloksista English

Barroso esitteli Euroopan parlamentille Eurooppa-neuvoston kevätkokouksen tulokset, mm. päätökset Kreikan tukiohjelmasta ja toimista, joilla edistetään rahoitusvakautta ja työllistävää kasvua Eurooppa 2020 -strategian mukaisesti.

 • Kirje Eurooppa-neuvoston jäsenille

 • Kirjeen liite

 • Eurooppa-neuvoston kokousta edeltävä puheenjohtaja Barroson lehdistölausunto, 29.2.2012 English

 • Barroson puhe ensimmäisen kokouspäivän lehdistötilaisuudessa English

 • Barroson puhe kokouksen päätteeksi pidetyssä lehdistötilaisuudessa English


Vakaussopimus allekirjoitettiin
2.3.2012

Puheenjohtaja Barroson puheenvuoro talous- ja rahaliiton vakaudesta, yhteensovittamisesta sekä ohjauksesta ja hallinnasta tehdyn sopimuksen allekirjoitustilaisuudessa English

Barroso vakuutti uskovansa siihen, että yhtäaikainen vakaus ja kasvu on mahdollista, sillä käytettävissä on myös muita oikeudellisia välineitä, kuten talouspolitiikan ohjauspaketti, Euroopan vakausmekanismi, Eurooppa 2020 -strategia ja rakennerahastot.

 • Video English


"Eurooppa 2020 – perusta tulevalle hyvinvoinnille"
"The Europe 2020 Summit" -konferenssi, 27.2.2012

Puheenjohtaja Barroson puhe: "Eurooppa 2020 – perusta tulevalle hyvinvoinnille" English

Puheenjohtaja Barroso käsitteli puheessaan Euroopan vakavia rakenteellisia haasteita. Niihin voidaan vastata vain perusteellisilla uudistuksilla, jotka on toteutettava kansallisin toimin, mutta joiden olisi oltava myös "aidosti eurooppalaisia" eli niissä olisi hyödynnettävä EU:n vahvuuksia.

 • Video English


Kasvu ja työllisyys: Seuraavat toimet
Eurooppa-neuvoston epävirallinen kokous, 30.1.2012

Puheenjohtaja Barroson esitelmä: Kasvu ja työllisyys – Seuraavat toimet pdf - 2 MB [2 MB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) svenska (sv)

Nuorten työllisyys, sisämarkkinoiden toteuttaminen ja tuki pienyrityksille ovat tärkeimmät toimet, joita komissio on esittänyt talouskasvun edistämiseksi. Tavoitteena on nopeuttaa sisämarkkinoiden toimenpidepaketin toteuttamista, tehostaa Euroopan sosiaalirahastosta nuorten työllistämiseen suunnattavaa tukea ja kohdentaa rahoitusta pk-yrityksille.


Talouden ohjaus ja hallinta: Lausunto kansainvälisestä vakaussopimuksesta
Euroopan parlamentin täysistunto, 18.1.2012

Puheenjohtaja Barroson lausunto: "Tämä vakaussopimus voi olla tärkeä väline osana Eurooppa 2020 -strategiaan ja komission esittämään etenemissuunnitelmaan perustuvia toimia, joilla edistetään talouden vakautta ja kasvua" English

Barroson mukaan kansainvälinen vakaussopimus on olennainen osa laajempaa toimenpidepakettia, jolla on haettu ratkaisuja julkisen talouden velkakriisiin ja johon sisältyy mm. Euroopan vakausmekanismi. Paketti on erittäin tärkeä euroalueen vakauden ja yhtenäisyyden varmistamiseksi.

 • Video: Puheenjohtaja Barroson puheenvuoro English


Eurooppa 2020 -strategian toteutus on aloitettava heti
Euroopan parlamentin täysistuntokeskustelu Tanskan EU-puheenjohtajakauden alkaessa, 18.1.2012

Puheenjohtaja Barroson avauspuheenvuoro: "Eurooppa 2020 -strategia ei voi odottaa vuoteen 2020 – sen toteutus on aloitettava heti" English

Barroso vakuutti luottavansa siihen, että Tanska vie puheenjohtajakaudellaan EU:ta ratkaisevasti eteenpäin. Hän kertasi komission pyrkivän löytämään talouskriisiin kattavan ratkaisun, johon sisältyy myös muita toimia kuin julkisen talouden vakauttaminen. Eurooppa 2020 -strategian toteuttaminen on Barroson mukaan keskeisen tärkeää.

 • Video: Puheenjohtaja Barroson avauspuheenvuoro English

 • Video: Euroopan parlamentin täysistuntokeskustelu English

 • Video: Puheenjohtaja Barroson päätössanat English

 • Puheenjohtaja Barroson lehdistölausunto Tanskan esiteltyä EU-puheenjohtajakauden ohjelmansa English

 • Uutisartikkeli komission Tanskan-vierailusta 11.–12.1.2012

 • Video: Tanskan EU-puheenjohtajakauden ohjelman esittelyn yhteydessä pidetty Euroopan komission, Euroopan parlamentin ja Tanskan yhteinen lehdistötilaisuus English


Katsaus Euro Plus -sopimukseen
Eurooppa-neuvoston kokous, 9.12.2011

Puheenjohtaja Barroson esitelmä: Katsaus Euro Plus -sopimukseen pdf - 2 MB [2 MB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) svenska (sv)

Kilpailukyvyn ja työllisyyden, rahoitusmarkkinoiden vakauden sekä julkisen talouden kestävyyden edistäminen ovat olennaisia tekijöitä, kun pyritään saavuttamaan Eurooppa 2020 -strategian kasvutavoitteet. Barroso kertoi Euro Plus -sopimuksen täytäntöönpanon edistymisestä ja korosti, että sopimus on merkittävässä roolissa, kun EU pyrkii jättämään talouskriisin taakseen.

 • Puheenjohtaja Barroson puhe Eurooppa-neuvoston päätelmistä English

 • Puheenjohtaja Barroson päätössanat Eurooppa-neuvoston päätelmistä English

 • Taustatietoa Euro Plus -sopimuksesta pdf - 3 MB [3 MB] English (en)

 • Euroalueen valtion- ja hallitusten päämiesten julkilausuma English

 • Eurooppa-neuvoston päätelmät English


EU:n talouden hallintaa ja ohjausta on tehostettava
Euroopan parlamentin täysistuntokeskustelu talouden hallinnasta ja ohjauksesta, 16.11.2011

Puheenjohtaja Barroson puhe: "Tulevaisuudessa integraatiota on syvennettävä entisestään" English

Barroso vahvisti Euroopan parlamentissa pitämässään puheessa, että komissio aikaistaa vuoden 2012 vuotuisen kasvuselvityksen julkistamista. Selvityksessä esitellään seuraavien 12–18 kuukauden ajalle suunnitellut tärkeimmät talouskasvua ja työllisyyttä edistävät EU-toimet.

 • Video: Puheenjohtaja Barroson puhe talouden hallinnasta ja ohjauksesta English


Euroopan kasvun lähteet
Eurooppa-neuvoston kokous, 23.10.2011

Puheenjohtaja Barroson esitelmä: Euroopan kasvun lähteet pdf - 2 MB [2 MB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) svenska (sv)

EU:n bruttokansantuote on kasvanut yli 30 prosenttia 15 viime vuoden aikana. Työpaikkoja on tänä aikana syntynyt 23 miljoonaa, ja niitä on mahdollista luoda vielä lisää. On pyrittävä entistä voimakkaammin panostamaan tutkimus- ja kehitystoimiin, karsimaan yritysten hallinnollisia velvoitteita ja helpottamaan yritysten luotonsaantia. Valmistusteollisuus on edelleen keskeisessä roolissa EU:n talouden vauhdittajana, ja etenkin vihreän teknologian alalla EU on yksi maailman johtajista. Barroson mukaan koulutustason ja työllisyyden parantaminen ovat myös tärkeitä tekijöitä, ja rakennerahastojen tuella voidaan saada aikaa huomattavia tuloksia.


Neuvosto ja parlamentti sopivat talouspolitiikan ohjauspaketista
20.9.2011

Puheenjohtaja Barroson lausunto: "Tämä sopimuksen avulla EU ja sen jäsenmaat voivat välttää kestämättömän velkaantumisen ansan" English

Sopimus talouspolitiikan ohjauspaketista vahvistettiin vuosi sen jälkeen, kun komissio oli tehnyt sitä koskevan ehdotuksen. Paketti sisältää kuusi säädöstä, joilla voidaan tehostaa EU:n ja euroalueen talouden ohjaus- ja hallintatoimia. Barroso totesi lausunnossaan sopimuksen olevan monessa suhteessa hyödyllinen.


Talouspolitiikan EU-ohjausjakson tilannearviointi
Eurooppa-neuvoston kokous, 23.–24.6.2011

Puheenjohtaja Barroson esitelmä

EU on joutunut ennennäkemättömään talous- ja finanssikriisiin. Tarvitaan tiiviimpää talouspolitiikan yhteensovittamista ja koordinointia, jotta päästään uuteen ja entistä kestävämpään kasvuun ja kriisin sosiaaliset vaikutukset voidaan minimoida. Eurooppa-neuvoston kokouksessa Barroso esitteli yhteenvedon ensimmäisestä talouspolitiikan EU-ohjausjaksosta eli vuotuisesta koordinointi- ja seurantakierroksesta, jonka avulla pyritään saavuttamaan Eurooppa 2020 -strategian yleistavoitteet.

 • Puheenjohtaja Barroson puhe Euroopan parlamentille Eurooppa-neuvoston valmistelutoimista English

 • Eurooppa-neuvoston kokouksen jälkeinen puheenjohtaja Barroson lausunto English

 • Puheenjohtaja Barroson puhe Euroopan parlamentille Eurooppa-neuvoston tuloksista English

 • Eurooppa-neuvoston ensimmäisen kokouspäivän jälkeinen puheenjohtaja Barroson lehdistölausunto English

 • Puheenjohtaja Barroson kirje Eurooppa-neuvoston jäsenille

 • Eurooppa-neuvoston kokousta edeltävä puheenjohtaja Barroson lehdistölausunto English

 • Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet

 • Eurooppa-neuvoston päätelmät

 • Video: José Manuel Barroson puheenvuoro Eurooppa-neuvoston tuloksia käsitelleessä Euroopan parlamentin keskustelussa English


Maakohtaiset suositukset vuodeksi 2011
7.6.2011

Puheenjohtaja Barroson lausunto: "Jos kaikki pyrkivät vakavasti toteuttamaan nämä toimet, EU voi jättää talouskriisin taakseen ja turvata hyvinvoinnin myös tulevaisuudessa"

Barroso korosti, että komission antamat maakohtaiset talouspoliittiset suositukset tukevat kansallisia kasvu- ja työllisyystoimia, joilla EU:n talous on tarkoitus saada takaisin raiteilleen.


Talouden ohjausjärjestelmään tulossa todellinen muutos
Eurooppa-neuvoston kokous, 24.–25.3.2011

Eurooppa-neuvoston kokouksen jälkeinen puheenjohtaja Barroson lausunto: "Rahaliitto vahvistuu talousliiton myötä" English

Eurooppa-neuvoston kevätkokouksen jälkeen Barroso kertoi olevansa tyytyväinen siihen, että rahaliittoa on nyt vahvistettu luomalla tiiviimpi talousliitto.

 • Puheenjohtaja Barroson puhe Eurooppa-neuvoston kokousta edeltäneessä Euroopan parlamentin täysistuntokeskustelussa English

 • Eurooppa-neuvoston ensimmäisen kokouspäivän jälkeinen puheenjohtaja Barroson puhe English

 • Eurooppa-neuvoston päätelmät English


Eurooppa 2020 -strategia: Ensimmäinen toteutusvuosi takana, yhdeksän edessä
Lisbon Councilin konferenssi, 15.3.2011

Puheenjohtaja Barroson puheenvuoro: "Tavoitteemme on yksinkertainen: hyviä työpaikkoja sekä parempi elintaso ja elämänlaatu kaikille EU:n kansalaisille" English

Barroso muistutti, että Eurooppa 2020 -strategialla pyritään luomaan EU:n kansalaisille elinympäristö, joka on maailman huipputasoa. Hänen mukaansa Euro Plus -sopimuksessa viitataan suoraan Eurooppa 2020 -strategiaan ja viedään siihen sisältyviä konkreettisia toimia ylimmälle poliittiselle tasolle, jotta ne voidaan panna välittömästi täytäntöön.

 • Video English


Euroopan energia-alan painopisteet
Eurooppa-neuvoston kokous, 4.2.2011

Puheenjohtaja Barroson esitelmä: Euroopan energia-alan painopisteet pdf - 608 KB [608 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) svenska (sv)

Puheenjohtaja Barroson esitelmä: Euroopan innovaatioalan painopisteet pdf - 424 KB [424 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) svenska (sv)

EU:n keskeisinä haasteina on tuottaa energiaa edullisemmin, vihreämmin ja runsaammin sekä pysyä innovaatiotoiminnan kärkikastissa. EU:n bruttokansantuotteesta kuluu energiamenoihin 2,5 %. Energian osuus EU:n kasvihuonekaasupäästöistä on 80 %. Barroso korosti, että vain koordinoidun politiikan avulla voidaan lisätä energiatehokkuutta, luoda Euroopan laajuiset energiamarkkinat ja vähentää EU:n riippuvuutta tuontienergiasta. EU voi säilyttää asemansa älykkään kasvun saralla, jos se investoi tutkimukseen ja innovointiin 3 % BKT:sta.

 • Taustatietoa EU:n energiatilanteesta pdf - 746 KB [746 KB] English (en)

 • EU:n energiahankkeet, joita rahoitetaan Euroopan talouden elvytysohjelman puitteissa pdf - 4 MB [4 MB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) svenska (sv)

 • Taustatietoa EU:n innovaatiotoiminnasta pdf - 430 KB [430 KB] English (en)

 • Eurooppa-neuvoston päätelmät English


Vuotuinen kasvuselvitys
Lehdistötilaisuus talouspolitiikan EU-ohjausjakson alkaessa, 12.1.2011

Puheenjohtaja Barroson puhe vuotuisesta kasvuselvityksestä: "Uusi vaihe Euroopan yhdentymisessä: talouden ohjausjärjestelmä alkaa toimia käytännössä" English

Barroso esitteli vuotuisen kasvuselvityksen, joka aloittaa ensimmäisen talouspolitiikkaa koskevan EU-ohjausjakson. Selvitys toimii seuraavan vuoden ajan EU:n toimien suunnannäyttäjänä.

 • Vuotuinen kasvuselvitys 2011 hrvatski (hr)

 • Talouspolitiikan EU-ohjausjakso: EU:n talouden ohjausjärjestelmän uusi rakenne – Usein kysyttyä English

 • Vuotuinen kasvuselvitys: Tiivistelmä talousanalyysin tuloksista ja keskeiset viestit English

 • EU:n neuvoston puheenjohtajamaa Unkari sitoutuu talouspolitiikan ensimmäisen EU-ohjausjakson täytäntöönpanoon English

 • EU:n työllisyyskomissaari László Andorin lausunto vuotuisesta kasvuselvityksestä English

 • Saksa on tyytyväinen vuotuiseen kasvuselvitykseen

 • EU:n talouskomissaari Olli Rehnin lausunto vuotuisesta kasvuselvityksestä English


"Ilmaista alijäämää" ei ole
Talouden ohjausjärjestelmää koskevan komission lainsäädäntöehdotuksen julkistus, 29.9.2010

Puheenjohtaja Barroson avauspuheenvuoro: Talouspolitiikan ohjauksessa suunnitteilla suurin edistysaskel sitten vakaus- ja kasvusopimuksen English

Barroson mukaan komission ehdottamat toimet ovat talouspolitiikan ohjauksen saralla suurin edistysaskel sitten vakaus- ja kasvusopimuksen. Hän uskoo, että niiden avulla talouden ohjausjärjestelmää voidaan muuttaa perusteellisesti. Toimilla komissio haluaa varmistaa, että kansalaiset saavat maksamilleen veroille vastinetta myös tulevaisuudessa.

 • Lehdistötiedote

 • Talouspolitiikan ohjauspaketti (1): Vakaus- ja kasvusopimuksen vahvistaminen English

 • Talouspolitiikan ohjauspaketti (2): Makrotalouden epätasapainon ehkäiseminen ja korjaaminen English

 • Talouspolitiikan ohjauspaketti (3): Uuden seuranta- ja täytäntöönpanokehyksen pääpiirteet ja toteutusaikataulu English

 • Säädösehdotukset English (en)


Eurooppa-neuvostossa sovittiin Eurooppa 2020 -strategian tavoitteista
Eurooppa-neuvoston kokous, 17.6.2010

Puheenjohtaja Barroson puheenvuoro: "Eurooppa-neuvosto tarttui toimeen ja osoitti, että pystyy yhteistoimintaan, kun löytyy yhteistä poliittista tahtoa" English

Barroso ilmoitti olevansa tyytyväinen siihen, että neuvosto hyväksyi yksimielisesti Eurooppa 2020 -strategian päälinjat ja jopa sen konkreettiset tavoitteet.


Eurooppa 2020 -strategia ja holistinen kasvukäsitys
Eurooppa 2020 -strategiaa käsittelevä Euroopan parlamentin istunto, 5.5.2010

Puheenjohtaja Barroson puhe: Eurooppa 2020 -strategia ja holistinen kasvukäsitys English

Barroso esitteli Eurooppa 2020 -strategiaan sisältyviä ratkaisuja, joiden avulla EU voi selättää talouskriisin. Hän korosti, että vaikka toimia toteutetaan EU:n tasolla, on aivan yhtä tärkeää, että EU:n kaikissa 27 jäsenmaassa tehdään välttämättömät uudistukset.


"Eurooppa 2020 -strategia edellyttää kaikkien osapuolten sitoutumista"
EU:n ja työmarkkinajärjestöjen kolmikantahuippukokous, Bryssel, 25.3.2010

Puheenjohtaja Barroson lehdistölausunto: "Eurooppa 2020 -strategia edellyttää kaikkien osapuolten sitoutumista" English

Barroson mukaan on erittäin tärkeää, että EU:n toimielimet, EU-maat, työmarkkinaosapuolet, alueet ja muut sidosryhmät pyrkivät yhteistyössä rakentamaan älykkään, kestävän ja osallistavan talouden, jossa on korkea työllisyys.


Selkeät tavoitteet Eurooppa 2020 -strategialle
Eurooppa-neuvoston kokousta edeltänyt Euroopan parlamentin täysistunto, 24.3.2010

Puheenjohtaja Barroson puhe English

Barroso korosti puheessaan sitä, kuinka tärkeää EU-maiden johtajien on sopia Eurooppa 2020 -strategialle asetettavista selkeistä tavoitteista.


Eurooppa 2020: EU:n kasvu- ja työllisyysstrategia
Eurooppa-neuvoston epävirallinen kokous, 11.2.2010

Puheenjohtaja Barroson esitelmä: Kestävää kasvua koskeva Eurooppa 2020 -strategia English

Osaamiseen ja innovointiin perustuva talouskasvu, osallistava korkean työllisyyden yhteiskunta sekä kilpailukykyinen ja kestävä talous ovat Eurooppa 2020 -strategian painopisteet, joita puheenjohtaja Barroso esitteli Eurooppa-neuvoston epävirallisessa kokouksessa.