AA+A++PrintversionOversigtRSSRSS

Taler og indlæg om Europa 2020

Europe's digital challenge
European Council, 24-25 October 2013

The European Council on the 24th and 25th October hosts a debate on the digital economy in Europe. Internet and e-services create five jobs for every two lost even in times of high unemployment. It is self-evident that the single market and the digital economy reinforce each other. Buying goods and services is much easier online – but it is also easier to spot where the single market is not working and to see the cost of fragmentation. The European Commission has prepared a paper proposing measures to address failings of the Digital Single Market.


For Europas skyld
Formand Barrosos tale om Unionens tilstand, 11. september 2013

Formand Barrosos tale om Unionens tilstand 2013

I sin tale om Unionens tilstand 2013 opfordrede formand Barroso alle dem, "som interesserer sig for Europa, uanset deres politiske eller ideologiske holdning, uanset hvor de kommer fra, til at tale Europas sag".


Energy and tax fraud on the European Council agenda
European Council, 22 May

Speech by President Barroso on the preparations of the European Council of 22 May

Ahead of the European Council, President Barroso addressed the European Parliament in Strasbourg. He stressed energy and the fight against tax fraud and tax evasion as the two main topics of the Council meeting.


Brev fra kommissionsformand Barroso til medlemmerne af Det Europæiske Råd
11. marts 2012

Brev fra kommissionsformand Barroso til medlemmerne af Det Europæiske Råd pdf - 11 KB [11 KB] български (bg) čeština (cs) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

Inden topmødet sendte kommissionsformand Barroso et brev til medlemmerne af Det Europæiske Råd med ordlyden: "Vi er ikke ude af krisen endnu, som det fremgår af de uacceptabelt høje arbejdsløshedstal, men vi kan se, at medlemslandenes bestræbelser begynder at bære frugt, og at de meget store ubalancer i den europæiske økonomi er ved at blive rettet op."


Europa 2020: En plan for verden efter krisen
Lisbon Councils Europa 2020-topmøde i Bruxelles

Tale af kommissionsformand Barroso: "Europa 2020: En plan for verden efter krisen" English

På Europa 2020-topmødet skitserede kommissionsformand Barroso EU's tilgang til de økonomiske udfordringer: tillid og konkurrenceevne er nøglen til bæredygtig og inklusiv vækst på lang sigt.


Tid til at opfylde vores forpligtelser
Det Europæiske Råds møde, den 18. oktober 2012

José Manuel Barrosos tale English

EU arbejder hårdt på at løse krisen, og det er på tide at opfylde vores forpligtelser. Med gennemførelsen af den fælles tilsynsmekanisme skal den negative forbindelse mellem bankgæld og statsgæld brydes. På samme tid har Europa brug for en langsigtet vision for Den Økonomiske og Monetære Unions bæredygtighed, som bygger på større integration, det indre markeds integritet og en troværdig finanspolitisk kapacitet.

 • Rapport om vækst- og beskæftigelsespagten pdf - 691 KB [691 KB] български (bg) čeština (cs) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

 • Det Europæiske Råds konklusioner om fuldførelse af Den Økonomiske og Monetære Union English

 • José Manuel Barrosos udtalelse efter den fælles pressekonference ved det sociale trepartstopmøde English

 • Socialt topmøde: en fælles indsats for beskæftigelsesrig vækst og bedre økonomisk styring English

 • Udtalelse fra eurolandenes stats- og regeringschefer om Grækenland English

 • José Manuel Barrosos udtalelse ved pressekonferencen efter EU-topmødet English

 • José Manuel Barroso: Konklusioner fra Det Europæiske Råds møde den 17.-18. oktober 2012 English


Talen om Unionens tilstand 2012
Kommissionsformand José Manuel Barrosos tale til Europa-Parlamentets plenarmøde den 12. september 2012

José Manuel Barrosos tale

José Manuel Barroso opfordrer til en sammenslutning af nationalstater og fremlægger plan for en udvidet økonomisk og monetær union. I sin årlige tale om Unionens tilstand slog EU-Kommissionens formand, José Manuel Barroso, til lyd for nytænkning og en ny retning for Europa.


Europas nødvendige union
Kommentar fra José Manuel Barroso den 29. august 2012

José Manuel Barrosos kommentar English :

"Den 12. september fremlægger Kommissionen sit forslag om en fælles banktilsynsmekanisme."

"Kommissionens kommende forslag er led i en større pakke, der fører til en økonomisk, skattemæssig og politisk union, der vil omdefinere grænserne for den europæiske integration".


Kommissionens formand foreslår bankunion
Kommissionsformand José Manuel Barrosos tale til Europa-Parlamentets plenardebat om Det Europæiske Råd den 28.-29. juni 2012

José Manuel Barrosos tale English

På EU-topmødet i juni 2012 drøftede stats- og regeringscheferne og Kommissionen EU's vækststrategi, som indeholder både kortfristede initiativer til at sætte gang i økonomien og en langsigtet vision for et stærkere EU. I en tale til Europa-Parlamentet skitserede Kommissionens formand, José Manuel Barroso, de væsentligste elementer i EU's udspil på krisen og planerne for fremtidig vækst.


Ny vækst, investering i vores fremtid
Det Europæiske Råds møde, den 28. juni 2012

José Manuel Barrosos tale: Ny vækst, investering i vores fremtid

José Manuel Barroso skitserer analysen og forslagene om den afgørende prioritet: at genoprette væksten i Europa. Han lægger vægt på, at EU's næste budget skal være et budget for vækst. Du kan finde et eksemplar af hans tale på Det Europæiske Råd her


Sammen retablerer vi balancen i den globale vækst
José Manuel Barrosos udtalelse efter G20-topmødet i Mexico den 19. juni 2012

José Manuel Barrosos udtalelse

I en udtalelse efter drøftelserne om den globale økonomi og den europæiske gældskrise udtrykte Kommissionsformanden glæde over G20-ledernes anerkendelse af EU's bestræbelser på at håndtere krisen og understregede, at støtte fra G20-landene er vigtigt for den videre europæiske integration.

 • Se videoen af pressekonferencen English

 • Fælles udtalelse om handelsforbindelserne mellem EU og USA English

 • Fælles udtalelse om resultaterne af G20-topmødet English

 • G20-ledernes udtalelse English


José Manuel Barrosos indledende bemærkninger om næste skridt for stabilitet, vækst og beskæftigelse
Pressekonference, Bruxelles, den 30. maj 2012

José Manuel Barrosos indledende bemærkninger om næste skridt for stabilitet, vækst og beskæftigelse English

"Vi har foretaget et sundhedstjek af den budgetmæssige og økonomiske situation i hvert af de 27 medlemslande. Og vi har foreslået en behandling – specifikke henstillinger om de reformer, der er nødvendige for at sikre stabilitet, vækst og beskæftigelse."


Mission Growth: Sikring af Europas fremtid gennem vækst og stabilitet
José Manuel Barrosos tale, den 29. maj 2012

José Manuel Barrosos tale: "Mission Growth: Sikring af Europas fremtid gennem vækst og stabilitet" English

Vi kan ikke få bæredygtig vækst, så længe vi har ubæredygtig gæld. Vi begynder igen at se en balance i Europas økonomi. Underskuddet falder rundt om i Europa, og det er den bedste måde at opbygge tilliden og skære ned på låneomkostningerne på. Vi skal huske på, at hver euro, vi sparer på gældsomkostninger, er en euro, der kan bruges på jobskabelse og investeringer.


Vi har brug for både stabilitet og vækst
José Manuel Barroso fremlægger de første resultater af bekæmpelsen af ungdomsarbejdsløsheden ved hjælp af EU's strukturfonde, 23. maj 2012

Bekæmpelse af ungdomsarbejdsløshed: EU's strukturfonde kan hjælpe de unge

Formanden for Europa-Kommissionen, José Manuel Barroso, fremlagde her til aften de første resultater for de fælles arbejdsgrupper for bekæmpelse af høj arbejdsløshed blandt unge for stats- og regeringslederne. Gennemgangen viser, hvordan EU's penge bruges til at få folk i arbejde eller uddannelse.


Vi skal gribe øjeblikket til at sætte skub i væksten: Europa-Kommissionens budskab i anledning af 9. maj
8. maj 2012

José Manuel Barrosos udtalelse: "Vi skal gribe øjeblikket til at sætte skub i væksten: Europa-Kommissionens budskab i anledning af 9. maj" pdf - 100 KB [100 KB] български (bg) čeština (cs) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

Den 9. maj drøftede kommissærkollegiet dokumentet med titlen "Time to decide: action for growth, action for jobs”. Efter drøftelserne udtalte formanden for Europa-Kommissionen, José Manuel Barroso: "Vi har en tosporet strategi for stabilitet og vækst, som altid har været kernen i EU's tilgang. Vi skal nu for det første fortsat bevare vores fokus på stabilitet. Det er afgørende, at vi mindsker gæld og underskud, hvis vi skal opbygge tilliden og skære ned på låneomkostningerne. Hver euro, der bruges på renter, er en euro mindre til jobskabelse og investering (...) For det andet er det nødvendigt at fremskynde strukturreformerne. Medlemslandene bør lempe indkomstskatten for at fremme jobskabelsen (...) For det tredje skal vi øge investeringerne. Og hvis vi mener det alvorligt med investering i vækst, bliver vi nødt til at nå til enighed om et EU-budget for de næste syv år, som flytter fokus med hensyn til udgifter til vækstfremmende tiltag."


Medlemslandene skal gøre mere for at slå bro mellem politisk vilje og konkrete beslutninger
Europa-Parlamentet, den 13. marts 2012

José Manuel Barrosos tale om resultaterne af Det Europæiske Råds forårsmøde English

Kommissionsformanden fremlagde resultaterne af Det Europæiske Råds forårsmøde for Parlamentet. Det drejede sig først og fremmest om Grækenland og de tiltag, der er taget for at fremme den finansielle stabilitet og jobskabende vækst gennem dagsordenen for Europa 2020.


Aftalen om stabilitet, koordinering og styring er blevet underskrevet
2. marts 2012

José Manuel Barrosos udtalelse ved undertegnelsesceremonien for aftalen om stabilitet, koordinering og styring i Den Økonomiske og Monetære Union English

Kommissionsformanden gav udtryk for sin tiltro til, at "det sammen med andre aftaler eller juridiske instrumenter, fra six-pack-lovgivningen til ESM, fra Europa 2020-strategien for vækst og jobskabelse til strukturfondene, vil lykkes os at kombinere stabilitet og vækst."

 • Se videoen English


"Mod Europa 2020: Grundstenene for den fremtidige velstand skal lægges"
Europa 2020-topmødet, den 27. februar 2012

José Manuel Barrosos tale: "Mod Europa 2020: Grundstenene for den fremtidige velstand skal lægges" English

Kommissionsformanden talte i sin hovedtale om de alvorlige strukturelle udfordringer, som Europa står over for. De kan kun takles ved at gå videre med gennemgribende reformer, der bygger på nationale bestræbelser, men som på samme tid er "ægte europæiske" og bygger på Europas aktiver.

 • Se videoen English


Vækst og job: Næste skridt
Uformelt EU-topmøde, den 30. januar 2012

José Manuel Barrosos tale: Vækst og job: Næste skridt pdf - 2 MB [2 MB] български (bg) čeština (cs) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

Ungdomsarbejdsløshed, færdiggørelsen af det indre marked og støtte til små virksomheder - José Manuel Barroso fortalte stats- og regeringscheferne om de væsentligste initiativer, som Kommissionen har foreslået for at støtte væksten: hurtig gennemførelse af akten om det indre marked, strømlining af Den Europæiske Socialfonds investeringer, der skal skabe job for unge, og målretning af finansiering til smv'er.


Økonomisk styring: Udtalelse om den internationale aftale
Europa-Parlamentets plenardebat, den 18. januar 2012

José Manuel Barrosos udtalelse: "Denne aftale kan være et vigtigt skridt på vejen mod en dagsorden med udpræget vækst og beskæftigelse på grundlag af Europa 2020-strategien og den køreplan, som Kommissionen har fremlagt." English

I Europa-Parlamentet beskrev José Manuel Barroso den internationale aftale som en afgørende del af en større pakke med initiativer som løsning på statsgældskrisen. Den kommer som optakt til den europæiske stabilitetsmekanisme, der er nødvendig for stabilitet og samhørighed i euroområdet.

 • Se José Manuel Barrosos udtalelse English


Europa 2020 kræver handling nu
Europa-Parlamentets debat ved begyndelsen af det danske EU-formandskab, den 18. januar 2012

José Manuel Barrosos indledende udtalelse: "Europa 2020 er ikke en strategi, der kan vente til 2020 – den kræver handling nu" English

I sin tale ved Europa-Parlamentets plenardebat ved begyndelsen af det danske EU-formandskab gjorde José Manuel Barroso det klart, at han var overbevist om, at Danmark ville give et afgørende bidrag til det fælles europæiske projekt. Formanden gentog Kommissionens synspunkter om et omfattende udspil på krisen, som handler om mere end økonomisk konsolidering, og understregede betydningen af at gennemføre initiativerne i Europa 2020-strategien.


Status over Euro Plus-pagten
Det Europæiske Råds møde, den 9. december 2011

José Manuel Barrosos tale: Status over Euro Plus-pagten pdf - 2 MB [2 MB] български (bg) čeština (cs) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

Hvis vi skal nå målene i Europa 2020 om intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst, er det nødvendigt at styrke konkurrenceevnen og beskæftigelsen, den finansielle stabilitet og holdbarheden i de offentlige finanser. José Manuel Barroso gjorde status over gennemførelsen af Euro Plus-pagten og understregede dens betydning for at få EU ud af krisen

 • Kommissionsformandens tale om konklusionerne fra decembertopmødet i Det Europæiske Råd English

 • Kommissionsformandens afsluttende bemærkninger om konklusionerne fra decembertopmødet i Det Europæiske Råd English

 • Baggrundsmateriale om Euro Plus-pagten pdf - 3 MB [3 MB] English (en)

 • Udtalelse fra eurolandenes stats- og regeringschefer English

 • Det Europæiske Råds konklusioner English


Bedre økonomisk styring i EU
Europa-Parlamentets debat om økonomisk styring, den 16. november 2011

José Manuel Barrosos tale: "I fremtiden bliver vi nødt til at gå endnu videre med integrationen" English

I sin tale til Europa-Parlamentet om økonomisk styring bekræftede José Manuel Barroso, at Kommissionen vil gå hurtigere frem med at få vedtaget den årlige vækstundersøgelse for 2012, som fastsætter EU's politikmål for vækst og job i de kommende 12 til 18 måneder.

 • Se José Manuel Barrosos udtalelse om økonomisk styring English


EU's kilder til vækst
Det Europæiske Råds møde, den 23 oktober 2011

José Manuel Barrosos tale: EU's kilder til vækst pdf - 2 MB [2 MB] български (bg) čeština (cs) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

I de sidste 15 år er EU's bnp steget over 30 %, og der er kommet 23 millioner nye job. Og det kan gå endnu bedre. Der skal lægges mere vægt på forskning og udvikling, bureaukratiet skal mindskes, og virksomhederne skal have lettere adgang til lånemarkedet. Fremstillingsindustrien kan stadig spille en stor rolle som drivkraft for EU's økonomi, især inden for grøn teknologi, hvor Europa er i førerposition på verdensplan. Bedre uddannelse og højere beskæftigelse er også afgørende, og strukturfondene kan gøre en afgørende forskel, betonede José Manuel Barroso.


Rådet og Parlamentet enige om økonomisk styring
20. september 2011

José Manuel Barrosos udtalelse: "Med denne aftale får både EU og de enkelte lande rigtig gode forudsætninger for at styre uden om fælden med uholdbar gæld" English

Et år efter Kommissionen fremlagde en pakke med seks lovforslag, der skulle styrke den økonomiske styring i EU og især i euroområdet, er der nu en aftale på plads. I sin udtalelse skitserede José Manuel Barroso fordelene ved denne aftale.


Det europæiske halvår: Status
EU-topmøde, den 23. og 24. juni 2011

José Manuel Barrosos tale

EU står over for en økonomi- og finanskrise af hidtil uset omfang. Der er behov for større samhørighed og koordinering for at skabe ny og mere bæredygtig vækst med de mindst mulige sociale konsekvenser. På EU-topmødet fremlagde José Manuel Barroso konklusionerne fra det første europæiske halvår, der er en årligt tilbagevendende proces med koordinering af den økonomiske politik. Meningen med halvåret er at nå målene i Europa 2020-strategien.

 • Læs José Manuel Barrosos tale om optakten til EU-topmødet i Europa-Parlamentet English

 • José Manuel Barrosos udtalelse efter EU-topmødet English

 • Læs José Manuel Barrosos tale i Europa-Parlamentet om resultaterne af EU-topmødet English

 • Udtalelse ved pressekonferencen efter EU-topmødets første dag English

 • Læs brevet til EU-topmødets deltagere

 • Pressekonference som optakt til EU-topmødet English

 • Europa 2020-mål

 • Det Europæiske Råds konklusioner

 • Video: José Manuel Barroso ved Parlamentets debat om resultaterne fra EU-topmødet English


Landespecifikke henstillinger 2011
7. juni 2011

José Manuel Barrosos udtalelse: "Hvis alle gør en seriøs indsats, vil Europa kunne lægge krisen bag sig, og vi vil kunne sikre vores fremtidige velstand"

José Manuel Barroso understregede, at Kommissionen med offentliggørelsen af 27 landespecifikke henstillinger har taget endnu et afgørende skridt til at hjælpe hvert enkelt EU-land med at skabe vækst og beskæftigelse og dermed bringe EU's økonomi på rette spor.


Helt nye spilleregler for økonomisk styring
Det Europæiske Råds møde, den 24. og 25. marts 2011

José Manuel Barrosos udtalelse efter EU-topmødet: "Vi har styrket den monetære union med en økonomisk union" English

Efter EU's forårstopmøde var Kommissionens formand, José Manuel Barroso, tilfreds med, at den monetære union nu styrkes med en økonomisk union.

 • José Manuel Barrosos tale til debatten før EU-topmødet English

 • José Manuel Barrosos tale efter den første dag English

 • Det Europæiske Råds konklusioner English


Europa 2020: Et år senere, ni år tilbage
Rådets konference i Lissabon, den 15. marts 2011

José Manuel Barrosos udtalelse: "Vores mål er enkelt: gode job, en højere levestandard og en bedre livskvalitet for alle europæere." English

José Manuel Barroso gentog, at Europa 2020 handler om at skabe et Europa i global topklasse. Han lagde vægt på, at pagten for euroen tydeligt henviser til Europa 2020 og sætter en række konkrete tiltag fra strategien op på det højeste politiske niveau, så de kan gennemføres med det samme.

 • Se videoen English


Europas prioriteter: Energi og innovation
Det Europæiske Råds møde, den 4. februar 2011

José Manuel Barrosos tale: energipolitiske prioriteter for Europa pdf - 608 KB [608 KB] български (bg) čeština (cs) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

José Manuel Barrosos tale: innovationspolitiske mål for Europa pdf - 424 KB [424 KB] български (bg) čeština (cs) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

Billigere, grønnere energi i større mængder og globalt førende innovation er to af EU's største udfordringer. Energiomkostninger tegner sig for 2,5 % af EU's bruttonationalprodukt og 80 % af drivhusgasemissionerne. José Manuel Barroso understregede, at koordinerede energipolitikker er nødvendige for at øge energieffektiviteten, skabe et europæisk energimarked og mindske EU's afhængighed af forsyninger udefra. Ved at investere 3 % af EU's bnp i forskning og innovation, kan vi sikre, at EU bliver ved med at gå forrest inden for intelligent vækst.

 • Baggrundsmateriale om energi i Europa pdf - 746 KB [746 KB] English (en)

 • Energiprojekter i EU finansieret gennem det europæiske økonomiske genopretningsprogram pdf - 4 MB [4 MB] български (bg) čeština (cs) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

 • Baggrundsmateriale om innovation pdf - 430 KB [430 KB] English (en)

 • Det Europæiske Råds konklusioner English


Den årlige vækstundersøgelse
Det europæiske halvår begynder, 12. januar 2011

José Manuel Barrosos tale om den årlige vækstundersøgelse: "Vi står ved indgangen til en ny fase i den europæiske integration. Det her er vores økonomiske styring i praksis." English

Kommissionsformanden fremlagde den årlige vækstundersøgelse, som markerer starten på det første "europæiske halvår" og udstikker, hvilken retning Europa bør følge i det kommende år.

 • Den årlige vækstundersøgelse 2011 hrvatski (hr)

 • Det europæiske halvår: en ny arkitektur for den nye økonomiske styring i EU – spørgsmål og svar English

 • Den årlige vækstundersøgelse: Resumé af den økonomiske analyse og budskaberne English

 • Det ungarske formandskab går efter succes for det første europæiske halvår English

 • László Andors udtalelse om den årlige vækstundersøgelse English

 • Tyskland glad for den årlige vækstundersøgelse

 • Olli Rehns udtalelse om den årlige vækstundersøgelse English


Et underskud er ikke gratis
Kommissionen foreslår lovgivning om økonomisk styring, 29. september 2010

José Manuel Barrosos indledende bemærkninger: Nu tager vi det største skridt inden for økonomisk styring, siden vi vedtog stabilitets- og vækstpagten English

Kommissionens formand, José Manuel Barroso, beskrev forslagene som det største skridt inden for økonomisk styring siden stabilitets- og vækstpagten og udtalte, at de efter hans mening er et kvantespring i håndteringen af økonomien. Kommissionens opgave er at sikre, at borgerne ikke betaler skat i dag, som de ikke får noget for i morgen.

 • Pressemeddelelse

 • Pakke om økonomisk styring (1): Styrkelse af Stabilitets- og vækstpagten English

 • Pakke om økonomisk styring (2): Forebyggelse og korrektion af makroøkonomiske ubalancer English

 • Pakke om økonomisk styring (3): Tidsplan og oversigt over den nye ramme for tilsyn og håndhævelse English

 • Link til lovforslagene English (en)


Det Europæiske Råd enes om målene for Europa 2020
Det Europæiske Råds møde, den 17. juni 2010

José Manuel Barrosos udtalelse: "Vi har smøget ærmerne op og vist, at vi kan handle sammen, når der er en fælles politisk vilje" English

Kommissionsformanden var tilfreds med, at Rådet enstemmigt sluttede op om både de overordnede linjer og de konkrete mål for Europa 2020-strategien for vækst og beskæftigelse i Europa.


Europa 2020 og en helhedsstrategi for vækst
Debat om Europa 2020 i Europa-Parlamentet, den 5. maj 2010

José Manuel Barrosos tale: Et svært valg: Europa 2020 og en helhedsstrategi for vækst English

José Manuel Barroso fremlagde løsninger til at få Europa ud af krisen, som indgår i Europa-2020 strategien. Han understregede, at der bliver taget initiativ på EU-plan, men at det var lige så vigtigt at foretage reformer i hvert af de 27 EU-lande.


"Europa 2020 skal skabe engagement"
Socialt trepartstopmøde i Bruxelles, den 25. marts 2010

José Manuel Barrosos indledende bemærkninger: "Europa 2020 skal skabe engagement" English

Kommissionens formand, José Manuel Barroso understregede, at det var vigtigt, at alle EU's institutioner, landene, arbejdsmarkedets parter, regionerne og andre interesserede arbejdede sammen bedst muligt, så de kan opbygge en intelligent, bæredygtig og inklusiv økonomi med høj beskæftigelse.


Klare mål for Europa 2020-strategien
Plenarmøde i Europa-Parlamentet før EU-topmødet i Bruxelles, den 24. marts 2010

José Manuel Barrosos tale English

Kommissionsformanden understregede, hvor vigtigt det var, at EU's ledere kunne blive enige om klare mål for Europa 2020-strategien.


Europa 2020: En strategy for bæredygtig vækst og job
Uformelt EU-topmøde, 11. februar 2010

José Manuel Barrosos tale: Europa 2020-strategien om bæredygtig vækst English

Vækst på grundlag af viden og innovation, et inklusivt samfund med høj beskæftigelse, en konkurrencedygtig og bæredygtig økonomi: Det er prioriteterne for Europa 2020. EU's strategi for bæredygtig vækst og job, som José Manuel Barroso fremlagde for det uformelle EU-topmøde.