AA+A++Verze pro tiskMapa stránekRSSRSS

Projevy a prezentace o strategii Evropa 2020

Europe's digital challenge
European Council, 24-25 October 2013

The European Council on the 24th and 25th October hosts a debate on the digital economy in Europe. Internet and e-services create five jobs for every two lost even in times of high unemployment. It is self-evident that the single market and the digital economy reinforce each other. Buying goods and services is much easier online – but it is also easier to spot where the single market is not working and to see the cost of fragmentation. The European Commission has prepared a paper proposing measures to address failings of the Digital Single Market.


Je třeba se za Evropu postavit
Projev předsedy Evropské komise José Manuela Barrosa o stavu Evropské unie ze dne 11. září 2013

Projev předsedy Komise Barrosa o stavu Unie v roce 2013

Ve svém projevu o stavu Unie v roce 2013 vyzval předseda Evropské komise José Manuel Barroso rozhodným způsobem „všechny, kterým leží osud Evropy na srdci, aby se bez ohledu na své politické nebo ideologické postoje či státní příslušnost za Evropu postavili“.


Energy and tax fraud on the European Council agenda
European Council, 22 May

Speech by President Barroso on the preparations of the European Council of 22 May

Ahead of the European Council, President Barroso addressed the European Parliament in Strasbourg. He stressed energy and the fight against tax fraud and tax evasion as the two main topics of the Council meeting.


Dopis předsedy José Manuela Barrosa členům Evropské rady
11. března 2013

Dopis předsedy José Manuela Barrosa členům Evropské rady pdf - 11 KB [11 KB] български (bg) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

Předseda Komise José Manuel Barroso zaslal před zasedáním Evropské rady jejím členům dopis, ve kterém se uvádí: „Krizi ještě nemáme za sebou, jak nasvědčuje neúnosně vysoká míra nezaměstnanosti. Reformní úsilí členských států, které vede k nápravě závažných nerovnováh v evropské ekonomice, už však začíná přinášet ovoce.“


Evropa 2020: Plán pro svět po krizi
Summit Lisabonské rady o strategii Evropa 2020, Brusel

Projev José Manuela Barrosa: „Evropa 2020: Plán pro svět po krizi“ English

Na summitu o strategii Evropa 2020 vysvětlil předseda José Manuel Barroso přístup, kterým chce Evropská unie čelit hospodářským výzvám: Základem pro dlouhodobou prosperitu a růst podporující začlenění je důvěra a konkurenceschopnost.


Nastal čas k plnění našich závazků
Zasedání Evropské rady – 18. října 2012

Projev José Manuela Barrosa English

EU pokračuje v řešení hospodářské a finanční krize. Nastal čas proměnit naše závazky v činy. Implementací jednotného mechanismu bankovního dohledu se nám konečně musí podařit zlomit propojení mezi dluhy bank a státním dluhem. Evropa rovněž potřebuje dlouhodobou vizi udržitelnosti hospodářské a měnové unie, která bude založena na hlubší integraci, celistvosti jednotného trhu a na spolehlivé fiskální kapacitě.

 • Zpráva o plnění Paktu pro růst a zaměstnanost pdf - 691 KB [691 KB] български (bg) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

 • Závěry Evropské rady ohledně dokončení hospodářské a měnové unie English

 • Prohlášení José Manuela Barrosa po skončení společné tiskové konference na závěr tripartitiního sociálního summitu English

 • Sociální summit: Společně za hospodářský růst s intenzivní tvorbou pracovních míst a za silnější správu ekonomických záležitostí English

 • Prohlášení vedoucích představitelů eurozóny týkající se Řecka English

 • Prohlášení José Manuela Barrosa během tiskové konference po skončení zasedání Evropské rady English

 • J.M.D. Barroso: Závěry ze zasedání Evropské rady 17.–18. října 2012 English


Projev o stavu Unie 2012
Projev José Manuela Barrosa během plenárního zasedání Evropského parlamentu – 12. září 2012

Projev José Manuela Barrosa

Barroso vyzval k vytvoření federace národních států a ohlásil plány na hlubší hospodářskou a měnovou unii. Ve svém výročním projevu o stavu Unie vyjádřil předseda Evropské komise přesvědčení, že Evropa nyní potřebuje nový směr a novou filozofii.


Nezbytnost pevnější unie
Komentář José Manuela Barrosa – 29. května 2012

Komentář José Manuela Barrosa English

„Dne 12. září předloží Komise návrhy na vytvoření jednotného mechanismu bankovního dohledu.“

„Tyto návrhy Komise jsou součástí většího balíčku, který povede k vytvoření ekonomické, fiskální a politické unie, jež redefinuje hranice evropské integrace.“


José Manuel Barroso navrhl vytvoření bankovní unie
Projev José Manuela Barrosa během plenárního zasedání Evropského parlamentu – výsledky zasedání Evropské rady ve dnech 28.–29. června 2012

Projev José Manuela Barrosa English

Během červnového zasedání Evropské rady jednali vedoucí představitele členských zemí se zástupci Komise o strategii EU na podporu hospodářského růstu. Diskutovalo se zejména o tom, jak nejlépe zkombinovat okamžitá opatření k rychlému nastartování ekonomiky a dlouhodobou vizi k vytvoření silnější Evropské unie. Během svého projevu v Evropském parlamentu Barroso shrnul nejdůležitější prvky reakce EU na krizi a opatření na podporu růstu.


Obnova hospodářského růstu – investice do naší budoucnosti
Zasedání Evropské rady – 28. června 2012

Prezentace José Manuela Barrosa: Obnova hospodářského růstu – investice do naší budoucnosti

Barroso představil analýzu a návrhy týkající se obnovení hospodářského růstu v Evropě. Zdůraznil, že příští rozpočet EU se musí zaměřit právě na tuto naléhavou otázku. Kopii jeho projevu během zasedání Evropské rady najdete zde.


Obnovení rovnováhy světového hospodářského růstu
Prohlášení José Manuela Barrosa po skončení summitu G20 v Mexiku (19. června 2012)

Prohlášení předsedy Evropské komise José Manuela Barrosa

Barroso ve svém prohlášení po skončení diskuze o světové ekonomice a dluhové krizi v Evropě uvítal, že vedoucí představitelé skupiny G20 vyjádřili své uznání snaze EU vyřešit krizi, a poukázal na podporu této skupiny další evropské integraci.

 • Přehrát videozáznam tiskové konference English

 • Společné prohlášení o obchodních vztazích mezi EU a USA English

 • Společné prohlášení o výsledcích summitu G20 English

 • Prohlášení vedoucích představitelů skupiny G20 English


Úvodní proslov José Manuela Barrosa ohledně dalších kroků v oblasti stability, růstu a pracovních míst
Tisková konference v Bruselu 30. května 2012

Úvodní proslov José Manuela Barrosa ohledně dalších kroků v oblasti stability, růstu a pracovních míst English

„Provedli jsem kontrolu rozpočtové a ekonomické situace ve všech 27 členských zemích EU a předložili jsme konkrétní doporučení ohledně reforem, které je nutné provést, aby se obnovila stabilita a hospodářský růst a zvýšila zaměstnanost.“


Mission: Growth – Zajištění budoucnosti Evropy prostřednictvím hospodářského růstu a stability
Projev José Manuela Barrosa 29. května 2012

Projev José Manuela Barrosa: „Mission: Growth – Zajištění budoucnosti Evropy prostřednictvím hospodářského růstu a stability“ English

Udržitelného růstu nedosáhneme, dokud budeme mít neudržitelný dluh. Začínáme však zároveň sledovat, že se evropská ekonomika znovu dostává do rovnováhy. Nadměrné deficity se v Evropě snižují a to je ten nejlepší způsob, jak obnovit důvěru a snížit náklady na půjčky. Musíme si uvědomit, že každé euro ušetřené při obsluze dluhu je eurem, které je k dispozici při tvorbě pracovních míst a na investice.


Potřebujeme jak stabilitu, tak hospodářský růst
Předseda Komise představil první výsledky snah o řešení problému nezaměstnanosti mladých lidí pomocí strukturálních fondů EU (23. května 2012)

Řešení nezaměstnanosti u mladé generace: pomoc mladým lidem ze strukturálních fondů EU

Předseda Evropské komise José Manuel Barroso dnes večer představil vedoucím představitelům členských zemí první výsledky práce společných akčních týmů, které se snaží najít řešení vysoké nezaměstnanosti u mladé generace. Přehled ukazuje, jak prostředky EU pomáhají lidem najít si práci nebo zvýšit kvalifikaci.


Chopit se příležitosti a oživit hospodářský růst: poselství Evropské komise ke Dni Evropy (9. května)
8. května 2012

Prohlášení José Manuela Barrosa: „Chopit se příležitosti a oživit hospodářský růst: poselství Evropské komise ke Dni Evropy“ pdf - 100 KB [100 KB] български (bg) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

Dne 9. května 2012 diskutoval sbor komisařů o dokumentu s názvem „Čas rozhodnutí: vytváříme pracovní místa, vytváříme hospodářský růst“. Po skončení diskuze předseda Evropské komise José Manuel Barroso uvedl: „K hospodářské krizi jsme vždy přistupovali ve dvou rovinách: v rovině stability a v rovině hospodářského růstu. To znamená, že zaprvé nesmíme pustit ze zřetele naše zaměření na stabilitu. Snížení dluhu a rozpočtových schodků je důležité k obnovení důvěry a ke snížení nákladů na půjčky. Každé euro, které utratíme na platbu úroků, znamená o euro méně na tvorbu pracovních míst a na investice. (…) Zadruhé musí dojít k urychlení strukturálních reforem. Členské státy by měly snížit zdanění práce, které by stimulovalo tvorbu pracovních míst. (…) Zatřetí musíme posílit investice. Pokud to s investicemi do hospodářského růstu myslíme vážně, musíme na příštích sedm let schválit rozpočet EU, který se zaměří na opatření na posílení růstu.“


Členské země se musí více snažit, aby se jim podařilo překlenout rozdíly při realizaci politické vůle a rozhodnutí na nižších úrovních
Evropský parlament, 13. března 2012

Projev José Manuela Barrosa k závěrům jarního zasedání Evropské rady English

Předseda Komise prezentoval v Evropském parlamentu závěry jarního zasedání Evropské rady. Soustředil se zejména na otázky týkající se Řecka a na opatření k povzbuzení finanční stability a hospodářského růstu umožňujícího tvorbu pracovních míst prostřednictvím programů strategie Evropa 2020.

 • Dopis členům Evropské rady

 • Příloha dopisu

 • Prohlášení José Manuela Barrosa během tiskové konference před začátkem zasedání Evropské rady, 29. února 2012 English

 • Celý projev (tisková konference mezi zasedáními) English

 • Celý projev (závěrečná tisková konference) English


Podpis smlouvy o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii
2. března 2012

Prohlášení José Manuela Barrosa během slavnostního podpisu smlouvy o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii English

Předseda Komise vyjádřil naději, že „spolu s ostatními smlouvami a právními nástroji, jakými jsou balíček šesti právních aktů týkajících se správy ekonomických záležitostí, evropský mechanismus stability, strategie Evropa 2020 pro zaměstnanost a růst či strukturální fondy, se nám podaří sloučit stabilitu a růst“.

 • Přehrát video English


„Plnění strategie Evropa 2020: Budování základů budoucí prosperity“
Summit o strategii Evropa 2020, 27. února 2012

Projev José Manuela Barrosa: „Plnění strategie Evropa 2020: Budování základů budoucí prosperity“ English

Předseda Komise hovořil o důležitých strukturálních výzvách, kterým Evropa čelí a které lze řešit pouze tak, že pokročíme v dalekosáhlých reformách jak na úrovni jednotlivých států, tak na celoevropské úrovni. Zároveň nesmíme zapomínat na naše evropské hodnoty a klady.

 • Přehrát video English


Zaměstnanost a hospodářský růst: další kroky
Neformální zasedání Evropské rady – 30. ledna 2012

Prezentace José Manuela Barrosa: Zaměstnanost a hospodářský růst: další kroky pdf - 2 MB [2 MB] български (bg) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

Barroso informoval vedoucí představitele členských zemí o hlavních opatřeních, která Evropská komise navrhuje na podporu hospodářského růstu. Jedná se o urychlenou realizaci Aktu o jednotném trhu, zefektivnění financování z Evropského sociálního fondu zaměřeného na tvorbu pracovních míst pro mladé lidi a cílené financování malých a středních podniků.


Správa ekonomických záležitostí: prohlášení k mezinárodní dohodě
Plenární zasedání Evropského parlamentu – 18. ledna 2012

Prohlášení José Manuela Barrosa: „Tato dohoda se může stát důležitým nástrojem k budování solidního plánu stability a růstu, který představila Evropská komise a který vychází ze strategie Evropa 2020.“ English

Barroso v Evropském parlamentu popsal mezinárodní dohodu jako důležitý prvek většího balíčku opatření k řešení dluhové krize, včetně připravovaného a posíleného Evropského mechanismu stability, který je pro stabilitu a soudržnost eurozóny nezbytně nutný.

 • Prohlášení José Manuela Barrosa English


K realizaci strategie Evropa 2020 je třeba rázných kroků
Diskuze v Evropském parlamentu u příležitosti zahájení dánského předsednictví Rady EU – 18. ledna 2012

Úvodní projev José Manuela Barrosa: „S realizací strategie Evropa 2020 nelze čekat až do roku 2020, rázné kroky je třeba podniknout již nyní.“ English

Během plenárního zasedání Evropského parlamentu u příležitosti zahájení dánského předsednictví Rady EU vyjádřil předseda Komise své přesvědčení, že Dánsko rozhodující měrou přispěje ke společnému evropskému projektu. Barroso také připomenul postoj Komise k ucelenému řešení krize, které je více než pouhou konsolidací veřejných financí, a zdůraznil důležitost realizace opatření strategie Evropa 2020.


Hodnocení Paktu euro plus
Zasedání Evropské rady – 9. prosince 2011

Prezentace José Manuela Barrosa: Hodnocení Paktu euro plus pdf - 2 MB [2 MB] български (bg) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

K dosažení cílů strategie Evropa 2020 pro inteligentní a udržitelný růst zohledňující sociální začlenění je důležité posilovat konkurenceschopnost, tvorbu pracovních míst, finanční stabilitu a udržitelnost veřejných financí. Předseda Komise představil výsledky, kterých bylo při realizaci Paktu euro plus dosaženo, a zdůraznil jeho význam při hledání východiska z hospodářské krize.

 • Projev José Manuela Barrosa o závěrech prosincového zasedání Evropské rady English

 • Závěrečný projev José Manuela Barrosa o závěrech prosincového zasedání Evropské rady English

 • Základní informace o Paktu euro plus pdf - 3 MB [3 MB] English (en)

 • Prohlášení vedoucích představitelů eurozóny English

 • Závěry Evropské rady English


Posilování správy ekonomických záležitostí v Evropě
Diskuze v Evropském parlamentu o správě ekonomických záležitostí – 16. listopadu 2011

Projev José Manuela Barrosa: „V budoucnu budeme muset integraci ještě více prohloubit.“ English

Ve svém projevu v Evropském parlamentu o správě ekonomických záležitostí Barroso potvrdil, že Komise předloží ke schválení roční analýzu růstu na rok 2012, jež stanovuje politické priority EU v oblasti hospodářského růstu a tvorby pracovních míst pro následujících 12 až 18 měsíců.

 • Videozáznam prohlášení José Manuela Barrosa o správě ekonomických záležitostí English


Zdroje hospodářského růstu v Evropě
Zasedání Evropské rady – 23. října 2011

Prezentace José Manuela Barrosa: Zdroje hospodářského růstu v Evropě pdf - 2 MB [2 MB] български (bg) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

V posledních 15 letech vzrostl HDP Unie o více než 30 % a vzniklo 23 milionů nových pracovních míst. Existuje zde ale prostor pro další růst. Větší důraz je třeba klást na výzkum a rozvoj, omezování byrokracie a usnadňování přístupu k finančním prostředkům pro podniky. Výrobní odvětví mohou i nadále být motorem ekonomiky EU, zejména v oblasti ekologických technologií, kde je Evropa na předním místě ve světě. Předseda Komise zdůraznil, že rozhodujícím faktorem je rovněž lepší vzdělávání a vyšší zaměstnanost. Významnou roli mohou přitom sehrát finanční prostředky ze strukturálních fondů.


Evropská rada a Evropský parlament se dohodly na správě ekonomických záležitostí
20. září 2011

Prohlášení José Manuela Barrosa: „Díky této dohodě se bude moci EU jako celek i její jednotlivé státy vyhnout tomu, aby se dostaly do neudržitelného dluhu.“ English

Rok poté, co Komise předložila balíček šesti legislativních návrhů na posílení správy ekonomických záležitostí Evropské unie a zejména eurozóny, bylo dosaženo konečné dohody. Předseda Komise ve svém prohlášení nastínil výhody, které z této dohody plynou.


Evropský semestr: vyhodnocení
Zasedání Evropské rady (23. – 24. června 2011)

Prezentace José Manuela Barrosa

Evropská unie čelí bezprecedentní hospodářské a finanční krizi. K dosažení nového, udržitelnějšího hospodářského růstu s minimálním sociálním dopadem je třeba větší soudržnosti a koordinace. Během zasedání Evropské rady představil předseda Komise závěry prvního evropského semestru, což je roční cyklus koordinace hospodářské politiky, který se zaměřuje na dosažení obecných cílů strategie Evropa 2020.

 • Projev José Manuela Barrosa o přípravách v Evropském parlamentu na zasedání Evropské rady English

 • Prohlášení José Manuela Barrosa po skončení zasedání Evropské rady English

 • Projev José Manuela Barrosa v Evropském parlamentu o výsledcích zasedání Evropské rady English

 • Prohlášení během tiskové konference po skončení prvního dne zasedání Evropské rady English

 • Dopis členům Evropské rady

 • Tisková konference před zasedáním Evropské rady English

 • Cíle strategie Evropa 2020

 • Závěry Evropské rady

 • Videozáznam: José Manuel Barroso během diskuze poslanců Evropského parlamentu týkající se výsledků zasedání Evropské rady English


Doporučení určená konkrétním zemím EU v roce 2011
7. června 2011

Prohlášení José Manuela Barrosa: „Pokud se všechny státy Unie postaví k tomu úsilí zodpovědně, umožní to Evropě dostat se z krize a zajistí to naši budoucí prosperitu.“

Barroso zdůraznil, že zveřejněním doporučení určených všem 27 zemím Unie podnikla Evropská komise další rozhodující krok při podpoře členských států v jejich úsilí o dosažení hospodářského růstu a tvorby pracovních míst, což evropské ekonomice napomůže v zotavení.


Skutečný přelom z hlediska správy ekonomických záležitostí
Zasedání Evropské rady (24. – 25. března 2011)

Prohlášení José Manuela Barrosa po skončení zasedání Evropské rady: „Měnovou unii jsme posílili díky hospodářské unii.“ English

Po skončení jarního zasedání Evropské rady vyjádřil předseda Komise své uspokojení nad tím, že měnová unie je nyní posílena díky užší hospodářské unii.

 • Projev José Manuela Barrosa během diskuze před zasedáním Evropské rady English

 • Projev José Manuela Barrosa po skončení prvního dne zasedání English

 • Závěry Evropské rady English


Evropa 2020: Jeden rok téměř za námi, devět let ještě zbývá
Konference Lisabonské rady – 15. března 2011

Prohlášení José Manuela Barrosa: „Náš cíl je jasný: dobrá pracovní místa, vyšší životní úroveň a lepší kvalita života pro všechny Evropany.“ English

Předseda Komise znovu zopakoval, že strategie Evropa 2020 se snaží vytvořit takovou Evropu, která obstojí v porovnání s nejlepšími ve světě. Zdůraznil, že Pakt o stabilitě a růstu přímo odkazuje na strategii Evropa 2020, z které přebírá řadu konkrétních opatření, jež by měla být realizována co nejdříve s podporou nejvyšší politické úrovně.

 • Přehrát video English


Priority pro Evropu: Energie a inovace
Zasedání Evropské rady – 4. února 2011

Prezentace José Manuela Barrosa: Energetické priority pro Evropu pdf - 608 KB [608 KB] български (bg) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

Prezentace José Manuela Barrosa: Inovační priority pro Evropu pdf - 424 KB [424 KB] български (bg) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

Mezi dvě největší výzvy EU patří zajištění dostatku levnější a ekologičtější energie a získání světového prvenství v oblasti inovací. Výdaje za energii představují 2,5 % HDP Unie a 80 % jejích emisí skleníkových plynů. Předseda Komise zdůraznil, že ke zvýšení energetické účinnosti, vytvoření evropského trhu s energií a snížení závislosti Unie na vnějších dodávkách je třeba koordinovaného úsilí energetické politiky. K zajištění toho, aby si EU udržela svou kvalitativní převahu v oblasti inteligentního hospodářského růstu, by stačilo do výzkumu a inovací investovat 3 % HDP Unie.

 • Základní informace o energetice v Evropě pdf - 746 KB [746 KB] English (en)

 • Energetické projekty EU financované v rámci plánu evropské hospodářské obnovy pdf - 4 MB [4 MB] български (bg) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

 • Základní informace o inovacích pdf - 430 KB [430 KB] English (en)

 • Závěry Evropské rady English


Roční analýza růstu
Začátek evropského semestru – 12. ledna 2011

Projev José Manuela Barrosa o roční analýze růstu: „Začíná nová fáze evropské integrace. Takto vypadá správa ekonomických záležitostí v praxi.“ English

Předseda Komise představil výsledky roční analýzy růstu, jíž začíná první tzv. „evropský semestr“ a která udává EU jasný směr pro nadcházející rok.

 • Roční analýza růstu 2011 hrvatski (hr)

 • Evropský semestr: nová struktura správy ekonomických záležitostí v EU – časté otázky English

 • Roční analýza růstu: shrnutí ekonomické analýzy a přehled hlavních bodů English

 • Maďarské předsednictví Rady je odhodláno úspěšně realizovat první evropský semestr English

 • Prohlášení evropského komisaře László Andora k roční analýze růstu English

 • Německo vítá výsledky roční analýzy růstu

 • Prohlášení evropského komisaře Olli Rehna k roční analýze růstu English


Nadměrný deficit vždy něco stojí
Komise navrhla předpisy týkající se správy ekonomických záležitostí – 29. září 2010

Úvodní proslov José Manuela Barrosa: Právě činíme nejvýznamnější krok v před v otázce správy ekonomických záležitostí od přijetí Paktu o stabilitě a růstu English

Podle předsedy Komise představují návrhy největší krok směrem ke správě ekonomických záležitostí od té doby, co byla přijata opatření v rámci Paktu o stabilitě a růstu. Barroso také věří, že tyto návrhy budou znamenat změnu ve způsobu správy ekonomických záležitostí. Úlohou Komise je zajistit, aby občané dnes naplatili daně za něco, co jim v budoucnu přinese jen malý nebo žádný užitek.

 • Tisková zpráva

 • Balíček opatření týkající se správy ekonomických záležitostí (1): Posilování Paktu o stabilitě a růstu English

 • Balíček opatření týkající se správy ekonomických záležitostí (2): Prevence a náprava případů makroekonomické nerovnováhy English

 • Balíček opatření týkající se správy ekonomických záležitostí (3): Vývoj a přehled nového rámce pro dohled a prosazování pravidel English

 • Odkaz na návrhy předpisů English (en)


Evropská rada se dohodla na cílech strategie Evropa 2020
Zasedání Evropské rady – 17. června 2010

Prohlášení José Manuela Barrosa: „Pustili jsme se do díla a ukázali jsme, že když existuje politická vůle, dokážeme jednat společně.“ English

Předseda Komise vyjádřil svou spokojenost nad tím, že Rada se jednomyslně shodla nejen na základních směrech, ale i na konkrétních cílech strategie Evropa 2020 na podporu růstu a zaměstnanosti v Evropě.


Strategie Evropa 2020 a holistický přístup k hospodářskému růstu
Diskuze o strategii Evropa 2020 v Evropském parlamentu – 5. května 2010

Projev José Manuela Barrosa: Jasná volba – Evropa 2020 a holistický přístup k hospodářskému růstu English

Předseda Komise představil řešení obsažená ve strategii Evropa 2020 zaměřená na způsob, jak vyvést Evropu z krize. Zdůraznil, že opatření budou přijata na celoevropské úrovni, ale stejně důležité je současné provedení reforem ve všech 27 členských státech.


„Ze strategie Evropa 2020 musí vyplývat jasné závazky“
Trojstranná sociální vrcholná schůzka v Bruselu – 25. března 2010

Úvodní slovo José Manuela Barrosa: „Ze strategie Evropa 2020 musí vyplývat jasné závazky“ English

Barroso připomenul odhodlání všech evropských orgánů, členských států, sociálních partnerů, regionů i ostatních zainteresovaných subjektů spolupracovat na vytvoření inteligentní a udržitelné ekonomiky podporující sociální začlenění a vykazující vysokou úroveň zaměstnanosti.


Jasné cíle strategie Evropa 2020
Plenární zasedání Evropského parlamentu před setkáním Evropské rady v Bruselu – 24. března 2010

Projev José Manuela Barrosa English

Předseda Evropské komise José Manuel Barroso zdůraznil potřebu dosažení dohody mezi vedoucími představiteli zemí EU ohledně jasných cílů strategie Evropa 2020.


Evropa 2020: strategie pro udržitelný růst a tvorbu pracovních míst
Neformální zasedání Evropské rady – 11. února 2010

Prezentace předsedy José Manuela Barrosa: Evropa 2020 – strategie pro udržitelný růst English

Hospodářský růst založený na znalostech a inovacích, inkluzivní společnost s vysokou zaměstnaností, konkurenceschopná a udržitelná ekonomika: to jsou priority strategie pro udržitelný růst a tvorbu pracovních míst s názvem Evropa 2020, kterou předseda Komise José Manuel Barroso představil na neformálním zasedání Evropské rady.