Sökväg

AA+A++UtskriftsversionÖversiktRSSRSS

2010

 • 28/12/2010

  Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

  Den öppna samordningsmetoden och den sociala klausulen i Europa 2020-strategin

 • 17/12/2010

  European Council

  European Council - 16-17 December 2010 - Conclusions pdf

 • 16/12/2010

  EU-kommissionen

  Den europeiska plattformen mot fattigdom och social utestängning

 • 06/12/2010

  Council of the EU

  Council Conclusions on «The Social dimension in the context of an integrated Europe 2020 Strategy» pdf

 • 01/12/2010

  Europeiska investeringsfonden

  Europeiska instrumentet Progress för mikrokrediter

 • 01/12/2010

  Europeiska investeringsbanken

  Stöd till kunskapsekonomin

 • 01/12/2010

  Regionkommittén

  ReK:s första övervakningsrapport om Europa 2020

 • 01/12/2010

  Ministerrådet

  Rådets slutsatser om innovationsunionen

 • 26/11/2010

  Ministerrådet

  Riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik

 • 26/11/2010

  Europeiska investeringsbanken

  Europeiska investeringsbankens utlåning för hållbara transporter

 • 25/11/2010

  Europaparlamentet

  Parlamentets resolution om en ny energistrategi för Europa 2011–2020

 • 23/11/2010

  European Commission

  Europe 2020 Flagship Initiative - An agenda for new skills and jobs

 • 23/11/2010

  Europeiska kommissionen

  En agenda för ny kompetens och arbetstillfällen

 • 10/11/2010

  EU-kommissionen

  Energi 2020 – En strategi för hållbar och trygg energiförsörjning på en konkurrensutsatt marknad

 • 09/11/2010

  EU-kommissionen

  Handel, tillväxt och världspolitik: Handelspolitiken – en hörnsten i Europa 2020-strategin

 • 01/11/2010

  EU-kommissionen

  Femte rapporten om den ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållningen

 • 29/10/2010

  Europeiska rådet

  Europeiska rådet den 28–29 oktober 2010 – Slutsatser

 • 28/10/2010

  EU-kommissionen

  En integrerad industripolitik för en globaliserad tid – Med konkurrenskraft och hållbar utveckling i centrum

 • 21/10/2010

  Council of the EU

  Council conclusions on the Governance of the European Employment Strategy in the context of Europe 2020 and the European Semester pdf

 • 19/10/2010

  EU-kommissionen

  Översyn av EU:s budget

 • 07/10/2010

  Europaparlamentet

  Parlamentets resolution om Europeiska socialfondens framtid

 • 07/10/2010

  EU-kommissionen

  Innovationsunionen pdf - 428 KB [428 KB]

 • 06/10/2010

  European Commission

  Europe 2020 Flagship Initiative - Innovation Union

 • 01/10/2010

  Europeiska centralbanken

  ECB:s reaktioner på finanskrisen

 • 15/09/2010

  European Commission

  Youth on the Move

 • 07/09/2010

  Landsspecifika rekommenderationer 2011

  Europeiska planeringsterminen 2011

 • 07/09/2010

  2014 European Semester documents

  Europeiska planeringsterminen 2014

 • 07/09/2010

  2013 European Semester documents

  Europeiska planeringsterminen 2013 English (en)

 • 07/09/2010

  Landsspecifika rekommendationer för 2012–2013

  Europeiska planeringsterminen 2012

 • 07/09/2010

  2015 European Semester documents

  Europeiska planeringsterminen 2015

 • 07/09/2010

  Europeiska planeringsterminen 2016

  Europeiska planeringsterminen 2016

 • 01/09/2010

  Europeiska centralbanken

  Undersökning av europenningmarknaden

 • 15/07/2010

  EU-kommissionen

  Styrning, verktyg och tidtabell för Europa 2020 pdf - 56 KB [56 KB]

 • 13/07/2010

  Ministerrådet

  Allmänna riktlinjer för medlemsstaternas och unionens ekonomiska politik

 • 13/07/2010

  Ministerrådet

  Rådets rekommendation av den 13 juli 2010 om allmänna riktlinjer för medlemsstaternas och unionens ekonomiska politik

 • 30/06/2010

  EU-kommissionen

  Förstärkt samordning av den ekonomiska politiken för stabilitet, tillväxt och nya arbetstillfällen – Verktyg för en kraftfullare ekonomisk styrning i EU

 • 17/06/2010

  Europeiska rådet

  Europeiska rådet den 17 juni 2010 – Slutsatser

 • 16/06/2010

  Europaparlamentet

  Parlamentets resolution om ekonomisk styrning

 • 16/06/2010

  Europaparlamentet

  Europaparlamentets resolution om EU 2020

 • 08/06/2010

  Ministerrådet

  Ekofinrådets slutsatser om Europa 2020-strategin pdf

 • 19/05/2010

  EU-kommissionen

  En digital agenda för Europa

 • 12/05/2010

  EU-kommissionen

  Förstärkt samordning av den ekonomiska politiken

 • 11/05/2010

  CSR2014-denmark-deficit

  Recommendation for a Council Decision abrogating Decision 2010/407/EU on the existence of an excessive deficit in Denmark English (en)

 • 11/05/2010

  CSR2014-finland-deficit

  Kommissionens rapport – Finland – Rapport utarbetad i enlighet med artikel 126.3 i fördraget English (en)

 • 06/05/2010

  EU-kommissionen

  Integrerade riktlinjer för medlemsländernas ekonomiska politik och sysselsättningspolitik

 • 01/05/2010

  Regionkommittén

  Samråd – Din röst om Europa 2020: Viktiga slutsatser, utvärdering och politiska konsekvenser pdf

 • 27/04/2010

  EU-kommissionen

  Förslag till rådets beslut om riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik – Del II i de integrerade riktlinjerna för Europa 2020

 • 27/04/2010

  EU-kommissionen

  Rekommendation till rådets rekommendation om allmänna riktlinjer för medlemsstaternas och unionens ekonomiska politik – Del I av de integrerade riktlinjerna för Europa 2020 pdf

 • 26/03/2010

  Europeiska rådet

  Europeiska rådet den 25–26 mars 2010 – Slutsatser pdf

 • 16/03/2010

  Ministerrådet

  Ekofinrådets slutsatser om Europa 2020 pdf

 • 10/03/2010

  Europaparlamentet

  Europaparlamentets resolution om EU 2020

 • 04/03/2010

  EU-kommissionen

  Europa 2020 – offentligt samråd – Sammanställning av svaren pdf

 • 03/03/2010

  EU-kommissionen

  Meddelande från kommissionen: Europa 2020 – En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla

 • 11/02/2010

  EU-kommissionen

  Europa 2020 – Presentation av J.M. Barroso, Europeiska kommissionens ordförande, vid Europeiska rådets informella möte den 11 februari 2010 pdf

 • 11/02/2010

  EU-kommissionen

  Bakgrundsinformation om Europa 2020 inför Europeiska rådets informella möte den 11 februari 2010

 • 10/02/2010

  EU-kommissionen

  Bidrag från Europeiska kommissionens ordförande till stats- och regeringschefernas informella möte den 11 februari 2010

 • 02/02/2010

  EU-kommissionen

  Utvärdering av Lissabonstrategin pdf

 • 18/01/2010

  CSR2014-austria-deficit

  Recommendation for a Council Decision abrogating Decision 2010/282/EU on the existence of an excessive deficit in Austria English (en)

 • 18/01/2010

  CSR2014-belgium-deficit

  Recommendation for a Council Decision abrogating Decision 2010/283/EU on the existence of an excessive deficit in Belgium English (en)

 • 18/01/2010

  CSR2014-croatia-deficit

  Communication from the Commission - Assessment of action taken by CROATIA in response to the Council Recommendation of 28 January 2014 with a view to bringing an end to the situation of excessive government deficit English (en)

 • 2009–2010

  EU-kommissionen

  Utvärdering av stabilitets- och konvergensprogrammen

 • 2010

  Europeiska sysselsättningsstrategin – Närliggande dokument

  Europeiska sysselsättningsstrategin – Närliggande dokument

 • 01/01/2010

  Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

  (Lissabon)strategin efter 2010: Förslag från det organiserade civila samhället pdf