Navigacijska pot

AA+A++NatisniZemljevid straniRSSRSS

2010

 • 28/12/2010

  Evropski ekonomsko-socialni odbor

  Odprta metoda koordinacije in socialna klavzula v okviru strategije Evropa 2020

 • 17/12/2010

  European Council

  European Council - 16-17 December 2010 - Conclusions pdf

 • 16/12/2010

  Evropska komisija

  Evropska platforma proti revščini in socialni izključenosti

 • 06/12/2010

  Council of the EU

  Council Conclusions on «The Social dimension in the context of an integrated Europe 2020 Strategy» pdf

 • 01/12/2010

  Evropski investicijski sklad

  Evropski mikrofinančni instrument Progress

 • 01/12/2010

  Evropska investicijska banka

  Spodbujanje na znanju temelječega gospodarstva

 • 01/12/2010

  Odbor regij

  Prvo poročilo Odbora regij o izvajanju strategije Evropa 2020

 • 01/12/2010

  Svet EU

  Sklepi Sveta EU o Uniji inovacij

 • 26/11/2010

  Svet EU

  Smernice za politike zaposlovanja držav članic

 • 26/11/2010

  Evropska investicijska banka

  Evropska investicijska banka in financiranje trajnostnega razvoja prometa

 • 25/11/2010

  Evropski parlament

  Resolucija Evropskega parlamenta o novi energetski strategiji za Evropo 2011–2020

 • 23/11/2010

  European Commission

  Europe 2020 Flagship Initiative - An agenda for new skills and jobs

 • 23/11/2010

  Evropska komisija

  Program za nova znanja in spretnosti ter nova delovna mesta

 • 10/11/2010

  Evropska komisija

  Energija 2020: Strategija za konkurenčno, trajnostno in zanesljivo oskrbo z energijo

 • 09/11/2010

  Evropska komisija

  Sporočilo Komisije: Trgovina, rast in svetovne zadeve – trgovinska politika je temeljna sestavina strategije EU 2020

 • 01/11/2010

  Evropska komisija

  Peto poročilo o ekonomski, socialni in teritorialni koheziji

 • 29/10/2010

  Evropski svet

  Sklepi Evropskega sveta z dne 28. in 29. oktobra 2010

 • 28/10/2010

  Evropska komisija

  Celostna industrijska politika za dobo globalizacije – Konkurenčnost in trajnost v središču pozornosti

 • 21/10/2010

  Council of the EU

  Council conclusions on the Governance of the European Employment Strategy in the context of Europe 2020 and the European Semester pdf

 • 19/10/2010

  Evropska komisija

  Pregled proračuna EU

 • 07/10/2010

  Evropski parlament

  Resolucija Evropskega parlamenta o prihodnosti Evropskega socialnega sklada

 • 07/10/2010

  Evropska komisija

  Unija inovacij pdf - 428 KB [428 KB]

 • 06/10/2010

  European Commission

  Europe 2020 Flagship Initiative - Innovation Union

 • 01/10/2010

  Evropska centralna banka

  Odgovor ECB na finančno krizo

 • 15/09/2010

  European Commission

  Youth on the Move

 • 07/09/2010

  2011 European Semester documents

  Dokumenti evropskega semestra 2011

 • 07/09/2010

  2014 European Semester documents

  Dokumenti evropskega semestra 2014

 • 07/09/2010

  2013 European Semester documents

  Dokumenti evropskega semestra 2013 English (en)

 • 07/09/2010

  2012 European Semester documents

  Dokumenti evropskega semestra 2012

 • 07/09/2010

  2015 European Semester documents

  Dokumenti evropskega semestra 2015

 • 07/09/2010

  Evropski semester 2016

  Dokumenti evropskega semestra 2016

 • 01/09/2010

  Evropska centralna banka

  Tržna raziskava o evru

 • 15/07/2010

  Evropska komisija

  Upravljanje, orodja in potek izvajanja strategije Evropa 2020 pdf - 56 KB [56 KB]

 • 13/07/2010

  Svet EU

  Širše smernice za ekonomske politike držav članic in Unije

 • 13/07/2010

  Svet EU

  Priporočilo Sveta z dne 13. julija 2010 o širših smernicah ekonomskih politik držav članic in Unije

 • 30/06/2010

  Evropska komisija

  Usklajevanje gospodarskih politik za stabilnost, rast in delovna mesta – Kako izboljšati gospodarsko upravljanje EU

 • 17/06/2010

  Evropski svet

  Sklepi Evropskega sveta z dne 17. junija 2010

 • 16/06/2010

  Evropski parlament

  Resolucija Evropskega parlamenta o gospodarskem upravljanju

 • 16/06/2010

  Evropski parlament

  Resolucija Evropskega parlamenta o strategiji Evropa 2020

 • 08/06/2010

  Svet EU

  Sklepi Ekonomsko-finančnega sveta o strategiji Evropa 2020 pdf

 • 19/05/2010

  Evropska komisija

  Evropska digitalna agenda

 • 12/05/2010

  Evropska komisija

  Okrepitev usklajevanja ekonomskih politik

 • 11/05/2010

  CSR2014-denmark-deficit

  Recommendation for a Council Decision abrogating Decision 2010/407/EU on the existence of an excessive deficit in Denmark English (en)

 • 11/05/2010

  CSR2014-finland-deficit

  Report from the Commission - Finland - Report prepared in accordance with Article 126(3) of the Treaty English (en)

 • 06/05/2010

  Evropska komisija

  Integrirane smernice za ekonomske politike in politike zaposlovanja držav članic

 • 01/05/2010

  Odbor regij

  Glavne ugotovitve posvetovanja: Vaše mnenje o strategiji Evropa 2020 pdf

 • 27/04/2010

  Evropska komisija

  Predlog sklepa Sveta o smernicah za politike zaposlovanja držav članic – del II integriranih smernic strategije Evropa 2020

 • 27/04/2010

  Evropska komisija

  Predlog za priporočilo Sveta o širših smernicah ekonomskih politik držav članic in Unije – del I integriranih smernic strategije Evropa 2020 pdf

 • 26/03/2010

  Evropski svet

  Sklepi Evropskega sveta z dne 25. in 26. marca 2010 pdf

 • 16/03/2010

  Svet EU

  Sklepi Ekonomsko-finančnega sveta o strategiji Evropa 2020 pdf

 • 10/03/2010

  Evropski parlament

  Resolucija Evropskega parlamenta o strategiji Evropa 2020

 • 04/03/2010

  Evropska komisija

  Pregled odzivov javnega posvetovanja o strategiji Evropa 2020 pdf

 • 03/03/2010

  Evropska komisija

  Sporočilo Komisije – Evropa 2020 – Strategija za pametno, trajnostno in vključujočo rast

 • 11/02/2010

  Evropska komisija

  J. M. Barroso, predsednik Evropske komisije, o strategiji EVROPA 2020 na neuradnem srečanju Evropskega sveta 11. februarja 2010 pdf

 • 11/02/2010

  Evropska komisija

  Dodatne informacije o strategiji Evropa 2020 na neuradnem srečanju Evropskega sveta 11. februarja 2010

 • 10/02/2010

  Evropska komisija

  Prispevek predsednika Evropske komisije na neuradnem srečanju voditeljev držav in vlad EU 11. februarja 2010

 • 02/02/2010

  Evropska komisija

  Ocena lizbonske strategije pdf

 • 18/01/2010

  CSR2014-austria-deficit

  Recommendation for a Council Decision abrogating Decision 2010/282/EU on the existence of an excessive deficit in Austria English (en)

 • 18/01/2010

  CSR2014-belgium-deficit

  Recommendation for a Council Decision abrogating Decision 2010/283/EU on the existence of an excessive deficit in Belgium English (en)

 • 18/01/2010

  CSR2014-croatia-deficit

  Communication from the Commission - Assessment of action taken by CROATIA in response to the Council Recommendation of 28 January 2014 with a view to bringing an end to the situation of excessive government deficit English (en)

 • 2009-2010

  Evropska komisija

  Ocenjevanje programov za stabilnost in konvergenco

 • 2010

  Dokumenti v zvezi z evropsko strategijo zaposlovanja

  Dokumenti v zvezi z evropsko strategijo zaposlovanja

 • 01/01/2010

  Evropski ekonomsko-socialni odbor

  (Lizbonska) strategija po letu 2010: predlogi organizirane civilne družbe pdf