Navigačný riadok

AA+A++Verzia na tlačMapa lokalityRSSRSS

2010

 • 28/12/2010

  Európsky hospodársky a sociálny výbor

  Otvorená metóda koordinácie a článok 9 Zmluvy o fungovaní EÚ v kontexte stratégie Európa 2020

 • 17/12/2010

  European Council

  European Council - 16-17 December 2010 - Conclusions pdf

 • 16/12/2010

  Európska komisia

  Európska platforma proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu

 • 06/12/2010

  Council of the EU

  Council Conclusions on «The Social dimension in the context of an integrated Europe 2020 Strategy» pdf

 • 01/12/2010

  Európsky investičný fond

  Európsky nástroj mikrofinancovania Progress

 • 01/12/2010

  Európska investičná banka

  Podpora znalostnej ekonomiky

 • 01/12/2010

  Výbor regiónov

  Prvá správa Výboru regiónov o monitorovaní stratégie Európa 2020

 • 01/12/2010

  Rada EÚ

  Závery Rady o iniciatíve Inovácia v Únii

 • 26/11/2010

  Rada EÚ

  Usmernenia pre politiky zamestnanosti členských štátov

 • 26/11/2010

  Európska investičná banka

  Európska investičná banka a úvery na udržateľnú dopravu

 • 25/11/2010

  Európsky parlament

  Uznesenie EP o dokumente Na ceste k novej energetickej stratégii pre Európu na roky 2011 – 2020

 • 23/11/2010

  European Commission

  Europe 2020 Flagship Initiative - An agenda for new skills and jobs

 • 23/11/2010

  Európska komisia

  Program pre nové zručnosti a nové pracovné miesta

 • 10/11/2010

  Európska komisia

  Energia 2020: stratégia pre konkurencieschopnú, udržateľnú a bezpečnú energetiku

 • 09/11/2010

  Európska komisia

  Obchod, rast a svetové záležitosti – Obchodná politika ako hlavná súčasť stratégie Európa 2020

 • 01/11/2010

  Európska komisia

  Piata správa o hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti

 • 29/10/2010

  Európska rada

  Európska rada – 28. až 29. október 2010 – závery

 • 28/10/2010

  Európska komisia

  Integrovaná priemyselná politika vo veku globalizácie – konkurencieschopnosť a udržateľnosť v popredí záujmu

 • 21/10/2010

  Council of the EU

  Council conclusions on the Governance of the European Employment Strategy in the context of Europe 2020 and the European Semester pdf

 • 19/10/2010

  Európska komisia

  Preskúmanie rozpočtu EÚ

 • 07/10/2010

  Európsky parlament

  Uznesenie EP o budúcnosti Európskeho sociálneho fondu

 • 07/10/2010

  Európska komisia

  Inovácia v Únii pdf - 428 KB [428 KB]

 • 06/10/2010

  European Commission

  Europe 2020 Flagship Initiative - Innovation Union

 • 01/10/2010

  Európska centrálna banka

  Reakcia ECB na finančnú krízu

 • 15/09/2010

  European Commission

  Youth on the Move

 • 07/09/2010

  2011 European Semester documents

  Dokumenty týkajúce sa európskeho semestra na rok 2011

 • 07/09/2010

  2014 European Semester documents

  Dokumenty týkajúce sa európskeho semestra na rok 2014

 • 07/09/2010

  2013 European Semester documents

  Dokumenty týkajúce sa európskeho semestra na rok 2013 English (en)

 • 07/09/2010

  2012 European Semester documents

  Dokumenty týkajúce sa európskeho semestra na rok 2012

 • 07/09/2010

  2015 European Semester documents

  Dokumenty týkajúce sa európskeho semestra na rok 2015

 • 07/09/2010

  Európsky semester 2016

  Dokumenty týkajúce sa európskeho semestra na rok 2016

 • 01/09/2010

  Európska centrálna banka

  Euro – prieskum peňažného trhu

 • 15/07/2010

  Európska komisia

  Koordinácia, nástroje a jednotlivé fázy realizácie stratégie Európa 2020 pdf - 56 KB [56 KB]

 • 13/07/2010

  Rada EÚ

  Odporúčanie o hlavných smeroch hospodárskych politík členských štátov a Únie

 • 13/07/2010

  Rada EÚ

  Odporúčanie Rady z 13. júla 2010 o hlavných smeroch hospodárskych politík členských štátov a Únie

 • 30/06/2010

  Európska komisia

  Prehlbovanie koordinácie hospodárskej politiky pre stabilitu, rast a pracovné miesta – nástroje silnejšej správy ekonomických záležitostí EÚ

 • 17/06/2010

  Európska rada

  Európska rada – 17. jún – závery

 • 16/06/2010

  Európsky parlament

  Uznesenie EP o riadení hospodárstva

 • 16/06/2010

  Európsky parlament

  Uznesenie Európskeho parlamentu zo 16. júna 2010 o EÚ 2020

 • 08/06/2010

  Rada EÚ

  Závery Rady ECOFIN o stratégii Európa 2020 pdf

 • 19/05/2010

  Európska komisia

  Digitálna agenda pre Európu

 • 12/05/2010

  Európska komisia

  Posilnenie koordinácie hospodárskej politiky

 • 11/05/2010

  CSR2014-denmark-deficit

  Recommendation for a Council Decision abrogating Decision 2010/407/EU on the existence of an excessive deficit in Denmark English (en)

 • 11/05/2010

  CSR2014-finland-deficit

  Report from the Commission - Finland - Report prepared in accordance with Article 126(3) of the Treaty English (en)

 • 06/05/2010

  Európska komisia

  Integrované usmernenia pre hospodárske politiky a politiky zamestnanosti členských štátov

 • 01/05/2010

  Výbor regiónov

  Konzultácia (Váš hlas v Európe) o stratégii Európa 2020: kľúčové závery pdf

 • 27/04/2010

  Európska komisia

  Návrh rozhodnutia Rady o usmerneniach pre politiky zamestnanosti členských štátov – časť II integrovaných usmernení stratégie Európa 2020

 • 27/04/2010

  Európska komisia

  Odporúčanie pre odporúčanie Rady o hlavných smeroch hospodárskych politík členských štátov a Únie – časť I integrovaných usmernení stratégie Európa 2020 pdf

 • 26/03/2010

  Európska rada

  Európska rada – 25. až 26. marec – závery pdf

 • 16/03/2010

  Rada EÚ

  Závery Rady ECOFIN o stratégii Európa 2020 pdf

 • 10/03/2010

  Európsky parlament

  Uznesenie Európskeho parlamentu zo 16. júna 2010 o EÚ 2020

 • 04/03/2010

  Európska komisia

  Európa 2020 – verejná konzultácia – prehľad príspevkov pdf

 • 03/03/2010

  Európska komisia

  Oznámenie Komisie – EURÓPA 2020 – Stratégia na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu

 • 11/02/2010

  Európska komisia

  Prezentácia J. M.  Barrosa, predsedu Európskej komisie, o stratégii EURÓPA 2020 na neformálnom zasadnutí Európskej rady – 11. február 2010 pdf

 • 11/02/2010

  Európska komisia

  Podkladové informácie o stratégii Európa 2020 pre neformálne zasadnutie Európskej rady z 11. februára 2010

 • 10/02/2010

  Európska komisia

  Vystúpenie predsedu Európskej komisie na neformálnom stretnutí hláv štátov a vlád 11. februára 2010

 • 02/02/2010

  Európska komisia

  Hodnotenie lisabonskej stratégie pdf

 • 18/01/2010

  CSR2014-austria-deficit

  Recommendation for a Council Decision abrogating Decision 2010/282/EU on the existence of an excessive deficit in Austria English (en)

 • 18/01/2010

  CSR2014-belgium-deficit

  Recommendation for a Council Decision abrogating Decision 2010/283/EU on the existence of an excessive deficit in Belgium English (en)

 • 18/01/2010

  CSR2014-croatia-deficit

  Communication from the Commission - Assessment of action taken by CROATIA in response to the Council Recommendation of 28 January 2014 with a view to bringing an end to the situation of excessive government deficit English (en)

 • 2009-2010

  Európska komisia

  Programy stability a konvergenčné programy a ich hodnotenia

 • 2010

  Európska stratégia zamestnanosti – súvisiace dokumenty

  Európska stratégia zamestnanosti – súvisiace dokumenty

 • 01/01/2010

  Európsky hospodársky a sociálny výbor

  Lisabonská stratégia po roku 2010: Návrhy organizovanej občianskej spoločnosti pdf