Ścieżka nawigacji

AA+A++Wersja do drukuMapa stronyRSSRSS

2010

 • 28/12/2010

  Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

  Otwarta metoda koordynacji i klauzula socjalna w kontekście strategii „Europa 2020”

 • 17/12/2010

  European Council

  European Council - 16-17 December 2010 - Conclusions pdf

 • 16/12/2010

  Komisja Europejska

  Europejska platforma współpracy w zakresie walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym

 • 06/12/2010

  Council of the EU

  Council Conclusions on «The Social dimension in the context of an integrated Europe 2020 Strategy» pdf

 • 01/12/2010

  Europejski Fundusz Inwestycyjny

  Europejski instrument mikrofinansowy Progress

 • 01/12/2010

  Europejski Bank Inwestycyjny

  Wspieranie gospodarki opartej na wiedzy

 • 01/12/2010

  Komitet Regionów

  Komitet Regionów – Pierwsze sprawozdanie monitorujące nt. strategii „Europa 2020”

 • 01/12/2010

  Rada UE

  Konkluzje Rady w sprawie Unii innowacji dla Europy

 • 26/11/2010

  Rada UE

  Wytyczne dotyczące polityki zatrudnienia państw członkowskich

 • 26/11/2010

  Europejski Bank Inwestycyjny

  Europeiska investeringsbankens utlåning för hållbara transporter

 • 25/11/2010

  Parlament Europejski

  Rezolucja PE w sprawie nowej strategii energetycznej dla Europy 2011–2020

 • 23/11/2010

  European Commission

  Europe 2020 Flagship Initiative - An agenda for new skills and jobs

 • 23/11/2010

  Komisja Europejska

  Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia

 • 10/11/2010

  Komisja Europejska

  Energia 2020: Strategia na rzecz konkurencyjnego, zrównoważonego i bezpiecznego sektora energetycznego

 • 09/11/2010

  Komisja Europejska

  Handel, wzrost i polityka światowa – polityka handlowa jako kluczowy element strategii Europa 2020

 • 01/11/2010

  Komisja Europejska

  Piąte sprawozdanie dotyczące spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej

 • 29/10/2010

  Rada Europejska

  Rada Europejska, 28-29 października 2010 r. – Konkluzje

 • 28/10/2010

  Komisja Europejska

  Zintegrowana polityka przemysłowa w erze globalizacji – konkurencyjność i zrównoważony rozwój na pierwszym planie

 • 21/10/2010

  Council of the EU

  Council conclusions on the Governance of the European Employment Strategy in the context of Europe 2020 and the European Semester pdf

 • 19/10/2010

  Komisja Europejska

  Przegląd budżetu UE

 • 07/10/2010

  Parlament Europejski

  Rezolucja PE w sprawie przyszłości Europejskiego Funduszu Społecznego

 • 07/10/2010

  Komisja Europejska

  Unia innowacji pdf - 428 KB [428 KB]

 • 06/10/2010

  European Commission

  Europe 2020 Flagship Initiative - Innovation Union

 • 01/10/2010

  Europejski Bank Centralny

  Reakcja EBC na kryzys finansowy

 • 15/09/2010

  European Commission

  Youth on the Move

 • 07/09/2010

  2011 European Semester documents

  Dokumenty dotyczące semestru europejskiego w 2011 r.

 • 07/09/2010

  2014 European Semester documents

  Dokumenty dotyczące semestru europejskiego w 2014 r.

 • 07/09/2010

  2013 European Semester documents

  Dokumenty dotyczące semestru europejskiego w 2013 r. English (en)

 • 07/09/2010

  2012 European Semester documents

  Dokumenty dotyczące semestru europejskiego w 2012 r.

 • 07/09/2010

  2015 European Semester documents

  Dokumenty dotyczące semestru europejskiego w 2015 r.

 • 07/09/2010

  Semestr europejski na 2016 r.

  Dokumenty dotyczące semestru europejskiego w 2016 r.

 • 01/09/2010

  Europejski Bank Centralny

  Analiza rynku pieniężnego euro

 • 15/07/2010

  Komisja Europejska

  Strategia Europa 2020: zarządzanie, narzędzia i cykl polityki pdf - 56 KB [56 KB]

 • 13/07/2010

  Rada UE

  Ogólne wytyczne polityki gospodarczej dla państw członkowskich i UE

 • 13/07/2010

  Rada UE

  Zalecenie Rady z 13 lipca 2010 r. w sprawie ogólnych wytycznych polityki gospodarczej dla państw członkowskich i UE

 • 30/06/2010

  Komisja Europejska

  Wzmocnienie koordynacji polityki gospodarczej w interesie stabilności, wzrostu gospodarczego i zatrudnienia – Narzędzia na rzecz silniejszego zarządzania gospodarczego w UE

 • 17/06/2010

  Rada Europejska

  Rada Europejska − 17 czerwca − Konkluzje

 • 16/06/2010

  Parlament Europejski

  Rezolucja PE w sprawie zarządzania gospodarką

 • 16/06/2010

  Parlament Europejski

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie strategii Europa 2020

 • 08/06/2010

  Rada UE

  Konkluzje Rady Ecofin w sprawie strategii Europa 2020 pdf

 • 19/05/2010

  Komisja Europejska

  Europejska agenda cyfrowa

 • 12/05/2010

  Komisja Europejska

  Zacieśnienie koordynacji polityki gospodarczej

 • 11/05/2010

  CSR2014-denmark-deficit

  Recommendation for a Council Decision abrogating Decision 2010/407/EU on the existence of an excessive deficit in Denmark English (en)

 • 11/05/2010

  CSR2014-finland-deficit

  Report from the Commission - Finland - Report prepared in accordance with Article 126(3) of the Treaty English (en)

 • 06/05/2010

  Komisja Europejska

  Zintegrowane wytyczne dotyczące polityki gospodarczej i polityki zatrudnienia państw członkowskich

 • 01/05/2010

  Komitet Regionów

  Konsultacje „Twój głos w sprawie strategii »Europa 2020«”: Najważniejsze wnioski pdf

 • 27/04/2010

  Komisja Europejska

  Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie wytycznych dla polityki zatrudnienia państw członkowskich – Zintegrowane wytyczne dotyczące strategii Europa 2020 – część druga

 • 27/04/2010

  Komisja Europejska

  Zalecenie dotyczące zalecenia Rady w sprawie ogólnych wytycznych dla polityki gospodarczej państw członkowskich i Unii – Zintegrowane wytyczne dotyczące strategii Europa 2020 – część pierwsza pdf

 • 26/03/2010

  Rada Europejska

  Rada Europejska − 25-26 marca − Konkluzje pdf

 • 16/03/2010

  Rada UE

  Konkluzje Rady Ecofin w sprawie strategii Europa 2020 pdf

 • 10/03/2010

  Parlament Europejski

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie strategii Europa 2020

 • 04/03/2010

  Komisja Europejska

  Europa 2020 – Konsultacje społeczne – Podsumowanie otrzymanych odpowiedzi pdf

 • 03/03/2010

  Komisja Europejska

  Komunikat Komisji – EUROPA 2020 – Unijna strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu

 • 11/02/2010

  Komisja Europejska

  Prezentacja J.M. Barroso, przewodniczącego Komisji Europejskiej, w sprawie strategii EUROPA 2020 na nieformalnym szczycie Rady Europejskiej 11 lutego 2010 r. pdf

 • 11/02/2010

  Komisja Europejska

  Informacje źródłowe na temat strategii Europa 2020 do celów nieformalnego szczytu Rady Europejskiej 11 lutego 2010 r.

 • 10/02/2010

  Komisja Europejska

  Wystąpienie przewodniczącego Komisji Europejskiej na nieformalnym spotkaniu szefów państw i rządów 11 lutego 2010 r.

 • 02/02/2010

  Komisja Europejska

  Ocena strategii lizbońskiej pdf

 • 18/01/2010

  CSR2014-austria-deficit

  Recommendation for a Council Decision abrogating Decision 2010/282/EU on the existence of an excessive deficit in Austria English (en)

 • 18/01/2010

  CSR2014-belgium-deficit

  Recommendation for a Council Decision abrogating Decision 2010/283/EU on the existence of an excessive deficit in Belgium English (en)

 • 18/01/2010

  CSR2014-croatia-deficit

  Communication from the Commission - Assessment of action taken by CROATIA in response to the Council Recommendation of 28 January 2014 with a view to bringing an end to the situation of excessive government deficit English (en)

 • 2009-2010

  Komisja Europejska

  Programy stabilności i konwergencji oraz ich ocena

 • 2010

  Europejska strategia zatrudnienia − Powiązane dokumenty

  Europejska strategia zatrudnienia − Powiązane dokumenty

 • 01/01/2010

  Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

  Strategia (lizbońska) na okres po 2010 roku: Propozycje zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego pdf