Kruimelpad

AA+A++Printbare versieSitemapRSSRSS

2010

 • 28/12/2010

  Europees Economisch en Sociaal Comité

  De open coördinatiemethode en de sociale clausule in het kader van de Europa 2020

 • 17/12/2010

  European Council

  European Council - 16-17 December 2010 - Conclusions pdf

 • 16/12/2010

  Europese Commissie

  Het Europees platform tegen armoede en sociale uitsluiting

 • 06/12/2010

  Council of the EU

  Council Conclusions on «The Social dimension in the context of an integrated Europe 2020 Strategy» pdf

 • 01/12/2010

  Europees Investeringsfonds

  Europese Progress-microfinancieringsfaciliteit

 • 01/12/2010

  Europese Investeringsbank

  Steun voor de kenniseconomie

 • 01/12/2010

  Comité van de Regio's

  Eerste monitoringverslag Europa 2020 CvdR

 • 01/12/2010

  Raad van de EU

  Conclusies van de Raad over de Innovatie-Unie voor Europa

 • 26/11/2010

  Raad van de EU

  Richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten

 • 26/11/2010

  Europese Investeringsbank

  De Europese Investeringsbank en leningen voor duurzaam transport

 • 25/11/2010

  Europees Parlement

  EP-resolutie over Naar een nieuwe energiestrategie voor Europa 2011-2020

 • 23/11/2010

  European Commission

  Europe 2020 Flagship Initiative - An agenda for new skills and jobs

 • 23/11/2010

  Europese Commissie

  Een agenda voor nieuwe vaardigheden en banen

 • 10/11/2010

  Europese Commissie

  Energie 2020: Een strategie voor een concurrerende, duurzame en continu geleverde energie

 • 09/11/2010

  Europese Commissie

  Handel, groei en wereldvraagstukken - Handelsbeleid als kernelement van de Europa 2020-strategie

 • 01/11/2010

  Europese Commissie

  Vijfde verslag over economische, sociale en territoriale samenhang

 • 29/10/2010

  Europese Raad

  Conclusies van de Europese Raad van 28 en 29 oktober 2010

 • 28/10/2010

  Europese Commissie

  Een geïntegreerd industriebeleid in een tijd van globalisering: concurrentievermogen en duurzaamheid centraal stellen

 • 21/10/2010

  Council of the EU

  Council conclusions on the Governance of the European Employment Strategy in the context of Europe 2020 and the European Semester pdf

 • 19/10/2010

  Europese Commissie

  Evaluatie van de EU-begroting

 • 07/10/2010

  Europees Parlement

  EP-resolutie over de toekomst van het Europees Sociaal Fonds

 • 07/10/2010

  Europese Commissie

  Innovatie-Unie pdf - 428 KB [428 KB]

 • 06/10/2010

  European Commission

  Europe 2020 Flagship Initiative - Innovation Union

 • 01/10/2010

  Europese Centrale Bank

  Het antwoord van de ECB op de financiële crisis

 • 15/09/2010

  European Commission

  Youth on the Move

 • 07/09/2010

  Documenten Europees semester 2011

  Documenten Europees semester 2011

 • 07/09/2010

  Documenten Europees semester 2014

  Documenten Europees semester 2014

 • 07/09/2010

  2013 European Semester documents

  Documenten Europees semester 2013 English (en)

 • 07/09/2010

  Documenten Europees semester 2012

  Documenten Europees semester 2012

 • 07/09/2010

  2015 European Semester documents

  Documenten Europees semester 2015

 • 07/09/2010

  Europees semester 2016

  Documenten Europees semester 2016

 • 01/09/2010

  Europese Centrale Bank

  Onderzoek geldmarkt eurozone

 • 15/07/2010

  Europese Commissie

  Governance, werkmethoden en beleidscyclus van Europa 2020 pdf - 56 KB [56 KB]

 • 13/07/2010

  Raad van de EU

  Globale richtsnoeren voor het economisch beleid van de lidstaten en van de Unie

 • 13/07/2010

  Raad van de EU

  Aanbeveling van de Raad over de globale richtsnoeren voor het economisch beleid

 • 30/06/2010

  Europese Commissie

  Coördinatie van het economisch beleid voor stabiliteit, groei en werkgelegenheid: naar een krachtiger economisch bestuur in de EU

 • 17/06/2010

  Europese Raad

  Conclusies van de Europese Raad van 17 juni

 • 16/06/2010

  Europees Parlement

  EP-resolutie over economische governance

 • 16/06/2010

  Europees Parlement

  Resolutie van het Europees Parlement over Europa 2020

 • 08/06/2010

  Raad van de EU

  Conclusies van de Ecofinraad over Europa 2020 pdf

 • 19/05/2010

  Europese Commissie

  Een Digitale Agenda voor Europa.

 • 12/05/2010

  Europese Commissie

  Naar een intensiever coördinatie van het economisch beleid

 • 11/05/2010

  CSR2014-denmark-deficit

  Recommendation for a Council Decision abrogating Decision 2010/407/EU on the existence of an excessive deficit in Denmark English (en)

 • 11/05/2010

  CSR2014-finland-deficit

  Report from the Commission - Finland - Report prepared in accordance with Article 126(3) of the Treaty English (en)

 • 06/05/2010

  Europese Commissie

  Geïntegreerde richtsnoeren voor het economisch en werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten

 • 01/05/2010

  Comité van de Regio's

  Uw stem in Europa: Onderzoeksresultaten over Europa 2020 pdf

 • 27/04/2010

  Europese Commissie

  Ontwerp-raadsbesluit met richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten - Deel II van de geïntegreerde richtsnoeren van Europa 2020

 • 27/04/2010

  Europese Commissie

  Ontwerp-aanbeveling van de Raad over de globale richtsnoeren voor het economisch beleid - Deel II van de geïntegreerde richtsnoeren van Europa 2020 pdf

 • 26/03/2010

  Europese Raad

  Conclusies van de Europese Raad van 25 en 26 maart pdf

 • 16/03/2010

  Raad van de EU

  Conclusies van de Ecofinraad over Europa 2020 pdf

 • 10/03/2010

  Europees Parlement

  Resolutie van het Europees Parlement over Europa 2020

 • 04/03/2010

  Europese Commissie

  Openbare raadpleging over Europa 2020: overzicht van de reacties pdf

 • 03/03/2010

  Europese Commissie

  Commissiemededeling over Europa 2020: Een strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei

 • 11/02/2010

  Europese Commissie

  Uiteenzetting van J.M. Barroso, voorzitter van de Europese Commissie, over de strategie Europa 2020 tijdens de informele Europese Raad van 11 februari 2010 pdf

 • 11/02/2010

  Europese Commissie

  Achtergrondinformatie over Europa 2020 voor de informele Europese Raad van 11 februari 2010

 • 10/02/2010

  Europese Commissie

  Stellingname van de voorzitter van de Europese Commissie voor de informele Europese Raad van 11 februari 2010

 • 02/02/2010

  Europese Commissie

  Evaluatie van de Lissabonstrategie pdf

 • 18/01/2010

  CSR2014-austria-deficit

  Recommendation for a Council Decision abrogating Decision 2010/282/EU on the existence of an excessive deficit in Austria English (en)

 • 18/01/2010

  CSR2014-belgium-deficit

  Aanbeveling voor een besluit van de Raad tot intrekking van Besluit 2010/283/EU betreffende het bestaan van een buitensporig tekort in België English (en)

 • 18/01/2010

  CSR2014-croatia-deficit

  Communication from the Commission - Assessment of action taken by CROATIA in response to the Council Recommendation of 28 January 2014 with a view to bringing an end to the situation of excessive government deficit English (en)

 • 2009-2010

  Europese Commissie

  Stabiliteits- en convergentieprogramma's

 • 2010

  Europese werkgelegenheidsstrategie

  Europese werkgelegenheidsstrategie

 • 01/01/2010

  Europees Economisch en Sociaal Comité

  Strategie voor na 2010: Voorstellen van het maatschappelijk middenveld pdf