Navigācijas ceļš

AA+A++Izdrukas versijaVietnes plānsRSSRSS

2010

 • 28/12/2010

  Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

  Atvērtā koordinācijas metode un sociālā klauzula stratēģijas “Eiropa 2020” kontekstā

 • 17/12/2010

  European Council

  European Council - 16-17 December 2010 - Conclusions pdf

 • 16/12/2010

  Eiropas Komisija

  Eiropas platforma cīņai pret nabadzību un sociālo atstumtību

 • 06/12/2010

  Council of the EU

  Council Conclusions on «The Social dimension in the context of an integrated Europe 2020 Strategy» pdf

 • 01/12/2010

  Eiropas Investīciju fonds

  Eiropas progresa mikrofinansēšanas instruments

 • 01/12/2010

  Eiropas Investīciju banka

  Atbalsts uz zināšanām balstītai ekonomikai

 • 01/12/2010

  Reģionu komiteja

  Pirmais RK uzraudzības ziņojums par stratēģiju “Eiropa 2020”

 • 01/12/2010

  ES Padome

  ES Padomes secinājumi par iniciatīvu “Inovācijas savienība Eiropai”

 • 26/11/2010

  ES Padome

  Pamatnostādnes par dalībvalstu politiku nodarbinātības jomā

 • 26/11/2010

  Eiropas Investīciju banka

  Eiropas Investīciju banka un kredīti ilgtspējīgam transportam

 • 25/11/2010

  Eiropas Parlaments

  EP rezolūcija “Ceļā uz jaunu Eiropas enerģētikas stratēģiju 2011.-2020. gadam”

 • 23/11/2010

  European Commission

  Europe 2020 Flagship Initiative - An agenda for new skills and jobs

 • 23/11/2010

  Eiropas Komisija

  Jaunu prasmju un darbavietu programma

 • 10/11/2010

  Eiropas Komisija

  Enerģētika 2020 — konkurētspējīgas, ilgtspējīgas un drošas enerģētikas stratēģija

 • 09/11/2010

  Eiropas Komisija

  Tirdzniecība, izaugsme un globālas norises. Tirdzniecības politika kā ES stratēģijas “Eiropa 2020” galvenā sastāvdaļa

 • 01/11/2010

  Eiropas Komisija

  Piektais ziņojums par ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju

 • 29/10/2010

  Eiropadome

  Eiropadomes 2010. gada 28.-29. oktobra sanāksmes secinājumi

 • 28/10/2010

  Eiropas Komisija

  Integrēta rūpniecības politika globalizācijas laikmetā — degpunktā konkurētspēja un ilgtspēja

 • 21/10/2010

  Council of the EU

  Council conclusions on the Governance of the European Employment Strategy in the context of Europe 2020 and the European Semester pdf

 • 19/10/2010

  Eiropas Komisija

  ES budžeta pārskatīšana

 • 07/10/2010

  Eiropas Parlaments

  EP rezolūcija par Eiropas Sociālā fonda nākotni

 • 07/10/2010

  Eiropas Komisija

  Inovācijas savienība pdf - 428 KB [428 KB]

 • 06/10/2010

  European Commission

  Europe 2020 Flagship Initiative - Innovation Union

 • 01/10/2010

  Eiropas Centrālā banka

  ECB stratēģija finanšu krīzes pārvarēšanai

 • 15/09/2010

  European Commission

  Youth on the Move

 • 07/09/2010

  2011 European Semester documents

  Eiropas pusgada dokumenti (2011)

 • 07/09/2010

  2014 European Semester documents

  Eiropas pusgada dokumenti (2014)

 • 07/09/2010

  2013 European Semester documents

  Eiropas pusgada dokumenti (2013) English (en)

 • 07/09/2010

  2012 European Semester documents

  Eiropas pusgada dokumenti (2012)

 • 07/09/2010

  2015 European Semester documents

  Eiropas pusgada dokumenti (2015)

 • 07/09/2010

  2016. gada Eiropas pusgads

  Eiropas pusgada dokumenti (2016)

 • 01/09/2010

  Eiropas Centrālā banka

  Eiro finanšu tirgus apsekojums

 • 15/07/2010

  Eiropas Komisija

  Pārvaldība, instrumenti un politikas cikls stratēģijā "Eiropa 2020" pdf - 56 KB [56 KB]

 • 13/07/2010

  ES Padome

  Vispārīgas pamatnostādnes par dalībvalstu un ES ekonomikas politiku

 • 13/07/2010

  ES Padome

  Padomes 2010. gada 13. jūlija Ieteikums par vispārējām pamatnostādnēm dalībvalstu un Savienības ekonomikas politikai

 • 30/06/2010

  Eiropas Komisija

  Еkonomikas politikas koordinēšanas uzlabošana stabilitātei, izaugsmei un nodarbinātībai — instrumenti labākai ES ekonomikas pārvaldībai

 • 17/06/2010

  Eiropadome

  Eiropadomes 17. jūnija sanāksmes secinājumi

 • 16/06/2010

  Eiropas Parlaments

  EP rezolūcija par ekonomikas pārvaldību

 • 16/06/2010

  Eiropas Parlaments

  Eiropas Parlamenta rezolūcija par "Eiropu 2020"

 • 08/06/2010

  ES Padome

  ECOFIN Padomes secinājumi par stratēģiju "Eiropa 2020" pdf

 • 19/05/2010

  Eiropas Komisija

  Eiropas digitālā programma

 • 12/05/2010

  Eiropas Komisija

  Pastiprināta ekonomikas politikas koordinēšana

 • 11/05/2010

  CSR2014-denmark-deficit

  Recommendation for a Council Decision abrogating Decision 2010/407/EU on the existence of an excessive deficit in Denmark English (en)

 • 11/05/2010

  CSR2014-finland-deficit

  Report from the Commission - Finland - Report prepared in accordance with Article 126(3) of the Treaty English (en)

 • 06/05/2010

  Eiropas Komisija

  Integrētās ekonomikas un nodarbinātības politikas pamatnostādnes dalībvalstīm

 • 01/05/2010

  Reģionu komiteja

  Sabiedriska apspriešana par "Eiropu 2020" vietnē "Tava balss Eiropā" — galvenie rezultāti pdf

 • 27/04/2010

  Eiropas Komisija

  Priekšlikums Padomes lēmumam par dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnēm – stratēģijas "Eiropa 2020" integrēto pamatnostādņu II daļa.

 • 27/04/2010

  Eiropas Komisija

  Ieteikums Padomes ieteikumam par vispārējām pamatnostādnēm dalībvalstu un Savienības ekonomikas politikai – stratēģijas "Eiropa 2020" integrēto pamatnostādņu I daļa pdf

 • 26/03/2010

  Eiropadome

  Eiropadomes 25.-26. marta sanāksmes secinājumi pdf

 • 16/03/2010

  ES Padome

  ECOFIN Padomes secinājumi par "Eiropu 2020" pdf

 • 10/03/2010

  Eiropas Parlaments

  Eiropas Parlamenta rezolūcija par "Eiropu 2020"

 • 04/03/2010

  Eiropas Komisija

  Sabiedriska apspriešana par "Eiropu 2020" — rezultātu kopsavilkums pdf

 • 03/03/2010

  Eiropas Komisija

  Komisijas paziņojums ""Eiropa 2020" — stratēģija gudrai, ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei"

 • 11/02/2010

  Eiropas Komisija

  Eiropas Komisijas priekšsēdētāja Ž.M.Barrozu uzstāšanās par stratēģiju "Eiropa 2020" neformālajā Eiropadomes sanāksmē 2010. gada 11. februārī pdf

 • 11/02/2010

  Eiropas Komisija

  Pamatinformācija par "Eiropu 2020" Eiropadomes 2010. gada 11. februāra neformālajā sanāksmē

 • 10/02/2010

  Eiropas Komisija

  Eiropas Komisijas priekšsēdētāja uzstāšanās valstu un valdību vadītāju neformālajā sanāksmē 2010. gada 11. februārī

 • 02/02/2010

  Eiropas Komisija

  Lisabonas stratēģijas izvērtējuma dokuments pdf

 • 18/01/2010

  CSR2014-austria-deficit

  Recommendation for a Council Decision abrogating Decision 2010/282/EU on the existence of an excessive deficit in Austria English (en)

 • 18/01/2010

  CSR2014-belgium-deficit

  Recommendation for a Council Decision abrogating Decision 2010/283/EU on the existence of an excessive deficit in Belgium English (en)

 • 18/01/2010

  CSR2014-croatia-deficit

  Communication from the Commission - Assessment of action taken by CROATIA in response to the Council Recommendation of 28 January 2014 with a view to bringing an end to the situation of excessive government deficit English (en)

 • 2009-2010

  Eiropas Komisija

  Stabilitātes un konverģences programmas un novērtējumi

 • 2010

  Eiropas nodarbinātības stratēģija — saistīti dokumenti

  Eiropas nodarbinātības stratēģija — saistīti dokumenti

 • 01/01/2010

  Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

  Pēc Lisabonas stratēģijas (2010. gada) — priekšlikumi no pilsoniskās sabiedrības organizācijām pdf