Naršymo kelias

AA+A++Spausdinti skirta versijaSvetainės struktūraRSSRSS

2010

 • 28/12/2010

  Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

  Atvirasis koordinavimo metodas ir socialinės apsaugos sąlyga atsižvelgiant į srategiją „Europa 2020“

 • 17/12/2010

  European Council

  European Council - 16-17 December 2010 - Conclusions pdf

 • 16/12/2010

  Europos Komisija

  Europos kovos su skurdu ir socialine atskirtimi planas

 • 06/12/2010

  Council of the EU

  Council Conclusions on «The Social dimension in the context of an integrated Europe 2020 Strategy» pdf

 • 01/12/2010

  Europos investicijų fondas

  Europos mikrofinansų priemonė „Progress“

 • 01/12/2010

  Europos investicijų bankas

  Žinių ekonomikos rėmimas

 • 01/12/2010

  Regionų komitetas

  Pirmoji strategijos „Europa 2020“ Regionų komiteto stebėsenos ataskaita

 • 01/12/2010

  ES Taryba

  Tarybos išvados dėl „Inovacijų sąjungos“

 • 26/11/2010

  ES Taryba

  Valstybių narių užimtumo politikos gairės

 • 26/11/2010

  Europos investicijų bankas

  Europos investicijų banko paskolos darniajam transportui

 • 25/11/2010

  Europos Parlamentas

  EP rezoliucija dėl dokumento „Naujos 2011–2020 m. Europos energetikos strategijos link“

 • 23/11/2010

  European Commission

  Europe 2020 Flagship Initiative - An agenda for new skills and jobs

 • 23/11/2010

  Europos Komisija

  Naujų įgūdžių ir darbo vietų kūrimo darbotvarkė

 • 10/11/2010

  Europos Komisija

  „Energetika 2020“ – konkurencingos, darnios ir saugios energetikos strategija

 • 09/11/2010

  Europos Komisija

  Prekyba, augimas ir tarptautinė arena. Prekybos politika – viena svarbiausių ES 2020 m. strategijos sudėtinių dalių

 • 01/11/2010

  Europos Komisija

  Penktoji ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos ataskaita

 • 29/10/2010

  Europos Vadovų Taryba

  Europos Vadovų Taryba. 2010 m. spalio 28–29 d. Išvados

 • 28/10/2010

  Europos Komisija

  Globalizacijos erai pritaikyta pramonės politika. Didžiausias dėmesys – konkurencingumui ir tvarumui

 • 21/10/2010

  Council of the EU

  Council conclusions on the Governance of the European Employment Strategy in the context of Europe 2020 and the European Semester pdf

 • 19/10/2010

  Europos Komisija

  ES biudžeto peržiūra

 • 07/10/2010

  Europos Parlamentas

  EP rezoliucija dėl Europos socialinio fondo ateities

 • 07/10/2010

  Europos Komisija

  „Inovacijų sąjunga“ pdf - 428 KB [428 KB]

 • 06/10/2010

  European Commission

  Europe 2020 Flagship Initiative - Innovation Union

 • 01/10/2010

  Europos centrinis bankas

  ECB atsakas į finansų krizę

 • 15/09/2010

  European Commission

  Youth on the Move

 • 07/09/2010

  2011 European Semester documents

  2011 m. Europos semestro dokumentai

 • 07/09/2010

  2014 European Semester documents

  2014 m. Europos semestro dokumentai

 • 07/09/2010

  2013 European Semester documents

  2013 m. Europos semestro dokumentai English (en)

 • 07/09/2010

  2012 European Semester documents

  2012 m. Europos semestro dokumentai

 • 07/09/2010

  2015 European Semester documents

  2015 m. Europos semestro dokumentai

 • 07/09/2010

  2016 m. Europos semestras

  2016 m. Europos semestro dokumentai

 • 01/09/2010

  Europos centrinis bankas

  Euro pinigų rinkos tyrimas

 • 15/07/2010

  Europos Komisija

  Strategijos „Europa 2020“ valdymas, priemonės ir politikos ciklas pdf - 56 KB [56 KB]

 • 13/07/2010

  ES Taryba

  Bendrosios valstybių narių ir Europos Sąjungos ekonominės politikos gairės

 • 13/07/2010

  Europos Sąjungos Taryba

  2010 m. liepos 13 d. Tarybos rekomendacija dėl bendrų valstybių narių ir Sąjungos ekonominės politikos gairių

 • 30/06/2010

  Europos Komisija

  Ekonominės politikos koordinavimo stiprinimas siekiant stabilumo, ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo. Tvirtesnio ES ekonomikos valdymo priemonės

 • 17/06/2010

  Europos Vadovų Taryba

  Europos Vadovų Taryba. Birželio 17 d. Išvados

 • 16/06/2010

  Europos Parlamentas

  EP rezoliucija dėl ekonomikos valdymo

 • 16/06/2010

  Europos Parlamentas

  Europos Parlamento rezoliucija dėl strategijos „Europa 2020“

 • 08/06/2010

  Europos Sąjungos Taryba

  ECOFIN tarybos išvados dėl strategijos „Europa 2020“ pdf

 • 19/05/2010

  Europos Komisija

  Europos skaitmeninė darbotvarkė

 • 12/05/2010

  Europos Komisija

  Ekonominės politikos koordinavimo stiprinimas

 • 11/05/2010

  CSR2014-denmark-deficit

  Recommendation for a Council Decision abrogating Decision 2010/407/EU on the existence of an excessive deficit in Denmark English (en)

 • 11/05/2010

  CSR2014-finland-deficit

  Report from the Commission - Finland - Report prepared in accordance with Article 126(3) of the Treaty English (en)

 • 06/05/2010

  Europos Komisija

  Integruotos valstybių narių ekonominės ir užimtumo politikos gairės

 • 01/05/2010

  Regionų komitetas

  Konsultacijos „Jūsų nuomonė dėl strategijos „Europa 2020““. Svarbiausios išvados pdf

 • 27/04/2010

  Europos Komisija

  Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl valstybių narių užimtumo politikos gairių. Strategijos „Europa 2020“ integruotų gairių II dalis

 • 27/04/2010

  Europos Komisija

  Rekomendacija dėl Tarybos rekomendacijos dėl bendrų valstybių narių ir Sąjungos ekonominės politikos gairių. Strategijos „Europa 2020“ integruotų gairių I dalis pdf

 • 26/03/2010

  Europos Vadovų Taryba

  Europos Vadovų Taryba. Kovo 25–26 d. Išvados pdf

 • 16/03/2010

  Europos Sąjungos Taryba

  ECOFIN tarybos išvados dėl strategijos „Europa 2020“ pdf

 • 10/03/2010

  Europos Parlamentas

  Europos Parlamento rezoliucija dėl strategijos „Europa 2020“

 • 04/03/2010

  Europos Komisija

  „Europa 2020“. Viešos konsultacijos. Atsakymų apžvalga pdf

 • 03/03/2010

  Europos Komisija

  Komisijos komunikatas. EUROPA 2020. Pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo strategija

 • 11/02/2010

  Europos Komisija

  Europos Komisijos Pirmininko J. M. Barroso kalba strategijos „EUROPA 2020“ tema neoficialiame 2010 m. vasario 11 d. Europos Vadovų Tarybos susitikime pdf

 • 11/02/2010

  Europos Komisija

  2010 m. vasario 11 d. Europos Vadovų Tarybai skirta bendroji informacija apie strategiją „Europa 2020“

 • 10/02/2010

  Europos Komisija

  Europos Komisijos pirmininko kalba neoficialiame 2010 m. vasario 11 d. vastybių ir vyriausybių vadovų susitikime

 • 02/02/2010

  Europos Komisija

  Lisabonos strategijos vertinimo dokumentas pdf

 • 18/01/2010

  CSR2014-austria-deficit

  Recommendation for a Council Decision abrogating Decision 2010/282/EU on the existence of an excessive deficit in Austria English (en)

 • 18/01/2010

  CSR2014-belgium-deficit

  Recommendation for a Council Decision abrogating Decision 2010/283/EU on the existence of an excessive deficit in Belgium English (en)

 • 18/01/2010

  CSR2014-croatia-deficit

  Communication from the Commission - Assessment of action taken by CROATIA in response to the Council Recommendation of 28 January 2014 with a view to bringing an end to the situation of excessive government deficit English (en)

 • 2009–2010 m.

  Europos Komisija

  Stabilumo ir konvergencijos programos bei vertinimai

 • 2010 m.

  Europos užimtumo strategija. Susiję dokumentai

  Europos užimtumo strategija. Susiję dokumentai

 • 01/01/2010

  Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

  Lisabonos strategija po 2010 m. Organizuotos pilietinės visuomenės siūlymai pdf