Cosán nascleanúna

AA+A++Leagan clóLéarscáil suímhRSSRSS

2010

 • 28/12/2010

  Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa

  Modh oscailte an chomhordaithe agus an chlásail shóisialta i gcomhthéacs Eoraip 2020

 • 17/12/2010

  European Council

  European Council - 16-17 December 2010 - Conclusions pdf

 • 16/12/2010

  European Commission

  The European Platform against Poverty and Social Exclusion

 • 06/12/2010

  Council of the EU

  Council Conclusions on «The Social dimension in the context of an integrated Europe 2020 Strategy» pdf

 • 01/12/2010

  An Ciste Eorpach Infheistíochta

  An tSaoráid Eorpach um Micrimhaoiniú Foráis

 • 01/12/2010

  European Investment Bank

  Supporting the knowledge economy

 • 01/12/2010

  Committee of the Regions

  1st CoR Monitoring Report on Europe 2020

 • 01/12/2010

  Comhairle an AE

  Conclúidí na Comhairle i leith Aontas Nuála don Eoraip

 • 26/11/2010

  Comhairle an AE

  Treoirlínte do bheartais fostaíochta na mBallstát

 • 26/11/2010

  European Investment Bank

  The European Investment Bank and Sustainable Transport Lending

 • 25/11/2010

  Parlaimint na hEorpa

  Rún ó Pharlaimint na hEorpa maidir le druidim i dTreo Straitéise Nua Fuinnimh don Eoraip 2011-2020

 • 23/11/2010

  European Commission

  Europe 2020 Flagship Initiative - An agenda for new skills and jobs

 • 23/11/2010

  Clár Oibre do phoist agus do scileanna nua

  Clár Oibre do phoist agus do scileanna nua

 • 10/11/2010

  an Coimisiún Eorpach

  Fuinneamh 2020: Straitéis d'fhuinneamh iomaíoch, inbhunaithe, slán

 • 09/11/2010

  an Coimisiún Eorpach

  Trádáil, Fás agus Beartas Trádála Cúrsaí Domhanda mar ghné lárnach i straitéis AE 2020

 • 01/11/2010

  an Coimisiún Eorpach

  An Cúigiú Tuarascáil ar Chomhtháthú Críche, Sóisialta agus Geilleagrach

 • 29/10/2010

  An Chomhairle Eorpach

  An Chomhairle Eorpach - 28-29 Deireadh Fómhair 2010 - Conclúidí

 • 28/10/2010

  An Coimisiún Eorpach

  Beartas Tionsclaíochta Comhtháite do Ré an Domhandaithe - Iomaíochas agus Inbhuanaitheacht a chur i Lár an Mhargaidh

 • 21/10/2010

  Council of the EU

  Council conclusions on the Governance of the European Employment Strategy in the context of Europe 2020 and the European Semester pdf

 • 19/10/2010

  an Coimisiún Eorpach

  Athbhreithiniú ar Bhuiséad an AE

 • 07/10/2010

  Parlaimint na hEorpa

  Rún ó Pharlaimint na hEorpa maidir le todhchaí Chiste Sóisialta na hEorpa

 • 07/10/2010

  An Coimisiún Eorpach

  Aontas Nuála pdf - 428 KB [428 KB]

 • 06/10/2010

  European Commission

  Europe 2020 Flagship Initiative - Innovation Union

 • 01/10/2010

  An Banc Ceannais Eorpach

  Freagairt an ECB ar an ngéarchéim airgeadais

 • 15/09/2010

  European Commission

  Youth on the Move

 • 07/09/2010

  2011 European Semester documents

  2011 European Semester documents

 • 07/09/2010

  2014 European Semester documents

  2014 European Semester documents

 • 07/09/2010

  2013 European Semester documents

  2013 European Semester documents English (en)

 • 07/09/2010

  2012 European Semester documents

  2012 European Semester documents

 • 07/09/2010

  2015 European Semester documents

  2015 European Semester documents

 • 07/09/2010

  2016 European Semester documents

  2016 European Semester documents

 • 01/09/2010

  An Banc Ceannais Eorpach

  Suirbhé mhargadh airgid an Euro

 • 15/07/2010

  An Coimisiún Eorpach

  Rialachas, uirlisí agus timthriall beartais Eoraip 2020 pdf - 56 KB [56 KB]

 • 13/07/2010

  Comhairle an AE

  Treoirlínte ginearálta do bheartais gheilleagracha na mBallstát agus an Aontais

 • 13/07/2010

  Comhairle an AE

  Moladh ón gComhairle an 13 Iúil 2010 faoi threoirlínte leathana do bheartais gheilleagracha na mBallstát agus an Aontais

 • 30/06/2010

  An Coimisiún Eorpach

  Comhordú beartais gheilleagraigh a fheabhsú do chobhsaíocht, d'fhás agus do phoist - Uirlisí do rialachas geilleagrach AE níos treise

 • 17/06/2010

  An Chomhairle Eorpach

  An Chomhairle Eorpach - 17 Meitheamh - Conclúidí

 • 16/06/2010

  Parlaimint na hEorpa

  Rún ó Pharlaimint na hEorpa maidir le rialachas geilleagrach

 • 16/06/2010

  Parlaimint na hEorpa

  Rún ó Pharlaimint na hEorpa faoi AE 2020

 • 08/06/2010

  Comhairle an AE

  Conclúidí Chomhairle Ecofin faoi Straitéis Eoraip 2020

 • 19/05/2010

  An Coimisiún Eorpach

  Clár Digiteach don Eoraip

 • 12/05/2010

  An Coimisiún Eorpach

  Comhordú beartais gheilleagraigh a threisiú

 • 11/05/2010

  CSR2014-denmark-deficit

  Recommendation for a Council Decision abrogating Decision 2010/407/EU on the existence of an excessive deficit in Denmark English (en)

 • 11/05/2010

  CSR2014-finland-deficit

  Report from the Commission - Finland - Report prepared in accordance with Article 126(3) of the Treaty English (en)

 • 06/05/2010

  An Coimisiún Eorpach

  Treoirlínte comhtháite do bheartais fhostaíochta agus gheilleagracha na mBallstát

 • 01/05/2010

  Coiste na Réigiún

  Comhairliúchán Do Ghuthsa faoin Eoraip 2020: Príomhthorthaí

 • 27/04/2010

  An Coimisiún Eorpach

  Moladh do Chinneadh ón gComhairle faoi threoirlínte do bheartais fhostaíochta na mBallstát - Cuid II de Threoirlínte Comhtháite Eoraip 2020

 • 27/04/2010

  An Coimisiún Eorpach

  Moladh do Chinneadh ón gComhairle faoi threoirlínte leathana do bheartais gheilleagracha na mBallstát agus an Aontais - Cuid I de Threoirlínte Comhtháite Eoraip 2020

 • 26/03/2010

  An Chomhairle Eorpach

  An Chomhairle Eorpach - 25-26 Márta - Conclúidí

 • 16/03/2010

  Comhairle an AE

  Conclúidí Chomhairle Ecofin faoi Eoraip 2020

 • 10/03/2010

  Parlaimint na hEorpa

  Rún ó Pharlaimint na hEorpa faoi AE 2020

 • 04/03/2010

  An Coimisiún Eorpach

  Eoraip 2020 - comhairliúchán poiblí - Forléargas ar fhreagraí pdf

 • 03/03/2010

  An Coimisiún Eorpach

  Teachtaireacht ón gCoimisiún - EORAIP 2020 - Straitéis d'fhás cuimsitheach, inbhuanaithe agus cliste

 • 11/02/2010

  An Coimisiún Eorpach

  Cur i láthair J.M Barroso, Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh, ag caint faoi straitéis Eoraip 2020 os comhair na Comhairle Eorpaí Neamhfhoirmeálta an 11 Feabhra 2010

 • 11/02/2010

  An Coimisiún Eorpach

  Faisnéis chúlra faoi Eoraip 2020 don Chomhairle Eorpach Neamhfhoirmeálta an 11 Feabhra 2010

 • 10/02/2010

  An Coimisiún Eorpach

  Ionchur ó Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh do chruinniú neamhfhoirmeálta na gCeannairí Stát agus Rialtas an 11 Feabhra 2010

 • 02/02/2010

  An Coimisiún Eorpach

  Cáipéis luachála Straitéis Liospóin

 • 18/01/2010

  CSR2014-austria-deficit

  Recommendation for a Council Decision abrogating Decision 2010/282/EU on the existence of an excessive deficit in Austria English (en)

 • 18/01/2010

  CSR2014-belgium-deficit

  Recommendation for a Council Decision abrogating Decision 2010/283/EU on the existence of an excessive deficit in Belgium English (en)

 • 18/01/2010

  CSR2014-croatia-deficit

  Communication from the Commission - Assessment of action taken by CROATIA in response to the Council Recommendation of 28 January 2014 with a view to bringing an end to the situation of excessive government deficit English (en)

 • 2009-2010

  An Coimisiún Eorpach

  Measúnuithe agus cláir cobhsaíochta agus comhneasaithe

 • 2010

  Straitéis Fostaíochta na hEorpa - Cáipéisí gaolmhara

  Straitéis Fostaíochta na hEorpa - Cáipéisí gaolmhara

 • 01/01/2010

  Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa

  Straitéis (Liospóin) iar-2010: Moltaí ón tsochaí shibhialta eagraithe