Navigatsioonitee

AA+A++TrükiversioonSaidi skeemRSSRSS

2010

 • 28/12/2010

  Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

  „Avatud koordinatsiooni meetod ja sotsiaalklausel Euroopa 2020. aasta strateegia kontekstis”

 • 17/12/2010

  European Council

  European Council - 16-17 December 2010 - Conclusions pdf

 • 16/12/2010

  Euroopa Komisjon

  Vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemise Euroopa tegevusprogramm

 • 06/12/2010

  Council of the EU

  Council Conclusions on «The Social dimension in the context of an integrated Europe 2020 Strategy» pdf

 • 01/12/2010

  Euroopa Investeerimisfond

  Euroopa Mikrokrediidirahastu „Progress”

 • 01/12/2010

  Euroopa Investeerimispank

  Teadmistepõhise majanduse toetamine

 • 01/12/2010

  Regioonide Komitee

  Regioonide Komitee esimene järelevalvearuanne Euroopa 2020. aasta strateegia kohta

 • 01/12/2010

  Euroopa Liidu Nõukogu

  Nõukogu järeldused Euroopa Innovatiivse liidu kohta

 • 26/11/2010

  Euroopa Liidu Nõukogu

  Liikmesriikide tööhõivepoliitika suunised

 • 26/11/2010

  Euroopa Investeerimispank

  Euroopa Investeerimispank ja jätkusuutlikud transpordivaldkonna laenud

 • 25/11/2010

  Euroopa Parlament

  Euroopa Parlamendi resolutsioon uue Euroopa energiastrateegia 2011–2020 väljatöötamise kohta

 • 23/11/2010

  European Commission

  Europe 2020 Flagship Initiative - An agenda for new skills and jobs

 • 23/11/2010

  Euroopa Komisjon

  Uute oskuste ja töökohtade tegevuskava

 • 10/11/2010

  Euroopa Komisjon

  Energia 2020: säästva, konkurentsivõimelise ja kindla energia strateegia

 • 09/11/2010

  Euroopa Komisjon

  „Kaubandus, majanduskasv ja maailmapoliitika: Kaubanduspoliitika – ELi 2020. aasta strateegia keskne teema”

 • 01/11/2010

  Euroopa Komisjon

  Viies aruanne majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse kohta

 • 29/10/2010

  Euroopa Ülemkogu

  Euroopa Ülemkogu – 28.–29. oktoober 2010 – Järeldused

 • 28/10/2010

  Euroopa Komisjon

  Üleilmastumise ajastu terviklik tööstuspoliitika – Jätkusuutlikkus ja konkurentsivõime kesksele kohale

 • 21/10/2010

  Council of the EU

  Council conclusions on the Governance of the European Employment Strategy in the context of Europe 2020 and the European Semester pdf

 • 19/10/2010

  Euroopa Komisjon

  ELi eelarve läbivaatamine

 • 07/10/2010

  Euroopa Parlament

  Euroopa Parlamendi resolutsioon Euroopa Sotsiaalfondi tuleviku kohta

 • 07/10/2010

  Euroopa Komisjon

  Innovaatiline liit pdf - 428 KB [428 KB]

 • 06/10/2010

  European Commission

  Europe 2020 Flagship Initiative - Innovation Union

 • 01/10/2010

  Euroopa Keskpank

  Euroopa Keskpanga vastus finantskriisile

 • 15/09/2010

  European Commission

  Youth on the Move

 • 07/09/2010

  2011 European Semester documents

  Euroopa poolaasta 2011 dokumendid

 • 07/09/2010

  2014 European Semester documents

  Euroopa poolaasta 2014 dokumendid

 • 07/09/2010

  2013 European Semester documents

  Euroopa poolaasta 2013 dokumendid English (en)

 • 07/09/2010

  2012 European Semester documents

  Euroopa poolaasta 2012 dokumendid

 • 07/09/2010

  2015 European Semester documents

  Euroopa poolaasta 2015 dokumendid

 • 07/09/2010

  Euroopa poolaasta 2016

  Euroopa poolaasta 2016 dokumendid

 • 01/09/2010

  Euroopa Keskpank

  Euroala rahaturgude uuring

 • 15/07/2010

  Euroopa Komisjon

  Euroopa 2020. aasta strateegia juhtimine, vahendid ja poliitikatsükkel pdf - 56 KB [56 KB]

 • 13/07/2010

  Euroopa Liidu Nõukogu

  Liikmesriikide ja liidu majanduspoliitika üldsuunised

 • 13/07/2010

  Euroopa Liidu Nõukogu

  Nõukogu 13. juuli 2010. aasta soovitus liikmesriikide ja Euroopa Liidu majanduspoliitika üldsuuniste kohta

 • 30/06/2010

  Euroopa Komisjon

  Majanduspoliitika koordineerimine stabiilsuse suurendamise, majanduskasvu elavdamise ja töökohtade loomise heaks – ELi majandusjuhtimise tõhustamise hoovad

 • 17/06/2010

  Euroopa Ülemkogu

  Euroopa Ülemkogu – 17. juuni – Järeldused

 • 16/06/2010

  Euroopa Parlament

  Euroopa Parlamendi resolutsioon majandusjuhtimise kohta

 • 16/06/2010

  Euroopa Parlament

  Euroopa Parlamendi resolutsioon Euroopa 2020. aasta strateegia kohta

 • 08/06/2010

  Euroopa Liidu Nõukogu

  Majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu järeldused Euroopa 2020. aasta strateegia kohta pdf

 • 19/05/2010

  Euroopa Komisjon

  Euroopa digitaalne tegevuskava

 • 12/05/2010

  Euroopa Komisjon

  Majanduspoliitika koordineerimise edendamine

 • 11/05/2010

  CSR2014-denmark-deficit

  Recommendation for a Council Decision abrogating Decision 2010/407/EU on the existence of an excessive deficit in Denmark English (en)

 • 11/05/2010

  CSR2014-finland-deficit

  Report from the Commission - Finland - Report prepared in accordance with Article 126(3) of the Treaty English (en)

 • 06/05/2010

  Euroopa Komisjon

  Liikmesriikide ja ELi majandus- ja tööhõivepoliitika koondsuunised

 • 01/05/2010

  Regioonide Komitee

  Konsultatsioon „Teie arvamus Euroopa 2020. aasta strateegia kohta”: Peamised järeldused pdf

 • 27/04/2010

  Euroopa Komisjon

  Ettepanek: nõukogu otsus liikmesriikide tööhõivepoliitika suuniste kohta – Euroopa 2020. aasta strateegia koondsuuniste II osa

 • 27/04/2010

  Euroopa Komisjon

  Soovitus: nõukogu soovitus, liikmesriikide ja Euroopa Liidu majanduspoliitika üldsuuniste kohta – Euroopa 2020. aasta strateegia koondsuuniste I osa pdf

 • 26/03/2010

  Euroopa Ülemkogu

  Euroopa Ülemkogu – 25.–26. märts – Järeldused pdf

 • 16/03/2010

  Euroopa Liidu Nõukogu

  Majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu järeldused Euroopa 2020. aasta strateegia kohta pdf

 • 10/03/2010

  Euroopa Parlament

  Euroopa Parlamendi resolutsioon Euroopa 2020. aasta strateegia kohta

 • 04/03/2010

  Euroopa Komisjon

  Euroopa 2020. aasta strateegia – Avalik konsultatsioon – Ülevaade saadud vastustest pdf

 • 03/03/2010

  Euroopa Komisjon

  Komisjoni teatis – EUROOPA 2020. AASTAL – Aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu strateegia

 • 11/02/2010

  Euroopa Komisjon

  Euroopa Komisjoni presidendi J.M. Barroso ettekanne Euroopa 2020. aasta strateegia kohta Euroopa Ülemkogu mitteametlikul kohtumisel 11. veebruaril 2010 pdf

 • 11/02/2010

  Euroopa Komisjon

  Taustateave Euroopa 2020. aasta strateegia kohta Euroopa Ülemkogu 11. veebruari 2010. aasta mitteametlikuks kohtumiseks

 • 10/02/2010

  Euroopa Komisjon

  Euroopa Komisjoni presidendi panus riigi- ja valitsusjuhtide 11. veebruari 2010. aasta mitteametlikul kohtumisel

 • 02/02/2010

  Euroopa Komisjon

  Lissaboni strateegia hindamisdokument pdf

 • 18/01/2010

  CSR2014-austria-deficit

  Recommendation for a Council Decision abrogating Decision 2010/282/EU on the existence of an excessive deficit in Austria English (en)

 • 18/01/2010

  CSR2014-belgium-deficit

  Recommendation for a Council Decision abrogating Decision 2010/283/EU on the existence of an excessive deficit in Belgium English (en)

 • 18/01/2010

  CSR2014-croatia-deficit

  Communication from the Commission - Assessment of action taken by CROATIA in response to the Council Recommendation of 28 January 2014 with a view to bringing an end to the situation of excessive government deficit English (en)

 • 2009–2010

  Euroopa Komisjon

  Stabiilsus- ja lähenemisprogrammid ning hindamine

 • 2010

  Euroopa tööhõivestrateegia – Seonduvad dokumendid

  Euroopa tööhõivestrateegia – Seonduvad dokumendid

 • 01/01/2010

  Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

  2010. aasta järgne (Lissaboni) strateegia: organiseeritud kodanikuühiskonna ettepanekud pdf