Sti

AA+A++PrintversionOversigtRSSRSS

2010

 • 28/12/2010

  Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

  Den åbne koordinationsmetode og den sociale klausul i Europa 2020

 • 17/12/2010

  European Council

  European Council - 16-17 December 2010 - Conclusions pdf pdf

 • 16/12/2010

  Europa-Kommissionen

  Den europæiske platform mod fattigdom og social udstødelse

 • 06/12/2010

  Council of the EU

  Council Conclusions on «The Social dimension in the context of an integrated Europe 2020 Strategy» pdf pdf

 • 01/12/2010

  Regionsudvalget

  Regionsudvalgets første overvågningsrapport om Europa 2020

 • 01/12/2010

  Den Europæiske Investeringsbank

  Støtte til den vidensbaserede økonomi

 • 01/12/2010

  Rådet for Den Europæiske Union

  Rådets konklusioner om innovation i EU pdf

 • 01/12/2010

  Den Europæiske Investeringsfond

  Den europæiske mikrofinansieringsfacilitet Progress pdf

 • 26/11/2010

  Den Europæiske Investeringsbank

  Den Europæiske Investeringsbank og lån til bæredygtig transport

 • 26/11/2010

  Rådet for Den Europæiske Union

  Retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker

 • 25/11/2010

  Europa-Parlamentet

  Europa-Parlamentets beslutning om "Frem mod en ny energistrategi for Europa 2011-2020"

 • 23/11/2010

  Europa-Kommissionen

  En dagsorden for nye kvalifikationer og nye job

 • 23/11/2010

  European Commission

  Europe 2020 Flagship Initiative - An agenda for new skills and jobs

 • 10/11/2010

  Europa-Kommissionen

  Energy 2020: En strategi for konkurrencedygtig, bæredygtig og sikker energi

 • 09/11/2010

  Europa-Kommissionen

  Handel, vækst og verdensanliggender Handelspolitikken som et centralt element i EU's 2020-strategi

 • 01/11/2010

  Europa-Kommissionen

  Femte rapport om økonomisk, social og territorial samhørighed

 • 29/10/2010

  Det Europæiske Råd

  Det Europæiske Råd – 28.-29. oktober – Konklusioner pdf

 • 28/10/2010

  Europa-Kommissionen

  En industripolitik for en globaliseret verden – Fokus på konkurrenceevne og bæredygtighed

 • 21/10/2010

  Council of the EU

  Council conclusions on the Governance of the European Employment Strategy in the context of Europe 2020 and the European Semester pdf pdf

 • 19/10/2010

  Europa-Kommissionen

  Evaluering af EU-budgettet pdf

 • 07/10/2010

  Europa-Kommissionen

  Innovation i EU pdf - 428 KB [428 KB]

 • 07/10/2010

  Europa-Parlamentet

  Europa-Parlamentets beslutning om Den Europæiske Socialfonds fremtid

 • 06/10/2010

  European Commission

  Europe 2020 Flagship Initiative - Innovation Union

 • 01/10/2010

  Den Europæiske Centralbank

  ECB's svar på finanskrisen pdf

 • 15/09/2010

  European Commission

  Youth on the Move

 • 07/09/2010

  Landespecifikke henstillinger 2012-2013

  Landespecifikke henstillinger 2012-2013

 • 07/09/2010

  Landespecifikke henstillinger 2011

  Landespecifikke henstillinger 2011

 • 01/09/2010

  Den Europæiske Centralbank

  Undersøgelse af europengemarkedet pdf

 • 15/07/2010

  Europa-Kommissionen

  Governance, tools and policy cycle of Europe 2020 pdf - 56 KB [56 KB]

 • 13/07/2010

  Rådet for Den Europæiske Union

  Rådets henstilling af 13. juli 2010 om overordnede retningslinjer for medlemsstaternes og Unionens økonomiske politikker

 • 13/07/2010

  Rådet for Den Europæiske Union

  Overordnede retningslinjer for medlemsstaternes og EU's økonomiske politikker

 • 30/06/2010

  Europa-Kommissionen

  Øget samordning af de økonomiske politikker med henblik på stabilitet, vækst og beskæftigelse – redskaber til styrkelse af den økonomiske styring i EU

 • 17/06/2010

  Det Europæiske Råd

  Det Europæiske Råd – den 17. juni – Konklusioner pdf

 • 16/06/2010

  Europa-Parlamentet

  Europa-Parlamentets beslutning om Europa 2020

 • 16/06/2010

  Europa-Parlamentet

  Europa-Parlamentets beslutning om økonomisk governance

 • 08/06/2010

  Rådet for Den Europæiske Union

  Økofinrådets konklusioner om Europa 2020-strategien pdf pdf

 • 19/05/2010

  Europa-Kommissionen

  En digital dagsorden for Europa

 • 12/05/2010

  Europa-Kommissionen

  Styrket samordning af de økonomiske politikker

 • 06/05/2010

  Europa-Kommissionen

  Integrerede retningslinjer for EU-landenes økonomiske politik og beskæftigelsespolitik pdf

 • 01/05/2010

  Regionsudvalget

  Høring Din mening om Europa 2020: Hovedkonklusioner pdf pdf

 • 27/04/2010

  Europa-Kommissionen

  Forslag til Rådets afgørelse om retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker – Del II i de integrerede retningslinjer for Europa 2020

 • 27/04/2010

  Europa-Kommissionen

  Henstilling med henblik på Rådets henstilling om de overordnede retningslinjer for medlemsstaternes og Unionens økonomiske politikker – Del I i de integrerede retningslinjer for Europa 2020 pdf pdf

 • 26/03/2010

  Det Europæiske Råd

  Det Europæiske Råd – 25.-26. marts – Konklusioner pdf pdf

 • 16/03/2010

  Rådet for Den Europæiske Union

  Økofinrådets konklusioner om Europa 2020 pdf pdf

 • 10/03/2010

  Europa-Parlamentet

  Europa-Parlamentets beslutning om Europa 2020

 • 04/03/2010

  Europa-Kommissionen

  Europa 2020 – offentlig høring – oversigt over svarene pdf pdf

 • 03/03/2010

  Europa-Kommissionen

  Meddelelse fra Kommissionen – Europa 2020 – En strategi for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst

 • 11/02/2010

  Europa-Kommissionen

  Oplæg fra J.M. Barroso, Kommissionens formand, om Europa 2020-strategien til det uformelle Europæiske Råd den 11. februar 2010 pdf pdf

 • 11/02/2010

  Europa-Kommissionen

  Baggrundsoplysninger om Europa 2020 til det uformelle Europæiske Råd den 11. februar 2010 pdf

 • 10/02/2010

  Europa-Kommissionen

  Bidrag fra Europa-Kommissionens formand til diskussionen ved stats- og regeringschefernes uformelle møde den 11. februar 2010 pdf

 • 02/02/2010

  Europa-Kommissionen

  Evaluering af Lissabonstrategien pdf pdf

 • 01/01/2010

  Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

  (Lissabon)strategien i tiden efter 2010: Forslag fra det organiserede civilsamfund pdf

 • 2009-2010

  Europa-Kommissionen

  Stabilitets- og konvergensprogrammer og -vurderinger

 • 2010

  Den europæiske beskæftigelsesstrategi – tilknyttede dokumenter

  Den europæiske beskæftigelsesstrategi – tilknyttede dokumenter