Cesta

AA+A++Verze pro tiskMapa stránekRSSRSS

2010

 • 28/12/2010

  Evropský hospodářský a sociální výbor

  Otevřená metoda koordinace a sociální doložka v souvislosti se strategií Evropa 2020

 • 17/12/2010

  European Council

  European Council - 16-17 December 2010 - Conclusions pdf

 • 16/12/2010

  Evropská komise

  Evropská platforma pro boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení

 • 06/12/2010

  Council of the EU

  Council Conclusions on «The Social dimension in the context of an integrated Europe 2020 Strategy» pdf

 • 01/12/2010

  Evropský investiční fond

  Evropský nástroj mikrofinancování Progress

 • 01/12/2010

  Evropská investiční banka

  Podpora ekonomiky založené na znalostech

 • 01/12/2010

  Výbor regionů

  První zpráva Výboru regionů o monitorování strategie Evropa 2020

 • 01/12/2010

  Rada Evropské unie

  Závěry Rady týkající se inovací v Unii

 • 26/11/2010

  Rada Evropské unie

  Hlavní směry politik zaměstnanosti členských států

 • 26/11/2010

  Evropská investiční banka

  Evropská investiční banka a poskytování půjček na rozvoj udržitelné dopravy

 • 25/11/2010

  Evropský parlament

  Usnesení EP o směru k nové energetické strategii pro Evropu 2011–2020

 • 23/11/2010

  European Commission

  Europe 2020 Flagship Initiative - An agenda for new skills and jobs

 • 23/11/2010

  Evropská komise

  Program pro nové dovednosti a pracovní místa

 • 10/11/2010

  Evropská komise

  Energie 2020: Strategie pro konkurenceschopnou, udržitelnou a bezpečnou energii

 • 09/11/2010

  Evropská komise

  Obchod, růst a celosvětové záležitosti: Obchodní politika jako klíčový prvek strategie EU 2020

 • 01/11/2010

  Evropská komise

  Pátá zpráva o hospodářské, sociální a územní soudržnosti

 • 29/10/2010

  Evropská rada

  Závěry ze zasedání Evropské rady 28.–29. října 2010

 • 28/10/2010

  Evropská komise

  Integrovaná průmyslová politika pro éru globalizace – Konkurenceschopnost a udržitelnost ve středu zájmu

 • 21/10/2010

  Council of the EU

  Council conclusions on the Governance of the European Employment Strategy in the context of Europe 2020 and the European Semester pdf

 • 19/10/2010

  Evropská komise

  Revize rozpočtu EU

 • 07/10/2010

  Evropský parlament

  Usnesení EP o budoucnosti Evropského sociálního fondu

 • 07/10/2010

  Evropská komise

  Unie inovací pdf - 428 KB [428 KB]

 • 06/10/2010

  European Commission

  Europe 2020 Flagship Initiative - Innovation Union

 • 01/10/2010

  Evropská centrální banka

  Reakce ECB na finanční krizi

 • 15/09/2010

  European Commission

  Youth on the Move

 • 07/09/2010

  2011 European Semester documents

  Dokumenty evropského semestru z roku 2011

 • 07/09/2010

  2014 European Semester documents

  Dokumenty evropského semestru z roku 2014

 • 07/09/2010

  2013 European Semester documents

  Dokumenty evropského semestru z roku 2013 English (en)

 • 07/09/2010

  2012 European Semester documents

  Dokumenty evropského semestru z roku 2012

 • 07/09/2010

  2015 European Semester documents

  Dokumenty evropského semestru z roku 2015

 • 07/09/2010

  Dokumenty evropského semestru z roku 2016

  Doporučení pro členské státy z roku 2016

 • 01/09/2010

  Evropská centrální banka

  Průzkum eurového peněžního trhu

 • 15/07/2010

  Evropská komise

  Řízení, nástroje a politický cyklus strategie Evropa 2020 pdf - 56 KB [56 KB]

 • 13/07/2010

  Rada Evropské unie

  Hlavní směry hospodářských politik členských států a Unie

 • 13/07/2010

  Rada Evropské unie

  Doporučení Rady ze dne 13. července 2010 o hlavních směrech hospodářských politik členských států a Unie

 • 30/06/2010

  Evropská komise

  Lepší koordinace hospodářské politiky pro stabilitu, růst a nová pracovní místa – Nástroje pro silnější správu ekonomických záležitostí EU

 • 17/06/2010

  Evropská rada

  Závěry ze zasedání Evropské rady 17. června

 • 16/06/2010

  Evropský parlament

  Usnesení EP o správě ekonomických záležitostí

 • 16/06/2010

  Evropský parlament

  Usnesení Evropského parlamentu týkající se strategie EU 2020

 • 08/06/2010

  Rada Evropské unie

  Závěry Rady pro hospodářské a finanční věci (Ecofin) ohledně strategie Evropa 2020 pdf

 • 19/05/2010

  Evropská komise

  Digitální agenda pro Evropu

 • 12/05/2010

  Evropská komise

  Posílení koordinace hospodářské politiky

 • 11/05/2010

  CSR2014-denmark-deficit

  Recommendation for a Council Decision abrogating Decision 2010/407/EU on the existence of an excessive deficit in Denmark English (en)

 • 11/05/2010

  CSR2014-finland-deficit

  Report from the Commission - Finland - Report prepared in accordance with Article 126(3) of the Treaty English (en)

 • 06/05/2010

  Evropská komise

  Integrované hlavní směry pro hospodářskou politiku a politiku zaměstnanosti členských států

 • 01/05/2010

  Výbor regionů

  Konzultace „Váš názor na strategii Evropa 2020“: Hlavní závěry pdf

 • 27/04/2010

  Evropská komise

  Návrh rozhodnutí Rady o hlavních zásadách politiky zaměstnanosti členských států – Část II integrovaných hlavních směrů strategie Evropa 2020

 • 27/04/2010

  Evropská komise

  Doporučení k doporučení Rady o hlavních směrech hospodářské politiky členských států a Unie – Část II integrovaných hlavních směrů strategie Evropa 2020 pdf

 • 26/03/2010

  Evropská rada

  Závěry ze zasedání Evropské rady 25.–26. března pdf

 • 16/03/2010

  Rada Evropské unie

  Závěry Rady pro hospodářské a finanční věci (Ecofin) ohledně strategie Evropa 2020 pdf

 • 10/03/2010

  Evropský parlament

  Usnesení Evropského parlamentu týkající se strategie EU 2020

 • 04/03/2010

  Evropská komise

  Evropa 2020 – veřejná konzultace – Přehled příspěvků pdf

 • 03/03/2010

  Evropská komise

  Sdělení Komise – EVROPA 2020 – Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění

 • 11/02/2010

  Evropská komise

  Prezentace J.M. Barrosa, předsedy Evropské komise, týkající se strategie EVROPA 2020 a určená pro neformální zasedání Evropské rady 11. února 2010 pdf

 • 11/02/2010

  Evropská komise

  Referenční údaje o strategii Evropa 2020 určené pro neformální zasedání Evropské rady 11. února 2010

 • 10/02/2010

  Evropská komise

  Příspěvek předsedy Evropské komise během neformální schůze hlav států a vlád 11. února 2010

 • 02/02/2010

  Evropská komise

  Hodnocení Lisabonské strategie pdf

 • 18/01/2010

  CSR2014-austria-deficit

  Recommendation for a Council Decision abrogating Decision 2010/282/EU on the existence of an excessive deficit in Austria English (en)

 • 18/01/2010

  CSR2014-belgium-deficit

  Recommendation for a Council Decision abrogating Decision 2010/283/EU on the existence of an excessive deficit in Belgium English (en)

 • 18/01/2010

  CSR2014-croatia-deficit

  Communication from the Commission - Assessment of action taken by CROATIA in response to the Council Recommendation of 28 January 2014 with a view to bringing an end to the situation of excessive government deficit English (en)

 • 2009-2010

  Evropská komise

  Stabilizační a konvergenční programy a jejich hodnocení

 • 2010

  Evropská strategie zaměstnanosti – související dokumenty

  Evropská strategie zaměstnanosti – související dokumenty

 • 01/01/2010

  Evropský hospodářský a sociální výbor

  (Lisabonská) Strategie pro období po roce 2010: Návrhy organizované občanské společnosti pdf