Navigācijas ceļš

AA+A++Izdrukas versijaVietnes plānsRSSRSS

2009

 • 2009

  Reģionu komiteja

  Eiropas Reģionu un pilsētu apspriešanās par jaunu ilgtspējīgas izaugsmes stratēģiju: gala ziņojums pdf

 • 11/12/2009

  Eiropadome

  Eiropadomes 10.-11. decembra sanāksmes secinājumi pdf pdf

 • 03/12/2009

  Reģionu komiteja

  Atzinums par Lisabonas stratēģiju pēc 2010. gada

 • 24/11/2009

  Eiropas Komisija

  Apspriešanās par plānoto stratēģiju "Eiropa 2020"

 • 24/11/2009

  European Commission

  Consultation on the future EU 2020 strategy

 • 2009

  Eiropas nodarbinātības stratēģija — saistīti dokumenti

  Eiropas nodarbinātības stratēģija — saistīti dokumenti