AA+A++UtskriftsversionÖversiktRSSRSS

Strategidokument

 • 05/03/2014

  Taking stock of the Europe 2020 strategy

  Taking stock of the Europe 2020 strategy zip - 933 KB [933 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr)

 • 28/11/2011

  EUROPAPARLAMENTET

  BETÄNKANDE om den europeiska planeringsterminen for samordningen av den ekonomiska politiken

 • 23/11/2011

  Europeiska kommissionen

  Lägesrapport om Europa 2020-strategin pdf - 156 KB [156 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr)

 • 23/11/2011

  Årlig tillväxtöversikt 2012

  Årlig tillväxtöversikt 2012 pdf - 122 KB [122 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr)

 • 12/10/2011

  Europeiska kommissionen

  En färdplan för stabilitet och tillväxt

 • 25/03/2011

  Europeiska rådet

  Euro plus-pakten – Europeiska rådets slutsatser, 24–25 mars 2011 pdf

 • 11/03/2011

  European Council

  European Council - 11 March 2011 - Conclusions pdf

 • 17/02/2011

  European Parliament

  European Parliament resolution on EU 2020

 • 04/02/2011

  European Council

  European Council - 4 February 2011 - Conclusions pdf

 • 26/01/2011

  Europeiska kommissionen

  Ett resurseffektivt Europa – flaggskeppsinitiativ i Europa 2020-strategin

 • 12/01/2011

  European Commission

  Annual Growth Survey 2011

 • 12/01/2011

  EU-kommissionen

  LÄGESRAPPORT OM EUROPA 2020-STRATEGIN pdf

 • 02/01/2011

  Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

  EESK:s svar på EU-kommissionens samråd

 • 17/12/2010

  European Council

  European Council - 16-17 December 2010 - Conclusions pdf

 • 01/12/2010

  Regionkommittén

  ReK:s första övervakningsrapport om Europa 2020

 • 17/06/2010

  Europeiska rådet

  Europeiska rådet den 17 juni 2010 – Slutsatser pdf

 • 16/06/2010

  Europaparlamentet

  Europaparlamentets resolution om EU 2020

 • 08/06/2010

  Ministerrådet

  Ekofinrådets slutsatser om Europa 2020-strategin pdf

 • 26/03/2010

  Europeiska rådet

  Europeiska rådet den 25–26 mars 2010 – Slutsatser pdf

 • 16/03/2010

  Ministerrådet

  Ekofinrådets slutsatser om Europa 2020 pdf

 • 10/03/2010

  Europaparlamentet

  Europaparlamentets resolution om EU 2020

 • 04/03/2010

  EU-kommissionen

  Europa 2020 – offentligt samråd – Sammanställning av svaren pdf

 • 03/03/2010

  EU-kommissionen

  Meddelande från kommissionen: Europa 2020 – En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla

 • 02/02/2010

  EU-kommissionen

  Utvärdering av Lissabonstrategin pdf

 • 01/01/2010

  Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

  (Lissabon)strategin efter 2010: Förslag från det organiserade civila samhället pdf

 • 2009

  Regionkommittén

  Samråd med europeiska regioner och städer om en ny strategi för hållbar tillväxt: slutrapport

 • 11/12/2009

  Europeiska rådet

  Europeiska rådet den 10–11 december 2009 – Slutsatser pdf

 • 03/12/2009

  Regionkommittén

  Yttrande om Lissabonstrategins framtid efter 2010