Navigačný riadok

AA+A++Verzia na tlačMapa lokalityRSSRSS

Strategické dokumenty

 • 05/03/2014

  Taking stock of the Europe 2020 strategy

  Taking stock of the Europe 2020 strategy zip - 933 KB [933 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr)

 • 28/11/2011

  EURÓPSKY PARLAMENT

  SPRÁVA k Europskemu semestru pre koordinaciu hospodarskych politik

 • 23/11/2011

  Európska komisia

  Správa o pokroku stratégie Európa 2020 pdf - 156 KB [156 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr)

 • 23/11/2011

  Ročný prieskum rastu 2012

  Ročný prieskum rastu 2012 pdf - 122 KB [122 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr)

 • 12/10/2011

  Európska komisia

  Plán pre stabilitu a rast

 • 25/03/2011

  Európska rada

  Pakt Euro Plus – závery Rady, 24. – 25. marec 2011 pdf

 • 11/03/2011

  European Council

  European Council - 11 March 2011 - Conclusions pdf

 • 17/02/2011

  European Parliament

  European Parliament resolution on EU 2020

 • 04/02/2011

  European Council

  European Council - 4 February 2011 - Conclusions pdf

 • 26/01/2011

  Európska komisia

  Európa efektívne využívajúca zdroje – hlavná iniciatíva v rámci stratégie Európa 2020

 • 12/01/2011

  European Commission

  Annual Growth Survey 2011

 • 12/01/2011

  Európska komisia

  SPRÁVA O POKROKU STRATÉGIE EURÓPA 2020 pdf

 • 02/01/2011

  Európsky hospodársky a sociálny výbor

  Reakcia EHSV na konzultáciu Európskej komisie

 • 17/12/2010

  European Council

  European Council - 16-17 December 2010 - Conclusions pdf

 • 01/12/2010

  Výbor regiónov

  Prvá správa Výboru regiónov o monitorovaní stratégie Európa 2020

 • 17/06/2010

  Európska rada

  Európska rada – 17. jún – závery pdf

 • 16/06/2010

  Európsky parlament

  Uznesenie Európskeho parlamentu zo 16. júna 2010 o EÚ 2020

 • 08/06/2010

  Rada EÚ

  Závery Rady ECOFIN o stratégii Európa 2020 pdf

 • 26/03/2010

  Európska rada

  Európska rada – 25. až 26. marec – závery pdf

 • 16/03/2010

  Rada EÚ

  Závery Rady ECOFIN o stratégii Európa 2020 pdf

 • 10/03/2010

  Európsky parlament

  Uznesenie Európskeho parlamentu zo 16. júna 2010 o EÚ 2020

 • 04/03/2010

  Európska komisia

  Európa 2020 – verejná konzultácia – prehľad príspevkov pdf

 • 03/03/2010

  Európska komisia

  Oznámenie Komisie – EURÓPA 2020 – Stratégia na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu

 • 02/02/2010

  Európska komisia

  Hodnotenie lisabonskej stratégie pdf

 • 01/01/2010

  Európsky hospodársky a sociálny výbor

  Lisabonská stratégia po roku 2010: Návrhy organizovanej občianskej spoločnosti pdf

 • 2009

  Výbor regiónov

  Konzultácia európskych regiónov a miest o novej stratégii na zabezpečenie udržateľného rastu: záverečná správa

 • 11/12/2009

  Európska rada

  Európska rada – 10. až 11. december – závery pdf

 • 03/12/2009

  Výbor regiónov

  Stanovisko k budúcnosti Lisabonskej stratégie po roku 2010