Navigācijas ceļš

AA+A++Izdrukas versijaVietnes plānsRSSRSS

Stratēģiskie dokumenti

 • 05/03/2014

  Taking stock of the Europe 2020 strategy

  Taking stock of the Europe 2020 strategy zip - 933 KB [933 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr)

 • 28/11/2011

  EIROPAS PARLAMENTS

  ZIĥOJUMS par Eiropas pusgadu ekonomikas politikas koordinēšanai

 • 23/11/2011

  Eiropas Komisija

  Progresa ziņojums par stratēģiju "Eiropa 2020" pdf - 156 KB [156 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr)

 • 23/11/2011

  2012. gada izaugsmes pētījums

  2012. gada izaugsmes pētījums pdf - 122 KB [122 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr)

 • 12/10/2011

  Eiropas Komisija

  Rīcības plāns stabilitātei un izaugsmei

 • 25/03/2011

  Eiropadome

  Pakts "Eiro plus" — Padomes 2011. gada 24.‑25. marta secinājumi pdf

 • 11/03/2011

  European Council

  European Council - 11 March 2011 - Conclusions pdf

 • 17/02/2011

  European Parliament

  European Parliament resolution on EU 2020

 • 04/02/2011

  European Council

  European Council - 4 February 2011 - Conclusions pdf

 • 26/01/2011

  Eiropas Komisija

  Stratēģijas „Eiropa 2020” pamatiniciatīva „Resursu ziņā efektīva Eiropa”

 • 12/01/2011

  European Commission

  Annual Growth Survey 2011

 • 12/01/2011

  Eiropas Komisija

  PROGRESA ZIŅOJUMS PAR STRATĒĢIJU „EIROPA 2020” pdf

 • 02/01/2011

  Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

  EESK atbilde saistībā ar Eiropas Komisijas rīkotu apspriešanu

 • 17/12/2010

  European Council

  European Council - 16-17 December 2010 - Conclusions pdf

 • 01/12/2010

  Reģionu komiteja

  Pirmais RK uzraudzības ziņojums par stratēģiju “Eiropa 2020”

 • 17/06/2010

  Eiropadome

  Eiropadomes 17. jūnija sanāksmes secinājumi pdf

 • 16/06/2010

  Eiropas Parlaments

  Eiropas Parlamenta rezolūcija par "Eiropu 2020"

 • 08/06/2010

  ES Padome

  ECOFIN Padomes secinājumi par stratēģiju "Eiropa 2020" pdf

 • 26/03/2010

  Eiropadome

  Eiropadomes 25.-26. marta sanāksmes secinājumi pdf

 • 16/03/2010

  ES Padome

  ECOFIN Padomes secinājumi par "Eiropu 2020" pdf

 • 10/03/2010

  Eiropas Parlaments

  Eiropas Parlamenta rezolūcija par "Eiropu 2020"

 • 04/03/2010

  Eiropas Komisija

  Sabiedriska apspriešana par "Eiropu 2020" — rezultātu kopsavilkums pdf

 • 03/03/2010

  Eiropas Komisija

  Komisijas paziņojums ""Eiropa 2020" — stratēģija gudrai, ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei"

 • 02/02/2010

  Eiropas Komisija

  Lisabonas stratēģijas izvērtējuma dokuments pdf

 • 01/01/2010

  Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

  Pēc Lisabonas stratēģijas (2010. gada) — priekšlikumi no pilsoniskās sabiedrības organizācijām pdf

 • 2009

  Reģionu komiteja

  Eiropas Reģionu un pilsētu apspriešanās par jaunu ilgtspējīgas izaugsmes stratēģiju: gala ziņojums

 • 11/12/2009

  Eiropadome

  Eiropadomes 10.-11. decembra sanāksmes secinājumi pdf

 • 03/12/2009

  Reģionu komiteja

  Atzinums par Lisabonas stratēģiju pēc 2010. gada