Navigatsioonitee

AA+A++TrükiversioonSaidi skeemRSSRSS

Strateegiadokumendid

 • 05/03/2014

  Taking stock of the Europe 2020 strategy

  Taking stock of the Europe 2020 strategy zip - 933 KB [933 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr)

 • 28/11/2011

  EUROOPA PARLAMENT

  RAPORT Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta

 • 23/11/2011

  Euroopa Komisjon

  Eduaruanne Euroopa 2020. aasta strateegia kohta pdf - 156 KB [156 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr)

 • 23/11/2011

  Iga-aastane majanduskasvu analüüs 2012

  Iga-aastane majanduskasvu analüüs 2012 pdf - 122 KB [122 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr)

 • 12/10/2011

  Euroopa Komisjon

  Stabiilsus- ja majanduskasvu tegevuskava

 • 25/03/2011

  Euroopa Ülemkogu

  Laiendatud euroala pakt – Nõukogu järeldused, 24.–25. märts 2011 pdf

 • 11/03/2011

  European Council

  European Council - 11 March 2011 - Conclusions pdf

 • 17/02/2011

  European Parliament

  European Parliament resolution on EU 2020

 • 04/02/2011

  European Council

  European Council - 4 February 2011 - Conclusions pdf

 • 26/01/2011

  Euroopa Komisjon

  Ressursitõhus Euroopa – Euroopa 2020. aasta strateegia kohane juhtalgatus

 • 12/01/2011

  European Commission

  Annual Growth Survey 2011

 • 12/01/2011

  Euroopa Komisjon

  EDUARUANNE EUROOPA 2020. AASTA STRATEEGIA KOHTA pdf

 • 02/01/2011

  Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

  Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee vastus Euroopa Komisjoni konsulteerimisele

 • 17/12/2010

  European Council

  European Council - 16-17 December 2010 - Conclusions pdf

 • 01/12/2010

  Regioonide Komitee

  Regioonide Komitee esimene järelevalvearuanne Euroopa 2020. aasta strateegia kohta

 • 17/06/2010

  Euroopa Ülemkogu

  Euroopa Ülemkogu – 17. juuni – Järeldused pdf

 • 16/06/2010

  Euroopa Parlament

  Euroopa Parlamendi resolutsioon Euroopa 2020. aasta strateegia kohta

 • 08/06/2010

  Euroopa Liidu Nõukogu

  Majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu järeldused Euroopa 2020. aasta strateegia kohta pdf

 • 26/03/2010

  Euroopa Ülemkogu

  Euroopa Ülemkogu – 25.–26. märts – Järeldused pdf

 • 16/03/2010

  Euroopa Liidu Nõukogu

  Majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu järeldused Euroopa 2020. aasta strateegia kohta pdf

 • 10/03/2010

  Euroopa Parlament

  Euroopa Parlamendi resolutsioon Euroopa 2020. aasta strateegia kohta

 • 04/03/2010

  Euroopa Komisjon

  Euroopa 2020. aasta strateegia – Avalik konsultatsioon – Ülevaade saadud vastustest pdf

 • 03/03/2010

  Euroopa Komisjon

  Komisjoni teatis – EUROOPA 2020. AASTAL – Aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu strateegia

 • 02/02/2010

  Euroopa Komisjon

  Lissaboni strateegia hindamisdokument pdf

 • 01/01/2010

  Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

  2010. aasta järgne (Lissaboni) strateegia: organiseeritud kodanikuühiskonna ettepanekud pdf

 • 2009

  Regioonide Komitee

  Euroopa piirkondade ja linnade konsultatsioon teemal „Uus säästva arengu strateegia”: Lõpparuanne

 • 11/12/2009

  Euroopa Ülemkogu

  Euroopa Ülemkogu – 10.–11. detsember – Järeldused pdf

 • 03/12/2009

  Regioonide Komitee

  Arvamus „Lissaboni strateegia tulevik pärast 2010. aastat”