Διαδρομή πλοήγησης

έγγραφα και εκθέσεις

Έρευνα και καινοτομία

 • 13/02/2012

  European Commission

  STRATEGY FOR "INNOVATING FOR SUSTAINABLE GROWTH: A BIOECONOMY FOR EUROPE" pdf

 • 07/02/2012

  European Commission

  Innovation Union Scoreboard 2011

 • 15/12/2011

  European Commission

  Digital Agenda: Commission consults on massive expansion of LED lighting in Europe

 • 30/11/2011

  European Commission

  Horizon 2020: Commission proposes €80 billion investment in research and innovation, to boost growth and jobs

 • 01/12/2010

  Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

  Στήριξη της οικονομίας της γνώσης

 • 01/12/2010

  Συμβούλιο της ΕΕ

  Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με την Ένωση Καινοτομίας για την Ευρώπη pdf

 • 06/10/2010

  European Commission

  Europe 2020 Flagship Initiative - Innovation Union