документи и доклади

Научни изследвания и иновации

 • 13/02/2012

  European Commission

  STRATEGY FOR "INNOVATING FOR SUSTAINABLE GROWTH: A BIOECONOMY FOR EUROPE" pdf

 • 07/02/2012

  European Commission

  Innovation Union Scoreboard 2011

 • 15/12/2011

  European Commission

  Digital Agenda: Commission consults on massive expansion of LED lighting in Europe

 • 30/11/2011

  Европейска комисия

  „Хоризонт 2020“: Комисията предлага 80 млрд. EUR инвестиции в научни изследвания и иновации за стимулиране на растежа и заетостта

 • 01/12/2010

  Европейска инвестиционна банка

  Подкрепа за основаната на знанието икономика

 • 01/12/2010

  Съвет на ЕС

  Заключения на Съвета относно Съюза за иновации за Европа pdf

 • 06/10/2010

  European Commission

  Europe 2020 Flagship Initiative - Innovation Union