Navigācijas ceļš

AA+A++Izdrukas versijaVietnes plānsRSSRSS

Ekonomikas pārvaldība

 • 06/06/2012

  European Commission

  New crisis management measures to avoid future bank bail-outs pdf

 • 21/03/2012

  European Economic and Social Committee

  Annual Growth Survey 2012: EESC opinion

 • 21/02/2012

  Council of the European Union

  Council agrees on second economic governance package pdf

 • 21/02/2012

  Council of the European Union

  2012 European Semester: macroeconomic and fiscal guidance. Conclusions of the ECONOMIC and FINANCIAL AFFAIRS Council pdf

 • 21/02/2012

  Council of the European Union

  EuroPlus Pact – the way forward: Conclusions of member states participating in the Euro Plus Pact pdf

 • 31/01/2012

  European Council

  Communication by euro area Member States pdf

 • 30/01/2012

  Eiropas Komisija

  IZAUGSME UN NODARBINĀTĪBA: TURPMĀKIE PASĀKUMI - Eiropas Komisijas priekšsēdētāja Ž.M. Barrozu prezentācija Eiropadomes neformālajā sanāksmē 2012. gada 30. janvārī pdf - 2 MB [2 MB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

 • 30/01/2012

  European Commission

  KEY FIGURES ON GROWTH, JOBS AND COMPETITIVENESS - Background information prepared for the informal European Council of 30 January 2012 pdf - 3 MB [3 MB] English (en)

 • 09/12/2011

  EIROPADOME

  EUROZONAS VALSTU UN VALDĪBU VADĪTĀJU DEKLARĀCIJA pdf

 • 09/12/2011

  European Council

  Conclusions of the European Council, 9 December 2011 pdf

 • 28/11/2011

  EIROPAS PARLAMENTS

  ZIĥOJUMS par Eiropas pusgadu ekonomikas politikas koordinēšanai

 • 23/11/2011

  Eiropas Komisija

  Ziņojums par makroekonomiku pdf - 545 KB [545 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr)

 • 23/11/2011

  Eiropas Komisija

  Izaugsmei labvēlīga nodokļu politika dalībvalstīs un nodokļu politikas koordinācijas nostiprināšana ES pdf - 79 KB [79 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr)

 • 15/11/2011

  European Council

  Speech by Herman Van Rompuy at the Lisbon Council "2011 Euro Summit": Restoring European Competitiveness and Growth pdf

 • 08/11/2011

  Council of the European Union

  Economic governance: Council adopts legal texts pdf

 • 27/10/2011

  Eiropadome

  EUROSAMITA DEKLARĀCIJA pdf

 • 15/09/2011

  European Commission

  Interim economic forecast September 2011 pdf

 • 12/09/2011

  European Commission

  European Commission - Public finances in EMU - 2011 pdf - 3 MB [3 MB] English (en)

 • 13/05/2011

  European Commission

  European Economic Forecast - Spring 2011 pdf

 • 11/03/2011

  Council of the EU

  Conclusions of the heads of state or government of the Euro area of 11 March 2011 pdf

 • 01/03/2011

  European Commission

  Public finances in EMU - 2011 pdf - 3 MB [3 MB] English (en)

 • 15/02/2011

  Council of the EU

  Council conclusions on European Semester: macroeconomic and fiscal guidance pdf

 • 04/02/2011

  Eiropas Komisija

  ES enerģētikas projekti, ko finansē Eiropas ekonomikas atveseļošanas programmas ietvaros pdf - 4 MB [4 MB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

 • 12/01/2011

  Eiropas Komisija

  ZIŅOJUMS PAR MAKROEKONOMIKU pdf

 • 01/12/2010

  Eiropas Investīciju banka

  Atbalsts uz zināšanām balstītai ekonomikai

 • 01/12/2010

  Eiropas Investīciju fonds

  Eiropas progresa mikrofinansēšanas instruments pdf

 • 09/11/2010

  Eiropas Komisija

  Tirdzniecība, izaugsme un globālas norises. Tirdzniecības politika kā ES stratēģijas “Eiropa 2020” galvenā sastāvdaļa

 • 01/11/2010

  Eiropas Komisija

  Piektais ziņojums par ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju

 • 01/10/2010

  Eiropas Centrālā banka

  ECB stratēģija finanšu krīzes pārvarēšanai pdf

 • 01/09/2010

  Eiropas Centrālā banka

  Eiro finanšu tirgus apsekojums pdf

 • 13/07/2010

  ES Padome

  Vispārīgas pamatnostādnes par dalībvalstu un ES ekonomikas politiku

 • 13/07/2010

  ES Padome

  Padomes 2010. gada 13. jūlija Ieteikums par vispārējām pamatnostādnēm dalībvalstu un Savienības ekonomikas politikai

 • 30/06/2010

  Eiropas Komisija

  Еkonomikas politikas koordinēšanas uzlabošana stabilitātei, izaugsmei un nodarbinātībai — instrumenti labākai ES ekonomikas pārvaldībai

 • 17/06/2010

  Eiropadome

  Eiropadomes 17. jūnija sanāksmes secinājumi pdf

 • 16/06/2010

  Eiropas Parlaments

  EP rezolūcija par ekonomikas pārvaldību

 • 08/06/2010

  ES Padome

  ECOFIN Padomes secinājumi par stratēģiju "Eiropa 2020" pdf

 • 12/05/2010

  Eiropas Komisija

  Pastiprināta ekonomikas politikas koordinēšana

 • 06/05/2010

  Eiropas Komisija

  Integrētās ekonomikas un nodarbinātības politikas pamatnostādnes dalībvalstīm pdf

 • 27/04/2010

  Eiropas Komisija

  Ieteikums Padomes ieteikumam par vispārējām pamatnostādnēm dalībvalstu un Savienības ekonomikas politikai – stratēģijas "Eiropa 2020" integrēto pamatnostādņu I daļa pdf

 • 2009-2010

  Eiropas Komisija

  Stabilitātes un konverģences programmas un novērtējumi

 • 24/11/2009

  European Commission

  Consultation on the future EU 2020 strategy

 • 24/11/2009

  Eiropas Komisija

  Apspriešanās par plānoto stratēģiju "Eiropa 2020"