Навигационна пътека

документи и доклади

Съвет на ЕС

 • 12/02/2013

  Council conclusions on the Annual Growth Survey 2013

  Council conclusions on the Annual Growth Survey 2013 pdf

 • 10/07/2012

  Council issues country-specific recommendations

  Council issues country-specific recommendations pdf

 • 28/03/2012

  Council of the EU

  Council and European Parliament reach agreement on new roaming rules pdf

 • 27/03/2012

  Council of the EU

  Multiannual Financial Framework (2014-2020): Sections of Negotiating Box relating to Smart and Inclusive Growth pdf

 • 13/03/2012

  Council of the European Union

  ECONOMIC and FINANCIAL AFFAIRS Council Conclusions: Alert Mechanism Report pdf

 • 21/02/2012

  Council of the European Union

  Council agrees on second economic governance package pdf

 • 21/02/2012

  Council of the European Union

  ECONOMIC and FINANCIAL AFFAIRS Council Conclusions: Economic aspects of the roadmap to a resource-efficient Europe pdf

 • 21/02/2012

  Council of the European Union

  2012 European Semester: macroeconomic and fiscal guidance. Conclusions of the ECONOMIC and FINANCIAL AFFAIRS Council pdf

 • 21/02/2012

  Council of the European Union

  EuroPlus Pact – the way forward: Conclusions of member states participating in the Euro Plus Pact pdf

 • 17/02/2012

  Council of the European Union

  Council conclusions on The Annual Growth Survey and the Joint Employment Report in the context of the European Semester Priorities for action in the areas of employment and social policies: political guidance in 2012 pdf

 • 15/02/2012

  Council of the European Union

  Transport, Telecommunications and Energy Council meeting: The Council debated on its contribution to the European Semester, the new cycle of economic policy coordination under the Europe 2020 strategy for jobs and growth pdf

 • 13/02/2012

  Council of the European Union

  The Council debated on the contribution of education and training to reducing youth unemployment, in the context of the European Semester and the 2012 Annual Growth Survey pdf

 • 01/01/2012

  Ireland

  Country-specific Recommendations - Final version, approved by the Council pdf

 • 31/12/2011

  Italy

  Country-specific Recommendations - Final version, approved by the Council

 • 31/12/2011

  Cyprus

  Country-specific Recommendations - Final version, approved by the Council

 • 31/12/2011

  Bulgaria

  Country-specific Recommendations - Final version, approved by the Council

 • 31/12/2011

  Portugal

  Country-specific Recommendations - Final version, approved by the Council

 • 31/12/2011

  Netherlands

  Country-specific Recommendations - Final version, approved by the Council

 • 31/12/2011

  Lithuania

  Country-specific Recommendations - Final version, approved by the Council

 • 31/12/2011

  Sweden

  Country-specific Recommendations - Final version, approved by the Council

 • 31/12/2011

  Slovenia

  Country-specific Recommendations - Final version, approved by the Council

 • 31/12/2011

  Slovakia

  Country-specific Recommendations - Final version, approved by the Council

 • 31/12/2011

  United Kingdom

  Country-specific Recommendations - Final version, approved by the Council

 • 31/12/2011

  Spain

  Country-specific Recommendations - Final version, approved by the Council

 • 31/12/2011

  Latvia

  Country-specific Recommendations - Final version, approved by the Council

 • 31/12/2011

  Ireland

  Country-specific Recommendations - Final version, approved by the Council

 • 31/12/2011

  Estonia

  Country-specific Recommendations - Final version, approved by the Council

 • 31/12/2011

  Denmark

  Country-specificrecommendations - Final version, approved by the Council

 • 31/12/2011

  Belgium

  Country-specific Recommendations - Final version, approved by the Council

 • 31/12/2011

  Poland

  Country-specific Recommendations - Final version, approved by the Council

 • 31/12/2011

  Hungary

  Country-specific Recommendations - Final version, approved by the Council

 • 31/12/2011

  Austria

  Country-specific Recommendations - Final version, approved by the Council

 • 31/12/2011

  Greece

  Country-specific Recommendations - Final version, approved by the Council

 • 31/12/2011

  Finland

  Country-specific Recommendations - Final version, approved by the Council

 • 31/12/2011

  Germany

  Country-specific Recommendations - Final version, approved by the Council

 • 31/12/2011

  Luxembourg

  Country-specific Recommendations - Final version, approved by the Council

 • 31/12/2011

  Malta

  Country-specific Recommendations - Final version, approved by the Council

 • 31/12/2011

  Romania

  Country-specific Recommendations - Final version, approved by the Council

 • 31/12/2011

  Czech Republic

  Country-specific Recommendations - Final version, approved by the Council

 • 31/12/2011

  France

  Country-specific Recommendations - Final version, approved by the Council

 • 28/11/2011

  Council of the European Union

  Council conclusions on a benchmark for learning mobility pdf

 • 08/11/2011

  Council of the European Union

  Economic governance: Council adopts legal texts pdf

 • 12/07/2011

  Euro area

  Country-specific recommendations - Final version, approved by the Council

 • 07/03/2011

  Council of the EU

  Council conclusions on the Joint Employment Report in the context of the Annual Growth Survey 2011: political guidance on employment policies pdf

 • 28/02/2011

  Council of the EU

  Council conclusions on Energy 2020: A Strategy for competitive, sustainable and secure energy pdf

 • 15/02/2011

  Council of the EU

  Council conclusions on European Semester: macroeconomic and fiscal guidance pdf

 • 14/02/2011

  Council of the EU

  Council conclusions on the role of education and training in the implementation of the ‘Europe 2020’ strategy

 • 06/12/2010

  Council of the EU

  Council Conclusions on «The Social dimension in the context of an integrated Europe 2020 Strategy» pdf

 • 01/12/2010

  Съвет на ЕС

  Заключения на Съвета относно Съюза за иновации за Европа pdf

 • 26/11/2010

  Съвет на ЕС

  Насоки за политиките за заетост на държавите-членки

 • 21/10/2010

  Council of the EU

  Council conclusions on the Governance of the European Employment Strategy in the context of Europe 2020 and the European Semester pdf

 • 13/07/2010

  Съвет на ЕС

  Общи насоки за икономическите политики на държавите-членки и на Съюза

 • 13/07/2010

  Съвет на ЕС

  Препоръка на Съвета от 13 юли 2010 г. относно общи насоки за икономическите политики на държавите-членки и на Съюза

 • 08/06/2010

  Съвет на ЕС

  Заключения на Съвета по икономически и финансови въпроси относно „Европа 2020“ pdf

 • 16/03/2010

  Съвет на ЕС

  Заключения на Съвета по икономически и финансови въпроси относно „Европа 2020“ pdf