Navigačný riadok

AA+A++Verzia na tlačMapa lokalityRSSRSS

Výbor regiónov

 • 09/10/2012

  Committee of the Regions

  Committee of the Regions and Europe 2020

 • 04/07/2012

  Committee of the Regions

  Handbook for Local and Regional Authorities: Delivering on the Europe 2020 Strategy

 • 01/03/2012

  Committee of the Regions

  2nd CoR Monitoring Report on Europe 2020: delivering Europe 2020 in partnership

 • 17/01/2011

  Výbor regiónov

  Záverečná správa Výboru regiónov o konzultácii Váš názor na stratégiu Európa 2020

 • 01/12/2010

  Výbor regiónov

  Prvá správa Výboru regiónov o monitorovaní stratégie Európa 2020

 • 01/05/2010

  Výbor regiónov

  Konzultácia (Váš hlas v Európe) o stratégii Európa 2020: kľúčové závery pdf

 • 2009

  Výbor regiónov

  Konzultácia európskych regiónov a miest o novej stratégii na zabezpečenie udržateľného rastu: záverečná správa

 • 03/12/2009

  Výbor regiónov

  Stanovisko k budúcnosti Lisabonskej stratégie po roku 2010