Διαδρομή πλοήγησης

Έγγραφα και εκθέσεις

Ρουμανία

 • 04/05/2016

  Country-specific Recommendations 2016 – Commission Recommendation

  Country-specific Recommendations 2016 – Commission Recommendation pdf - 130 KB [130 KB] Deutsch (de) English (en) română (ro)

 • 19/08/2015

  Country-specific Recommendations 2015 – Final version approved by the Council

  Country-specific Recommendations 2015 – Final version approved by the Council pdf - 339 KB [339 KB] English (en) română (ro)

 • 07/05/2015

  Country-specific Recommendations 2015 – Commission Recommendation

  Country-specific Recommendations 2015 – Commission Recommendation pdf - 112 KB [112 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) română (ro)

 • 05/05/2015

  Convergence Programme

  Convergence Programme pdf - 2 MB [2 MB] English (en) română (ro)

 • 14/04/2015

  National Reform Programme

  National Reform Programme pdf - 2 MB [2 MB] English (en) română (ro)

 • 19/02/2015

  Country Report 2016

  Country Report 2016 pdf - 2 MB [2 MB] English (en) română (ro)

 • 02/09/2014

  csr2014_council_romania

  Recomandări specifice fiecărei țări: versiunea finală aprobată de Consiliu pdf - 439 KB [439 KB] English (en) română (ro)

 • 28/05/2014

  CSR2014-romania-challenges

  Romania's progress on main challenges since 2011 pdf - 74 KB [74 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) English (en) español (es) français (fr) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

 • 27/05/2014

  CSR2014-romania-swd

  Commission Staff Working Paper pdf - 395 KB [395 KB] English (en) română (ro)

 • 27/05/2014

  CSR2014-romania-csr

  Country-specific Recommendations - Commission proposal pdf - 65 KB [65 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) română (ro)

 • 06/05/2014

  CSR2014-romania-cp

  Programul de convergență pdf - 2 MB [2 MB] English (en) română (ro)

 • 06/05/2014

  CSR2014-romania-nrp

  Programul național de reformă pdf - 2 MB [2 MB] română (ro)

 • 18/10/2012

  Eurobarometer

  Public opinion in EU regions

 • 10/07/2012

  Council issues country-specific recommendations

  Council issues country-specific recommendations pdf

 • 30/05/2012

  Romania : CSR

  Country-specific Recommendations - Commission proposal pdf - 19 KB [19 KB] English (en) română (ro)

 • 30/05/2012

  Romania : SWD

  Commission Staff Working Paper pdf - 167 KB [167 KB] English (en) română (ro)

 • 14/05/2012

  Romania

  Convergence Programme pdf - 553 KB [553 KB] English (en) română (ro)

 • 24/04/2012

  Romania

  National Reform Programme pdf - 556 KB [556 KB] English (en)

 • 24/04/2012

  Romania

  Fiscal table pdf - 490 KB [490 KB] English (en)

 • 24/04/2012

  Romania

  Euro Plus Pact - Implementation Report pdf - 222 KB [222 KB] English (en)

 • 01/01/2012

  Romania

  Country-specific Recommendations - Final version, approved by the Council pdf

 • 01/01/2012

  Ireland

  Country-specific Recommendations - Final version, approved by the Council pdf

 • 31/12/2011

  Romania

  Country-specific Recommendations - Final version, approved by the Council

 • 31/12/2011

  Romania

  Country-specific Recommendations - Final version, approved by the Council

 • 07/06/2011

  Romania

  Country-specific Recommendations - Commission proposal pdf - 43 KB [43 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) română (ro)

 • 13/05/2011

  European Commission

  European Economic Forecast - Spring 2011 pdf

 • 29/04/2011

  Romania

  Convergence Programme - Romania 2011 - 2014 pdf - 479 KB [479 KB] English (en) română (ro)

 • 29/04/2011

  României

  Programul Naţional de Reformă - României 2011 – 2013 pdf - 2 MB [2 MB] English (en) română (ro)

 • 29/04/2011

  Romania

  Increasing the efficiency amd transparency of the public administration pdf - 1004 KB [1004 KB] English (en)

 • 07/09/2010

  Ειδικές συστάσεις ανά χώρα: 2012-2013

  Έγγραφα για το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 2012

 • 07/09/2010

  Συστάσεις ανά χώρα - 2011

  Έγγραφα για το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 2011

 • 07/09/2010

  2014 European Semester documents

  Έγγραφα για το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 2014

 • 07/09/2010

  2015 European Semester documents

  Έγγραφα για το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 2015

 • 07/09/2010

  Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 2016

  Έγγραφα για το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 2016

 • 07/09/2010

  2013 European Semester documents

  Έγγραφα για το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 2013 English (en)