Διαδρομή πλοήγησης

Έγγραφα και εκθέσεις

Αυστρία

 • 02/09/2014

  csr2014_council_austria

  Länderspezifische Empfehlungen – endgültige Fassung, vom Rat angenommen pdf - 422 KB [422 KB] Deutsch (de) English (en)

 • 28/05/2014

  CSR2014-austria-challenges

  Austria's progress on main challenges since 2011 pdf - 72 KB [72 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) English (en) español (es) français (fr) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

 • 27/05/2014

  CSR2014-austria-swd

  Arbeitsunterlage der Kommissionsdienststellen pdf - 439 KB [439 KB] Deutsch (de) English (en)

 • 27/05/2014

  CSR2014-austria-csr

  Länderspezifische Empfehlungen – Kommissionsvorschlag pdf - 67 KB [67 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr)

 • 08/05/2014

  CSR2014-austria-sp

  Stability Programme pdf - 564 KB [564 KB] Deutsch (de) English (en)

 • 10/04/2014

  CSR2014-austria-annex2-2

  Anhang 2.2 – Maßnahmen zur Erreichung der nationalen Europa-2020-Ziele pdf - 612 KB [612 KB] Deutsch (de)

 • 10/04/2014

  CSR2014-austria-annex1-3

  Annex 1.3 - Reform Commitments for 2014 pdf - 319 KB [319 KB] English (en)

 • 10/04/2014

  CSR2014-austria-nrp

  Nationales Reformprogramm pdf - 783 KB [783 KB] Deutsch (de) English (en)

 • 10/04/2014

  CSR2014-austria-annex1-1

  Annex 1.1 - Measures to address the 2013 CSRs pdf - 791 KB [791 KB] English (en)

 • 10/04/2014

  CSR2014-austria-annex2-1

  Anhang 2.1 – Spezifische Maßnahmen zur Umsetzung der länderspezifischen Empfehlungen 2013 pdf - 435 KB [435 KB] Deutsch (de)

 • 10/04/2014

  CSR2014-austria-annex1-2

  Annex 1.2 - Progress on Europe2020 targets pdf - 440 KB [440 KB] English (en)

 • 18/10/2012

  Eurobarometer

  Public opinion in EU regions

 • 10/07/2012

  Council issues country-specific recommendations

  Council issues country-specific recommendations pdf

 • 30/05/2012

  Austria

  Country-specific Recommendations - Commission proposal pdf - 25 KB [25 KB] Deutsch (de) English (en)

 • 30/05/2012

  Austria : SWD

  Commission Staff Working Paper pdf - 253 KB [253 KB] Deutsch (de) English (en)

 • 07/05/2012

  Austria

  Stability Programme pdf - 530 KB [530 KB] Deutsch (de) English (en)

 • 27/04/2012

  Austria

  National Reform Programme pdf - 911 KB [911 KB] Deutsch (de) English (en)

 • 27/04/2012

  Austria

  Annex 1 – Main Measures to respond to the 2011 CSR pdf - 62 KB [62 KB] English (en)

 • 27/04/2012

  Austria

  Annex 2 – Progress on Europe 2020 targets pdf - 116 KB [116 KB] English (en)

 • 01/01/2012

  Austria

  Country-specific Recommendations - Final version, approved by the Council pdf

 • 31/12/2011

  Austria

  Country-specific Recommendations - Final version, approved by the Council

 • 11/10/2011

  Osterreich

  Osterreich pdf - 6 MB [6 MB] Deutsch (de) English (en)

 • 12/07/2011

  Austria

  Country-specific recommendations - Final version, approved by the Council

 • 07/06/2011

  Austria

  Country-specific Recommendations - Commission proposal pdf - 53 KB [53 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr)

 • 13/05/2011

  European Commission

  European Economic Forecast - Spring 2011 pdf

 • 29/04/2011

  Österreich

  Nationales Reformprogramm - Österreich 2011 pdf - 147 KB [147 KB] Deutsch (de) English (en)

 • 29/04/2011

  Österreich

  Euro-Plus-Pakt - Österreichisches Massnahmenpaket 2011 pdf - 11 KB [11 KB] Deutsch (de) English (en)

 • 29/04/2011

  Österreich

  EU-Strukturfonds pdf - 70 KB [70 KB] Deutsch (de) English (en)

 • 27/04/2011

  Österreich

  Stabilitätsprogramm - Österreich 2010 - 2014 pdf - 6 MB [6 MB] Deutsch (de) English (en)

 • 07/09/2010

  Ειδικές συστάσεις ανά χώρα: 2012-2013

  Έγγραφα για το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 2012

 • 07/09/2010

  Συστάσεις ανά χώρα - 2011

  Έγγραφα για το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 2011

 • 07/09/2010

  2014 European Semester documents

  Έγγραφα για το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 2014

 • 07/09/2010

  2013 European Semester documents

  Έγγραφα για το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 2013 English (en)

 • 18/01/2010

  CSR2014-austria-deficit

  Recommendation for a Council Decision abrogating Decision 2010/282/EU on the existence of an excessive deficit in Austria English (en)