Διαδρομή πλοήγησης

Έγγραφα και εκθέσεις

Ιταλία

 • 04/05/2016

  Country-specific Recommendations 2016 – Commission Recommendation

  Country-specific Recommendations 2016 – Commission Recommendation pdf - 132 KB [132 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) italiano (it)

 • 04/11/2015

  Intermediate Report on the implementation of the Italy's Country Specific Recommendations

  Intermediate Report on the implementation of the Italy's Country Specific Recommendations pdf - 441 KB [441 KB] English (en) italiano (it)

 • 19/08/2015

  Country-specific Recommendations 2015 – Final version approved by the Council

  Country-specific Recommendations 2015 – Final version approved by the Council pdf - 343 KB [343 KB] English (en) italiano (it)

 • 07/05/2015

  Country-specific Recommendations 2015 – Commission Recommendation

  Country-specific Recommendations 2015 – Commission Recommendation pdf - 115 KB [115 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) italiano (it)

 • 29/04/2015

  National Reform Programme

  National Reform Programme pdf - 5 MB [5 MB] italiano (it)

 • 29/04/2015

  Annex 1 List of reforms

  Annex 1 List of reforms pdf - 3 MB [3 MB] italiano (it)

 • 29/04/2015

  Annex 3 Time table NRP 2015

  Annex 3 Time table NRP 2015 pdf - 125 KB [125 KB] English (en)

 • 29/04/2015

  Annex 2 Macroeconomic impact of structural reform

  Annex 2 Macroeconomic impact of structural reform pdf - 306 KB [306 KB] English (en)

 • 29/04/2015

  Stability Programme

  Stability Programme pdf - 4 MB [4 MB] English (en) italiano (it)

 • 19/02/2015

  Country Report 2016

  Country Report 2016 pdf - 2 MB [2 MB] English (en) italiano (it)

 • 02/09/2014

  csr2014_council_italy

  Final version, approved by the Council pdf - 417 KB [417 KB] English (en) italiano (it)

 • 28/05/2014

  CSR2014-italy-challenges

  Italy's progress on main challenges since 2011 pdf - 77 KB [77 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) English (en) español (es) français (fr) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

 • 27/05/2014

  CSR2014-italy-swd

  Commission Staff Working Paper pdf - 404 KB [404 KB] English (en) italiano (it)

 • 27/05/2014

  CSR2014-italy-csr

  Country-specific Recommendations - Commission proposal pdf - 80 KB [80 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) italiano (it)

 • 25/04/2014

  CSR2014-italy-finreform

  Stato di attuazione della riforma delle finanze pubbliche pdf - 2 MB [2 MB] italiano (it)

 • 25/04/2014

  CSR2014-italy-finanalysis

  Nota metodologica sui criteri di formulazione delle previsioni tendenziali pdf - 3 MB [3 MB] italiano (it)

 • 25/04/2014

  CSR2014-italy-nrpannex

  Allegato - Le griglie delle misure del PNR pdf - 5 MB [5 MB] italiano (it)

 • 25/04/2014

  CSR2014-italy-nrpp2

  Programma nazionale di riforma - parte 2 pdf - 7 MB [7 MB] italiano (it)

 • 25/04/2014

  CSR2014-italy-infrastrct

  Programma delle infrastrutture strategiche pdf - 4 MB [4 MB] italiano (it)

 • 25/04/2014

  CSR2014-italy-regexpense

  Fabbisogni annuali di beni e servizi della PA e risparmi: IT Spese dello Stato nelle regioni e province autonome pdf - 2 MB [2 MB] italiano (it)

 • 25/04/2014

  CSR2014-italy-nrpp1

  Programma nazionale di riforma - parte 1 pdf - 3 MB [3 MB] English (en) italiano (it)

 • 25/04/2014

  CSR2014-italy-paexpense

  Fabbisogni annuali di beni e servizi della PA e risparmi pdf - 2 MB [2 MB] italiano (it)

 • 25/04/2014

  CSR2014-italy-ghg

  Stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas serra pdf - 2 MB [2 MB] italiano (it)

 • 25/04/2014

  CSR2014-italy-sp

  Programma di stabilità pdf - 2 MB [2 MB] English (en) italiano (it)

 • 25/04/2014

  csr2014_italy_underdevareas2014

  Programma per le aree sottoutilizzate pdf - 3 MB [3 MB] italiano (it)

 • 11/12/2013

  CSR2014-italy-idr

  In-Depth Review English (en)

 • 18/10/2012

  Eurobarometer

  Public opinion in EU regions

 • 10/07/2012

  Council issues country-specific recommendations

  Council issues country-specific recommendations pdf

 • 30/05/2012

  Italy : CSR

  Country-specific Recommendations - Commission proposal pdf - 28 KB [28 KB] English (en) italiano (it)

 • 30/05/2012

  Italy : IDR

  In-Depth Review pdf - 477 KB [477 KB] English (en) italiano (it)

 • 30/05/2012

  Italy : SWD

  Commission Staff Working Paper pdf - 201 KB [201 KB] English (en) italiano (it)

 • 09/05/2012

  Italy

  National Reform Programme pdf - 2 MB [2 MB] English (en) italiano (it)

 • 09/05/2012

  Italy

  Stability Programme pdf - 2 MB [2 MB] English (en) italiano (it)

 • 01/01/2012

  Italy

  Country-specific Recommendations - Final version, approved by the Council pdf

 • 01/01/2012

  Ireland

  Country-specific Recommendations - Final version, approved by the Council pdf

 • 31/12/2011

  Italy

  Country-specific Recommendations - Final version, approved by the Council

 • 31/12/2011

  Italy

  Country-specific Recommendations - Final version, approved by the Council

 • 07/06/2011

  Italy

  Country-specific Recommendations - Commission proposal pdf - 56 KB [56 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) italiano (it)

 • 13/05/2011

  European Commission

  European Economic Forecast - Spring 2011 pdf

 • 13/04/2011

  Italia

  Programma Nazionale di Riforma - Italia 2011 pdf - 4 MB [4 MB] български (bg) English (en) italiano (it)

 • 13/04/2011

  Italy

  Stability Programme - Italy 2011 pdf - 4 MB [4 MB] italiano (it)

 • 07/09/2010

  2013 European Semester documents

  Έγγραφα για το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 2013 English (en)

 • 07/09/2010

  2014 European Semester documents

  Έγγραφα για το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 2014

 • 07/09/2010

  Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 2016

  Έγγραφα για το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 2016

 • 07/09/2010

  Ειδικές συστάσεις ανά χώρα: 2012-2013

  Έγγραφα για το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 2012

 • 07/09/2010

  2015 European Semester documents

  Έγγραφα για το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 2015

 • 07/09/2010

  Συστάσεις ανά χώρα - 2011

  Έγγραφα για το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 2011